Görüş Bildir
Haberler
Yaptıkları ile Dünya Tarihine Damgasını Vurmuş 11 Lider

etiket Yaptıkları ile Dünya Tarihine Damgasını Vurmuş 11 Lider

Dünya tarihi Büyük İskender'den Atatürk'e kadar her zaman büyük insanlar görmüştür. Galerimizde bu kişilerin birkaçına göz atacağız.

Not: Kronolojik tarihine göre yapılmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Büyük İskender (MÖ 356 - MÖ 323)

1. Büyük İskender (MÖ 356 - MÖ 323)

III. Aleksandros MÖ 336 - MÖ 323 yılları arasında Makedonya krallığı yapmıştır ve Makedonların tarihteki en büyük imparatoru olmuştur. 

Babası Makedon kralı II.Filip'dir. Türkçe kaynaklarda Büyük İskender, İskender Rumi, İskender Yunani ve Makedonyalı İskender adlarıyla da geçmektedir.

2. Julius Caesar (MÖ 12 Temmuz 100 – MÖ 15 Mart 44)

2. Julius Caesar (MÖ 12 Temmuz 100 – MÖ 15 Mart 44)

Roma'nın askeri ve politik lideridir. Aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazar olan Sezar, dünya tarihinin en etkili insanlarından birisi olarak kabul edilir. 

Eylemleriyle Roma Cumhuriyeti'nin Roma İmparatorluğu'na dönüşmesinde kritik bir rol oynamıştır.

3. Attila (MS 395-453)

3. Attila (MS 395-453)

Hun İmparatoru Attila, Türktür. Babası Muncuk Han (Boncuk Han)'dır. Orta Çağ batı kaynaklarında acımasızlığı ile anılır. Bu nedenle de Avrupa'da 'Tanrının Kırbacı' olarak bilinir.

Günümüzde Atilla, bazıları için kahraman (özellikle Türk ve Macar kültüründe) olarak anılır.

4. Cengiz Han (1162-17 Ağustos 1227)

4. Cengiz Han (1162-17 Ağustos 1227)

Moğol kabilelerini buyruğu altında birleştirerek Moğol İmparatorluğu'nu (1206-1294) kurmuştur.

Bu imparatorluk dünya tarihinin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğudur. 

Orta Asya'daki Kara Hıtay, Kuzey Çin'deki Batı Xia ve Jin Hanedanı'nı ele geçirmiş, İran'daki Harzemşahlar Devleti de dahil olmak üzere birçok yeri fethetmiştir.

Dünyada her 200 insandan 1'inin Cengiz Han'ın soyundan geldiğine inanılıyor.

5. Fatih Sultan Mehmet Han (30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481)

5. Fatih Sultan Mehmet Han (30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481)

İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451'den 1481 yılına yani ölümüne kadar 32 yıl boyunca hüküm sürdü. II. Mehmet, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son verdi ve bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edildi.

Fatih, İslam Peygamberi Muhammed'in bir hadisine nail olduğu için günümüzde Türkiye ve İslam dünyasının geniş bir kesiminde 'kahraman' olarak kabul edilmektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Napoléon Bonaparte (15 Ağustos 1769- 5 Mayıs 1821)

6. Napoléon Bonaparte (15 Ağustos 1769- 5 Mayıs 1821)

Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında Fransa'ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş bir komutandır. 

Sözü edilen savaşların ve girdiği çatışmaların büyük bölümünü kazanmış; 1815'deki nihai yenilgisine kadar hızla Avrupa kıtasının hakimiyetini ele geçirmiştir. 

Tarihteki en önemli komutanlardan biri olan Napolyon’un savaşları, dünyanın her yerinde askeri okullarda ders olarak okutulmaktadır ve kendisi Avrupa tarihinin en ünlü ve en tartışmalı siyasi figürlerinden bir tanesidir.

7. Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881- 10 Kasım 1938)

7. Mustafa Kemal Atatürk (19 Mayıs 1881- 10 Kasım 1938)

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu. 

Atatürk, I. Dünya Savaşı sırasında bir ordu subayıydı. Savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun yenilgisini takiben Türk Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk Ulusal Hareketi'ne önderlik etmiştir. 

Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükumeti'ni kurmuş, askeri eylemleriyle İtilaf Devletleri tarafından gönderilen askeri güçleri bozguna uğratmış ve Türkleri zafere götürmüştür. 

Atatürk daha sonra eski Osmanlı İmparatorluğu'nu modern ve seküler bir ulus devletine dönüştürmek için politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel reformlar başlatmıştır. 

Liderliği altında binlerce yeni okul inşa edildi. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu hale getirildi. Kadınlara sivil eşitlik ve politik haklar verildi. Köylülerin sırtına yüklenen ağır vergiler azaltıldı.

Ayrıca dünyada ilk kez ve tek örnek olmak üzere, Birleşmiş Milletler'in UNESCO örgütü tarafından, kendisinin 100. doğum yılı olması sebebiyle ve tüm ülkelerin oy birliğiyle 1981 'Atatürk Yılı' olarak kabul edilmiştir. 

Dergilerinin Kasım 1981 sayısında da, Atatürk ve Türkiye konusu ele alınmıştır.

8. Adolf Hitler (20 Nisan 1889- 30 Nisan 1945)

8. Adolf Hitler (20 Nisan 1889- 30 Nisan 1945)

Alman İşçi Partisi Lideri Hitler, Almanya’da I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan Büyük Buhran’dan güç kazandı. Propaganda ve karizmatik bir dille, alt ve orta tabakanın ekonomik istemlerine ümit veriyordu; bunun yanında da belli bir seviyede milliyetçilik, sosyalizm, antisemitizm, anti-komünizm ve anti-kapitalizm de sunuyordu. 

Ekonominin tekrar kurulması, yeniden silahlandırılmış bir ordu, totaliter ve faşist bir rejimle; Hitler, Almanya içerisindeki düzeni yeniden tesis etti ve güçlü bir ülke yarattıktan sonra, saldırgan bir dış politika izleyerek Alman “yaşam alanı”nı (Lebensraum) genişletmek amacıyla Polonya’ya saldırdı.

Hitler’in saldırgan dış politikası, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinin ana nedeni olarak kabul edilir. Onun Yahudi karşıtı politikaları ve ırkçı ideolojisi, aşağı ırk olarak gördüğü en az 5.5 milyon insanın ölümüne neden oldu.

9. Mahatma Ghandi (2 Ekim 1869 – 30 Ocak 1948)

9. Mahatma Ghandi (2 Ekim 1869 – 30 Ocak 1948)

Gerçek ve kötülüğe karşı aktif ama şiddet unsuru içermeyen direniş ile ilgili olan Satyagraha felsefesinin öncüsüdür. Bu felsefe Hindistan'ı bağımsızlığına kavuşturmuş ve dünya üzerinde vatandaşlık hakları ve özgürlük savunucularına ilham kaynağı olmuştur.

Ghandi ilk olarak Güney Afrika'da Hint topluluğunun vatandaşlık hakları için barışçı başkaldırı uyguladı. Afrika'dan Hindistan'a döndükten sonra yoksul çiftçi ve emekçileri baskıcı vergilendirme politikasına ve yaygın ayrımcılığa karşı protesto etmeleri için örgütledi.

Ghandi her durumda pasifizm ve gerçeği savunarak bu görüşlerini uyguladı. Kendi kendine yeterli olan bir aşram kurarak basit bir yaşam geçirdi. Çıkrık ile örülen geleneksel dhoti ve örtü gibi giysilerini kendisi yaptı. 

Önceleri vejetaryen iken sonraları yalnızca meyve ile beslenmeye başladı. Hem kişisel arınma hem de protesto amacıyla bazen bir ayı aşan oruçlar tuttu.

10. Fidel Castro (13 Ağustos 1926 - 25 Kasım 2016)

10. Fidel Castro (13 Ağustos 1926 - 25 Kasım 2016)

Kübalı Marksist-Leninist devrimci ve Küba Devrimi'nin önderi. 

Devrim sonrasında, 1959-76 arasında Küba başbakanlığı, 1976-2008 arasında da Küba devlet başkanlığı yaptı. 

1961 ile 2011 yılları arasında da Küba Komünist Partisi Birinci Sekreterliği görevini yürüttü. Uluslararası alanda ise 1979-1983 ve 2006-2008 yılları arasında Bağlantısızlar Hareketi'nin Genel Sekreterliğini yaptı.

1953 başlarında Batista diktatörlüğünü yıkmak amacıyla küçük bir grup oluşturan Castro, 26 Temmuz'da Santiago'daki Moncada Kışlası'na 165 arkadaşıyla birlikte bir baskın düzenledi; ama başarısızlığa uğrayarak tutuklandı.

1955'te Küba'dan ayrılarak Amerika'ya geçti ve 26 Temmuz Hareketi adlı yeni bir örgüt kurdu. İspanya İç Savaşı'na katılmış olan Kübalı Alberto Bayo'nun yönetiminde gerilla savaşı eğitimi gören örgüt üyeleri 2 Aralık 1956'da Granma yatıyla Küba'ya dönerek Oriente'de karaya çıktı. 

Burada hükumet kuvvetleriyle girişilen çatışmalarda arkadaşlarının çoğunu yitiren Castro, aralarında kardeşi Raul Castro ve Ernesto Che Guevara'nın da bulunduğu 12 arkadaşıyla birlikte Oriente'nin güneybatısındaki Maestra Dağlarına çekildi. Bu dağlarda iki yıl boyunca Batista'nın kuvvetlerine karşı bir gerilla savaşı yürüttü. 

Giderek siyasi desteğini yitiren ve bir dizi askeri yenilgiye uğrayan Batista, 31 Aralık 1958'de Dominik Cumhuriyeti'ne kaçtı. Castro 1959'un ilk günlerinde Havana'ya girdi. Hukukçu Doktor Manuel Urrutia Leo devlet başkanlığına, Castro da başbakanlığa getirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Saddam Hüseyin (28 Nisan 1937-30 Aralık 2006)

11. Saddam Hüseyin (28 Nisan 1937-30 Aralık 2006)

2003 yılında ABD Başkanı George W. Bush ve Birleşik Krallık Başbakanı Tony Blair, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğunu ve Saddam'ın El-Kaide ile ilişkileri olduğunu iddia etti. Ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık öncülüğündeki koalisyon güçleri Irak'ı işgal etti.

Harekatın başlamasından üç hafta sonra, 9 Nisan 2003 tarihinde başkent Bağdat'ın koalisyon güçlerinin eline geçmesiyle Saddam Hüseyin iktidarı sona erdi. Kısa süre sonra da Baas Partisi yasaklandı. 

Yaklaşık sekiz ay sonra yakalanan Hüseyin, daha sonra yargılandı. 5 Kasım 2006'da, 1982'de Duceyl'de 148 Iraklı Şiinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idam cezasına mahkum edildi. 30 Aralık 2006'da asılarak idam edildi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
541
187
167
121
93
81
77
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın