Görüş Bildir

Temel Karamollaoğlu Haberleri

Temel Karamollaoğlu ile ilgili tüm haberler, içerikler, galeriler, testler ve videolar Onedio’da. Temel Karamollaoğlu ile ilgili son dakika haberleri ve gelişmelerini, yeni içerikleri de bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

Popüler İçerikler

Saadet'te Genel Başkan Belli Oldu
Saadet Partisi 5. Olağan Kongresi'nde, Mustafa Kamalak yeniden genel başkan seçildi.Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kongrede bin 10 delegeden 874'ü oy kullandı, oyların 868'i geçerli sayıldı. Seçim sonuçlarına göre 656 oyunu alan Kamalak, yeniden genel başkanlığa seçildi. Diğer aday Fatih Erbakan ise 212 oy aldı. Kamalak'ın listesinden Genel İdare Kurulu'na (GİK) seçilen isimler şöyle: 'Abdullah Sevim, Ahmet Kul, Ahmet Münir Erkal, Ali İhsan Gündoğdu, Atik Ağdağ, Bayram Sakartepe, Bekir Demirkaya, Bekir Kılıç, Bilal Hazırbulan, Birol Aydın, Cafer Şatır, Celal Asiltürk, Duran Soyuğur, Dursun Ali Düzenli, Ekrem Şama, Erkan Temiz, Faik Çalık, Fatih Aydın, Fesih Bingöl, Fesih Bozan, Fethi Görür, Fethullah Erbaş, Galip Akın, Hasan Bitmez, Hasan Bayram Var, Hasan Oğul, Haşim Özçelik, Hüseyin Hacıabdullahoğlu, Hüseyin Oruç, İlyas Tongüç, İsmail Hakkı Akkiraz, İsmet Aksoy, İsrafil Bayrakçı, Latif Öztek, Levent Cengiz, Lütfi Yalman, Lütfi Kibiroğlu, Mehmet Karaman, Mehmet Kasapbaşı, Mehmet Şen, Mesut Doğan, Muhammet Polat, Muhittin Hamdi Yıldırım, Muhyittin Aytunç, Murat Çolak, Mustafa Balta, Mustafa İriş, Mustafa Kaya, Mustafa Kurdaş, Mustafa Özkafa, Mustafa Yılmaz, Muzaffer Baydar, Necmettin Çalışkan, Nergül Aksu, Nuri Başer, Oya Akgönenç, Salih Turhan, Samet Sami Temel, Selim Sait Terzioğlu, Selman Esmerer, Sezai İncesu, Sinan Ejderoğlu, Süleyman Erim, Süleyman Arif Emre, Şahin Kalça, Şerafettin Kılıç, Şevket Kazan, Tacettin Çetinkaya, Temel Karamollaoğlu, Temel Akdağoğlu, Yakup Budak, Yasin Hatipoğlu, Yaşar Canbay, Yusuf Yiğitalp, Ziyattin Tokar.' Yüksek İstişare Kurulu'na (YİK) seçilen isimler de şöyle: 'Abdullah Arslan, Ali Vural, Hasan Hüseyin Öz, Mehmet Bingöl, Mustafa Kemal Çelik, Mustafa Geçer, Nizamettin Aydın, Osman Seçilmiş, Süleyman Canan, Süleyman Çalışkan, Veysel Candan.' yenisafak.com.tr
Türkiye'nin Politik Tarihinden Nostaljik Meclis Kavgaları
İngiliz Kralı John, karşılaştığı bir dizi isyandan bunalması ve bu işin böyle gitmesi halinde yerine geçebilecek herhangi bir varis olmasa bile bazı baronların kendisini öldürmesinden korkması gibi her mantıklı insanın pek de fena bulmayacağı sebeplerle, bir kerelik olsun bir değişiklik yaparak farzı misal sırf canı öyle istiyor diye kimseyi öldürmemeyi, vergi konusunda da tebaasına danışmayı kabul etti. Bugün Magna Carta Libertatum adıyla bilinen bu büyük sözleşme gerçi John'un hayatını kurtarmasına yardımcı olmadı ama, 'Parliamentum' adıyla bir kurul kurulmasına ve dünyada modern meclis geleneğinin başlamasına neden oldu. 1215 yılında Thames Nehri'nin kenarında bu gelişmeler yaşanırken, bizim buralarda hava birazcık daha değişikti. Daha ortalarda Osmanlı İmparatorluğu yoktu ve John adı verilen keferenin türlü çeşit garbi nedenle vazgeçtiği imtiyazlarına külli sahip olan Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus, kardeşi Alaaddin Keykubat'a karşı kazandığı zaferin ve Sinop vilayetini küffardan alışının tadını çıkartıyordu. Bu sebeple olacak bize Meclis envai çeşit ecnebi memleketten 6 yüzyıl kadar sonra geldi. Gerçi, bu 6 yüzyıl da pek fena yaşanmış değildi ama 19. asrın sonuna gelindiğinde Devlet-i Aliye artık birazcık kendisini çağın dışında kalmış, küffarla mücadelesinde de biraz geriye düşmüş buluyordu.  Bu sebeplerden, Memleketin halifesi, Memalik-i Ali Osmaniye'nin tek maliki, Rum'un sultanı, Cezayir'den Mısır'a envai çeşit memleketin yegane hakimi biricik Osmanlı İmparatoru İkinci Abdülhamid, üstünde güneş batmayan İmparatorluğun İmparatoriçesi, Hindistan'ın maliki, türlü çeşit uzak diyarda olmadık kolonileri bulunan dönemdaşı Büyük Britanya ve İrlanda Kraliçesi Victoria'nın bile parlamento adı verilen bir kuruma bir takım yetkileri bırakarak rahata erdiğini, memleketin külli ahalisini de Benjamin Disraeli adlı bir başka keferenin idaresine bırakmış olması nedeniyle habire yan gelip yattığını ve bayağı da kilo aldığını farkettiğinden olacak, en sonunda bir Anayasa yazılmasını, memleketin her neviden işiyle uğraşmaktansa bu işlerle tebaasından bir takım tabilerin uğraşmasını, bu arada da sağdaki ve soldaki insanların keyfi olarak tavuk gibi öldürülmemesini, kanun ve nizamın hakim olmasını, herkesin belli haklara sahip olup bu hakların da gene tebaaya mensup şahısların görev aldığı mahkemeler eliyle korunmasını kabul etti. Biz de böylelikle 1876 yılında bir Anayasa'ya kavuştuk. En sonunda şükürler olsun, Meclis-i Umumi adıyla parlamentomuz kapılarını Padişah efendimiz tarafından seçilmiş bulunan Heyet-i Ayan ve bu gariban halkın -artık hangi akıllarla Allah bilir- seçtiği bir takım vekillerden oluşan 'Heyet-i Umumi'ye açtı. Biz de tarihimizde ilk kez olsun Mebus denilen insanlarla tanışmış olduk.  Gerçi o zamanın Mebusları da güçlü kuvvetli kimselerdi ama, birbirleriyle şöyle adam akıllı bir kavga etme fırsatı bulamadan Rus Harbi sebebiyle Meclis kapanıverdi. Daha sonraları bazı tarihçiler bunu bazı mebusların Rus Harbi sırasında Padişah Efendimizin asabiyesini bozacak nazarda yaptıkları tenkitlere bağlarlar ama, Padişah hazretlerinin de bu parlamento denilen işe pek akıl sır erdiremediği, canı nasıl çekerse öyle hükmetme hakkı varken hangi sebeple habire durdurulmaya çalışıldığını pek anlamadığı da vakiadır. Sene 1908'e gelindiği zaman memleket ahalisinde bir takım huzursuzluk baş göstermeye başladı. Özellikle baş vergisi denilen bir vergi türü Erzurum'dan İzmir'e ahalinin canını sıkıyor, olmadık yerlerde olmadık isyanlar baş gösteriyor, Padişah efendimizin yolladığı tabur tabur erat bile isyankarlara katılarak 'hak isteriz' de 'hak isteriz' diye tutturuyor, Avrupa'yı mesken eylemiş bir takım zevatın adalet, özgürlük ve eşitlik talepleri memleket ahvalinde de zemin buluyor, millet Anayasa da Anayasa diye birbirini boğazlayacak hale geliyordu. En sonunda Resneli Niyazi Bey namlı bir zat Manastır'da hürriyeti ilan ediverince iş yayından çıktı ve Padişah Efendimiz, Thames nehrinin kenarında duran John gibi düşünerek, Anayasayı bir kez daha kabul etmenin pek fena bir fikir olmadığı noktasına geldi.  Artık bir Padişah tahta çıktığı zaman, Meclis-i Umumi önünde Anayasa hükümlerine uymaya ve millete sadakat yemini ediyor, en üstün iradenin milli iradenin tecellisi olan Anayasa ve hükümleri olduğunu kabul ediyordu. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra Mondros Mütarekesi ilan edilince, memlekette bir kere daha Meclis kapatıldı.  Gazi Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde Kuva-i Milliye hareketi de İstanbul'da açılan Meclis'in pek bir işe yaramadığını, habire kapatılıp açıldığını, böyle açıp kapatma usulüyle de memleketin idaresinin biraz savsakladığını büyük bir isabetle fark ederek, bu Meclis işini Padişah'tan biraz uzakta Ankara civarında hayata geçirmenin çok daha sağlıklı olacağını, hem bu suretle İşgal Kuvvetleri ile de pek muhatap olunmadığını öngörerek, Ankara'da Büyük Millet Meclisini açtılar.  O tarihten itibaren de yüce Meclisimizin çatısı altında vatan görevini ifa etmekte olan vekillerimiz arasında nümayiş hiç eksik olmadı. Vekiller kah alengirli sözcükler ve ithamlarla birbirlerine vatan aşklarını gösteriyor, kah sövgülerle millete hizmet sevdalarını dermeyan ediyor, bazı hallerde fiziken birbirlerine müdahalede bulunmak suretiyle milli çıkarları koruma noktasındaki kararlılıklarını birinci elden gösteriyordu.  Her ne kadar bazı başka parlamentolarda vekiller Judo, Aikido, Karate hatta Kick Boks gibi sporlarla gençlerini teşvik etme yolunda büyük merhaleler kat etmiş olsa da, bizim parlamentomuz böyle bir boyut asla kazanmadı. Konunun özünden sapmadan ve yan yollara dalaşmadan birbirinin üstüne çullanan, yürüyen, tokat, tekme, kafa atma gibi geleneksel ikna yöntemleriyle işini görmeye keskin kararlı vekillerimiz sayesinde memleketin her tarafında tartışma adap ve usulü gittikçe gelişti. Yasama görevini sadece bir gönül ve fikir işi olmaktan çıkartıp fiziki bir kondisyon meselesi haline de getiren bu yöntem uzun yıllar parlamentomuza damgasını vurduğundan olacak, kanun yapma işi de bayağı önemli bir anlam kazandı. Artık kanunlarımız sadece manen veya zihnen yetkin vekillerimiz eliyle değil, aynı zamanda fiziken de dirayetli, memleketin hangi ucuna gitse kondisyonuyla parmak ısırtacak vekillerimiz aracılığıyla yapılıyor, bir kanun vekillerimizi listelere yazan haşmetmaaplarının hoşuna gitmeyecek olsun gerekirse boğaz boğaza ceng edilerek hali yoluna koyuluyor.
Saadet Partisi Milletvekili Aday Listesini Açıkladı
Büyük Birlik Partisi’yle ittifak yaparak seçime giren Saadet Partisi, 07 Haziran milletvekili genel seçimi aday listesini açıkladı. Saadet Partisi aday listesi şöyle:ADANA 1 YAKUP BUDAKADANA 2 AHMET ŞAHİNADANA 3 İBRAHİM ÖNERADANA 4 RİFAT ÖREKADANA 5 HAMZA ÇALIŞKANADANA 6 VELİ ŞAHİNADANA 7 SÜLEYMAN ŞENOGULADANA 8 MEHMET ÖZTÜRKADANA 9 MUSA AKTAŞADANA 10 YILDIRAY SARIADANA 11 İSMAİL AKTAŞADANA 12 HALİL RÜZGARADANA 13 HUZEYFE TURUNÇADANA 14 HAKAN BALCIADIYAMAN 1 MEHMET FATİH ÇİÇEKADIYAMAN 2 ERDEM ASLANCANADIYAMAN 3 RAMAZAN ÖZBEYADIYAMAN 4 ALİ SALIKADIYAMAN 5 BEKİR DURMUŞAFYONKARAHİSAR 1 HALİT KUŞAFYONKARAHİSAR 2 KADİRCAN AKİŞAFYONKARAHİSAR 3 YAŞAR KARAKAYAAFYONKARAHİSAR 4 BEKİR DALDALAFYONKARAHİSAR 5 MEHMET AKKOYUNAĞRI 1 KEMAL ATMACAAĞRI 2 ÖMER AKBULUTAĞRI 3 MEHMET FARUK ÇETİNELAĞRI 4 İDRİS YILDIRIMAMASYA 1 HASAN ARSLANAMASYA 2 LEVENT ŞENOLAMASYA 3 MURAT DANIŞKANANKARA 1 1 REMZİ ÇAYIRANKARA 1 2 TEVFİK ERENANKARA 1 3 MEHMET ZİYATTİN TOKARANKARA 1 4 GÖKHAN TÜZÜNANKARA 1 5 İSRAFİL BAYRAKCİANKARA 1 6 HİKMET KARACAANKARA 1 7 ERSAN BİLGİNANKARA 1 8 ORHAN ŞAHİNANKARA 1 9 YUSUF SUNARANKARA 1 10 FATMA BAĞÇECİANKARA 1 11 ZÜBEYT BOZKURTANKARA 1 12 ABDURRAHMAN YILMAZANKARA 1 13 ALİ İHSAN KAYAASLANANKARA 1 14 FAZLI CENTİLMENANKARA 1 15 İRFAN AKBAYIRANKARA 1 16 BARIŞ EZERANKARA 1 17 YASİN ŞENANKARA 1 18 ALİ ÇIRAKANKARA 2 1 MUSTAFA DESTİCİANKARA 2 2 SELAHATTİN ŞENLİLERANKARA 2 3 İLYAS TONGÜÇANKARA 2 4 HAYRETTİN ÇALANKARA 2 5 MUSTAFA YILMAZANKARA 2 6 ÖMER ERENANKARA 2 7 FATİH BEYAZITANKARA 2 8 GÖKHAN TEZCANANKARA 2 9 MURAT KILIÇANKARA 2 10 AYLA ŞANANKARA 2 11 BURHAN GÜMRÜKÇÜANKARA 2 12 YILMAZ YARARANKARA 2 13 YENER KILIÇANKARA 2 14 MAHMUT DEMİRANTALYA 1 SÜLEYMAN BURGANANTALYA 2 VEYSEL DEMİRANTALYA 3 HÜSEYİN SARICAANTALYA 4 HALİL GÜZELANTALYA 5 MEHMET İSLAMOĞLUANTALYA 6 YILMAZ DERİNANTALYA 7 İLHAMİ DEMİRALANTALYA 8 GÜLBEYAZ KURTANTALYA 9 FATİME ÜRAZANTALYA 10 MAHMUT BAKIRANTALYA 11 HÜSNÜ UYSALANTALYA 12 EKREM ASLANANTALYA 13 AYTUR ÇETECİANTALYA 14 MEHMET AKBURAKARTVİN 1 GÜLTEKİN SOYDANARTVİN 2 METİN SAYARAYDIN 1 MEHMET YETERAYDIN 2 ŞERAFETTİN AKYÜZAYDIN 3 ALİ İHSAN YILMAZAYDIN 4 MUSTAFA GÜYÜMAYDIN 5 AKMAN GÜLERAYDIN 6 SÜLEYMAN ATEŞAYDIN 7 RIZA EKŞİBALIKESİR 1 KADİR TALYURTBALIKESİR 2 ZEKİ UÇARBALIKESİR 3 AHMET PINARBALIKESİR 4 OSMAN DOLANBAYBALIKESİR 5 İSMAİL GÜGENBALIKESİR 6 HATİCE ERENBALIKESİR 7 BARBAROS MURAT ŞAVKINBALIKESİR 8 MEHMET ÖNALBİLECİK 1 EBUBEKİR DEMİRKANBİLECİK 2 MEVLÜT ÖZDEMİRBİNGÖL 1 SÜLEYMAN AYTUNÇBİNGÖL 2 İLHAN UZUNBİNGÖL 3 NURETTİN ÇİFTÇİBİTLİS 1 BÜLENT ASLANHANBİTLİS 2 RESUL DENİZBİTLİS 3 YUNUS BİŞKİNBOLU 1 VEYSEL ÇETİNKAYABOLU 2 MEHMET TANBOLU 3 GÖKHAN YILMAZBURDUR 1 MUSTAFA DÜZGÜNBURDUR 2 ABDURRAHMAN SARIBURDUR 3 ABDULLAH ACARBURSA 1 TEMEL KARAMOLLAOĞLUBURSA 2 SELİM SAİT TERZİOĞLUBURSA 3 SALİH UÇAKBURSA 4 GÖKHAN GERÇEKBURSA 5 ABDULAZİZ ÖZKILIÇBURSA 6 İSMAİL ÖZDEMİRBURSA 7 SELAHATTİN ÇELTBURSA 8 BURAK ÇELİKBURSA 9 İSMAİL ASLANBURSA 10 SEVİM ÇİÇEKBURSA 11 MURAT ÇALIŞKANBURSA 12 BAHRİ URGUNBURSA 13 ZAFER BİRİNÇBURSA 14 MEHMET AKBABABURSA 15 DOĞAN MÜFTÜOĞLUBURSA 16 AYŞE BENLİOĞLUBURSA 17 TANER KELEŞBURSA 18 METİN ÇORAKLIKÇANAKKALE 1 ŞABAN SARIÇANAKKALE 2 CEM HAKAN ŞALCİÇANAKKALE 3 ALİ ALGÜLÇANAKKALE 4 YUSUF HURŞİTOĞULLARIÇANKIRI 1 MURAT ÇİFTCİÇANKIRI 2 SAİT YILMAZÇORUM 1 AHMET BÖLÜKBAŞÇORUM 2 YUSUF YILDIZÇORUM 3 MEHMET BALOĞLUÇORUM 4 SİNAN YILMAZDENİZLİ 1 MEHMET EFEDENİZLİ 2 HÜSEYİN KÜÇÜKTAŞÇIDENİZLİ 3 NAMIK SELCUKDENİZLİ 4 HALİL İBRAHİM ERİMDENİZLİ 5 FATMA KARACADENİZLİ 6 BEKİR GİRİTOĞLUDENİZLİ 7 KAMİL SELCUKDİYARBAKIR 1 MEHMET DADAKDİYARBAKIR 2 MUHAMMET MUHYETTİN KAYANDİYARBAKIR 3 MEHMET NAFİ EZGİNDİYARBAKIR 4 SAİT TUTUŞDİYARBAKIR 5 YUNUS YILDIRIMDİYARBAKIR 6 YUSUF YILDIRIMDİYARBAKIR 7 SULTAN TOPCUDİYARBAKIR 8 MAHMUT ALTUNDİYARBAKIR 9 MURAT ÖKSİZDİYARBAKIR 10 HASAN KARABULUTDİYARBAKIR 11 ENGİN DOĞRUEDİRNE 1 ALİ ERHAN DEMİRKIRANEDİRNE 2 ARİF KÖROĞLUEDİRNE 3 SEÇKİN ÖZTÜRKELAZIĞ 1 MUSTAFA SELAMİ EKİCİELAZIĞ 2 BEKİR KILIÇELAZIĞ 3 İBRAHİM ÖCALELAZIĞ 4 MUSA HACIBEKİROĞLUERZİNCAN 1 BEKİR GÜZELERZİNCAN 2 ALİ CEBECİERZURUM 1 ATİK AĞDAĞERZURUM 2 HÜSEYİN FARUK ŞAHİNERZURUM 3 FAİK ÇALIKERZURUM 4 AHMET EŞREF YILMAZERZURUM 5 CAHİT KARADAĞERZURUM 6 SAVAŞ DİLERESKİŞEHİR 1 FESİH BİNGÖLESKİŞEHİR 2 HALİL EVGİESKİŞEHİR 3 MURAT ÇİNİTAŞESKİŞEHİR 4 ARMAĞAN BULURESKİŞEHİR 5 NAZİF AYAZESKİŞEHİR 6 YASİN YENTÜRKGAZİANTEP 1 İHSAN KAYAGAZİANTEP 2 AHMET NECATİ ÜLKERGAZİANTEP 3 ATİLLA GÖKÇEKGAZİANTEP 4 ABDULLAH ÖZTÜRKGAZİANTEP 5 AYŞE DEMİRÇUBUKGAZİANTEP 6 ATİLLA AKBULUTGAZİANTEP 7 MEHMET GÖKÇEKGAZİANTEP 8 ŞIHMÜSLÜM YILDIRIMGAZİANTEP 9 İLYAS GÖBELEKGAZİANTEP 10 EYYÜP KILIÇGAZİANTEP 11 AHMET ANARGAZİANTEP 12 MEHMET HAYRİ GÖRENGİRESUN 1 SÜLEYMAN TEKBAŞGİRESUN 2 ZÜHDÜ TAHTACIGİRESUN 3 DAVUT TEPEYURTGİRESUN 4 SÜMEYYE GÜNDOĞDUGÜMÜŞHANE 1 ŞERİF ERDALGÜMÜŞHANE 2 ADEM KAYAHAKKARİ 1 YAĞIZ KIZILKAYAĞHAKKARİ 2 İDRİS ÇİFTÇİHAKKARİ 3 MEHMET MERMERHATAY 1 NECMETTİN ÇALIŞKANHATAY 2 NEVİN ZEYTİNELİHATAY 3 METİN YEŞİLKAYAHATAY 4 YAŞAR NARLIHATAY 5 ATİLA EROLHATAY 6 FATİH ÖZERHATAY 7 MEDET REÇBERHATAY 8 BESTAMİ AVCIHATAY 9 MEHMET NURETTİN HOCAOĞLUHATAY 10 MUSTAFA ERTAÇISPARTA 1 CEVAT GENÇAYISPARTA 2 AYŞE TAŞÖRENISPARTA 3 DİNÇER DEMİREZENISPARTA 4 ÖMÜR BARBAROSMERSİN 1 KAPTAN KARTALMERSİN 2 SONER ÇONTARMERSİN 3 ALİ İHSAN KAYAMERSİN 4 FATİH YENENMERSİN 5 HASAN KÖSEMERSİN 6 BEKİR AYDINMERSİN 7 HASAN ERDEMMERSİN 8 REMZİ YİĞİTALPMERSİN 9 OBEN BAŞARMERSİN 10 MEHMET POLATMERSİN 11 SIDIKA RABİA YILMAZİSTANBUL 1 1 MUSTAFA KAMALAKİSTANBUL 1 2 OSMAN TÜFEKÇİİSTANBUL 1 3 YILMAZ BAYATİSTANBUL 1 4 MUSTAFA MİCANİSTANBUL 1 5 ABDULLAH SEVİMİSTANBUL 1 6 İLYAS BURUNAKİSTANBUL 1 7 MEHMET DERYA ONUKİSTANBUL 1 8 İMDAT KÖSOĞLUİSTANBUL 1 9 DİCLE ŞİTİSTANBUL 1 10 SAMİ DALTABANİSTANBUL 1 11 SELAHATTİN ACAROĞLUİSTANBUL 1 12 MÜJDAT DURAKİSTANBUL 1 13 ABDÜLKADİR ARSLANİSTANBUL 1 14 KAMİL MUSTAFA BAĞCILARİSTANBUL 1 15 YASİN KADIOĞLUİSTANBUL 1 16 MUHAMMER YİĞİTİSTANBUL 1 17 MEHMET HAMDEMİRCİİSTANBUL 1 18 HASAN KIZILTOPRAKİSTANBUL 1 19 MEHMET FATİH AKDAĞOĞLUİSTANBUL 1 20 FEVZİ ARDAİSTANBUL 1 21 MEHMET HİKMET ERGÜRİSTANBUL 1 22 SERKAN ARSLANİSTANBUL 1 23 AYSUN BAYRAKTARİSTANBUL 1 24 MUSTAFA ŞİMŞEKİSTANBUL 1 25 MUSTAFA ÖNÜGÖRENİSTANBUL 1 26 KADİR TURANİSTANBUL 1 27 HASAN KAHVECİİSTANBUL 1 28 SELMA ÖZLÜİSTANBUL 1 29 BURAK DÖNMEZİSTANBUL 1 30 MUAMMER ATMACAİSTANBUL 1 31 ABDULHALİM MEŞEİSTANBUL 2 1 BİROL AYDINİSTANBUL 2 2 FİKRET DAŞİSTANBUL 2 3 MUSTAFA KAYAİSTANBUL 2 4 MUSTAFA ARABULİSTANBUL 2 5 LÜTFİ KİBİROĞLUİSTANBUL 2 6 ADEM KARACAİSTANBUL 2 7 BİLAL AYİSTANBUL 2 8 YAŞAR SAYANİSTANBUL 2 9 ZEYNEL KESKİNİSTANBUL 2 10 CİHAN ŞERBETİSTANBUL 2 11 FATMA NEVİN GÖKÇEİSTANBUL 2 12 HASAN KARAASLANİSTANBUL 2 13 ERGÜN KAYAİSTANBUL 2 14 KENAN HELVALIİSTANBUL 2 15 EROL URHANİSTANBUL 2 16 İBRAHİM SÖĞÜTİSTANBUL 2 17 ADEM AKBULUTİSTANBUL 2 18 NAZMİ KALKARİSTANBUL 2 19 PAKİZE YÜZBAŞIOĞLUİSTANBUL 2 20 AYTEKİN KURTİSTANBUL 2 21 ABDULKADİR BEKTAŞİSTANBUL 2 22 EROL HACİGÜLİSTANBUL 2 23 MUHAMMED EMİN TOPSAKALİSTANBUL 2 24 ŞEREF KANBERİSTANBUL 2 25 LEVENT ÇOTUKİSTANBUL 2 26 TEVFİK DAGİSTANBUL 3 1 MESUT DOĞANİSTANBUL 3 2 BAYRAM KARACANİSTANBUL 3 3 ALİ İHSAN GÜNDOĞDUİSTANBUL 3 4 TOLGA ARALİSTANBUL 3 5 NAGEHAN GÜL ASİLTÜRKİSTANBUL 3 6 HÜSEYİN AKTAŞİSTANBUL 3 7 BEKİR DEMİRKAYAİSTANBUL 3 8 METİN TÜRKOĞLUİSTANBUL 3 9 BÜLENT KAYAİSTANBUL 3 10 HASAN AYDINİSTANBUL 3 11 MUSTAFA BAĞRIAÇIKİSTANBUL 3 12 AYHAN ÖZDEMİRİSTANBUL 3 13 OSMAN BAŞİSTANBUL 3 14 İRFAN BULUTİSTANBUL 3 15 YAŞAR AVCIİSTANBUL 3 16 SAVAŞ ÜNGÖRİSTANBUL 3 17 ADNAN ŞAHİNİSTANBUL 3 18 ALİ KARAHASANOĞLUİSTANBUL 3 19 TUNCER KOĞAİSTANBUL 3 20 HALİS GÜRKAN ERENİSTANBUL 3 21 EBRAR BEZCİİSTANBUL 3 22 SAADET KAYAİSTANBUL 3 23 MUHAMMET RESULOĞLUİSTANBUL 3 24 GÜVEN KÜÇÜKHÜSEYİNİSTANBUL 3 25 YAŞAR ÇERİBAŞİSTANBUL 3 26 HANDAN GEZENİSTANBUL 3 27 MESUDE DÖNMEZİSTANBUL 3 28 ŞABAN YAVUZİSTANBUL 3 29 YAŞAR YILMAZİSTANBUL 3 30 MUSTAFA DUMANİSTANBUL 3 31 ORHAN BABACANİZMİR 1 1 AHMET GÜRHANİZMİR 1 2 TURHAN TUTUMLUİZMİR 1 3 EMİN GÖKTAŞİZMİR 1 4 SELÇUK KAVUŞANİZMİR 1 5 ZEMZEM YILDIZİZMİR 1 6 CEMAL ARIKANİZMİR 1 7 SERKAN UYARİZMİR 1 8 MÜMİN BAŞTÜRKİZMİR 1 9 MUSTAFA ESERİZMİR 1 10 MEHMET BOZBEYİZMİR 1 11 CAVİT BABURİZMİR 1 12 MUSTAFA ÇAĞLARİZMİR 1 13 NAZİLE ŞANALİZMİR 2 1 BAYRAM SAKARTEPEİZMİR 2 2 YAŞAR BİÇİNCİİZMİR 2 3 CENK KILIÇİZMİR 2 4 ARİF GEMİCİİZMİR 2 5 SUNA CANITEZİZMİR 2 6 FAHRETDİN SAÇİZMİR 2 7 VEDAT KOLUKISAİZMİR 2 8 SEZAİ ÖZCANİZMİR 2 9 ORHAN YILDIRIMİZMİR 2 10 MENDERES BOZKURTİZMİR 2 11 MURAT ZAHRANİZMİR 2 12 ALİ KOYUGÖLGEİZMİR 2 13 İMDAT SEDAT FİDANKARS 1 MEVLÜT AYÇİÇEKKARS 2 ERKAN USLUKARS 3 SELAMİ ALTUNKASTAMONU 1 MUHAMMED EMİN TİTİZKASTAMONU 2 SATILMIŞ KÜLÇEKASTAMONU 3 AYHAN GÜNDOĞDUKAYSERİ 1 ALİ SARAÇOĞLUKAYSERİ 2 DURAN SOYUĞURKAYSERİ 3 RAMAZAN SİLAYKAYSERİ 4 MÜKREMİN ÇUHADARKAYSERİ 5 ADNAN COŞKUNKAYSERİ 6 MEHMET AYDINKAYSERİ 7 AYSEL BÜYÜKBAŞKAYSERİ 8 İSMAİL ÇELEBİKAYSERİ 9 İBRAHİM ÖZBEKKIRKLARELİ 1 ALİ DEMİRKIRKLARELİ 2 SEVİM SEZGİ DEMİRKIRKLARELİ 3 SALİH MEHMET AYDINKIRŞEHİR 1 HÜSEYİN ESERERKIRŞEHİR 2 MUSA BÜLBÜLKOCAELİ 1 HASAN BİTMEZKOCAELİ 2 SERHAT DUYARKOCAELİ 3 ZAFER MUTLUKOCAELİ 4 REMZİ KAYAKOCAELİ 5 RECEP SARIDOĞANKOCAELİ 6 REYHAN ŞENGÜNKOCAELİ 7 KADİR EFEKOCAELİ 8 YUSUF AKSUKOCAELİ 9 İBRAHİM BIYIKLIKOCAELİ 10 METİN TUNCAKOCAELİ 11 FATİH POLATKONYA 1 TACETTİN ÇETİNKAYAKONYA 2 MEHMET CEMAL ERKOÇKONYA 3 HASAN HÜSEYİN UYARKONYA 4 MEHMET EMİN BOZKULAKKONYA 5 MUSTAFA DERBENTLİKONYA 6 MAHMUT SEMİH AÇAKONYA 7 HÜSEYİN SAYDAMKONYA 8 HASAN TÜRKSOYKONYA 9 MEHMET PARLAKKONYA 10 ABDULKADİR GÜZELKONYA 11 FATİH ORUÇKONYA 12 MEHMET RÜŞTÜ AÇIKSÖZKONYA 13 SİNAN TOPRAKKONYA 14 YASİN BAĞCİVANKÜTAHYA 1 HALİL HAMZAOĞLUKÜTAHYA 2 MEHMET CEMAL TANRIKULUKÜTAHYA 3 FATİH BOZANKÜTAHYA 4 GÖKALP ÖZCENGİZMALATYA 1 OSMAN CEMALİ MARASALIMALATYA 2 SEMA ALTUNTAŞMALATYA 3 MUSTAFA SERTKAYAMALATYA 4 TURAN ODABAŞMALATYA 5 DERVİŞ ERDOĞANMALATYA 6 CUMALİ AKÇAMANİSA 1 MURAT SANCAKMANİSA 2 ADNAN YÜKALANMANİSA 3 SÜLEYMAN AVCIMANİSA 4 AHMET ÇİFTÇİMANİSA 5 SEVİM KURANMANİSA 6 MUHİTTİN SADANMANİSA 7 SEYDİ AHMET ŞENMANİSA 8 ABDULLAH YILMAZMANİSA 9 AYDAN İLTERKAHRAMANMARAŞ 1 HAŞİM YANARKAHRAMANMARAŞ 2 ÖMER POLATKAHRAMANMARAŞ 3 ALİ KIVRAKKAHRAMANMARAŞ 4 ERKAN PINARBAŞIKAHRAMANMARAŞ 5 HASAN KIZILDAĞKAHRAMANMARAŞ 6 KADİR GÜNDEŞKAHRAMANMARAŞ 7 AHMET HOCAOĞLUKAHRAMANMARAŞ 8 ABDİ ASLANMARDİN 1 TEVFİK AHMET ÖZALMARDİN 2 ABDURRAHMAN KIZILBOĞAMARDİN 3 AHMET İLETMİŞMARDİN 4 ABDULLAH ÇELİKMARDİN 5 ARİFE TÜRKMENMARDİN 6 AHMET OĞUZMUĞLA 1 ÖMER ULUDAĞMUĞLA 2 ALİ ÇELİKMUĞLA 3 GÜLFEM OKURMUĞLA 4 ARİF BURAK YILMAZMUĞLA 5 İLHAN ÖZLERMUĞLA 6 HASAN ALÖKMENMUŞ 1 ABDULLAH SAĞLIKMUŞ 2 KEMAL İNDİÇMUŞ 3 MEHMET ŞAH SABAKNEVŞEHİR 1 UĞUR KELEŞNEVŞEHİR 2 ALİ KOLBAŞINEVŞEHİR 3 ABBAS BÜKENNİĞDE 1 NİHAT ALTIPARMAKNİĞDE 2 İSMAİL YILDIRIMNİĞDE 3 OSMAN AKTAŞORDU 1 MUHİTTİN AÇICIORDU 2 MUAMMER BİLGİÇORDU 3 NECATİ KIRIŞORDU 4 ABDULLAH İSTİKBALORDU 5 ÜMİT AKDENİZRİZE 1 SALİH UZUNRİZE 2 SAİT EKSİLMEZRİZE 3 ŞABAN ALİ DİLSİZSAKARYA 1 İSMET AKSOYSAKARYA 2 EYÜP YILDIRIMSAKARYA 3 SUAT HAYRİ ÇİLLİOĞLUSAKARYA 4 FİKRET ÖZERSAKARYA 5 GÜRBÜZ PERTEVSAKARYA 6 OĞUZHAN COŞKUNSAKARYA 7 ABDULLAH SATIRSAMSUN 1 ALİ VURALSAMSUN 2 HÜSEYİN KÖZSAMSUN 3 SALİH ŞENSAMSUN 4 TURHAN BAYRAKTARSAMSUN 5 BİLAL ARSLANSAMSUN 6 SEÇKİN KATRANCISAMSUN 7 HASAN ÖZTÜRKSAMSUN 8 FATİH AYSAMSUN 9 TALİP SANÇARSİİRT 1 FAHRETTİN NAZLIERSİİRT 2 HİDAYET ÇETİNSİİRT 3 BARIŞ ÖZCANSİNOP 1 MEHMET ALİ ÖZGÜRSİNOP 2 HASAN ÜÇÜNCÜOĞLUSİVAS 1 DOĞAN ÜRGÜPSİVAS 2 DURSUN COŞARSİVAS 3 MERYEM ÜSTÜNDAĞSİVAS 4 ÜZEYİR MARAŞLISİVAS 5 FATİH RÜŞTÜ GÖKÇENTEKİRDAĞ 1 TURAN DEMİRCANTEKİRDAĞ 2 AHMET KARABACAKTEKİRDAĞ 3 FATMA BİRNUR TAMCITEKİRDAĞ 4 MUSTAFA ÖZKANTEKİRDAĞ 5 ZEKERİYA YILDIZTEKİRDAĞ 6 KEMAL SÜRATTOKAT 1 NİZAMETTİN AYDINTOKAT 2 YAVUZ AYIKTOKAT 3 SADİ ARHANTOKAT 4 MEHMET ŞAHİNTOKAT 5 ALİ KÜÇÜKTRABZON 1 MUHİTTİN HAMDİ YILDIRIMTRABZON 2 YAHYA AKSUTRABZON 3 SELÇUK ÖZDERYATRABZON 4 ALİ ÜZÜMTRABZON 5 MUSTAFA YILMAZTRABZON 6 MEHMET KOÇTUNCELİ 1 MUHAMMED NEDİM SADAKTUNCELİ 2 FETHİ KAYAŞANLIURFA 1 OSMAN YILDIRIMŞANLIURFA 2 MUSTAFA ÇAVCIŞANLIURFA 3 YASİN KURTŞANLIURFA 4 NECMETTİN TEKİNŞANLIURFA 5 HALİL YİĞİTŞANLIURFA 6 TARIK ÇINARŞANLIURFA 7 HACI KARADAŞŞANLIURFA 8 FERHAT TAMBURACIŞANLIURFA 9 ESMA ÇİFTÇİŞANLIURFA 10 ALİ TARKUNŞANLIURFA 11 İBRAHİM CULFAŞANLIURFA 12 YILMAZ BAKİUŞAK 1 RAMAZAN YAVUZ ACARUŞAK 2 ALTAN ARASUŞAK 3 YASİR KARATURPVAN 1 ÖZAY İLHANVAN 2 MEHMET SAİT SEVENVAN 3 UĞUR ÇİÇEKELVAN 4 FATİH GÜLEŞCEVAN 5 AYHAN GÜLMEZVAN 6 MEHMET FATİH EBİNÇVAN 7 AYŞE AKSONAVAN 8 MUSTAFA TERİMYOZGAT 1 BİNAT DOĞANYOZGAT 2 EKREM DEMİRELYOZGAT 3 ALİ CEYLAN TEKİNYOZGAT 4 HÜSNÜ ZEKİZONGULDAK 1 YUSUF ÇETİNZONGULDAK 2 AHMET ÇOLAKZONGULDAK 3 DERYA ÖZMEKİKZONGULDAK 4 ABDULLAH GÜNAYDINZONGULDAK 5 MUSTAFA TAŞCIAKSARAY 1 AHMET KARAMANAKSARAY 2 YUSUF ÇEKİÇAKSARAY 3 MUHAMMET BOZTOPRAKBAYBURT 1 ÜNSAL KARABULUTBAYBURT 2 ŞAHİN ERKULKARAMAN 1 ALİ ÇİFTÇİKARAMAN 2 HÜSEYİN ÇOBANKIRIKKALE 1 FARUK VURGUNKIRIKKALE 2 EMİNE KÖKSALKIRIKKALE 3 RAMAZAN GÖZALANBATMAN 1 RECEP ERBATMAN 2 RIZA KARABULUTBATMAN 3 MURAT KURTBAŞBATMAN 4 İBRAHİM GÜNEŞŞIRNAK 1 HACİ GÜNEŞŞIRNAK 2 MEHMET İPEKŞIRNAK 3 MEHMET ŞERİF EKMENŞIRNAK 4 ZEKİ BEGİŞBARTIN 1 ÜNAL YURTBAYBARTIN 2 SELAMİ ÜNSALARDAHAN 1 HAKAN ÇAPANARDAHAN 2 SALİH AKYÜZIĞDIR 1 MEHMET ŞAKİR KADIOĞLUIĞDIR 2 YUSUF UZGURYALOVA 1 TALİP BAYBURTLUYALOVA 2 MEHMET SELAMİ METEKARABÜK 1 SONER MALKOÇKARABÜK 2 HÜSNÜ LATİF ALPERKİLİS 1 ŞERİF KARAKURTKİLİS 2 MEHMET SALİH ÖZOĞUZOSMANİYE 1 OSMAN EROĞLUOSMANİYE 2 FUAT ARIKANOSMANİYE 3 RECEP KÖKENOSMANİYE 4 MEHMET ALİ KAYADÜZCE 1 BİRKAN MERTOLDÜZCE 2 YELİZ ALTINKAYNAKDÜZCE 3 AHMET SERDAR ERDEMCHA
Sivas Katliamı'nın Zaman Çizelgesi
1993 Türkiye'nin en karanlık yıllarından biriydi. Başta Uğur Mumcu olmak üzere faili meçhul cinayetler, siyasi bölünmüşlük, PKK'nin cinayetlerinin tavan yapması, Bingöl ve Başbağlar Katliamları, Silahlı Kuvvetler'in sürekli Kuzey Irak operasyonları, köy basmalar, halkın kutuplaştırılması, yüzde 67'ye çıkan enflasyon gibi sayısız detaydan bahsetmek mümkün. 25 Haziran 1993 tarihinde 1. Çiller Hükûmeti olarak hatırlanan ve DYP-SHP koalisyonundan oluşan 50. Türkiye Hükûmeti göreve gelir. Başbakan Tansu Çiller'in yardımcısı Dış İşleri Bakanı Erdal İnönü olmuştur.
Sürpriz Randevu: Erdoğan ve Arınç Görüşmesinde Neler Konuşuldu?
Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, muhalefetin ortak adayı olacağı yönündeki iddiaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin kurucu isimlerinden eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ı kabul etti. AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklama yapan Arınç, güzel ve olumlu bir görüşme olduğunu ifade etti. Arınç, Abdullah Gül ile ilgili bir soru üzerine de 'Her konuyu görüştük ama açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz' dedi.
Saadet Partisi Milletvekili Adayları Açıklandı! Listede Sürpriz İsimler Var!
Saadet Partisi'nin 24 Haziran erken seçimleri için YSK'ya ilettiği milletvekili aday listesi açıklandı. 600 milletvekili adayı ile tüm Türkiye'de seçimlere hazırlanan ve Millet İttifakı'na destek veren Saadet Partisi'nin adayları belli oldu. Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.FETÖ'nün 'Mor Beyin' programları nedeniyle binlerce insanın tutuklandıktan sonra tahliye edilmesini sağlayan avukat Ali Aktaş Ankara ikinci bölge ikinci sıradan aday olarak gösterildi. Konya Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Mustafa Özkan da Konya birinci sıradan aday listesinde yer aldı.