Görüş Bildir
Haberler
Gaddarlıkta Adeta Çığır Açarak Dostu Ayrı Düşmanı Ayrı Bezdirmiş 20 Korkunç Lider

etiket Gaddarlıkta Adeta Çığır Açarak Dostu Ayrı Düşmanı Ayrı Bezdirmiş 20 Korkunç Lider

Kimine göre kahraman, kimine göre zorba... İyi ve etkili liderliğin vasıflarına sık sık değindiğimiz Onedio'da sıra gaddarlara geldi! 

Siyasi gerekliliği ve faydaları tartışılabilir olsa da, bazı liderlerin amaçlarına ulaşmak için dehşete düşürücü yöntemler kullandığını biliyoruz. Mesela insanları kanlı canlı istifleyip üzerilerine çimento döküp tuğlalarla beraber örerek kule inşa etmenin gaddarlığı su götürmez. Buyrun hedeflerine ulaşmak için acımasız taktikler kullanan tüm zamanların kadın/erkek en zalim liderleri  😱

Not: Listede 1980'den önce hüküm süren liderler yer alıyor; yaşayan hiç kimse dahil değil. 

Kaynak: http://www.businessinsider.com/most-r...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Çin Şi Huang (Qin Shi Huang)

1. Çin Şi Huang (Qin Shi Huang)

Devir: M.Ö. 247-210

Çin'i birleştiren ve ilk imparatoru olan Çin Şi fikirlerine karşı çıktığı tüm alimleri öldürmesi ve 'sakıncalı' kitapları yaktırmasıyla bilinir.

Çin Seddi'nin inşasını kendisi emretmiş ve 6.000 gerçek boyutlu terra-cota askerinden oluşan muazzam bir anıt mezar yaptırmıştı. Çin Seddi'nin inşasında sayısız asker öldü; anıt mezar yapımında çalışanlar da gizlilik amacıyla öldürüldü... Aynı zamanda esir aldığı herkesi hadım ediyordu.

2. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (nam-ı diğer Caligula)

2. Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus (nam-ı diğer Caligula)

Devir: M.S. 37-41

Başa geçtiği ilk zamanlarda haksız yere hapis yatanları salıvermesi ve halkın üzerindeki ağır vergi yükünü kaldırmasıyla pek sevilen imparatorun zalim yüzü sonradan ortaya çıktı.

Ailelerinin gözü önünde idam ederek siyasi rakiplerini ortadan kaldırdı ve kendini yaşayan tanrı ilan etti. Kardeşleriyle cinsel ilişkiye girip başkalarına da pazarladığı da söylenir. Pek çok kişiye tecavüz edip öldürten Caligula, kendi atını da rahip ilan etti. At, evet.

Sonunda bir grup saray muhafızı tarafından saldırıya uğrayıp 30 kere bıçaklanarak öldürüldü.

3. Hun İmparatoru Attila

3. Hun İmparatoru Attila

Devir: M.S. 434-453

Kardeşini öldürdükten sonra Hun İmparatorluğu'nun başına geçen Attila Roma İmparatorluğu'nun kabusu haline geldi. Macaristan civarlarında bulunan Hun İmparatorluğu sınırlarını Almanya, Rusya, Ukrayna ve Balkanlar'a kadar genişletip Galya'yı da işgal etmeye çalıştı; ancak Katalunya düzlüklerindeki savaşlarda yenilgiye uğradı.

Attila kendi devrini, 'Benim geçtiğim yerlerde bir daha çim bitmez,' diyerek tanımlar.

4. Wu Zetian

4. Wu Zetian

Devir: M.S. 690-705

Wu, 14 yaşında cariye olarak girdiği sarayda Çin imparatoriçeliğine yükselmişti. Muhalifi olan herkesi -kendi ailesinden olsa dahi- dışlayarak, sürgün ederek, ya da idam ederek saf dışı bıraktı.

Çin İmparatorluğu onun döneminde sınırlarını epey genişletti. Yöntemleri vahşice olsa da, kararlı tavrı ve iktidar becerisi tarihçiler tarafından epey övülür.

5. Cengiz Han

5. Cengiz Han

Devir: 1206-1227

Cengiz 9 yaşındayken babası ölüm cezasına çarptırıldı. Köle olarak geçirdiği gençlik yıllarından sonra Moğol kavimlerini birleştirdi; ve istila etmek üzere Orta Asya ve Çin'e doğru yola çıktı.

Son derece vahşi karakteriyle bilinen Cengiz Han sivillere yönelik kitlesel katliamlar yaptı. Mesela en dikkat çekici kıyımlarından biri işçileri canlı kalkan olarak kullanmasıdır. Harezm İmparatorluğu'nun aristokratlarını ve yönetici kesimini de tamamen katletmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Timur (nam-ı diğer Timurlenk)

6. Timur (nam-ı diğer Timurlenk)

Devir: 1370-1405

Timur askeri birliklerini günümüzde İran, Irak, Türkiye ve Suriye'nin yer aldığı Batı Asya'ya doğru sürmüş ve Timurid İmparatorluğunu kurmuştu. Şu anda Afganistan'ın bulunduğu bölgede, kanlı canlı insanları üst üste yığıp üzerilerine çimento döküp tuğla örerek bir kule inşa ettirdi 😧

Ayrıca bir isyanı cezalandırmak için, 70.000 kişinin kellesiyle minareler yaptırmıştı...

7. Voyvoda III. Vlad (nam-ı diğer Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda)

7. Voyvoda III. Vlad (nam-ı diğer Kont Drakula ve Kazıklı Voyvoda)

Devir: 1448; 1456-1462; 1476

III. Vlad Eflak Prensliği'nin lideri olduğunda beyliklerin savaşları yüzünden bölgede büyük bir düzensizlik hakimdi. Anlatılanlara göre, Vlad tüm rakiplerini ziyafete davet etmiş, ve hepsini bıçaklayıp favori işkence yöntemlerinden biri olan kazığa oturtmuştur.

Hikayenin abartılma ihtimali olsa da, Vlad'ın hedefini iyi özetliyor: Eflak Prensliği'ne düzen ve istikrar getirmeye çalıştı, bunun için de insanlıktan uzak yöntemleri kullanmaktan hiç çekinmedi.

8. IV. İvan (nam-ı diğer Korkunç İvan)

8. IV. İvan  (nam-ı diğer Korkunç İvan)

Devir: Büyük Moskova Prensi: 1533-1547; Tüm Rusya'nın Çarı: 1547-1584

IV. İvan icraatlarına merkezi hükümet yapısını değiştirerek ve aristokratların gücünü kısıtlayarak başladı.

İlk eşinin ölümünden sonra soylu aileleri saf dışı bırakarak 'terör saltanatını' başlattı. Hamile gelinine şiddet uygulayıp, bir öfke krizi anında öz oğlunu öldüren İvan, 'İvan Grozni' adını böyle kazandı.

9. Kraliçe I. Mary (nam-ı diğer Kanlı Mary)

9. Kraliçe I. Mary (nam-ı diğer Kanlı Mary)

Devir: 1553-1558

Kral VIII. Henry ile Aragonlu Catherine'in tek çocuğu olan I. Mary, 1553'te İngiltere Kraliçesi olmuş ve ondan öncekilerin yücelttiği Protestanlığın aksine Katolikliği tek din olarak savunmuştu. Yine bir Katolik olan İspanyol II. Philip'le evlenmişti. 

Sonraki bir kaç yıl boyunca yüzlerce Protestanı kazığa bağlatıp diri diri yaktırdığı için, Kanlı Marry (Bloody Mary) namını kazandı.

10. Kontes Elizabeth Báthory (nam-ı diğer Kanlı Kontes)

10. Kontes Elizabeth Báthory (nam-ı diğer Kanlı Kontes)

Seri katilliği: 1590-1610

Macaristan Krallığının en soylu ailelerinden birine mensup olan Kontes, şatosunda görev vermekle kandırdığı genç ve çekici kadınları alıkoyarak ölümüne işkence yapardı. Kayıtlarda 600 civarında kadını işkence ile öldürdüğü yazar.

İşkence yöntemleri, tırnaklarının altına iğne batırmak, vücutlarını balla kaplayıp arıların ortasına bırakmak, etlerinden parçalar koparmak, ve en meşhuru; genç ve güzel kalabilmek için bakirelerin kanıyla banyo yapmak olarak listelenebilir...

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Maximilien Robespierre

11. Maximilien Robespierre

Devir: 1789-1794

Fransız Devriminin etkili figürlerinden Robespierre, 'terör saltanatı' döneminin baskın oyuncularından biri haline gelmişti. Devrim karşıtlarının giyotinle idam edildiği aşırı şiddet dönemini, 'erdemin ortaya çıkışı' diyerek savunurdu.

Tarihi kaynaklara göre Robespierre de zamanla gücün karanlık tarafına geçti ve giyotinle idam edildi.

12. II. Leopold, Belçika Kralı

12. II. Leopold, Belçika Kralı

Devir: 1865-1909

Kral II. Leopold özel sömürgesi haline getirdiği Kongo Bağımsız Devleti'ni 'kurdu'; ve Kongo halkını köleleştirip fildişi ve kauçuk işinde çalıştırarak muazzam bir servet kazandı.

Milyonlarca kişi açlıktan ölmüş, kadın ve erkekler birbirinden ayrıldığından doğum oranları düşmüş, ve on binlerce kişi isyan etmeye çalışırken vurularak öldürülmüştü. Nüfus bilimciler 1880 ile 1920 arasında Kongo nüfusunun %50 azaldığını söylüyorlar.

Bu zorla insan çalıştırma yöntemi daha sonra Fransız, Alman ve Portekiz devlet görevlileri tarafından da uygulanmaya başlandı.

13. Benito Mussolini

13. Benito Mussolini

Devir: 1922-1943

Mussolini askerden kaçtıktan sonra İtalya'da Faşist Parti'yi kurarak savaş gazilerinin desteğini almış; ve onların Blackshirts isimli şiddet yanlısı paramiliter oluşumu kurmalarını sağlamıştı. Demokratik devlet kurumlarını parçalaya parçalaya, 1925'te İtalya'nın 2. diktatörü ve yeni lideri konumuna geldi. 1936'da Adolf Hitler ile ittifak kurdu ve İtalya'da Yahudi karşıtı politikaları uygulamaya başladı.

Pek çok suikast girişimini atlatmış Mussolini söyle derdi: 'İlerlersem, takip edin. Geri çekilirsem, öldürün. Ölürsem, intikamımı alın.'

1945 Nisan'ında güçten düşüp etrafı sarıldığı sıralarda kaçmaya çalışmış; ancak faşizm karşıtları tarafından vurulup öldürülmüş, ve cesedi Milano'da bir meydanda baş aşağı sallandırılmıştı.

14. Joseph Stalin

Devir: 1922-1953

Stalin 1930'larda, büyük kıtlıkla paralel ilerleyen bir endüstrileşme geçişini uygulamıştı. Gulag işçi kamplarında milyonlarca kişiyi hapse atmış, entelektüel kesim, devlet kurumları ve orduda 'büyük temizliğe' gitmişti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Stalin'in oğlu Yakov Alman kuvvetleri tarafından ele geçirildi (ya da teslim oldu). Almanlar Yakov'u Stalingrad savaşında esir alınan Mareşal Friedrich Paulus'la takas etmeyi önerdi; ancak Stalin bir mareşalle sıradan bir askerin takas edilemeyeceğini söyleyerek teklifi reddetti...

15. Adolf Hitler

Devir: 1933-1945

1941'in sonunda, Hitler'in 3. Reich - Alman İmparatorluğu, Avrupa'daki neredeyse tüm ülkeleri ve Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü kapsıyordu. 

Aynı zamanda 'ari ırk' idealini gerçekleştirmek için Yahudileri, Slavları, çingeneleri, eşcinselleri ve siyasi karşıtlarını, işkence gördükleri ve ölene dek çalıştırıldıkları toplama kamplarına zorla göndererek ortadan kaldırdı. 

Bazı kayıtlara göre, Naziler Hitler rejiminde, kasıtlı olarak 11 milyon insan öldürdüler. Sovyet güçlerinin Berlin'e yaklaştıklarını öğrenince Hitler, Führerbunker'de karısıyla beraber intihar etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

16. Francisco Franco

Devir: 1938-1975

General Franco 1930'larda Nazi Almanya'sı ve faşist İtalya'nın da yardımıyla, İspanya'nın demokratik cumhuriyetini devirmişti. 

Yönetimi esnasında pek çok cumhuriyetçi ülkeyi terk etti, kalanlar ise istiklal mahkemelerinde yargılandı. Katoliklik resmi (ve tek izin verilen) din olup, Katalan ve Bask dilleri yasaklandı, ve muazzam büyüklükte bir gizli polis teşkilatı oluşturuldu. 

Franco yaşlandığında, polis kontrolleri ve sansür uygulaması gevşemeye başlamış, serbest piyasa reformları yapılmış, ve Fas bağımsızlığını kazanmıştı.

17. Mao Zedong

17. Mao Zedong

Devir: 1949-1976

Çin Halk Cumhuriyet'inin kurucusu komünist lider Mao'nun liderliği altında endüstri tamamen devlet kontrolü altına alınmış ve çiftçiler kolektifleştirilmişti. En ufak çatlak ses şiddetle bastırılmıştı.

Mao'nun destekçileri Çin'i modernleştirdiğini, birleştirdiğini ve dünya devi haline getirdiğini savunurlar. Karşıtları ise bu hedeflere ulaşmak için 40 milyon insanı açlık, zorla çalıştırma ve idam yoluyla ölüme sürüklediğini vurguluyor.

Mao manidar bir şekilde Çin Şi Huang ile (listedeki ilk kişi) kıyaslanmakta.

18. Pol Pot

18. Pol Pot

Devir: 1975-1979

Pol Pot ve komünist Kızıl Kmerler oluşumu, Kamboçya'da gaddarca bir toplum mühendisliği örneği olarak, 'tarım devrimi' hayaliyle, şehirde yaşayan herkesi kırsal bölgelere yerleştirmişti. Kalanlar ise 'özel merkezlere' yerleştirildi ve işkence ile öldürüldü.

Doktorlar, öğretmenler ve diğer profesyoneller tarlalarda çalışmaya zorlandı. 'Herhangi bir yönden entelektüel olan herkes öldürülüyordu' diyor BCC kayıtları. 'Pek çok insan gözlük taktığı ya da yabancı dil bildiği için hüküm giyiyordu.'

Dört sene içinde 2 milyona yakın Kamboçyalı açlığa sürüklenerek, aşırı çalıştırılarak ya da idam edilerek öldürüldü.

19. Idi Amin

Devir: 1971-1979

General Amin Uganda'da askeri darbe ile seçilmiş hükümeti devirip kendini başkan ilan etmişti. Sonraki sekiz yıl boyunca acımasız bir yönetimle, 300.000 sivilin katledilmesine sebep oldu.

Aynı zamanda Uganda'daki (çoğunlukla Hindistan ve Pakistan kökenli) Asyalıları ülkeden sürdü. Ordu için çok fazla para harcaması ülke ekonomisine çok ciddi zararlar verdi.

20. Augusto Pinochet

20. Augusto Pinochet

Devir: 1973-1990

Pinochet 1973 yılında ABD destekli bir darbeyle Şili'nin Allende iktidarını devirip yönetime geldi. Yönetimi altında sayısız insanın 'ortadan kaybolduğu' ve 35.000 kişinin işkence gördüğü Pinochet, insan hakları ihlallerinden dolayı yargılanamadan öldü.

Pinochet 70'lerin sonunda, düşük enflasyon ve ekonomik yükselişi sağlayan serbest piyasa ekonomisini geri getirdi ve Şili, 80 ortalarından 90'ların sonuna kadar Latin Amerika'nın en sağlam ekonomilerinden birine sahip oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
596
233
213
88
38
23
10
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın