Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Değişti

-
4 dakikada okuyabilirsiniz

Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Değişti

Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliği Değişti

Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt için mecburi ilköğretim çağı dışına çıkılmış olması şartı aranacak.

Yeni eğitim sisteminde yapılan değişiklikler nedeniyle yeniden düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle, Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu, ''dokuzuncu sınıf yıl sonu başarı puanının yüzde 60'ı ve ortaokul sınıflarının yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının yüzde 40'ı etkilendirilerek öğrencinin alana yerleştirme puanının belirlendiği form'' şeklinde tanımlanacak.

Kurumlara kayıt-kabulde; TC kimlik numarası ve 19 yaşını dolduran çıraklardan askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair yazılı beyan ile ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamladığına dair öğrenim belgesi veya tasdikname, fotoğraf ve çıraklık eğitiminde ayrıca sözleşme istenecek. e-Kayıt sistemiyle kayıt yapan okullarda, gerekli belgeler kesin kayıt sırasında okul yönetimine teslim edilecek.

Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt için mecburi ilköğretim çağı dışına çıkılmış olması şartı aranacak. Okuma yazma bilmeyenler kurslara kabul edilmeyecek. Diplomaya götüren programlara kayıt olacaklarda, ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlamış olma zorunluluğu aranacak. Bu kurumlarda, yatılı olarak eğitime devam etmek isteyen kursiyer sayısının kontenjandan fazla olması durumunda, ortaokul veya imam hatip ortaokulunun Türkçe ve matematik dersleri öğretim programlarına uygun olarak kurumda sıralama sınavı olacak. Sınav sonucuna göre kontenjan kadar kursiyerin yatılı olarak kaydı yapılacak. Sınav sonucu, yalnız sınavın yapıldığı kurs programı için geçerli olacak.

Kayıtları yapılan öğrencilerin dosyası, geldikleri okuldan bir ay içinde istenecek. Dosyanın alındığı, geldiği okula bildirilmeyecek, ancak alınmadığı bildirilecek. Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitim programları, çıraklık eğitimi ve bir yıldan az süreli yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına kayıt olanların dosyaları istenmeyecek.

e-Kayıt sistemiyle kayıt yaptıran veya e-Okul sisteminde kayıtlı öğrenciler hariç dosyası gelmeyenler, kütük defterine veya yerine geçen elektronik kayda yazılmayacak ve kendilerine tasdikname verilmeyecek. Ancak öğrencilerin derslere devamı sağlanacak. Dosyası tamamlanmadan başka bir okul/kuruma kaydolmak isteyenlerin kayda esas belgeleri, nakil olmak istenilen okul/kuruma gönderilecek. Belgesi eksik olan öğrenciler, öğrenim belgeleri tamamlanıncaya, öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenim durumlarının açıklanması için haklarında yapılan yazışma sonuçlanıncaya, yönetmelikte belirlenen yaş haddinden büyük olup yaşlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını belgelemeleri halinde ilam gelinceye kadar kuruma aday kayıtları yapılacak ve devam ettirilecek. Bu süre, devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınacak. Adaylar, kaydedildikleri tarihten itibaren belirtilen belgeleri iki ay içinde yönetime teslim edecek.

Listedeki sıraya göre ortaokul veya imam hatip ortaokulu öğrenim belgesinin aslı ile kesin kayıt yapılacak. Kesin kayıtlar sonunda da açık kontenjan bulunması durumunda, ders yılının başladığı haftanın son günü çalışma saati bitimine kadar yedek listeden sırası gelenlerin kayıtları yapılacak.

Kayıt-kabul döneminde, kaydını yaptıran öğrencilerden isteyenlerin nakilleri velilerinin yazılı başvurusu halinde gitmek istedikleri okula e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt-kabul dönemi içinde tekrar aynı kuruma dönmek istemeleri durumunda, açık kontenjan bulunması halinde okul müdürlüğünce başvuruları değerlendirilecek.

Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanacak. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulacak.

Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenecek.

Olgunlaşma enstitüsü programları ile turizm eğitim merkezlerine en az ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlayanlar, Bakanlıkça belirlenecek alan/dallara ise alan/dalın özelliğine göre ilgili ortaöğretim programı mezunları alınacak.

Bakanlıkça belirlenen alan/dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarından mezun olmak isteyen genel lise mezunları ile ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu tamamlayan kalfa ve ustalara, valilik/kaymakamlıklarca belirlenen kurumlarda telafi eğitimi programları uygulanacak.

Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda, başvuranların yaşı en küçükten başlanarak tercihleri ve lise diploma notları, kalfa ve ustalarda ise alan/dalında en fazla çalışma süresi olandan başlanarak sıralama yapılacak. Lise mezunları ile kalfa ve ustalara ayrı ayrı kontenjan ayrılabilecek.

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu tamamladığına dair öğrenim belgeleri, belgelerin arkasına son öğrenim durumu yazılarak onaylı bir örneği dosyasına konulduktan sonra mezunlara geri verilecek.

Kanunda belirtilen sayıdan az personel çalıştıran işletmelerden öğrencilere, mesleki eğitim yaptıracağını yazılı olarak kurum müdürlüğüne bildirenlerin mesleki eğitime uygun olup olmadığı, işletme belirleme komisyonunca incelenecek. Komisyon tarafından uygun görülen işletmelerde de mesleki eğitim yapılabilecek.

Belge sahibinin ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlaması gerekecek. 1996-1997 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılacak.

Kalfalık ve ustalık belgesi olanlardan 1996-1997 öğretim yılı öncesi ilkokul mezunu olup açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırmak isteyenlere ''Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Ortaokulu Yönetmeliği'', 1996-1997 öğretim yılı sonrası ilköğretim okulu mezunu olup açık öğretim lisesine kayıt yaptırmak isteyenlere ''Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği'' hükümleri uygulanacak.

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu öğrenimini tamamlamış olup Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına devam etmek isteyen kalfa ve ustalar, 9. sınıfta okutulan ortak derslerden sorumlu tutulmayacak. Ancak bu durumda olanların branşları itibarıyla hangi mesleki ve teknik eğitim programına kayıt yaptıracakları ve bu programın hangi derslerinden sorumlu tutulmayacakları Başkanlıkça belirlenecek.

''İlköğretim Okulu'' ibaresi yerine ''Ortaokul veya imam hatip ortaokulu'' ifadesi kullanılacak

Mesleki ve teknik eğitim bölgelerinin oluşturulması, mesleki ve teknik eğitim bölgesinde bulunan meslek yüksekokulu veya okulları mesleki ve teknik orta öğretim kurumları ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyon, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin meslek yüksekokullarına sınavsız olarak geçişlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen maddeler ise yürürlükten kaldırıldı.

Öğretmenlerin yöneltme puanının yer aldığı ''Alana Yöneltme Tavsiye Formu'' artık kullanılmayacak.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Tercih
Görüş Bildir