Eski AKP'li Bakanlar Turkcell'den Ne Kadar Maaş Alacak?

 > -

Spk'dan Turkcell'e Atama

SPK, Turkcell'in 3 yönetim kurulu üyesini görevden alarak yeni isimler atadı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell'in Yönetim Kurulu üyelerinden, Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kivisaari ve Oleg Adolfoviç Malis'i Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alarak, yerlerine Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'i atadı.

SPK bülteninde, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin, SPK'nın ''Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, bağımsız yönetim kurulu üye atanması ile esas sözleşme değişikliklerini yapmadığı, söz konusu gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için Turkcell'e gerekli sürenin verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''6362 sayılı SPK Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen, şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kivisaari ve Oleg Adolfoviç Malis'in 6362 sayılı SPK Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeliği görevinden alınarak, yerlerine Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'in atanmasına, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmalarına, esas sözleşmesini Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ'i hükümlerine uygun olarak değiştirmesi için şirketin uyarılmasına, karar verilmiştir.''

Haberin Tamamı İçin:

SPK Turkcell'e Müdahale Etti, AKP'li İki Eski Bakan Yönetime Girdi

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’nin en büyük iletişim operatörü olan Turkcell'e müdahele etti; Yönetim Kurulu'na ikisi eski bakan üç isim atandı

Ortakları Çukurova Grubu, Rus Altimo ve İskandinav TeliaSonera arasında yönetimde temsil krizi yaşanan Turkcell’e devlet müdahalesi geldi. Türkiye’nin en büyük iletişim operatörü olan ve New York borsasına arz edilen ilk Türk şirketi olan Turkcell’de ortakları temsil edecek üye konusunda çıkan kriz verilen sürede çözülemeyince Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) devreye girdi. Mehmet Bülent Ergin , Tero Erkki Kıvısaarı ve Oleg Adolfoviç Malis, Yönetim Kurulu üyeliklerinden alınarak yerlerine eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça getirildi. Yönetim Kurulu’na atanan iki bağımsız üyenin AKP’den milletvekili seçilen ve AKP hükümetlerinde görev yapan isimler olması dikkat çekti.

SPK, Turkcell’e müdahaleyi “kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaması”na dayandırdı. SPK’nın konuya ilişkin olarak dün gece (11 Mart 2013) resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

“Bilindiği üzere payları borsada işlem gören şirketlerin faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürebilmelerine ve böylece etkin ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla uluslararası finans kaynaklarından kolay ve ucuz maliyetle faydalanabilmelerine katkıda bulunacak bir yönetim anlayışı getirmeyi hedefleyen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk olarak 2003 yılında Kurulumuzca yayımlanmış, daha sonra kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasının yaygınlaştırılması ve değişen ekonomik koşullar karşısındaki etkisinin güçlendirilmesi amacıyla, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na eklenen 22/I-z hükmüyle kurumsal yönetim ilkelerine kısmen veya tamamen uyulmasını zorunlu tutmaya Kurulumuz yetkili kılınmıştır. Bu kapsamda 30.12.2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (Tebliğ) ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Kurulumuzca yeniden belirlenmiştir.

Payları Borsa’da işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu bulunan Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Şirket), söz konusu Tebliğ’de uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlamamış, Şirket’e verilen süreye, gerekli bilgilendirme ve uyarılara rağmen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla mevzuat ile zorunlu tutulan bağımsız yönetim kurulu üye atamasını yapmamıştır.

30/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen, Şirket’in halen görev yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinden 3’ü görevden alınarak yerlerine yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi atanmıştır.

Görevden alınan ve yerlerine atanan yeni yönetim kurulu üyelerinin isimleri Kurulumuz Bülteninde duyurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

SPK açıklamasına eklenen bülten metni de şöyle:

“A. DUYURU

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (Şirket), Kurulumuzun Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”i ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla, bağımsız yönetim kurulu üye atanması ile esas sözleşme değişikliklerini yapmamış olması, söz konusu gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için Şirket’e gerekli sürenin verilmiş, bilgilendirme ve uyarı yazılarının gönderilmiş olmasına karşın Şirket tarafından gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmemiş olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen;

1) Şirket’in yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bülent ERGİN, Tero Erkki KIVISAARI ve Oleg Adolfoviç MALIS’in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeliği görevinden alınarak yerlerine Ahmet AKÇA, Atilla KOÇ ve Mehmet Hilmi GÜLER’in atanmasına,

2) Yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmalarına,

3) Esas sözleşmesini Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ’i hükümlerine uygun olarak değiştirmesi için Şirket’in uyarılmasına,

karar verilmiştir.

B. DİĞER ÖZEL DURUMLAR

İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.”

İMKB'de işlem gören Turkcell İletişim Hizmetleri'nin ana hissedarı olan Turkcell Holding, Çukurova Telecom Holdings (CTH) tarafından yüzde 53 hisseyle kontrol ediliyor. Geriye kalan yüzde 47'lik kısım ise TeliaSonera'ya ait. CTH'de ise Altimo'nun yüzde 49, Çukurova'nın yüzde 51 hissesi bulunuyor. Turkcell İletişim Hizmetleri'nde ise dolaylı olarak TeliaSonera'nın yaklaşık yüzde 37, Çukurova Grubu'nun yüzde 13,81, Altimo'nun ise yüzde 13,22 hissesi var.

T24

Haberin Tamamı İçin:

Turkcell'in Yönetim Kurulu'na Eski Bakanlar Atandı

SPK, Turkcell'in Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Akça ile eski bakanlardan Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'i atadı.

İSTANBUL – Sermeya Piyasası Kurulu, gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapılıp süre tanınmasına rağmen bağımsız yönetim kurulu üyelerini atamayan ve esas sözleşme değişikliklerini yapmayan Turkcell'le ilgili önemli bir karar aldı.

Kurul, Turkcell Yönetim Kurulu'nda şirketin 3 ortağını temsilen yer alan Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kivisaari ve Oleg Adolfoviç Malis'i görevden aldı ve yerlerine bağımsız 3 üye atadı.

Yeni üyeler, yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da SPK tarafından yeni bir karar alınana kadar görev yapacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6362 sayılı SPK Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerinden bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin uyum zorunluluğunun yerine getirilmesini teminen, şirketin Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Bülent Ergin, Tero Erkki Kivisaari ve Oleg Adolfoviç Malis'in 6362 sayılı SPK Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu üyeliği görevinden alınarak, yerlerine Ahmet Akça, Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler'in atanmasına, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilip göreve başlayana ya da Kurulumuzca bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar görev yapmalarına, esas sözleşmesini Kurulumuzun Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ'i hükümlerine uygun olarak değiştirmesi için şirketin uyarılmasına, karar verilmiştir."

Haberin Tamamı İçin:

Eski AKP'li Bakanlar Turkcell'den Ayda Ne Kadar Maaş Alacak?

SPK'nın Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atadığı ikisi bakan üç yeni isme yıllık net 100 bin Euro huzur hakkı ödenecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetleri yönetiminde yaşanan temsil krizinin verilen sürede aşılamaması üzerine Mehmet Bülent Ergin , Tero Erkki Kıvısaarı ve Oleg Adolfoviç Malis 'i Yönetim Kurulu üyeliklerinden alarak yerlerine eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç , eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça 'yı atadı. Turkcell yönetiminin yaptığı 2010 tarihli Genel Kurul'da alınan karara göre, eski AKP milletvekilleri Koç ve Güler ile Akça, ayda yaklaşık 20 bin Türk lirası maaş alacak.

SPK, ortakları Çukurova Grubu, Rus Altimo ve İskandinav TeliaSonera arasında yönetimde temsil krizi yaşanan Turkcell’e dün (11 Mart 2013) müdahale etti. Ortakları temsil edecek üye konusunda çıkan kriz verilen sürede giderilemeyince SPK, Yönetim Kurulu üyelerinden üç ismi görevden alarak yerlerine ikisi eski bakan üç yeni isim atadı.

Turkcell İletişim Hizmetleri'nin yönetiminin 29 Nisan 2010'da gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "25 Şubat 2010 tarihinden geçerli olmak üzere ve görevleri süresince, Yönetim Kurulu Başkanı'na, yıllık net 250 bin Euro ve her bir Yönetim Kurulu Üyelerine ise yıllık net 100 bin Euro huzur hakkı ödenmesine" karar verildi. Turkcell'in resmi sitesinde duyurulan Genel Kurul Bilgileri arasında yer alan karar, Turkcell İletişim Hizmetleri'nin 2011 tarihli Faaliyet Raporu'na da yansıdı.

İlgili karara göre, eski bakanlar Atilla Koç ve Mehmet Hilmi Güler ile Ahmet Akça, bugünkü döviz kurundan yola çıkarak aylık 19. 475 Türk lirası maaş alacak.

Hazal Özvarış - T24

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Adalet ve Kalkınma PartisiBorsaDövizİMKBİstanbulTurkcell
Görüş Bildir