Görüş Bildir
Haberler
41 Ülkenin Bayrakları ve Ülke Bayraklarının Anlamları

etiket 41 Ülkenin Bayrakları ve Ülke Bayraklarının Anlamları

Eren Ç.
07.11.2022 - 15:32

Dünya üzerindeki bütün ülkeleri temsil eden sembol o ülkenin bayraklarıdır. Her ulusun bağımsızlığını ifade eden bayraklar ise tarih boyunca yaşanılan olaylardan ya da kişilerden esinlenerek tasarlanmıştır. Her bayrak kendi içerisinde bir anlam taşır. Sembollere yer verilen kimi bayrakta simgeler de bulunur. Peki siz üke bayraklarının anlamlarını biliyor musunuz? Cevabınız ‘’hayır’’ ise buyurun içeriğimize…

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye Cumhuriyeti

1982 Anayasasının 3. maddesine göre, 'şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.' 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 7. maddesine göre ''Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya uniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.'' Anlamı ise savaşta şehitlerimizin kanlarından ufak bir göl oluşur. Bu, bayraktaki kırmızıyı temsil eder. Bunun yüzeyine vuran ay ve yıldız yansıması da bayrağımızdaki ay ve yıldızı temsil eder.

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri

Kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. Toplamı 13 olan şeritlerin altısı beyaz, yedisi kırmızıdır, ülkenin kuruluş dönemnde Birleşik Krallığa başkaldıran Onüç Koloni'yi simgelerler. Sol üst köşedeki mavi dikdörtgenin içinde ülkenin eyaletlerini simgeleyen 50 adet beyaz yıldız vardır. On üç Koloni ABD'nin kurucu devletleridirler.

Beyaz: saflık, temizliği; kırmızı kahramanlık,cesareti ; mavi azmi ifade eder.

Almanya Federal Cumhuriyeti

Almanya Federal Cumhuriyeti

Bayrağı oluşturan renklerin tarihi 1813 yıllarında Napolyon'a karşı verilen savaşta Prusya’nın hem para hem de asker yönünden yaşadığı sıkıntılardan dolayı Lützow önderliğinde çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü Freikorps birliği kurulmuştur. Parasızlıktan dolayı çeşitli renklerde olan askerî üniformalar baştan aşağıya siyaha boyanınca sarı düğmelerin altlarındaki bez parçasının kırmızı kalması bugün Almanya bayrağını oluşturan renklerin geçmişi olarak kabul edilir. 7 Haziran 1950'de alınan karar ile renklerin anlamı Beraberlik, Hak ve Özgürlük olarak belirlenmiştir.Alman bayrağı millî bayrak ve resmî bayrak olarak ikiye ayrılmaktadır. 23 Mayıs 1949'da kullanıma giren millî bayrak, ülkenin sivil bayrağıdır. Ortasında kartal motifinin bulunduğu resmî bayrak ise devlete bağlı kurumlarca kullanılmaktadır.

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

İlk versiyonu İskoç kralı 6. James'in 1606'da İngiltere kralı olmasıyla ortaya çıkar, bu versiyon İskoç bayrağı (St. Andrew's Cross; mavi üzerine beyaz çapraz haç) ile İngiliz bayrağının (St. George's Cross; beyaz üzerine kırmızı haç) üstüste bindirilmesinden ibarettir, adına da 'union flag' denir. Sonralari 1801'de Büyük Britanya ile İrlanda birlestiğinde, İrlanda bayrağı (St. Patrick's Cross, beyaz uzerine kırmızı çapraz haç) 'union flag' e eklenir ve ortaya bugünkü bayrak çıkar, Güney İrlanda 1921'de bağımsızlığını kazanmasına rağmen bayrağa müdahale edilmez.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin bayrağı üç yatay şerit bir dikey şeritten oluşur. Bu yatay şeritler üstten alta doğru sırası ile yeşil, beyaz ve siyah şeklinde sıralanır ve dikey şerit ise kırmızı renktedir. Bayrağın üzerindeki renkler ve anlamlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Yeşil: Bereket

  • Beyaz: Ülkenin tarafsızlığı

  • Siyah: Ülke sınırları içindeki yer altı kaynakları (yağ yatakları)

İçeriğin Devamı Aşağıda

Brezilya Federal Cumhuriyeti

Brezilya Federal Cumhuriyeti

Bayraktaki yeşil fon rengi ülkedeki geniş orman ve topraklarını, ortadaki sarı eşkenar dörtgen; Brezilya’nın büyük altın rezervlerini simgeler.Kürenin ortasından geçen bantta “Ordem e Progresso” yazar. Bunun anlamı huzur ve kalkınmadır.Kürenin içinde bulunan 27 adet beş kollu yıldızlar ise Brezilya’da bulunan 27 federal eyaleti temsil ederler. Ayrıca bu yıldızların dizilişi rastgele değil, astronomik temellere göredir.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

Ülkede resmi olarak Kırmızı Bayrak olarak adlandırılan bayrak, kırmızı rengin üzerine bayrağın sol köşesinde bulunan sarı renkli bir büyük ve dört küçük yıldızdan oluşmaktadır. Kırmızı renk komünizmin ve Çin Han Ulusu'nun simgesi olarak kullanılmakta olup, büyük sarı yıldız komünist partinin önderliğini ifade etmektedir. Büyük sarı yıldızın sağ tarafında kavisli bir şekilde bulunan dört küçük yıldız ise ülkede var olan dört sınıfı (Çiftçi, İşçi, küçük Burjuva ve Çin savaşı döneminde Japonlara karşı komunizmin yanında olan firmalar) temsil etmektedir.

Fransa Cumhuriyeti

Fransa Cumhuriyeti

Fransız Devrimi'nin resmi sloganı olan Eşitlik, Kardeşlik, Hürriyet sözünün bayrakta temsil edildiği görüşüdür. Mavi renk Hürriyet, beyaz renk Eşitlik ve kırmızı renk Kardeşlik anlamına gelir.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti

Kırmızı : Kanı

Mavi : Gökyüzünü

Yeşil : Ülke Topraklarını

Siyah : Afrikalı siyah halkı

Beyaz : Avrupalı beyaz halkı

Sarı : Altın ve diğer doğal kaynakları simgeler.Bayraktaki 'y' formatı ise 2 ırkın birleşimini simgeler.

Güney Kore (Resmi Adı: Kore Cumhuriyeti)

Güney Kore (Resmi Adı: Kore Cumhuriyeti)

Güney Kore Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı Tegıki Çosan Krallığı döneminde benimsenmiştir. Adını eşit olarak ve kusursuz bir dengeyle ikiye bölünmüş olan ortasındaki tegık çemberinden alır. Bu simge birbirine karşıt olan ama kusursuz bir uyum ve denge oluşturan evrensel güçlerin simgesi iki zıt öğeden oluşur: yin ve yang. Üstteki kırmızı bölüm yang'ı alttaki mavi bölüm yin'i simgeler.

Bayrağın dört köşesindeki üçlü çizgiler karşıtlık ve uyumu anlatır. Sol üst köşedeki üç kesiksiz çizgi cennet ve gökyüzünü, sağ üst köşdeki iki kesikli çizgi arasındaki kesiksiz çizgi suyu, sol alt köşedeki iki kesiksiz çizgi arasındaki kesikli çizgi ateşi, sağ alt köşedeki kesikli çizgiler ise yeryüzünü temsil eder. Bayrağın beyaz fonu, Kore halkının katıksız arılığını ve barışsever kişiliğini anlatır.

Bayrağın bütünü, Kore halkının evrenle uyum içinde yaşama ülküsünü simgeler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hindistan Cumhuriyeti

Hindistan Cumhuriyeti

Turuncu cesareti ve fedakarlığı, beyaz barış ve dürüstlüğü, yeşil kahramanlık ve sadakati temsil eder. Bayrağın ortasındaki yuvarlak simge ise Budizm inancındaki Çakra'dır.

İran İslam Cumhuriyeti

İran İslam Cumhuriyeti

İran bayrağı üç eşit büyüklükteki yatay çizgilerden oluşur;üst şerit yeşil, ortadaki beyaz ve alt şerit kırmızı. Beyaz şerit kenarlarında stilize yazıları vardır. Beyaz şerit ortasında ve bayrak merkezli,hanedanlığı temsil eden ,dört hilal ve bir kılıçtan oluşan bir sembol yer almaktadır.Yeşil şerit İslamı sembolize eder ve beyaz saflığı ve barışı temsil eder. Kan kırmızısı bir şerit ise yiğitliği sembolize eder.22 kez Kufi stili Allah o Ekber (Allah büyüktür) el yazması denenmiştir bu 11 Şubat 1979 İran Devrimi gününü temsil eder. Arması, kuvvet ve metaneti ve Müslümanlık inancının büyüklüğünü sembolize eder.Bir bütün olarak stilize amblemi, Allah olarak okunur.

İspanya Krallığı

İspanya Krallığı

Üstten alta olmak üzere üç yatay şerit ve bu şeritlerin renkleri sırasıyla kırmızı, sarı(iki kat kalın) ve kırmızıdır. Sarı şeridin üstünde gönder tarafında arma yer alır. Arma, Herkül Sütunlarının çevrelediği kraliyet mührünü kapsar. Sütunlar, Cebelitarık Boğazının bitimindeki her iki tarafta bulunan Cebelitarık ve Ceuta burunlarını temsil eder.

İtalya Cumhuriyeti

İtalya Cumhuriyeti

Aslında renkler 1700'lerin sonunda bir akım olarak Fransız etkisiyle seçilmiştirler. Her renge bir anlam atfedilmeye çalışıldığında genelde yeşilin doğayı, beyazınAlplerdeki karı, kırmızının da İtalyan Bağımsızlık Savaşı'nda akan kanı temsil ettiği söylenir. Daha dindar bir açıklamaya göre ise; yeşil umudu, beyaz kaderi, kırmızı de hayırseverliği temsil eder.

Japonya İmparatorluğu

Japonya İmparatorluğu

Kırmızı daire ülkeden doğan güneş ifade eder. Ülkenin adı 'güneşin kaynağı' anlamına gelen Japonya'da güneş, milli simgelerin en önemlilerinden biridir. Japon mitolojisine göre güneşin tanrıçası Amaterasu da Japon tanrılarının kraliçesi ve Japon imparator hanedanının anasıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kuzey Kore (Resmi Adı:Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti)

Kuzey Kore (Resmi Adı:Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti)

Beyaz çember içindeki kırmızı yıldız komünizmin sembolüdür. Bayrağın zeminindeki kırmızı renk devrimci vatanseverliği, mavi renkli şeritler bağımsızlık,barış ve kardeşlik idealleri için mücadele eden dünya halklarını, beyaz şeritler ise Kore ulusunun uzun tarihe yayılan kültürel bütünlüğünü simgeler.

Birleşik Meksika Devletleri

Birleşik Meksika Devletleri

Bayrakta bulunan yeşil renk umudu, beyaz renk birliği, kırmızı renk ise kahraman halkın ülkesi için akıttığı kanı sembolize etmektedir. Bayrağın tam ortasında, beyaz zemin üzerinde bulunan devletin armasında ise nehir üzerinde bulunan kaya parçası üzerinde yetişen kaktüste resmedilen kartal bir yılanı yerken gösterilmektedir. Bu resmi ise sağa ve sola uzanan iki adet dal tarafından yarıya kadar çevrelenmektedir.

Mısır Arap Cumhuriyeti

Mısır Arap Cumhuriyeti

Yatay sıralanmış kırmızı, beyaz, siyah renkleri barındırır. Beyaz şeritin üzerinde amblem olarak Selahattin Eyyubi'nin altın kartalını barındıran bayraktır. Söz konusu pan-arabik renkler 1952'de krallık devrilince benimsenmiştir ve daha önce kullanılan, yeşil üzerine hilal ve üç yıldızlı bayrak osmanlılar ve kavalalıları hatırlattığı için kullanımdan kaldırılmıştır.

Portekiz Cumhuriyeti

Portekiz Cumhuriyeti

Kırmızı bölümü, 1910 Portekiz devrimini temsil etmektedir ve yeşil renk umudu temsil eder. Beyaz kalkan; beş beyaz noktalı beş ayrı küçük mavi armadan oluşur. Mavi kalkanlar, Portekiz'in ilk kralı, Alfonso Henriques'in İsa'dan alınan ilahi yardımla beş Mağribi(Faslı) krallara karşı olan zaferini ve beş noktada; İsa'nın beş yarasını sembolize etmektedir. Armadaki çapraz yerleşim, Hristiyanlığı temsil eder. Armada kırmızı bordür üzerine yerleşimli 7 kale sembolü; Algarve'yide içeren Portekiz topraklarının uzantısını gösterir. Arka planda ise zamanın ilkel navigasyon aleti olan armillery sembolü yer alır. Bu sembol; Portekiz'in bir zaman sömürge imparatorluğu olmasına yol açan deniz keşfini başlatan Prens Henry Navigator'u, kutlama adına yer almaktadır.

Rusya Federasyonu

Rusya Federasyonu

Panislavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızıdan oluşmaktadır. Beyaz tanrıyı, mavi hükümdarı, kırmızı ise halkı sembolize etmektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Suudi Arabistan Krallığı

Suudi Arabistan Krallığı

Bayraktaki Arapça لا إله إلا الله محمد رسول الله yani La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yazmaktadır. Arka plandaki yeşil renk İslam'ı, Suudi Arabistan'ı yöneten Suud ailesini, Suudi Arabistan ordusunun gücünü ve cesaretini temsil eder.

Suriye Arap Cumhuriyeti

Suriye Arap Cumhuriyeti

Suriye bayrağı; Yemen, MısırSudanIrak, Ürdün, BAE bayraklarında olduğu gibi Geleneksel Pan-Arabizm renklerinden oluşmaktadır. Kırmızı renk hanedanlığı, siyah renk Abbasileri ve Araplığı simgelemektedir. İki yeşil yıldız Suriye halkını temsil etmektedir.

Yunanistan (Resmi Adı: Helen Cumhuriyeti)

Yunanistan (Resmi Adı: Helen Cumhuriyeti)

Mavi ve beyazın Ege Denizi'ni ve dalgalarının köpüklerini temsil ettiği söylenir, ayrıca maviHelen Uygarlığı'nın rengidir. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda mücadele eden denizcilerin mavi ve beyaz renklerinde giysiler giydikleri de bilinir.

Nepal

Nepal

Nepal’in bayrağının zeminindeki kırmızı, Rhododendron'in rengidir. Rhododendron Nepal’in ulusal çiçekleridir. Bayrağın sınırını mavi çizgi çizer bu mavi çizgi de barışı temsil etmektedir. Üstte bulunan üçgen içerisinde yukarıya bakan hilal ise hükümdarı ve sarayı temsil etmek için konulmuştur. Bayrağın alt kısmında bulunan ve içerisinde 12 köşeli güneş olan üçgen ise Rana hanedanını temsilen konulmuştuır.

Arjantin

Arjantin

Açık mavi ve beyaz şeritler özgürlük hareketinin lideri Manuel Belgrano kullanılmasını tavsiye etmiş. Rosaio Savaşı’nın ardından bu renkler ilk kez görülmüş. Söylenene göre savaş esnasında mavi gökyüzü üzerinde beyaz bulutlar ve parlak bir Mayıs güneşi gökyüzünde belirmiş. Bu gökyüzü bayrağın anlamında kullanılmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Afganistan

Afganistan

Afganistan ülkesinin bayrağı 2002 ila 2004 yılları arasında Afganistan’ı yöneten geçici hükümet tasarımı yaptırmıştır. Afganistan 1930 ila 1973 seneleri arasında monorşi ile yönetilmiştir. Günümüzde kullanılan bu bayrak monarşi dönemindeki bayrağa benzerdir. Hatta eski bayraktan tek farkı ortada olan amblemin üzerindeki şehadet yazısıdır. Günümüzde kullanılan bu bayrak 4 Ocak 2004’te kullanılmaya başlanmıştır.

Cezayir

Cezayir

Cezayir bayrağının zeminini ortadan ikiye dikey şerit bölmektedir. Bayrağın tam ortasında olacak şekilde yerleştirilen hilal ve yıldız mevcuttur. Günümüzde kullanılan Cezayir bayrağı 3 Haziran 1962’de yasa ile kabul edilmiş ve hilal ve yıldızın eklenmesi Osmanlı Devleti’ne bağlı özerk bir eyaletken olmuştur. Bayrağın ana şekillerinin kökeni ise 19. yüzyıla dek uzanmaktadır. Bayrağa bakan kişinin sağ tarafında kalan beyaz bölümü barışı, sol tarafında kalan kısmı ise Cezayir askerlerinin Cezayir Bağımsızlık Savaşı içerisinde girmiş olduğu mücadeleyi anlatmak için kullanılmıştır. Yeşil renk mücadele sırasında dökülen şehit kanını temsil etmektedir.

Bulgaristan Cumhuriyeti

Bulgaristan Cumhuriyeti

Bulgaristan bayrağı 3 farklı renkte şeritlerden oluşmaktadır. Bu üç eşit şeritin renkleri sırası ile beyaz, yeşil ve kırmızıdır. Beyaz olan şerit, barışı; yeşil olan şerit, Bulgaristan topraklarının verimliliğini; kırmızı renk ise insanların cesaretini temsil etmektedir.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti’nin bayrağı eski Çekoslovakya bayrağının birebir aynısıdır. Çek Cumhuriyeti, Çekoslovakya’nın dağılmasının ardından tarihi bağımlılığından dolayı aynı bayrağı kullanmaya devam etmiştir. Kırmızı ve beyaz renk bayrağın ana renklerini oluşturur ve Bohemya bayrağında yer alan renklerdir. Uzun seneler boyunca aynı tasarımda kullanılan bayrağı Polonya ve Avusturya bayrağı ile ortak özellikler taşıması sebebi ile değiştirmişlerdir. Çekoslovakya’nın bayrağı 30 Mart 1920’de Çekoslovakya Millet Meclisi'nde onaylanarak resmi bayrak olarak kabul edilmiştir.

Filistin

Filistin

Filistin bayrağının ilk tasarlanışı Şerif Hüseyin’in 1916’daki Osmanlı Devleti’ne karşı Arap ayaklanmasıdır. Ardından 1964’de Filistin Kurtuluş örgütü tarafından halkın bayrağı ilan edilmiştir. 15 Kasım 1988’de Filistin Kurtuluş Örgütü Filistin Ülkesi’nin bayrağı olarak kullanmaya başlamıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanada

Kanada

Kanada bayrağı ilk defa 15 Şubat 1965’te kamuoyu ile paylaşıldı. Bayrakta bulunan kırmızı ve beyaz renkler, yaprak ve akçaağaç yaprağı da Kanadalıların geleneğinden gelmektedir.

Bahreyn

Bahreyn

Bahreyn’in bayrağında bulunan beyaz bölümün kırmızı tarafın içine giren her bir çıkıntı İslam’ın beş şartını simgeler. Bayrağın zeminindeki kırmızı renk ise İran liman kentlerinden gelmektedir.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

Güney Kıbrıs Rum bayrağı Kıbrıslı Türk ressam İsmet Güney tarafından tasarlanmıştır. Bayrağın zemininde bulunan beyaz renk barışı simgelemektedir. Beyaz zeminin üzerinde Kıbrıs haritası adaya ismini veren bakır madenlerini simgelediği için sarı renktedir. Bayrağın alt kısmında ise barışı simgeleyen ve adada çok sık bulunan bitki zeytin dalı bulunur.

Lübnan

Lübnan

Lübnan bayrağında olan her rengin birbirinden farklı anlamları bulunur. Kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı uğruna akmış insanların kanını, beyaz renk barışı ve ülkenin dağlarında yer alan karı temsil eder. Bayrağın ortasında yer alan sedir ağacısı ise ebediyeti ve düzenliliği simgeler.

Gürcistan

Gürcistan

Gürcistan’ın bayrağının tasarımı 14. yüzyıla dayanmaktadır. Beş haçlı bayrak olarak yapılan tasarım beyaz zemin üzerine kırmızı St George hacı ile tamamlanmıştır. Giorgi’nin beşinci döneminde Moğol saldırılarını geri püskürtmesi ve ülkede bulunan pek çok manastır ve kilisenin yapılması Gürcüler’in dindarlığını göstermektedir. Bu durumu temsilen bayrağa dört küçük haç bayrağa sonradan eklenmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bhutan

Bhutan

Bhutan bayrağının ortasında yer alan 1200’lü yıllardan itibaren ülkede kullanılan simgedir. Bu simge “Druk” ismi ile çağrılır. Ejderhanın beyaz rengi saflığı temsil ederken, bayrağın zemininde yer alan üçgen sarı renk ülkenin laik yönetimini üçgen turuncu renk ise ejderha tapınaklarını ve Budist inancı simgelemektedir. Bayrağın ortasında yer alan Ejderha’nın dört ayağının taşıdığı değerler taşlar ise ülkenin refahını simgeler.

Umman

Umman

Umman bayrağı yukarıdan aşağıya doğru sıra ile beyaz, kırmızı ve yeşil üç yatay çizgiden oluşmaktadır. Bayrağın sol yanında dikey kırmızı bir sütun bulunur ve sütunun en üst kısmına Umman’ın ulusal arması vardır. Bayrakta yer alan beyaz renk barışı ve gönenci, kırmızı renk, mücadele esnasında hayatlarını kaybeden askerlerin kanlarını yeşil renk ise bereketi temsil etmektedir.

Komboçya

Komboçya

Komboçya bayrağının ortasında yer alan Ankgor Tapınağı benzeri simge Kamboçya devletinin armasıdır.

Maldivler

Maldivler

Maldivler bayrağının zemini olan kırmızı halkın geçmişten bugüne ve gelecekte olacak kahramanlarını simgeler. Kırmızı bölümün içerisinde yer alan yeşil dikdörtgen ise ülkede bulunan sayısı belli olmayan Hindistan cevizi ağacını ve adayı temsil ederken, beyaz hilal de İslam inancını temsil etmektedir.

Moğolistan

Moğolistan

Moğolistan bayrağı zeminini kırmızı ve mavi renk kaplar. Bayrağı karşınıza aldığınızda sol tarafta yer alan kırmızıda Moğollar'ın ulusal amblemi 'Soyombo' yer alır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kuveyt

Kuveyt

Kuveyt bayrağında yer alan beyaz islam dini uğruna ölen şehitleri, siyah savaş meydanlarını temsil ederken yeşil ülkenin çayırlarını ve kırmızı ise düşman kanlarıyla bolca sulanmış Kuveyt topraklarını simgeler.

Filipinler

Filipinler

Filipin bayrağında yer alan sarı güneş 1897’de bağımsız olan ülkedeki yeni dönemi vurgular. Bu güneşin sekiz kolu ise bağımsızlık savaşında önemli olan sekiz bölgeyi temsil eder. Bayrağı karşınıza aldığınızda sol tarafta yer alan, güneşin çevresine konumlanmış üç yıldız ise coğrafi bölgesini temsil eder: Luzon, Visayas ve Mindanao. Bayrakta yer alan kırmızı renk cesareti, mavi renk ise ülkenin yüksek ideallerini simgelerken beyaz renk barışı simgelemektedir.

İsrail

İsrail

İsrail bayrağının zemini beyazdır, alt ve üstte boydan iki mavi şerit çekilmiş ve ortasında ise Davud’un yıldızları vardır. Bayrağın anlamı Kutsal Tevrat’ta geçen iki nehir arasının İsrailoğulları'na Tanrı tarafından vaadedilmiş topraklardır. Tevrat’ta bu iki nehirin arası belirtilmemiş ama nehirlerin Nil ve Fırat nehri arası olduğu tahmin edilmektedir. İki şerit arasında konumlandırılan Davud yıldızı da bu bölgenin İsrailoğulları’na ait olduğu anlamında kullanılmıştır.

Somali

Somali

Somali bayrağının zemini açık mavi renge sahiptir. Bu açık mavi zeminin ortasında beş kollu bir yıldız vardır. Yıldızın her bir bölgesinde Somali’den başka ülkelere geçen bölgeler yer alır. Bu ülkeler Cibuti, Etiyopya, Somali,Eritre ve Kuzey Kenya Somalisidir.

Beyaz Rusya (Belarus) bayrağı

Beyaz Rusya (Belarus)  bayrağı

Belarus’un bayrağı kırmızı ve yeşil şeritten oluşur. Bayrağı karşınıza aldığınızda sol tarafta ise yerel motifler bulunur.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Andorra

Andorra

Andorra üç tane birbirine eşit ve dikey şeritten tasarlanmıştır. Ortada bulun şeritin ortasında devlet arması yer almaktadır. Soldan sağa doğru mavi, sarı ve kırmızı renkli şerit bulunur. Fransa ve İspanya’da kazanılan bağımsızlığı temsil eden bu renkler, mavi ve kırmızıyı Fransız bayrağından, kırmızı ve sarıyı ise İspanya bayrağından esinlenmiştir. Bayrağın ortasında yer alan devlet armasının altındaki yazının anlamı “Birlikten kuvvet doğar”dır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1716
783
601
442
332
304
293
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?