Görüş Bildir
Haberler
Dosya: İBDA-C ve Salih Mirzabeyoğlu'na Dair Bilmemiz Gerekenler

Dosya: İBDA-C ve Salih Mirzabeyoğlu'na Dair Bilmemiz Gerekenler

Yüksel Venedik
23.07.2014 - 01:32 Son Güncelleme: 24.07.2014 - 03:04

28 Şubat dönemine ilişkin tartışmalarda sürekli ismi geçen, belki de o döneme dair en çok konuşulan isimlerinden biri, kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak bilinen Salih İzzet Erdiş 22 Temmuz 2014 itibari ile mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 

90'lı yılların çok konuşulan İslamcı örgütlerinden biri olan İBDA-C'nin lideri olan Mirzabeyoğlu'na ve İBDA-C'ye ilişkin bilinmeyenleri sizler için derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İBDA-C'nin açılımı, ifade ettikleri

1. İBDA-C'nin açılımı, ifade ettikleri

1989 yılında Ankara ve İstanbul'da yapmış olduğu izinsiz gösteriler ile adını duyuran örgütün liderliğini Salih Mirzabeyoğlu adı ile tanınan ve mensuplarınca 'kumandan' olarak isimlendirilen Salih İzzet Erdiş'in yaptığı ileri sürülmektedir.

İBDA-C, 'İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi'ni; Büyük Doğu ise Necip Fazıl'ın 1940-1980 arası çıkardığı yayınlarla ortaya koyduğu ideolojiyi.temsil etmektedir. 

İBDA-C kurucusu Salih Mirzabeyoğlu, 15 yaşında Necip Fazıl ile tanışmış ve Nakşibendi tarikatına katılmıştır, Necip Fazıl'ın fikirlerinden büyük ölçüde etkilenen Mirzabeyoğlu, sonrasında ise 1970'te Akıncılar Derneği'nin kurucularından olmuştur. Akıncılar da, derneğe bir ithaf taşımaktadır.

Son olarak cephe kısmına gelirsek, sol ideolojinin savunucularından Mahir Çayan ile birlikte bahsedebileceğimiz bir metot olan pass, yani politikleştirilmiş askeri savaş stratejisi İBDA-C tarafından benimsenmiştir. Mahir Çayan'ın ideolojisine bir yakınlık söz konusu olmasa bile, onun 'parti-cephe' modeli örnek alınmıştır.

2. Her şeyin başlangıcı: Büyük Doğu

2. Her şeyin başlangıcı: Büyük Doğu

Örgütün adındaki 'BD'nin temsil ettiği 'Büyük Doğu', Necip Fazıl Kısakürek'in 1940-1980 yılları arasında çıkarmış olduğu kitap ve dergiler ile ortaya koymuş olduğu ideolojidir. Mirzabeyoğlu ve diğer İBDA-C'lilerin oldukça önemsediği Büyük Doğu'nun 9 temel esası şu şekildedir;

1- Ruhçuluk: Her şeyin aslının ruhta olduğuna ve varoluşun da ruhtan başladığına inanma; idealizm.

2- Keyfiyetçilik: Çoğunluğun hakikat sayılması yerine, hakikat olan tek'in gerektiğinde çoğunluğa yeğ tutulması.

3- Şahsiyetçilik: Aydınlar sınıfının, avam içinde 'şahsiyet' olanlar sınıfının üstünlüğüne inanma.

4- Ahlakçılık: Ahlakı olmayan insanın dini de olmayacağı, medeniyeti de olmayacağı, hiçbir şeyi olmayacağı düşüncesi.

5- Milliyetçilik: 'Bizden olmayanlar bize zıttır, bizden olanlarsa nereden gelmiş olurlarsa olsunlar bizdendirler' görüşü.

6- Sermaye ve mülkiyette tedbircilik: Mülkiyet hakkını sınırlandırıcı ve sermayeyi toplum için kılıcı sistem.

7- Cemiyetçilik: 'her şey toplum için' anlayışı.

8- Nizamcılık: Her şeyde düzen, sistem; başıboşluğa red.

9- Müdahalecilik: İnsan ve tarihe dair konularda indeterminist, aksiyoncu, hamleci olmak.

3. Mirzabeyoğlu'nun cezaevi hayatı

3. Mirzabeyoğlu'nun cezaevi hayatı

1998 yılında İBDA-C örgütünün lideri olduğu gerekçesi ile tutuklanan Mirzabeyoğlu, 6 ay boyunca duruşmalara katılmadı. 25 Ocak 2000’de sabaha karşı, Metris Cezaevi’ne büyük bir operasyon yapıldı. Bir tutuklunun öldüğü bu operasyona verilen ad pek manidardı: 

“Noel Baba.” 

(19 Aralık’ta başlayan, sosyalistlerin katledildiği operasyona da “Hayata Dönüş” adı verilmişti.) 

Salih Mirzabeyoğlu'na yöneltilen örgüt liderliği suçlaması ile ilgili olarak, somut bir kanıt yoktu. Ancak O'nun için 1998 yılında cezaevi hayatı başlamıştı, 2001 yılında ise idamla yargılanacaktı. Ancak idam cezası kaldırıldığı için, cezası ömür boyu hapse çevrildi.

4. Salih Mirzabeyoğlu'nun yazmış olduğu kitaplar

4. Salih Mirzabeyoğlu'nun yazmış olduğu kitaplar

İBDA/C Diyalektiği başta olmak üzere, özellikle cezaevinde kaldığı süre içerisinde Salih Mirzabeyoğlu birçok kitap yazmıştır. Bunların arasında şiir kitapları, estetik ve ahlak üzerine denemeler, tarihe ve dünya düzenine ilişkin eserler de bulunmaktadır. 

 • Bütün Fikrin Gerekliliği - İktidar Siyaset Hareket

 • İstikbâl İslâmındır - Denenmemiş Tek Nizam

 • Tilki Günlüğü 6 Cilt

 • Başyücelik Devleti -Yeni Dünya Düzeni

 • Telegram - Zihin Kontrolü

 • Parakutâ - Para'nın Romanı

 • Yağmurcu - Gerçekliğin Peşinde

 • Hukuk Edebiyatı - Nizam ve İdare Ruhu

 • İşkence - Gözlem

 • Şiir ve Sanat Hikemiyatı - Estetik ve Ahlâk

 • İktisat ve Ahlâk - İktisada Giriş

 • Hikemiyat - Tefekkür ve Hikmet

 • Kavgam 2 Cilt - Necip Fazıl

 • Marifetname - Süzgeç ve Şekil

 • Dil ve Anlayış - Dil ve Diyalektik

 • İslama Muhatap Anlayış - Teorik Dil Alanı

 • Necip Fazıl'la Başbaşa - İntibâ ve İlhâm

 • Kültür Davamız - Temel Meseleler

 • İdeolocya ve İhtilâl - Kavganın İçinden

 • Yaşamayı Deneme - KİM'in Romanı

 • Ölüm Odası - B Yedi

 • Kökler - Necip Fazıl'dan Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi'ye

 • Müjdelerin Müjdesi - Hikayeler

 • Gölgeler - Roman

 • Sahabilerin Rolü ve Manası - Fikir

 • Hakikat-i Ferdiyye - Fikir

 • Üç Işık - Fikir

 • İBDA Diyalektiği - Fikir

 • Kayan Yıldız Sırrı - Şiir

 • Aydınlık Savaşçıları - Şiir

 • Erkam (Hayat, Sayı, Matematik) - Fikir

 • Büyük Muztaribler 4 Cilt - Düşünce Tarihine Bakış

 • İnsan (Erkek-Kadın) - Fikir

 • Sefine - Fikir

 • Berzah - Fikir

5. Ak-Doğuş, Taraf ve Akademya'dan Baran, Furkan Dergisi'ne İBDA-C

5. Ak-Doğuş, Taraf ve Akademya'dan Baran, Furkan Dergisi'ne İBDA-C

90'lı yıllarda İBDA-C tarafından birçok dergi çıkartılmıştır. Bu dergilerin bir kısmı kapatılmış, farklı dönemlerde farklı isimler adı altında farklı mecralar yayımlanmıştır. 

'Taraf olmayan bertaraf olur' sloganı ile çıkmış Taraf dergisi, günümüzde hala internet sitesi üzerinden hizmet veren Akademya dergisi ön plana çıkmış mecralardan. 

İBDA-C dergilerine, 90'lı yıllarda uygulanan kapatılma ve toplatılma kararları ile ilgili detaylara Akademya'nın güncel web adresi üzerinden de ulaşabilirsiniz.

6. İBDA-C ile DHKP-C ilişkisi

6. İBDA-C ile DHKP-C ilişkisi

Farklı ideolojilere dayansalar da, iki örgüt arasında bir yakınlık söz konusu olagelmiştir. Bunun temelinde iki örgütün anti-emperyalist ideolojiye sahip olması, örgüt mücadele metodu bakımından benzer çizgileri benimsemesi geliyor. Mahir Çayan'ın PASS stratejisinin (politikleşmiş askeri savaş stratejisi) İBDA-C tarafından benimsenmiş olması da bu anlamda önemlidir.

DHKP-C'nin üstlendiği Sabancı Suikasti sonrasında İBDA-C yayın organlarında terör eylemini ve örgütü öven tarzda yazıların çıktığı bilinmektedir. 

Ancak bu yakınlık, her iki tarafta da zaman zaman tartışılan bir konu olmakla birlikte; herhangi bir eylem birliği söz konusu olmamıştır.

7. İBDA-C yayın organı Taraf'ta kan donduran Sivas Katliamı yorumu

7. İBDA-C yayın organı Taraf'ta kan donduran Sivas Katliamı yorumu

1 Ağustos 1993 günü, İBDA-C tarafından yayımlanan Taraf'ta, 2 Temmuz Sivas Katliamı'na dair o kan donduran satırlar yer almıştı;

'Kendinen zuhur' şeklinde ortaya çıkan şanlı Sivas kıyamından alınacak ne çok ders var herkes için! Biz sadece çok azının altını çizebildik! Sivas'taki 'Cuma’da ani zuhur'dan, son olarak altını çizmek istediğimiz husus şu: Halk, hakkına sahip çıkıyor ve 70 yıldır kendisine hayatı zindan eden işgalci laiklere karşı 'kısas'ın hayat veren soluğuna sığınıyor! Artık TC'de hayat, yalnız Müslümanlar için zor olmayacak, işgalci laikler için de zor olacak! Sivas, sadece küçük bir haber! Herkes safını doğru seçmekle mükellef! Bizden söylemesi!'

Gerisi: 'Mevlam görelim neyler / Neylerse güzel eyler!'

Faruk AKINCI Taraf, 1 Ağustos 1993 Tam metni için kaynak

8. İBDA-C'nin düzenlediği terör eylemleri

8. İBDA-C'nin düzenlediği terör eylemleri

İBDA-C ismi yakın tarihimizde birçok saldırı ile ilişkilendirildi, bunların bir kısmını üstlenmemelerine karşın; ses getiren birçok terör saldırısında İBDA-C'nin imzası bulunuyor.

Gaziantep Fuarı'nda Hristiyanlık ile ilgili kitap ve kaset satılan bir standa yapılan bombalı saldırı sonucunda 6'sı ağır 25 kişi yaralanmıştı. İBDA-C'nin üstlendiği saldırının sonucunda yoğun bakıma alınan 3 yaşındaki Ali Özdemir hayatını kaybetmiştir. Kaynak 

1999 yılına gelindiğinde ise, Türkiye'yi şok eden hain bir suikast gerçekleştirilmişti; Prof. Ahmet Taner Kışlalı aracına konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. 1999 yılını 'İslami İhtilal Yılı' olarak ilan ettiklerini söyleyen İBDA-C üyeleri, Kışlalı saldırısını üstlendi. Kaynak

Bunun dışında, 2003'ün Kasım ayında İstanbul'un Osmanbey ve Kuledibi'ne meydana gelen bombalı saldırılar El Kaide'nin üstlenmesine karşın, o dönem İBDA-C ile ilişkilendirilmişse de iddia olarak kalmıştır.

9. İBDA-C'nin eylemsizlik, Mirzabeyoğlu'nun tahliye süreci

9. İBDA-C'nin eylemsizlik, Mirzabeyoğlu'nun tahliye süreci

Yeniden yargılama tartışmalarının birçok dava konusunda gündeme geldiği son dönemlerde, özellikle Balyoz ve Ergenekon Davalarına ilişkin yeniden yargılama talepleri, tahliyeler çok konuşulmuştu. Ancak Mirzabeyoğlu'nun 10 yılı aşkın sürdürdüğü hücre hayatı ile ilgili ne iktidar, ne de muhalefet kanadından bir görüş ortaya konulmadı desek yeridir. 

Mirzabeyoğlu için, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün 2012 yılında 'uzun süren tecrit' için çeşitli girişimlerde bulundu. Kaynak

İBDA-C'nin eylemsizlik süreci, gitgide uzayan ve çeşitli kesimlerce dikkat çekilen ceza süresi; mahkeme tarafından 22 Temmuz 2014 itibariyle Mirzabeyoğlu'nun serbest bırakılmasını beraberinde getirdi. 

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, İBDA-C davasından hükümlü, kamuoyunda 'Salih Mirzabeyoğlu' olarak tanınan Salih İzzet Erdiş'in yeniden yargılanmasına ilişkin talebini kabule değer görerek, tutuklulukta ve infazda geçirdiği süreyi de dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
102
74
51
26
17
13
9
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın