Ticaret Bakanlığı'ndan Kredi Kartı Aidatı Çözümü

 > -

Kredi ve Kart Aidatlarında Önemli Düzenleme

Kredi ve Kart Aidatlarında Önemli Düzenleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankaların temettü hali de dâhil tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulaması yapmayacağını açıkladı.

Kredi kartı aidatları ile ilgili yasa tasarısının detaylarını aktaran Hayati Yazıcı, bankaların aidat ücreti olan kredi kartının yanında aidat ücreti olmayan bir kredi kartı türü daha çıkarma mecburiyetinin bulunduğunu açıkladı. Yazıcı, uygulamayı "Kart çıkaran kuruluşların tüketicilere senelik üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmaları zaruri hale getirilmiştir." diye duyurdu.

Son halini alan yasa tasarısının bazı maddeleri şu şekilde:

  • Bankaların tüketicilerden aldığı faiz dışı, komisyon ve masraf ücreti artık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenecek.

  • Temettü hali de dahil tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulaması yasak.

  • Sözleşmede öngörülen şartlar, tüketici aleyhine değiştirilmeyecek.

  • Tüketiciden alınan masraflar için ek bir bedel talep edilmeyecek.

  • Masraf bilgileri sözleşmenin eki olarak tüketiciye verilecek.

Yazıcı, kredi kartı aidatı tartışmalarının önünü almayı amaçlayan tasarı ile ilgili şunları kaydetti : "Kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü tüketicilerin kullanımına sunmak zorunda olacaklardır. Kart çıkaran kuruluşlar bu kartlara serbest rekabet ortamı içerisinde isterlerse ilave hizmetleri de ücretsiz olarak sunabilme imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca, söz konusu ücret ve komisyonlar hakkında tüketicilerin önceden, açıkça ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve bu çerçevede müşterilerin ürün ve hizmet seçimlerini bilinçli olarak ve kendi tercihlerine göre yapmalarına imkan sağlanması büyük önem arz etmektedir."

Yazıcı, faiz oranlarının gerilemesinin ardından bankaların tüketicilerden kestiği masraf ve komisyon ücretinin artacağını vurguladı.

BANKADA HESABI OLAN İŞLEM YAPSA DA YAPMASA DA ÜCRET ÖDÜYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, konuyla alakalı yayınladığı basın bülteninde bankaların çeşitli isimler altında toplamda 60 çeşit ücret ve komisyon tahsil ettiğini belirtti.

Hayati Yazıcı, "Bu kapsamda, son zamanlarda bankaların kredi kartı aidat ücreti, hesap işletim ücreti, kredi kartı yenileme ücreti, hesap özeti ücreti, ipotek fek ücreti, nakit çekme ücreti, ortak ATM'den nakit çekme ücreti, işlemsizlik ücreti gibi değişik isimler altında tüketicilerden para tahsil etmektedirler. Örneğin bankalar, hesabında para bulunan ve buna ilişkin işlemler yapan tüketicilerden belli aralıklarla hesap işletim ücreti alırken; belli bir süre işlem görmeyen hesaplardan da kesinti yaparak işlemsizlik ücreti almaktadırlar." diyerek vatandaşın bankada işlem yapsa da yapmasa da ücret ödediğini aktardı.

Türkiye'de faaliyet gösteren 49 banka 2012 yılında 23.649 milyon lira net kar elde etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Aralık 2012 Raporu'na göre; 2012'de bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde ettiği gelir 19 milyar 237 milyon TL olarak gerçekleşerek bu rakam toplam gelirin yüzde 13,5'ini oluşturdu.

Yazıcı, "Diğer taraftan büyüme sürecindeki bankacılık sektöründe, ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleriyle bankaların işletme giderlerini karşılama oranının 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 63,9 olarak gerçekleşmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda bahse konusu ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin Bankalar açısından neden vazgeçilmez olduğu bir defa daha açıkça görülmektedir" diye konuştu.

"HAKEM HEYETLERİNE YAPILAN ŞİKAYETLERİN YARIDAN FAZLASI BANKACILIK SEKTÖRÜNE AİT"

2012 yılında Hakem heyetlerine yapılan 446 bin 54 adet başvurunun yüzde 59'una tekabül eden 263 bin 428 adedi bankacılık sektörüne ilişkin başvurulardan oluşuyor. Üstelik Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sektöre ilişkin tüketici şikayetlerinde geçmiş yıllara göre artış gözlendi.

Haberin Tamamı İçin:

Ticaret Bakanlığı'ndan Kredi Kartı Aidatı Çözümü

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, bankaların tüketicilerden aldıkları faiz dışı ücret ve komisyonların rakamlarını açıkladı. Bakanlık, kredi kartı üyelik ücretinin alınıp alınmayacağına ilişkin tartışmaları sona erdirecek bir formülü de kamuoyu ile paylaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Aralık 2012 Raporu’na göre; 2012’de bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde ettiği gelirin 19 milyon 237 bin TL olarak gerçekleştiğini ve bu rakamın toplam gelirin (142 milyon 496 bin TL) yüzde 13,5’ini teşkil ettiği açıklandı.

AİDATSIZ KART DA OLACAK

Bakan Yazıcı, kredi kartı üyelik ücretinin alınıp alınmayacağına ilişkin tartışmaları sona erdirecek bir formülü de hazırlayarak kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; kart çıkaran kuruluşlar yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türünü tüketicilerin kullanımına sunmak zorunda olacaklar. Kart çıkaran kuruluşlar bu kartlara serbest rekabet ortamı içerisinde isterlerse yukarıda belirtilen ilave hizmetleri de ücretsiz olarak sunabilme imkanına sahip olacak. Ayrıca, söz konusu ücret ve komisyonlar hakkında tüketicilerin önceden, açıkça ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi ve bu çerçevede müşterilerin ürün ve hizmet seçimlerini bilinçli olarak ve kendi tercihlerine göre yapmalarına imkan sağlanması büyük önem arz edecek. Bakan, gerek kredi kartları gerekse tüketici kanun tasarı taslağındaki diğer değişikliklere ilişkin çok daha geniş bir açıklama, çalışmalar tamamlandığında kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

HEM TÜKETİCİYİ HEM DE EKONOMİYİ KORUYOR

Bakan Yazıcı, son dönemde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı’nda yer alan ve Bankacılık sektörünü ilgilendiren düzenlemeler basında geniş olarak yer aldığını ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla yapıldığı düşünülen haberlerin yanlış yorumlamalara da sebep olabildiğini belirterek açıklama yapılma ihtiyacının hasıl olduğunu açıkladı. Bakanlık, tüketicinin korunması adına yapılan her faaliyetin tüketici hukukunu korumanın yanında, ülke ekonomisinin korunması olduğunu belirtti.

Yazıcı açıklamasında, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca bankaların faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların niteliklerini ve sınırlarını serbestçe belirleyebildiğini hatırlattı. Türkiye’de faaliyet gösteren 49 banka 2012 yılında 23 milyon 649 bin TL net kar elde etti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Aralık 2012 Raporu’na göre; 2012’de bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde yer alan bankacılık hizmet gelirleri ile kredilerden alınan ücret ve komisyonlardan elde ettiği gelir 19 milyon 237 bin TL olarak gerçekleşerek bu rakam toplam gelirin (142 milyon 496 bin TL) yüzde 13,5’ini teşkil etti.

Bankacılık sektörünün faiz dışındaki bu alanlara yönelmiş olması başlangıçta sözleşmede öngörülmeyen ve pek çok isim altında hizmet kalemlerinin sonradan tüketiciden talep edilmesi beraberinde bu konuya ilişkin şikayetlerin de artmasına neden olduğu belirtildi.

TOPLAM 60 ÇEŞİT ÜCRET VE KOMİSYON

Büyüme sürecindeki bankacılık sektöründe, ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirleriyle bankaların işletme giderlerini karşılama oranının 2012 yılı sonu itibariyle yüzde 63,9 olarak gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda bahse konusu ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinin bankalar açısından neden vazgeçilmez olduğu bir defa daha açıkça görüldüğü açıklandı. Türkiye’de faiz oranlarının ciddi oranda düşmesinden sonra, rakamlardan da görüleceği üzere bankaların faiz dışı gelirlerinde hızlı bir artış gözlendi. Banka gelirlerinin faiz gelirlerine olan bağımlılığı azaldı. Bugün itibari ile bankaların tüketicilerden çeşitli isimler altında olmak üzere toplam 60 çeşit ücret ve komisyon tahsil ettikleri görüldüğü belirtildi.

Son zamanlarda bankaların kredi kartı aidat ücreti, hesap işletim ücreti, kredi kartı yenileme ücreti, hesap özeti ücreti, ipotek fek ücreti, nakit çekme ücreti, ortak ATM’den nakit çekme ücreti, işlemsizlik ücreti gibi değişik isimler altında tüketicilerden para tahsil ettikleri hatırlatıldı. Bankaların, hesabında para bulunan ve buna ilişkin işlemler yapan tüketicilerden belli aralıklarla hesap işletim ücreti aldığı, belli bir süre işlem görmeyen hesaplardan da kesinti yaparak işlemsizlik ücreti aldığı örnek gösterildi.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine yapılan şikayetlerin büyük bir kısmının, bankacılık sektöründe yaşanan tüketici uyuşmazlıkları olduğu dikkate alındığında, bu alanda Tüketici Kanunda yapılacak düzenlemeler büyük arz ettiği bildirildi.

İŞTE TASLAK METİNDE YER ALAN O DÜZENLEMELER

Bakanlık tarafından 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağında konuya ilişkin düzenlemeler yapıldığı, tüm kesimlerin görüş ve önerilerine sunulduğu, gelen görüşler doğrultusunda Taslağa son hali verildiği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Tasarı Taslağında aşağıda belirtilen düzenlemeler şöyle;

"*Tüketicilerle imzalanan sözleşmelerin en az oniki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

  • Sözleşmede öngörülen koşulların, sözleşme süresi içerisinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir.

  • Tüketiciden; kendisine sunulan mal veya hizmet kapsamında haklı olarak yapılmasını beklediği ve sözleşmeyi düzenleyenin yasal yükümlülükleri arasında yer alan edimler ile sözleşmeyi düzenleyenin kendi menfaati doğrultusunda yapmış olduğu masraflar için ek bir bedel talep edilemeyeceği düzenlenmiştir.

  • Bankaların tüketiciden faiz dışında aldığı ücret, komisyon ve masrafların Bakanlığımızın uygun görüşü alınarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirleneceği öngörülmüştür.

  • Tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye verilmesi zorunlu kılınmıştır.

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Hayati YazıcıKredi Kartı
Görüş Bildir