Görüş Bildir

Doğalgaz Haberleri

Doğalgaz ile ilgili tüm haberler, içerikler, galeriler, testler ve videolar Onedio’da. Doğalgaz ile ilgili son dakika haberleri ve gelişmelerini, yeni içerikleri de bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

Popüler İçerikler

Türkler Dağlık Karabağ'da Suç Ortaklığı Yapıyor Diyen Fransız Siyasetçiden Tartışmalı İddialar
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın yürüttüğü operasyon devam ederken dünya basını ve siyasiler son durumu anbean takip ediyor. Ancak konuyla ilgili yapılan açıklamalardan biri Türkiye için skandal nitelikte. Peki çok eskiden de Türk basınında açıklamalarıyla geniş yer bulan Fransız siyasetçi Valerie Boyer'in Türkiye ve Azerbaycan hakkındaki açıklaması nedir?
Gül'den Torba Kanununa Onay
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı, internet düzenlemesini de içeren ''torba kanun''a göre, TİB Başkanı'nın vereceği erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde mahkeme onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Gül, 6527 sayılı ''Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u onayladı. Kanuna göre, orman kadastro komisyonlarınca alınan kararlara ilişkin tutanak ve haritalar, askı suretiyle 30 gün süreyle ilan edilecek. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmünde olacak. Tutanak ve haritalara karşı itirazı olanlar; askı tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açabilecek. İlan süresi geçtikten sonra, dava açılmayan kararlara ilişkin tutanak ve haritalar kesinleşecek. Orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanak ve haritalara karşı, kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak, Hazine hariç itiraz edilemeyecek ve dava açılamayacak. Hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılacak sınırlamaya itiraz davalarında hasım Orman Genel Müdürlüğü; orman sınırları dışına çıkarma işlemlerine karşı açılacak itiraz davalarında ise hasım Hazine ve Orman Genel Müdürlüğü olacak. Orman Genel Müdürlüğü'nce açılacak davalarda hasım, hak sahibi gerçek ve tüzel kişiler olacak. Kadastrosu yapılıp kesinleşen devlete ait ormanlar 'orman' vasfıyla, Orman Kanunu'nun 2. maddesine göre orman sınırları dışına çıkarılan yerler ise kaydında belirtme yapılarak 'halihazır' vasfıyla, kesinleşme tarihleri tescil tarihi olarak gösterilmek suretiyle en geç 3 ay içinde hiçbir harç ve bedel alınmaksızın Hazine adına tapu kütüklerine kaydedilecek. Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde nüfus nakilleri kalktığı için orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ancak başka orman köyünde oturanlar orman köylülerinin haklarından yararlanamıyordu. Kanunla, nüfusu orman köyünde olsa da başka orman köyüne yerleşen ya da en az 5 yıldır kesintisiz orman köyünde oturan muhtaçlar orman köylülerinin haklarından yararlanacak. ORMANLARDA YOL KENARI TESİSLERE İZİN Devlet ormanlarında devlet üniversiteleri için eğitim ve araştırma maksatlı tesislerle yurt yapılmasına bedelli izin verilmesinde, ağaçlandırma ve arazi izin bedeli dışında bedel alınmayacak. Devlet ormanlarında, erişme kontrolü uygulanan karayollarındaki ulaştırma yapıları ve müştemilatı olan hizmet tesisleri ile bakım işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilecek. Devlet idareleriyle kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan, işletilen, işlettirilen veya yap-işlet-devret modeli esas alınarak yaptırılan ve işlettirilen bu tesislerden bedel alınmayacak. Demiryolu, otoyol, devlet ve il yollarıyla su isale hatlarının yapımında zorunlu olarak ortaya çıkan kazı fazlası malzemenin depolanacağı alanlara, Orman Genel Müdürlüğü'nce belirlenen yerlerden, ağaçlandırma bedeli alınarak izin verilecek. Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahalarında, mülki alanı bulunan köy tüzel kişiliği, belde belediyeleri, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ile koruma hizmeti için işbirliği yapılabilecek. Özel avlaklar dışındaki avlakların işletilmesi maksadıyla bu avlaklarda sahası bulunan, köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, büyükşehirlerdeki ilçe belediyeleri ve avcı kuruluşları ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılabilecek. Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilecek. Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, TÜİK'ce hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE'ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ne yapılmış sayılacak. İNTERNET DÜZENLEMESİ Kanun, internet alanında da yeni düzenlemeler içeriyor ve TİB Başkanı'na yeni yetkiler veriyor. Buna göre, yeniden tanımlanan trafik bilgisi, taraflara ilişkin IP adresi, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı ve varsa abonelik bilgilerini içerecek. TİB tarafından yalnızca mahkemelerce talep edilen trafik bilgileri istenebilecek. Trafik bilgisi ancak bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında mahkemelerce talep edilmesi halinde TİB Başkanlığı tarafından içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı veya erişim sağlayıcıdan alınarak verilecek. TİB Başkanı tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı, 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulacak. Hakim, onayına sunulan konuyla ilgili 48 saat içinde karar verecek. Soruşturma aşamasında verilen hakim kararı, sulh ceza mahkemeleri tarafından verilecek. Bu karar, birden fazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde, HSYK tarafından belirlenen mahkeme tarafından verilecek. JEOTERMAL ALANLARDAKİ YATIRIMDA KAMU YARARI KURULU Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'na 'Kurul' tanımı ekleniyor ve kurulun hangi anlamda kullanılacağı ile görevinin hangi çerçevede olacağı konusu düzenleniyor. Buna göre, kurul; Kalkınma Bakanı'nın başkanlığında oluşturulan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile diğer yatırımların kamu yararı açısından önceliğini ve önemini tespit edecek. Kurul, Kalkınma Bakanının başkanlığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile diğer yatırımcı kurum ya da kuruluşun bağlı olduğu bakan ya da bakanlar ve yatırım kararına onay veren kurumun ilgili olduğu bakan olmak üzere asgari 3 bakandan oluşacak. Kaynak arama ve işletme ruhsatlarında, jeotermal ruhsatlar ile maden ruhsatlarının çakışması halinde, ülke ekonomisi ve kamu yararı doğrultusunda kaynağın önceliğine göre kurul tarafından kamu yararı kararı alınacak. Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, maden petrol doğalgaz işletmeleri, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan yatırımların birbirlerini engellemesi, faaliyetin yapılamaz hale gelmesi durumunda jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ve işletme faaliyetleri ve yatırımla ilgili karar, kurul tarafından verilecek. Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde hazırlatılan rapor, danışmanlık ücretleri, yolluk, gündelik ve benzeri tüm harcamalar yatırımcı tarafından karşılanacak. Ayrıca, yatırımlar nedeniyle kurul kararı ile faaliyeti engellenen veya kısıtlanan tarafın yatırım giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilecek. Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi dahilinde kalan yerlerde kurul tarafından alınacak olan kamu yararı kararı gereği, enerji üretimine öncelik tanınması halinde, ilgili Turizm Merkezi veya Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi veya bu alanlar için hazırlanmış onaylı imar planları yeniden düzenlenecek. 2/B ARAZİLERİNİ ALMAK İSTEYENLERE EK SÜRE Hazine'ye ait tarım arazilerini 31 Aralık 2011 itibarıyla en az 3 yıldır tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi devam eden veya bu arazileri en az 3 yıldır kullanan ve kullanmaya devam ettikleri idarece belirlenenlere, bu arazileri satın almak için verilen ve 26 Nisan 2014 tarihinde dolacak başvuru ve ödeme süreleri 6'şar ay uzatılacak. 2/B arazilerini doğrudan satın almak için öngörülen 2 yıllık başvuru süresi de 1 yıl daha uzatılacak. İlgili kanuna göre revize edilerek onaylanan proje alanlarında kalan taşınmazlardan idarece satılanlar, proje kapsamında değerlendirilmek üzere proje sahibi idareye devredilecek. Devirden önce söz konusu taşınmazları satın alan hak sahiplerinin ödedikleri bedel dahil her türlü bilgi ve belgeler, proje sahibi idareye işlet tesis etmesi amacıyla devredilecek. Proje alanında kalan ve Maliye Bakanlığı'nca proje sahibi idareye devredilecek taşınmazların bedeli, bakanlıkça devrin uygun görüldüğü yıla ait emlak vergi değeri üzerinden tahsil edilecek. Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan ilan ve reklam vergisi, biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden alınacak miktarlar, işgal harcı, tatil günleri için alınacak çalışma ruhsatı harcı, kayıt ve suret harçları, imarla ilgili harçlar ile iş yeri açma izni harcının tarifelerini, semtler arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları göz önünde tutarak, belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığı'nın görüşü ve Maliye Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tespit edecek. Bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu miktar ve tutarlar, ilgili tarifeler için belirlenen en çok tutarı aşamayacak. Belediye meclislerince 2013 yılı için belirlenen bu vergi ve harç tarifeleri, Bakanlar Kurulu'nca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilecek. Yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hariç olmak üzere, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları nedeniyle ihalelere katılmaktan yasaklananlara, tanınan bir aylık sürede ihale bedelinin 3 katı tutarında tazminatı peşin ödemeleri halinde ihaleden yasaklama kararı verilmeyecek. Bu kişiler dışında, Türkiye genelinde faaliyet gösteren tüzel kişilerden; şube personeli, vekil, mümessil gibi yetkili temsilcilerin şahsi kusurları dolayısıyla henüz yasaklama kararı verilmeyen hakkında da 3 kat tazminatı peşin ödemeleri halinde yasaklama kararı verilmeyecek. Kanun, 5673 sayılı Kanun'un geçici 1. maddesi kapsamında bulunan geçici köy korucularına ödenecek aylığa esas gösterge rakamının yükseltilmesine imkan tanıyor. Köy korucuları arasında maaş farkına neden olan ek gösterge rakamı artırılacak ve köy korucularının maaşları eşitlenecek. ŞEHİR HASTANELERİNDE SÖZLEŞME EKSİKLİĞİ Şehir hastaneleri projesinde, kamu ile özel sektör arasında yapılacak sözleşmelere esneklik getiriliyor. Mücbir sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını etkileyen bir durumun ortaya çıkması veya sözleşme ve eklerindeki hükümlerin ihtilaf içermesi hallerinde, sözleşme bedelini değiştirmemek kaydıyla Sağlık Bakanı onayıyla sözleşme ve eklerinde taraflarca değişiklik yapılabilecek. Bu şartlar dışında işin tamamlanamayacağının anlaşılması halinde bedel, ihalede nihai teklifin verildiği tarih esas alınarak, güncellenecek ve bakan onayıyla sözleşmede gerekli düzenleme yapılacak. Yapım işlerinde yatırım maliyetinde öngörülen sınırları aşan değişiklik olması halinde, değişen fizibilite raporu veya projeler ve diğer belgeler Yüksek Planlama Kurulu'na yeniden sunulacak. Yüksek Planlama Kurulu'nun yeni yetkilendirmesine istinaden sözleşme taslağında ve eklerinde gerekli tadiller yapılacak. Sözleşmenin sona erdirilmesi halinde kesin teminat mektubu iade edilecek. Organize sanayi bölgeleri, katılım, kalkınma ve yatırım bankaları ile organize sanayi bölgesi içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilme süresi 31 Aralık 2014'ten, 31 Aralık 2018'e uzatılıyor. Milli parklardan elde edilecek gelirler Orman ve Su İşleri Bakanlığı döner sermayesine gelir kaydedilecek. Bu gelirler, kanun gereği ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yatırımların finansmanında kullanılacak. Kanunla, yerleşim yeri olarak işgal edilerek mera, yaylak ve kışlak olarak kullanımı teknik açıdan mümkün olmayan taşınmazlardan, tapuda Hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya işyeri yapılmak üzere tahsis edilen, tahsis edilen kişilerce de bir kısmı üçüncü kişilere devredilen, ancak Hazine'ce ilgili belediyeler aleyhine açılan davalar sonucunda mahkemelerce doğrudan tapuda Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlar üzerinde, devletle vatandaş arasında ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor. Buna göre, taşınmazlardan Hazine adına tescil edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce konut veya iş yeri yapılmak üzere bedelsiz veya bedeli karşılığında tahsis edilen ancak, Hazine'ce ilgili belediye aleyhine açılan davalar sonucunda mera olarak sınırlandırılmasına ve mera özel siciline yazılan, fakat daha sonra meralık vasfı değiştirilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ile doğrudan Hazine adına tesciline karar verilen taşınmazlardan; halen tapuda Hazine adına kayıtlı olan taşınmazlar, yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce Hazine'ye ödenmesi kaydıyla, adlarına tahsis yapılanlara veya bunların haleflerine devredilecek.AA
'Kılıçdaroğlu 4 Yılda 1 Kez Doğru Söyledi'
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Başbakan Erdoğan, '4 yılda söylediği sadece bir doğru cümle var. 'Yalancıdan, hırsızdan Başbakan olmaz' diyor' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde helikopterle Kırklareli 'ne geldi. Erdoğan, Kırklareli 'nde vatandaşlara hitap ediyor. Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu 'na yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan 'Buna 5 tane koyun teslim edilmez, kaybeder gelir. Bunlar iftira etmekle ayakta kalacaklarını sanırlar' dedi. Kılıçdaroğlu 'nun 4 yılda 1 kez doğruyu söylediğini belirten Erdoğan 'CHP'nin genel müdürü şu koltuğa oturalı 4 yılı geçti. 4 yılda söylediği sadece bir doğru cümle var. 'Yalancıdan, hırsızdan Başbakan olmaz' diyor. 4 yılda söylediği tek doğru cümle bu' şeklinde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları; CHP kaset siyaseti yapar, esersizlik siyaseti yapar. MHP hakaret siyaseti yapar, BDP gerilim siyaseti yapar. Ama Ak Parti eser siyaseti yapar. Onlar iftiralarıyla biz eserlerimizle ayakta durmaya çalışırız. CHP 'nin anlayışında belediyeciliği bulamazsınız '5 KOYUN TESLİM EDİLMEZ' 1994'te İstanbul 'da yolsuzluk vardı. İSKİ yolsuzluğunu duymuşsunuzdur. Şimdi CHP 'nin genel başkanı yolsuzluk kasetleriyle ayakta kalmaya çalışıyor. Sizin geçmişiniz kirli. EY Genel Müdür, biz senin SSK Genel Müdürlüğünü biliyoruz. Buna 5 tane koyun teslim edilmez, kaybeder gelir. Bunlar ifitra etmekle ayakta kalacaklarını sanırlar. 'AKLIMA ANACIĞIM GELİYOR' İstanbul dünyanın sayılı temiz kentleri arasına girdi. Doğalgazı süratle yaygınlaştırdık. Doğalgaz deyince aklıma anacığım geliyor. Ah garip analar neler çekti neler.. Şimdi kombiye basıyoruz düğmeye bütün daire ısınıyor.Gazeteler maske dağıtıyordu hava kirliliğinden dolayı. Şimdi öyle bir şey yok. 'BU AKLI PENSİLVANYA MI VERDİ' Bir internet yasası. Resmi Gazete'de yayınlanmadan bir aysal düzenleme bununla ilgili Anayasa Mahkemesi 'ne müracaat edilemez. Bu CHP 'de aklı evveller de var kalkmışlar kim verdiyse bu aklı, yine Pensilvanya'dan mı geldi bilemiyorum kalktılar resmi yasa yayınlanmadan AYM'ye başvurdular, AYM reddetti. HSYK 'da da buna benzer yola başvurdular. Bu kez de verdikleri dilekçe eksik. AYM onu da iade etti. Bu işlerin yolu milletten geçer milletten. Bunların millete gidecek yüzü yok. Bunların işi AYM'ye gitmek. 29 gün sonra boyunun posunun ölçüsünü alacaksın. İftira ile dedikodu ile montaj kasetlerle muhalefet çok açık şekilde Türkiye 'yi dünya gündeminden koparmaya çalışıyor. 'CHP GENEL MÜDÜRÜ 4 YILDA BİR KEZ DOĞRU SÖYLEDİ' CHP 'nin genel müdürü şu koltuğa oturalı 4 yılı geçti. 4 yılda söylediği sadece bir doğru cümle var. 'Yalancıdan, hırsızdan Başbakan olmaz' diyor. 4 yılda söylediği tek doğru cümle bu. İşte bu nedenle CHP Genel Müdürü Başbakan olamadı ve olamayacak. 'RAHŞAN AFFI OLMASA İÇERDEYDİN' Hırsızlık, yolsuzluk, ayrımcılık, yasaklama bunlarda. Sen SSK Genel Müdürü iken yolsuzluğun içindeydin, seni Rahşan affıyla kurtardılar. Rahşan affı olmasa sen de içerdeydin. Bunların tarihi darbe, zulüm, yolsuzluk tarihidir. 'KENDİSİ KASETLE BAŞKAN OLDU' CHP’nin eski genel başkanıyla ilgili çirkin bir kaset yayınladılar. O kasetle CHP’yi yeniden dizayn ettiler. Şimdiki genel başkan oldu. Meclis’te bu kaseti getirdiklerinde arkadaşlarıma hemen talimat verdim. Dedim ki ‘’TİB’e girin ve bu yayını kestirin.’’ Bizim ahlak anlayışımızda böyle bir şey olamaz. Bunlar yapar, Pensilvanya yapar mı? Yapar. Kendisi kasetle başkan oldu 'CHP, PENSİLVANYA’DAKİ ZAT TARAFINDAN İDARE EDİLİYOR ' Kasetle gelen kasetle gider. Kasetle siyaset yapanlar yarın işleri bitince aynen bir kasetle ortadan kaybolacaklar. CHP , Pensilvanya’daki o zat tarafından idare ediliyor. Ellerine kasetler gönderiliyor, montaj kasetler. 90 yıllık CHP , Pensilvanya’daki bri zat tarafından kukla gibi oynatılıyor. '95’TE BU ZAT ‘CEBRAİL PARTİ KURSA DESTEKLEMEM’ DİYORDU' 95’te Savaş Ay bu Pensilvanya’daki zatla röportaj yapıyor o zaman Türkiye’de. O zat ‘Cebrail gelip Türkiye’de parti kursa onun partisini bile desteklemem’ diyor. Siyasetten uzakmış. Sonra da saygıdan uzak ifadeyi 40 dereden su getirerek tevil etmeye çalıştılar. Bunların TV’sinde peygamber efendimizle ilgili ahlaki olmayan inancımıza ters böyle bir yaklaşımı sergileyenler orada da aynı yaklaşımı yaptılar. 'AÇ TAVUK KENDİNİ DARI AMBARINDA SANIRMIŞ' Şimdi tüm gücüyle CHP’yi destekliyor. Aralık’ta iktidarı devirecekler. Olmadı. Ocak’ta devirecekler Tutmadı. Şimdi Ak Parti 30 Mart’ta yüzde 35’in altına düşecek, Nisan’da da yeni hükümet kurulacak. Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Bir dava dosyasında 3 bine yakın insanı dinlediler. Kendileri hariç herkesi dinlemişler. 'BUNLARIN İNİNE GİRECEĞİZ' Biz onların izini sürmeye başladık. Bunların inine gireceğiz ve bunları oradan çıkaracağız Bu ülkenin ulusal güvenliğini koruma görevimiz var. Türkiye’nin mahrem, gizli konuşmalarını dinlemiş ve bunları da birilerine servis etmişler
Obama'nın Putin'e Karşı Kozu: Enerji
ABD'nin Putin'in enerjideki yarı tekel hakimiyeti üzerinde baskı uygulayacağı sözü Putin'in müşterilerine daha iyi davranmasına neden olabilir. ABD'nin Ukrayna'dan çıkması için Vladimir Putin üzerinde baskı uygulayabileceği çok az seçeneği olduğu doğru mu? İşte Washington'dan gelen açıklama: 'ABD'nin doğalgaz ihracatını planını hızlandırdığını ve petrol ihracatı üzerindeki fiili yasağını yakında iptal edeceğini açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Amerika topraklarında bol miktarda yeni gaz ve petrol stokumuz var. Dünya piyasalarının önde gelen bir tedarikçisi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hizmette hedefleyeceğimiz ilk müşteriler Avrupa'daki iyi dostlarımız olacak.' Bu haftaki olayların da gösterdiği gibi bu dostlar şu an Rusya'nın enerji arzına mahkum olan dostlar. Şu ana kadar Amerika'nın beklenmedik şekilde artan enerji zenginliği ilgili tartışmalar iş dünyası, ekonomi ve çevre odaklı oldu—ABD'nin yurtdışındaki çıkarlarını güvenceye alma konusunda değinilmemişti. Exxon Mobil, ConocoPhillips ve Royal Dutch Shell gibi şirketler petrol ihracatı üzerindeki sınırlamaların hafifletilmesini istiyor. ABD'de 1970'li yıllarda yaşanan arz dalgalanması nedeniyle petrol ihracatına sınırlamalar getirilmişti. Şimdi ise North Dakota'daki Bakken bölgesi ile Teksas'taki Eagle Ford bölgesinden beslenecek dünya piyasalarından gelecek para var. Aynı şekilde bazı ABD şirketleri daha fazla gaz ihraç etmek için boru hatları ve sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri kurmak istiyor. Diğer yandan Dow Chemical gibi bazı şirketler yurtdışına gaz sevkiyatının içeride hammaddesi enerji olan ürünlerin fiyatlarını yükselterek ABD'nin imalat sektörüne zarar vereceğini savunuyor. Ayrıca çevreci gruplar da daha fazla gaz ve petrol ihracatının ABD'yi ve dünyanın diğer bölgelerini fosil yakıtlara daha da bağımlı hale getireceğini ve bunun sonucunda daha temiz ve yenilenebilir enerjiye dönüşümün yavaşlayacağını iddia ediyor. Beyaz Saray bu tartışmaların her iki tarafını da idare etmeye çalışıyor. Bir dizi yeni doğalgaz ihracat projeleri kabul edildi ancak süreç yavaş işliyor. ABD Enerji Bakanı Ernest Moniz, petrol ihracatına uygulanan sınırlamaların gevşetilebileceği ihtimalini gündeme getirdi. ABD Ekim ayında günlük 56 bin varil civarında petrol ihraç etti. Bu, Ekim ayından ABD topraklarında çıkarılan günlük 7,7 milyon varilin yüzde 1'inden de az bir miktar. 2019'a kadar ABD'nin petrol üretiminin 1970'deki üretim rekorunu aşması bekleniyor. Tam bu noktada Batı Kanada'daki petrolü ABD'deki rafinerilere nakledecek Keystone XL boru hattı ile ilgili müzakereler de 'Godot'yu Beklerken' isimli tiyatro oyununun sanayi versiyonuna dönüştü. Burada Ukrayna konusu devreye giriyor. Avrupa, doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'una yakınını Rusya'dan alıyor. Bu gaz da Ukrayna topraklarındaki boru hatları ile Avrupa'ya naklediliyor. Gaz ve petrol devi Gazprom o kadar güçlü ki bu şirketin yaptığı ihracat Rusya'nın toplam ihracatının yüzde 10'undan fazlasına denk geliyor. Moskova ise Avrupa'nın Rus petrolüne bağlılığını ekonomik bir silah olarak kullandı. Geçen son on yılda fiyatlar ya da siyaset konusunda bir tartışma çıktığında Rusya bazı ülkelere gaz arzını ya durdurdu ya da azalttı. Bu hafta Putin, Kiev'deki Avrupa yanlısı yeni hükümetin kendisine yüz vermemesi üzerine Ukrayna'ya satılan gazın fiyatının artırılacağını açıkladı. ABD'deki kaya petrolü devrimi – her ne kadar tartışmalı olsa da— bir şekilde Avrupa'nın da elini güçlendirdi. Dünya kocaman bir enerji piyasası. ABD'de bol miktarda gaz ve petrol demek Amerika'nın daha az ithal edeceği, Avrupa'ya yapılan global arzın artacağı ve fiyatlarda düşüş olabileceği demek. Ayrıca daha fazla ABD kömürü Avrupa'da alıcı bulacak. Bu da Avrupa ülkelerinin Gazprom ile bazı pazarlıklarını kolaylaştıracak. Yine de Avrupa'nın Putin'in arzına bağlılığı reddedilemez. Bu Almanya'nın nükleer enerjiden vazgeçmesi ile daha da arttı. Batı, Rusya'yı askerlerini Ukrayna'dan çekmemesi durumunda ekonomik yaptırımlar ile tehdit ediyor. Peki Rusya enerji akışını durdurursa Avrupa ne yapacak? Müttefiklerin istikrarsız bir tedarikçiye olan bu bağımlılığı ABD'nin de çıkarlarına uygun değil. Bu kriz zamanlarında ortaklarımızın yanıtını sınırlıyor. Sonuç olarak ortaya çıkan istikrarsızlık global ekonomik büyümeyi de engelliyor ki bu kimse için iyi değil. ABD'nin ürettiği yakıtı Avrupa'ya ulaştırmak için ihracat altyapısını kurması zaman alacaktır. Ancak Putin'in yarı tekel hakimiyeti üzerinde daha fazla baskı kurulacağı sözü Putin'in müşterilerine daha iyi davranmasına neden olabilir. Belki bu söz Putin'i Ukrayna'dan çıkarmak için zorlayamaz. Ancak Avrupa'nın eline daha fazla güç verecektir. editorturkiye@wsj.com
ÇED Raporu Kararı Artık Valilerin
Türkiye genelinde maden, petrol, doğalgaz, kayagazı ve jeotermal arama projeleri için kritik önem taşıyan “ÇED gereklidir ya da gerekli değildir” kararlarını artık valilikler verecek.Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yayınladığı genelgeye göre uygulama 1 Mart’ta yürürlüğe girdi. Bakanlığın 3 Ekim 2013’te yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği gereğince maden, petrol, doğalgaz, kayagazı veya jeotermal arama projelerine ilişkin “ÇED gereklidir ya da ÇED gerekli değildir” kararı verme yetkisi 27 Şubat tarihinde yayınlanan genelgeyle valiliklere devredilmişti. Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Bakan Güllüce’nin yayınladığı genelgede, valiliklerin gerekli işlemleri uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla ÇED Genel Müdürlüğü’nün talimatlarına uyulması da istendi. Talimatta ÇED Yönetmeliği uyarınca “ÇED gereklidir ya da gerekli değildir” kararı kapsamında gerçekleştirilen projeler için tanıtım dosyasına gerek olmadığına da dikkat çekilirken “Maden arama projelerine yönelik inceleme ve değerlendirme süreci içinde ‘yer görme’ prosedürü uygulanması gerek bulunmaz. Ruhsat sahibinin aynı olması koşuluyla birbirine mücavir birden fazla ruhsat için birden fazla dosyanın hazırlanmasında sakınca olmaz” denildi. Hükümet, bürokrasi nedeniyle günler süren ÇED’in şartlarının esnetilmesi konusunda bir süredir çalışmalar yürütüyor. Hazırlıkları süren çalışmaya göre ÇED başvurusu yapan şirketin bir vize süresi içinde uyarı yapmadan 60 ceza puanı dolunca iptal edilen Yeterlilik Belgesi için esneklik getiriliyor. HES’ler, fabrikalar ve maden ocakları için verilen ÇED Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldan dört yıla çıkarılıyor. Bakanlık bu amaçla dört yıl önce çıkarılan ÇED Yeterlilik Belgesi Tebliği’ni değiştiriyor. Başvurular 15 gün içinde değerlendirilecek.T24
Çocuklar, Anadolujet İle Hayatı Deneyimleyerek Öğreniyor
ANKARA (ANKA) - Şikayetvar'ın haberine göre, Elektriği kesilmediği halde, faturalarına kesme-bağlama ücreti yansıtılan abonelerden sonra şimdi de ihbarname göndermeden elektrik lerinin kesildiğini iddia eden vatandaşlar mağdur oluyor. Firmaların bu tutumunu haksız kazanç olarak değerlendiren tüketiciler, duruma bir çözüm bulunmasını istiyor.Elektrik kesme yönetmeliğine göre son ödeme gününde borcunu ödemeyen abonelere son ödeme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde bildirimde bulunarak kesme ihbarı bırakılması gerekiyor.Hiçbir ihbarname göndermeden elektriği kesilen abonelerin şikayetleri şöyle:'Ben bugüne kadar hiç fatura aksatmadım. En az 25 senedir kullanıyorum, elektrik kesme tebligatı gelmeden elektrik saatimin kablosu kesilmiş. Böyle bir saygısızlık olur mu? Şarteli indir anlarım ama insanlara bu muameleyi yapmayın. Ben üç beş fatura ödemesem anlarım kablonun kesildiği evde kombi bile elektrikle çalışıyor kış ayında bu yapılır mı? Çocukları düşünün bari''Kapama ihtarı göndermeden elektriğimizi kestiler ve kapanmadan 1 saat sonra 14.40 ödemeyi yaptığım halde gece saat22.00 oldu 3 kere açma - kapamayı aradım 186'dan not bıraktım ve halen açılmadı.Böyle bir şey Türkiye'den başka hiçbir yerde olamaz. Pahalı elektrik kullanıyoruz, verilen paranın hizmet olarak karşılığını yapın.''Ödenmemiş bir adet fatura olduğu için elektriğimizi hiçbir şekilde ihbarname göndermeden tarafımıza bilgi vermeden kestiler. Kars gibi soğuk bir memlekette olmamız evin ısısı doğalgaz kombi ile olduğu için ayrıca evde 4 yaşında bir çocuğun bulunması gibi nedenler çok varken nasıl böyle bir şey yapılır anlam verememekteyim. Konuyla ilgili olarak firma tarafından bize bilgi verilip mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum.''İhbarname gelmeden elektriğimizi kestiler. Final haftasıydı ilgilenemedik 10 gün geçti diye elektrik kesilmiş bu durumda doğal gazda sönmüş okuldan geldim ki hem soğuk hem elektrik yok. Sınav var bu durumda ben nasıl ders çalışıp sınava girebilirim? Bu durumumu kime şikayet etmeliyim?'
Çağlayan Ve Aslan'a Rüşvet Paylaşımı Fezlekelerde
Yolsuzluk fezlekelerinde rüşvetin nasıl pay edildiği gözler önüne serildi. İran’ın para transferinde yüzde 2.9 pay alan Sarraf’ın bu paranın yüzde 0.5’ini Çağlayan’a, yüzde 0.4’ünü de Aslan’a verdiği öne sürüldü. Sarraf, yüzde 1 de bankaya komisyon ödedi.Fez­le­ke­de Rı­za Sar­ra­f’­ın, Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın ve Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­la­n’­ın ala­ca­ğı rüş­vet oran­la­rı da ya­pı­lan tek­nik ta­kip ile or­ta­ya çı­ka­rıl­dı.Sar­ra­f’­ın Halk Ban­k’­a trans­fer edi­len pa­ra­dan yüz­de 2.9 pay al­dı­ğı bu pa­ra­nın yüz­de 1’i­nin ban­ka­ya ko­mis­yon ola­rak öden­di­ği yüz­de 0.4-0.5’i­nin Ba­kan Çağ­la­ya­n’­a yüz­de 0.4-0.5’i­nin de Ge­nel Mü­dür As­la­n’­a rüş­vet ola­rak da­ğı­tıl­dı­ğı öne sü­rül­dü. Top­lam­da Çağ­la­yan ve As­la­n’­a 88 mil­yon li­ra rüş­vet ve­ril­di­ği po­lis fez­le­ke­sin­de kay­de­dil­di. Yüz­de 2.9’luk ko­mis­yon­dan ken­di­le­ri­ne ka­lan yüz­de 1’lik kıs­mın Sar­ra­f’­ın yar­dım­cı­sı ta­ra­fın­dan az bu­lun­du­ğu ya­sal din­le­me ta­pe­le­rin­de yer al­dı.TÜRKİYE’Yİ BASAMAK YAPTIFez­le­ke­de Rı­za Sar­ra­f’­ın İra­n’­a uy­gu­la­nan am­bar­go­yu aşıp sı­cak pa­ra gi­ri­şi­ni sağ­la­mak için İra­n’­ın pa­ra­sı­nı dön­dür­me iş­le­ri ile il­gi­li Tür­ki­ye­’yi ba­sa­mak ola­rak kul­lan­dı­ğı, Çi­n’­den ge­len ha­va­le­ler­le ve­ya Tür­ki­ye­’de­ki he­sap­ta­ki pa­ra­nın ak­ta­rıl­ma­sıy­la Tür­ki­ye­’den al­tın alı­nıp, bu al­tın­la­rın ih­ra­cat­la di­rekt İra­n’­a ve­ya İra­n’­a git­mek üze­re Du­ba­i’­ye gön­de­ril­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di. Sar­ra­f’­ın hem al­tın ih­ra­ca­tı ey­le­mi hem de sah­te ev­rak­lar­la gı­da ve ilaç ti­ca­re­ti ey­lem­le­ri­nin it­ha­lat ve ih­ra­cat­tan so­rum­lu Eko­no­mi Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın gö­rev ve yet­ki ala­nı­na gir­di­ği kay­de­dil­di.Sah­te ev­rak­la­ra da­ya­lı tran­sit gı­da ti­ca­re­tiy­le pa­ra dön­dür­me sis­te­min­de, Sü­ley­man As­la­n’­ın, Rı­za Sar­ra­f’­ın ger­çek­te ol­ma­yan ih­ra­cat be­de­li ha­va­le­le­ri­ne rüş­vet kar­şı­lı­ğın­da göz yum­ma­sı­na Za­fer Çağ­la­ya­n’­ın da yol ver­di­ği an­la­şıl­dı. Sar­ra­f’­ın Çağ­la­yan, As­lan ile lüks otel­ler­de yap­tı­ğı top­lan­tı­lar­da rüş­vet da­ğı­lı­mı­nın de­tay­la­rı ka­rar­laş­tı­rıl­dı. Fez­le­ke­de bu­nun­la il­gi­li şu bil­gi­ler yer al­dı:MİKTARDAN DÜŞÜLECEK“Ya­pı­lan bu top­lan­tı­lar­da Çi­n’­den Halk Ban­ka­sı­’na vu­ru­lan ih­ra­ca­ta ko­nu pa­ra­nın yüz­de 0,5’i­nin Za­fer Çağ­la­ya­n’­a ve­ri­le­ce­ği­nin ve Sü­ley­man As­la­n’­a ve­ri­le­cek rüş­ve­tin ise Za­fer Çağ­la­yan için ay­rı­lan mik­tar­dan dü­şü­le­ce­ğinin ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı an­la­şıl­mış­tır.Altından yüzde 0.5 rüşvetFez­le­ke­de Çağ­la­ya­n’­a ve­ri­len rüş­vet ka­lem­le­ri de tek tek be­lir­til­di. Bu­na gö­re Çağ­la­yan, İra­n’­ın pa­ra­sı­nı al­tın ih­ra­ca­tıy­la dön­dür­me iş­lem­le­rin­de Rı­za Sar­ra­f’­a ait fir­ma­la­rın he­sa­bı­na ge­len pa­ra­nın %0,5’i, sah­te ev­rak­lar­la ya­pı­lan tran­sit gı­da/ilaç ti­ca­re­ti iş­lem­le­rin­de de Sar­ra­f’­a ait fir­ma­la­rın he­sa­bı­na ge­len pa­ra­nın %0,4 ara­sın­da rüş­vet al­dı.Önce Çağlayan’ın payından verdilerSar­ra­f’­ın pa­ra çe­vir­me ey­lem­le­rin­de bü­yük önem arz eden Halk Bank ile il­gi­li ih­ti­yaç duy­du­ğu bağ­lan­tı­yı, es­ki Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan ile ta­nı­şa­rak hal­let­ti­ği be­lir­til­di. As­la­n’­ın Sar­ra­f’­ın rüş­vet çar­kı­na ka­tı­lı­şı da fez­le­ke­de “Bel­li bir dö­ne­me ka­dar Sü­ley­man As­la­n’­a ve­ri­len rüş­ve­tin Za­fer Çağ­la­ya­n’­a ve­ri­len bin­de­lik rüş­vet içe­ri­sin­de sa­yıl­dı­ğı, son­ra­dan her iki şah­sa ve­ri­len rüş­vet­le­rin ay­rı ay­rı he­sap­lan­ma­ya baş­la­dı­ğı an­la­şıl­mış­tı­r” ifa­de­le­riy­le an­la­tıl­dı.İran’a ticaret soruşturulmadıFezlekede soruşturmanın İran’ın rezervlerinin finansal bir operasyonla Türkiye üzerinden altın olarak İran’a taşınması konusunun suç teşkil ettiği yönünde bir iddiada bulunulmadığına dikkat çekilerek “Soruşturmamızdaki eylemlerin ana konusu, Türkiye’nin İran’a olan petrol, doğalgaz vs. ödemeleri veya bu ödemelerin şekli ile ilgili olmayıp İran’ın maruz kaldığı yaptırımları aşmak için geliştirilen sistemin işleyişi esnasında verilen rüşvetler, bankalara ibraz edilen sahte belgeler, altın kaçakçılığı ve bu suçların örgüt faaliyeti kapsamında gerçekleştirilmesi konularını ihtiva eder” denildi.Bugün Gazetesi
Rusya'ya Bağlanmak için 15 Sebep
Kırım büyük bir çoğunlukla Rusya'ya bağlanma kararı aldı. Dünyada etkileri sürüyor, Rusya'ya bu karardan dolayı yaptırımlar getirilmesi gündemde. Peki bunca kıyamet koparmışken Kırım neden ısrarla Rusya'ya bağlanmak istiyor? İşte Rusya'ya bağlanmak için 15 geçerli sebep.
"Paralel Yapının Ablalarını Dehleyin Gitsin"
Fethullah Gülen'i eleştiren Tayyip Erdoğan, '2 ceketim var başka bir şeyim yok diyor. Bu nasıl iki ceket ya… Milyar dolarlar konuşuluyor' dedi“Paralel yapı” dediği Gülen cemaatini eleştiren Başbakan Tayyip Erdoğan , “Onların ablaları ikinci kez gelmesin ilkinde dehleyin gitsin. 30 Mart’ta bunlara gereken cevabı vereceğiz. Bunlara vatandaşı kandırmak için her yol meşru. Bir de bunların ağabeyleri varmış. Bizim ağabeylerimiz burada 12 gün durmak yok. Herkes konuşmuş, Pensilvanya’daki zat susmuş. Susmak buysa konuşmak ne bunun izahını etmek gerek. Ağzını açtı beddua etti. Bir hoca efendinin bu tür işlerle alakası olur mu ya” dedi. Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP’nin Çanakkale mitinginde konuştu. Başbakan Erdoğan’ın konuşmasının satırbaşları şöyle: Büyükdedelerimiz, büyük düşündüler. Büyükdedelerimiz dönemin en güçlü devletleri karşısında göğüslerindeki imanla büyük bir zafer destanı yazdılar. Bu millete küçük düşünmek yakışır mı, yakışmaz. Korkmak, sinmek bize yakışır mı? Geride kalmak yakışır mı? Kahraman şehitlerin torunları olarak büyük düşünüyoruz, büyük hedefler belirliyoruz ve adım adım ilerliyoruz. 2015’te Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılını bu ruhla kutlayacağız. 2020’de TBMM’nin açılışının 100. yılı, 2022 Kurtuluş Savaşı zaferinin 100. Ve inşallah 2023’de TC’nin kuruluşunun 100. yılını kutlayacağız. 9 yıl kaldı, çok çalışacağız, çok üreteceğiz, demokrasiyi daha ileri standartlara taşıyacağız. İnşallah 2023’te dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri biz olacağız. Kordon dışında ne yaptılar? İşte, şurada fazla bir şey kalmadı. 12 gün… 12 gün sonra seçime gidiyoruz değil mi? Ama ben diyorum ki şu Çanakkale’nin makus talihini gelin değiştirelim. 12 gün kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Çünkü kardeşlerim, bunların burada yaptığı bir şey yok. Bu CHP zihniyeti 30 yıldır burada yönetimde. Ne yaptı Allah aşkına? Şurada bir kordon boyu yapmak suretiyle belediyecilik tamam mı ya? Ben belediyecilikten geliyorum. CHP’den aldım İstanbul’u. Borç harç içerisinde aldım. İSKİ yolsuzluğunu da biliyorsunuz değil mi? CHP yolsuzluktur. CHP yasaklardır. CHP kirliliktir. İstanbul’da çöp dağları vardı. İstanbul susuzdu. İstanbul’da hava kirliliği vardı. Gazeteler maske dağıtıyordu maske. Bunu gençler bilmeyebilir. ‘Gezi’ciler bilmeyebilir Taksim’in Gezi Parkı’nda olan gençler bunu bilmeyebilir ama bunu değerli kardeşlerim biliyor. İşte biz geldik, 2 yıl içinde İstanbul’u suya kavuşturduk. Biz diyoruz ki, İstanbul 180 kilometreden Istıranca Dağları’ndan, dağları delerek İstanbul’u suya kavuşturduk. Kılıçdaroğlu’nun en doğru sözü… Şu anda Orman ve Su İşleri Bakanım o zaman benim İSKİ Genel Müdürümdü. Hava kirliliği de anında bitirdik. Benden önceki belediye başkanı kaç eve doğalgaz verebilmiş biliyor musunuz? 50 bin. Ben göreve geldim, 4,5 senede 1 milyon 250 bin eve doğalgaz ulaştırdım. Aradaki fark bu. İş bilenin, kılıç kuşananın. Başbakan olduktan sonra 9 ilde doğalgaz vardı, şimdi 72 ilde doğalgaz var. Neden? Ya benim Ayşe kardeşim, Fatma kardeşim hala kömür külleri içerisinde mi yaşayacak ya? Peki doğalgaz yeni mi icat oldu? Ey CHP neden yapmadınız bunları. MHP, sen de CHP’nin yavrusuyla ortak oldun iktidara geldin. 3,5 sene durdun, dayanamadın, kaçıp gittin. Bahaneleri de şu, Kocaeli, Sakarya, Düzce depremi bizi yıktı. Biz Bingöl depremi yaşadık, 1 yılda yeni Bingöl inşa ettik. 1 yılda Van’ı, Simav’ı inşa ettik. İş bilenin, kılıç kuşananın. Şimdi Kılıçdaroğlu ikide bir şunu söylüyor; “Hırsızdan başbakan olmaz.” En doğru sözü bu. Niye? Ya 4 yıldır Genel Başkansın, neden Başbakan olamıyorsun? Çünkü, sende hırsızlık var da onun için. Sen SSK genel müdürüyken batırdın orayı ya. Bana yakın olan kardeşlerim bilirler, SSK hastaneleri ne haldeydi bu beyefendi genel müdürken? Şafak vaktinde kuyruğa girip numara alıyorduk, doktor bey ne zaman gelirse… Bazen o gün muayene olamıyorduk, ertesi güne kalıyordu. Doktor beyin verdiği ilacı da sadece hastanenin eczanesinden alabiliyorduk. İlacın yarısı var, yarısı yok. Şimdi böyle bir dert var mı? İstediğin hastaneye gidebiliyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alabiliyor musun? Kim halktan yana? İhraç ettiği adamı aday yaptı Bunlar Rahşan affıyla kurtardı. Bu Kılıçdaroğlu geldi, yolsuzluk klasörü önünde poz verdi. Kim için, birisi için. Sonra o kişiyi partilerinden ihraç ettiler. İhraç ettikleri adamı sonra geldi İstanbul’a büyükşehir başkan adayı yaptı. Bunlar bu ya. Bunlar bu. Bizim iktidarımıza bu tür çamuru atan Kılıçdaroğlu, 12 yıl önce 230 milyar dolar milli geliri olan Türkiye, şu anda 820 milyar dolar milli gelire sahip. Dünyanın ekonomide 24. ülkesiydik, şimdi 17. olduk. 79 senede 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz 12 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. Farkımız bu. Bırakın, cumhuriyet tarihinde yapılan derslik sayısının yarıdan fazla 12 yılda biz yaptık. 205 bin derslik yaptık eğitimde. Bütün bunların yanında MHP-DSP iktidarında IMF’ye olan borcumuz neydi? 23,5 milyar dolar. Ödedik, ödedik, ödedik. Geçen 14 Mayıs’ta sıfırladık. Şu anda IMF’ye borcumuz yok. Kimden aldık iktidarı MHP ve DSP’den. Şimdi IMF bizden borç istiyor. 5 milyar dolar. Tamam dedik, imzaları attık. Veren el, alan elden üstündür. Bu noktaya geldik. Merkez Bankası’nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi, 128 milyar dolar döviz rezervimiz var. Halep oradaysa arşın Çanakkale’de. Ah benim çiftçi kardeşim, köylü kardeşim. Ziraat Bankası sana yüzde kaç faizle kredi veriyordu? Yüzde 59. Şimdi? Yüzde 5. Aradaki fark kimde? Sende. Kardeşlerim, esnaf. Yüzde kaçla Halkbank’tan kredi alıyordu? Yüzde 46. Şimdi, yüzde 5. Nereden nereye. Onların derdi de yok zaten. Çiftçi, köylü, esnaf… Böyle bir derdi yok. Ellerinde molotofla, taş sopalarla esnafın camları indirenlerin vatansever olması gibi bir şey olabilir mi? Kılıçdaroğlu ‘Gezi’cilerin yanında Bunların yanında duran kim? Kılıçdaroğlu. Bu gençliği kötü görme diyor. Ben gençliği senden daha çok severim. Elinde Molotof, silah, pala olan gençliği değil, elinde bilgisayarıyla, kalemiyle, kitabıyla aydınlık yarınların Türkiye’sini seven gençleri severim ve onun hizmetkarı olurum. Bakın şu anda biz tablet bilgisayarlara geçiyoruz değil mi? Şu ana kadar 163 bin tablet bilgisayar dağıttık. 675 bin tablet bilgisayarın ihalesini yapıyoruz. Ardından 10 milyon tablet bilgisayar geliyor. Bütün dersliklerimiz etkileşimli tahtalarla donatılmış olacak. Modernizm budur. Bu bizim milletimize layık değil mi? Şu anda bir seçim ortasındayız. Şu ana kadar CHP’den yerele ya da genele ilişkin bir plan, proje duydunuz mu? Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının tamamına yakını ya yalan, ya takiye, ya iftira, ya fitne, ya fesat… Bunlarda böyle bir şey yok. MHP’den yerel ya da genel sorunlara ilişkin bir şey duydunuz mu? BDP’den herhangi bir proje duydunuz mu? BDP siyasal Kürtçülük yapıyor, MHP siyasal Türkçülük yapıyor, CHP ben kumsalların partisiyim diyor. Ama biz 77 milyonun partisiyiz. Türküyle, Kürtüyle, Arabıyla, Çerkesiyle, Boşnağıyla, Arnavutuyla 77 milyonun partisiyiz ve tek millet diyoruz. Biz, kumsalların değil sadece 780 bin kilometrekarenin partisiyiz. Batıda ne varsa, doğuda o olacak. Kuzeyde ne varsa güneyde o olacak. Yani Türkiye’nin vatandaş ya da uluslararası camiadan gelenler, ya burası ne biçim ülke olmuş kardeşim diyor. Paralel yapının ablalarını dehleyin gitsin Onların ablaları ikinci kez gelmesin ilkinde dehleyin gitsin. 30 Mart’ta bunlara gereken cevabı vereceğiz. Bunlara vatandaşı kandırmak için her yol meşru. Bir de bunların ağabeyleri varmış. Bizim ağabeylerimiz burada 12 gün durmak yok. Herkes konuşmuş, Pensilvanya’daki zat susmuş. Susmak buysa konuşmak ne bunun izahını etmek gerek. Ağzını açtı beddua etti. Bir hoca efendinin bu tür işlerle alakası olur mu ya… Bu nasıl iki ceket ya? Sen hoca mısın istihbarat şefi misin? Bu işlerle nasıl uğraşırsın? Bırakın uygulamayı aklından geçirmesi bile tehlikedir. 2 ceketim var başka bir şeyim yok diyor. Bu nasıl iki ceket ya… Milyar dolarlar konuşuluyor. Tesbihler, ananaslar gidip geliyor. Şirketle, paralar hepsi var. Pencere kenarında uyumuş uyuyabilirsin. Şimdi nerede uyuyorsun o önemli… Paralar, şirketler hepsi pencere kenarında yapılmış. Güya Pensilvanya’ya inziva için gitmiş. Madem inzivaya çekildin. Sana ne rafineriden, siyasetten, sana ne milletin telefonda ne konuştuğundan.T24