Artık Aramızda Bulunmayan 10 Başarılı Türk Bilim İnsanı ve Kısa Hayat Hikayeleri

-
Abone ol

1. Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü

Türkiye'de Sosyal ve Beşeri Bilimlerbilhassa Tarih ve Edebiyat alanındaki en önemli isimlerden birisidir. Kendisi Köprülüzade Mehmet Paşa'nın soyundan gelmektedir. 1890 İstanbul doğumludur. Mercan İdadisi'ni bitirdikten sonra 1907-1910 yılları arasında Mekteb-i Hukuk'a (Hukuk Fakültesine) devam etmiş, fakat hocalarını yetersiz bularak buradaki eğitimini terk etmiştir. Mercan, Kabataş, İstanbul ve Galatasaray liselerinde Türkçe-Edebiyat hocalığı yapmıştır.

1913 yılında İstanbul Üniversitesi, Türk Edebiyatı Tarihi kısmına müderris (profesör) olarak getirilmiştir. Böylece 23 yaşında profesör olmuştur. 1923 yılında Edebiyat Fakültesi Reisliği'ne seçilmiştir. 1935'ten sonra Ankara Üniversitesi-DTCF ve Mülkiye Mektebinde dersler vermiştir. İlerleyen yıllarda Demokrat Parti'nin kurucuları arasında bulunmuştur. 1950 DP iktidarı döneminde dışişleri bakanlığı görevini ifa etmiştir.

1966 senesinde vefatına kadar, 76 senelik ömrünün 60 seneye yakın bir bölümünü sürekli yazarak geçirmiştir. 1500'e yakın eser vermiştir. Oğlu Orhan Fuat Köprülü'de babası gibi tarih profesörüdür.

2. Ord.Prof.Dr. Ali Fuat Başgil

Ali Fuat Bey 1893 yılında Samsun-Çarşamba'da doğdu. İlkokulu burada okuduktan sonra lise tahsili için İstanbul'a geldi. Fakat lisede okurken 1.Dünya Savaşının başlaması ile eğitimini yarıda bırakıp askere gitti. 1918'de savaşın bitmesiyle Fransa'ya giderek yarıda bıraktığı lise eğitimini tamamladı. Daha sonra yine Fransa'da Paris'te Grenoble Üniversitesi-Hukuk Fakültesine girerek burada yüksek tahsiline başladı. Burayı bitirdikten sonra Paris Üniversitesinde doktora eğitimin tamamladı.

1930'da yurda geri dönerek Ankara Üniversitesinde doçent oldu.
Daha sonra profesörlüğe yükseldi. İstanbul Üniversitesinin düzenlenerek açılmasıyla burada Anayasa Hukuku dersleri vermeye başladı. 1939 yılında Ordinaryüs Profesör oldu. Bir süre Hukuk Fakültesinde dekanlık görevinde bulundu.

1960 darbesiyle birlikte üniversitelerden uzaklaştırılan 147 kişinin içerisinde bulundu. 1 sene sonra bu kişilerin üniversitelere dönmesi için bir kanun çıkartıldı fakat Ali Fuat Başgil eğitimciliğe geri dönmeyerek emekli oldu. Adalet Partisi ile siyasete atıldı ve cumhurbaşkanlığına aday gösterildi. Fakat dönemin askeri güçleri tarafından 'hayatınızı garanti edemeyiz' denilerek tehdit edildikten sonra adaylığını geri çekerek yurt dışına çıktı ve Cenevre Üniversitesinde çalışmaya başladı. 1965 yılında tekrar milletvekili seçilip yurda döndüyse de ömrü bu görevi bitirmeye yetmedi. 1967 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

3. Ord.Prof.Dr. Mazhar Osman

1904 yılında Askeri Tıbbiye'yi bitirmesiyle başlayan hekimlik hayatı Bakırköy Hastanesine kadar uzanmıştır. Ruh ve sinir hastalıkları uzmanıdır. Türkiye'de ilk modern ruh sağlığı hastanesini yani 15 Haziran 1927 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin  kurucusudur. Bu hastanede uzun süre başhekimlik görevinde bulunmuştur.

1933 senesinde İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Kliniği'ne Ordinaryüs Profesör olarak atanmıştır. 1941'de Bakırköy Hastanesindeki Başhekimlik görevini bırakarak, vefatı olan 1951 senesine kadar öğretim üyeliği yapmıştır. Akademik alanında birçok eser vücuda getirerek, başarılı öğrenciler yetiştirmiştir.

4. Ord.Prof.Dr. Arif Müfit Mansel

Arif Müfit Mansel, Osman Hamdi Bey'den sonra Türkiye'de arkeolojinin öncülerindendir. 1905'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Saint Benoit lisesinde tamamladıktan sonra açılan bir bursu kazanarak Berlin Üniversitesine gitmeye hak kazandı. Burada uzun yıllar okuyan Mansel, 1929 yılında doktorasını tamamladı.

Türkiye'ye geri döndükten sonra çeşitli kazılarda görev yapan Arif Müfit Mansel, 1936 yılında TTK tarafından Trakya kazılarının başkanlığına getirildi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesine İlk Zamanlar Tarihi Doçenti olarak atanır ve yeni kurulan Klasik Arkeoloji Kürsüsünde dersler vermeye başlar. 1944'te profesör unvanına erişir. 1947'de Eski Batıyı anlattığı Ege ve Yunan Tarihi adlı kitabını kaleme alır ve bu kitap TTK tarafından basılır. 1954 yılında Antalya'da Arkeoloji Araştırmaları İstasyonunun kurulmasına öncülük eden Arif Müfit Mansel vefatı olan 1975 yılına kadar buradaki çalışmalarını sürdürmüştür.

5. Ord.Prof.Dr. Cahit Arf

Cahit Arf, matematik alanında uzmanlaşmış ülkemizin sayılı isimlerinden birisidir. Kendisi ortaokulda iken üst sınıfların çözemediği problemleri çözmesiyle öğretmenlerinin dikkatini üzerine çekmiştir. Bunun üzerine ailesi tarafından, daha iyi bir eğitim alabilmesi için Paris St.Louis lisesine  yollanmıştır. Yüksek öğrenimini de Fransa'da tamamladıktan sonra yurda dönerek Galatasaray Lisesinde matematik öğretmenliği yapmıştır.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne geçmiştir. 1937 yılında Göttingen
Üniversitesi'ne giderek burada doktorasını tamamlamıştır. 1943'te Profesör, 1955 yılında ise Ordinaryüs Profesör olmuştur. TÜBİTAK'ın kurulmasına öncülük ederek 1963-1971 yılları arasında Bilim Kurulu başkanlığında bulunmuştur. 1980 yılında ODTÜ Matematik bölümünde çalışırken buradan emekli olmuştur. Ülkemizde matematik biliminin en mühim temsilcisi Cahit Arf, 26 Aralık 1997'de vefat ederek aramızdan ayrılmıştır.

6. Prof.Dr. Afet İnan

Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızıdır. 1908 yılında Selanik'te doğmuştur. Ailesi Balkan Savaşlarından sonra Anadolu'ya göç edince, Afet İnan'da eğitimini burada sürdürdü. 1925 yılında Bursa Kız Muallim Mektebinden mezun olarak İzmir'de öğretmenliğe başladı.

Atatürk 1925 yılında İzmir'i ziyareti sırasında Afet İnan ile tanıştı ve Selanikli olması münasebetiyle ona özel bir ilgi gösterdi. Daha sonra Afet İnan, Atatürk'ün talimatıyla yabancı dil eğitimi almak üzere İsviçre'ye gönderildi. 1927 yılında Türkiye'ye geri döndüğünde ortaöğretim tarih öğretmenliği sınavını kazanarak Ankara Musiki Muallim Mektebine öğretmen olarak atandı. 1933 yılından sonra Ankara Kız Lisesinde çalışmaya başladı.

Afet İnan, Türk Tarih Kurumunun kurulmasında rol oynayarak bir dönem kurumun başkanlığını yaptı. 9 Ocak 1936 günü Ankara Üniversitesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinin açılışında ilk dersi verdi. Kendisine öğretim üyeliği önerildiyse de Afet İnan, doktora eğitimini tamamlamadığı için bunu kabul etmedi.

Cenevre Üniversitesinde doktorasını tamamlayarak 1942'de doçent 1950'de profesör oldu. Birçok makale ve kitap yazdı. 8 Haziran 1985'te vefat etti. Vefatı sonrası yarım kalan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler isimli kitabı kızı Arı İnan tarafından tamamlanarak yayınlandı.

7. Prof.Dr. Osman Turan

Osman Turan Türk Tarihçiliğinde, Selçuklu Tarihi üzerine en mühim ve ilk çalışmaları yapmıştır. 1914 yılında Trabzon'da doğmuştur. Babası şehit olduğundan, Osman Turan küçük yaşta yetim kalmıştır. Trabzon'da Taş Mektep adlı liseyi bitirdikten sonra, daha yeni kurulan, Ankara Üniversitesi-Dil Tarih ve Coğrafya fakültesinde, Fuat Köprülü'nün idaresinde bulunan Orta Zamanlar Tarihi Kürsüsüne girmiştir. 1940'ta buradan mezun olduktan sonra, çalışkanlığı ve başarısıyla hocaların dikkatini çektiği için, okulda asistan olarak kalmıştır.

Osman Turan burada Mehmet Fuat Köprülü'nün danışmanlığında doktorasını tamamladıktan sonra 1944 yılında doçent oldu.1951 yılında,üstün çalışmalarından sonra profesörlüğe yükseldi. 1954'te milletvekili seçilerek siyasete atıldı.1956'da II.Abdülhamit'in torunu olan Emine Satia Hanım ile evlendi.1959 yılında Türk Ocaklarının başkanlığına seçildi.Türk Yurdu dergisine önemli katkılar yaptı.1960 darbesinden sonra Yassıada'da yargılandıysa da beraat etti.1964'te Adalet Partisinde genel başkan yardımcılığında bulundu fakat kısa süre sonra fikir ayrılığı yaşayarak partiden ayrıldı.1969'daki seçimlerden MHP Trabzon Milletvekili adayı oldu.Seçimlerden siyasi bir başarı elde edemedi ve siyasetten çekildi. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerini bilen Osman Turan 1978 yılında vefat etti.

8. Prof.Dr. Erdal İnönü

Erdal İnönü, başta bilim adamlığı kimliğinin yanı sıra ülkemizde daha çok siyasi kişiliğiyle tanınmaktadır. 1926'da babası İsmet İnönü'nün Başbakanlığı sırasında başkent Ankara'da dünyaya geldi. 1943'te Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra 1947 yılında  Ankara Üniversitesi Fen Fakültesinde Fizik ve Matematik bölümlerinden mezun oldu. Daha sonra yüksek eğitimi için Amerika-California'ya gitti. 1951 yılında burada Doktorasını bitirdikten sonra bir süre Princeton Üniversitesinde araştırmalarda bulundu.

Yurda geri döndüğünde ODTÜ'de bölüm başkanlığı-dekanlık ve rektörlük görevlerinde bulundu. 1975 yılında Boğaziçi Üniversitesi-Temel Bilimler Fakültesi dekanlığına getirildi. 1983 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Partiyi kurarak siyasete atıldı. 1995 yılında CHP ile birleşene kadar partisinin başında aktif siyasette rol aldı. 1995 yılından sonra siyasetten çekildi. 2006 yılında kan kanserine yakalandığı teşhis edildi ve tedavi için ABD'ye gitti. Buradaki tedavisi başarılı geçse de bir sene sonra rahatsızlığı yeniden zuhur etti. Erdal İnönü 31 Ekim 2007 tarihinde ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

9. Prof.Dr. Türkan Saylan

Türkan Saylan 1935 yılında İstanbul'da doğdu. Kandilli İlkokulunu ve sonrasında 1953 yılında Kandilli Kız Lisesini bitirdi. 1963 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dermatoloji Anabilim Dalında asistan oldu. 1971'de kazandığı bursla İngiltere'de eğitim gördü. Sonraki yıl doçentlik unvanını kazandı. 1974'de Fransa 1976'da İngiltere'de araştırmalarda bulundu.

Türkan Saylan, 1977 yılında profesör oldu. 1982-87 arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi-Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yaptı. 1989 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini (ÇYDD) kurulmasında rol oynadı ve bir süre derneğin başkanlığını yaptı. 1992 yılında göğüs kanserine yakalandı ve uzun süre bununla mücadele etti. 13 Aralık 2002 tarihinde İstanbul Üniversitesindeki görevinden emekli oldu. 2009 yılında düzenlenen Ergenekon Davası kapsamında bir dizi iddiaya maruz kaldı. Polisler tarafından evi arandı ve bazı medya kuruluşlarınca adı kötülendi. Bütün bunlara çok üzülen Türkan Saylan, 18 Mayıs 2009 tarihinde 73 yaşındayken kırgın bir biçimde hayata veda etti.

10. Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu

Oktay Sinanoğlu, kimya alanında çok genç yaşta profesörlük unvanını kazanmıştır. 1935 yılında, babası yurt dışındaki Türk konsolosluğunda çalıştığı için İtalya'da doğdu. Burada ana dili İtalyanca olmak üzere ayrıca Fransızca da öğrendi. Türkçeyi, ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleştikten sonra öğrendi ve ömrünün sonuna kadar da Türk dilinin önemini her zaman belirtti.

1953 yılında liseyi birincilikle bitirerek kazandığı bursla ABD'ye gitti. Kaliforniya Üniversitesi-Kimya Mühendisliği bölümüne başladı. 1960 yılında bu okuldan çıktığında artık bir doçentti. Yale Üniversitesi'nde çalışmaya başladı 1963 yılında profesörlük unvanına erişti. 1997 yılına kadar çalıştığı Yale Üniversitesi'nden emekli olduktan sonra yurda geri dönerek 1997-2002 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi-Kimya Bölümünde çalışmalarına devam etti. 19 Nisan 2015 yılında tedavi için gittiği ABD-Florida'da hayatını kaybetti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
wanpanman

Oktay Sinanoğlu! Hayranlık duyduğum insan. Türkan Saylam'ın ise burada işi yok bence.

son_dans

dgdfg

oko

Keske Erbakan'i da yazsaydin.

_orca_

Trilyonu kaybetmek için deha olmaya gerek yok cnm.

heisenbug

Ayrıca Afet İnan'ın oğlu Demir İnan da Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümünde profesördü. Yaklaşık 1.5 yıl önce vefat etti. Yenilenebilir (temiz) enerjiyi Türkiye'ye kendisi getirmiştir. Güneş ve rüzgar enerjisi üzerine çok fazla çalışması vardır.

Gizli Kullanıcı

OHA Afet İnan ölmüş mü? Off be çok üzüldüm. Hepimizin üzerinde emeği vardı. Ulan ne güzel diziydi hayat bilgisi. Hiç öyle kaliteli diziler yok artık

Görüş Bildir