Görüş Bildir
Haberler
Dünyanın En Güçlü 20 Ekonomisinin Hangi Ülkelerde Olduğunu Detaylarıyla Birlikte Açıklıyoruz

Dünyanın En Güçlü 20 Ekonomisinin Hangi Ülkelerde Olduğunu Detaylarıyla Birlikte Açıklıyoruz

Nergis
05.09.2020 - 19:50

Bu liste IMF'nin 2019 yılının Ekim ayında hazırladığı Dünya Ekonomik Görünüm Veritabanı'na göre oluşturulmuştur.

Kaynak: https://www.investopedia.com/insights...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Listeye geçmeden önce bazı kavramları ve anlamlarını açıklayarak başlayalım:

Listeye geçmeden önce bazı kavramları ve anlamlarını açıklayarak başlayalım:
  • Nominal GSYİH =  Gayri safi yurt içi hasıla

  • Kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla = GDP (PPP)

  • Dünya toplamının satın alma gücü paritesi (SAGP) payına göre GSYİH = Satın alma gücü paritesi

Küresel ekonominin yüzdeye göre dağılımı:

Küresel ekonominin yüzdeye göre dağılımı:

Kaynak: IMFInvestopedia

İlk 20'nin dışındaki 173 ülke, toplam küresel ekonominin dörtte birinden azını oluşturuyor.

1. Amerika Birleşik Devletleri

1. Amerika Birleşik Devletleri

ABD'nin nominal GSYİH'i: 21.44 trilyon dolar - ABD'nin GSYİH (SAGP): 21.44 trilyon dolar

Amerika Birleşik Devletleri 1871'den beri dünyanın en büyük ekonomisi. ABD'nin ekonomisinin büyüklüğü 2018 yılında nominal olarak 20.58 trilyon dolardı ve bu sayının 2020 yılında 22.32 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ülkenin 'süper güç' olarak adlandırılmasındaki en büyük nedenler ise ülkedeki gelişmiş altyapı, teknoloji ve doğal kaynaklar olarak sıralanabilir. Ayrıca ABD ekonomisi global ekonominin dörtte birini oluşturuyor.

Dünya toplamının satın alma gücü paritesi (SAGP) payına göre GSYİH'nın 2018 yılındaki dağılımı:

Dünya toplamının satın alma gücü paritesi (SAGP) payına göre GSYİH'nın 2018 yılındaki dağılımı:

Kaynak: IMFInvestopedia

2. Çin

2. Çin

Çin'in nominal GSYİH'i: 14.14 trilyon dolar - Çin'in GSYİH (SAGP): 27.31 trilyon dolar

Çin geçirdiğimiz son on yılda inanılmaz büyük bir değişim geçirerek ekonomik anlamda büyük bir yol kat etti ve aynı zamanda merkezi olarak planlanmış kapalı bir ekonominin nasıl bir üretim ve ihracat merkezine dönüşebileceğini tüm dünyaya göstermiş oldu.

Size daha öncesinde bu başarının nedenini detaylarıyla anlatmıştık hatırlarsanız:

İçeriğin Devamı Aşağıda

3. Japonya

3. Japonya

Japonya'nın nominal GSYİH'i: 5.15 trilyon dolar- Japonya'nın GSYİH (SAGP): 5.75 trilyon dolar

Japonya, GSYİH'sı 2019'da 5 trilyon doları aşan dünyanın üç büyük ekonomisinden biridir. 2008 krizi her ülkeyi olduğu kadar Japonya'yı da çok etkiledi.

4. Almanya

4. Almanya

Almanya'nın nominal GSYİH'i: 3.86 trilyon dolar - Almanya'nın GSYİH (SAGP): 4.44 trilyon dolar

Almanya sadece Avrupa'nın en büyük ekonomisi değil, aynı zamanda dünyanın en güçlü dört ekonomisinden biridir. Küresel ölçekte, 4 trilyon dolarlık GSYİH ile nominal GSYİH açısından dördüncü sırada gelir. Satın alma gücü paritesi açısından GSYİH'nın büyüklüğü 4.44 trilyon dolarken kişi başına düşen GSYİH 46.560 dolardır. Ayrıca Almanya 850.47 milyar dolarlık GSYİH ile 1980 yılında nominal olarak üçüncü büyük ekonomi olmuştur.

5. Hindistan

5. Hindistan

Hindistan'ın Nominal GSYİH'i: 2.94 trilyon dolar -Hindistan'ın GSYİH (SAGP): 10.51 trilyon dolar

Hindistan, 2.94 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyadaki en hızlı büyüyen trilyon dolarlık ekonomilerden biridir. Ayrıca 2019 yılında Birleşik Krallık ve Fransa'yı geride bırakarak en büyük beşinci ekonomi haline gelmiştir. Kişi başına GSYİH hesaplandığında, Hindistan'ın yüksek nüfusu kişi başına nominal GSYİH'sını 2.170 dolara çektiği gözlemlenmiştir. Ayrıca Hindistan ekonomisi 1980'de 189.438 milyar dolardı ve dünya çapında listede 13. sırada yer alıyordu.

6. Birleşik Krallık

6. Birleşik Krallık

İngiltere'nin Nominal GSYİH'i: 2.83 trilyon dolar - İngiltere'nin GSYİH (SAGP): 3.04 trilyon dolar

Birleşik Krallık 2.83 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın altıncı en büyük ekonomisidir. GSYİH satın alma gücü paritesi açısından karşılaştırıldığında İngiltere 3.04 trilyon dolarlık GSYİH-SAGP ile dokuzuncu sıraya gerilemiştir. Kişi başına düşen GSYİH açısından 42.558 dolar ile 23. sırada yer alır. 3.27 trilyon dolarlık GSYİH ile sıralamasının 2023 yılına kadar yedinci sıraya düşmesi beklenmektedir.

7. Fransa

7. Fransa

Fransa'nın Nominal GSYİH'i: 2.71 trilyon dolar - Fransa'nın GSYİH (SAGP): 2.96 trilyon dolar

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkesi olan Fransa, 2.78 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın yedinci en büyük ekonomisidir. Satın alma gücü paritesi açısından GSYİH'si 2.96 trilyon dolar civarındadır. Fransa kişi başına düşen 42.877,56 dolarlık GSYİH'sına da yansıyan halkına yüksek bir yaşam standartı sunar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

8. İtalya

8. İtalya

İtalya'nın Nominal GSYİH'i: $1.99 trilyon dolar - İtalya'nın GSYİH (SAGP): 2.40 trilyon dolar

2.07 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile İtalya, dünyanın en büyük sekizinci ekonomisidir. Ekonomisinin 2023 yılına kadar 2.26 trilyon dolara çıkması beklenmektedir. GSYİH (SAGP) açısından ekonomisi 2.40 trilyon dolar değerinde ve kişi başına düşen GSYİH 34,260,34 dolardır.

9. Brezilya

9. Brezilya

Brezilya'nın Nominal GSYİH'i: 1.85 trilyon dolar - Brezilya'nın GSYİH (SAGP): 3.37 trilyon dolar

Brezilya, Latin Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. 1.87 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile Brezilya, dünyanın dokuzuncu en büyük ekonomisidir. Emtia döngüsü yaşayan ülke, döngünün sona ermesiyle birlikte yatırım ve iş ortamını yavaşlatan yolsuzluk ve siyasi belirsizlik gibi dahili sorunlara ek olarak çok sayıda aksilik yaşamıştır.

10. Kanada

10. Kanada

Kanada'nın Nominal GSYİH'i: 1.73 trilyon dolar - Kanada'nın GSYİH (SAGP): 1.84 trilyon dolar

Kanada 2015 yılında 10. sıraya yerleşmek için Rusya'yı yerinden etmiş ve o zamandan beri de konumunu korumuştur. Kanada'nın nominal GSYİH'sı şu anda 1.71 trilyon dolardır ve 2023 yılında 2.13 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. 46.260.71 dolarlık kişi başına düşen GSYİH ile küresel olarak 20. sırada yer alırken 1.84 trilyon dolarlık GSYİH'siyle 17. sıradadır.

11. Rusya

11. Rusya

Rusya'nın Nominal GSYİH'i: 1.64 trilyon dolar - Rusya'nın GSYİH (SAGP): 4.21 trilyon dolar

Kara kütlesi bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya 1.64 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın 11. en büyük ekonomisidir. Rusya, SAGP'a dayalı 4.21 trilyon dolarlık GSYİH ile sıralamada altıncı sıraya yükselmiştir.

12. Güney Kore

12. Güney Kore

Güney Kore'nin Nominal GSYİH'i: 1.63 trilyon dolar - Güney Kore'nin GSYİH (SAGP): 2.14 trilyon dolar

Samsung ve Hyundai gibi şirketlere tanınan Güney Kore ekonomisi 1.62 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük 12. ekonomisidir. Güney Kore son yıllarda kendisini yüksek teknolojili ve sanayileşmiş bir ulus olarak göstermek için inanılmaz büyük bir çaba sarf etmiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

13. İspanya

13. İspanya

İspanya'nın Nominal GSYİH'i: 1.4 trilyon dolar - İspanya'nın GSYİH (SAGP): 1.86 trilyon dolar

1.4 trilyon dolarlık İspanyol ekonomisi dünyanın en büyük 13. ekonomisidir. Ayrıca İspanya, Brexit sonrası euro bölgesinin dördüncü en büyük ekonomisidir.

14. Avustralya

14. Avustralya

Avustralya'nın Nominal GSYİH'i: 1.38 trilyon dolar - Avustralya GSYİH (SAGP): 1.32 trilyon dolar

Avustralya 1.42 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile 14. en büyük ekonomidir. Ülkenin ekonomisi, düşük işsizlik oranları, düşük kamu borcu ve enflasyon, güçlü ihracat, güçlü hizmet sektörü ve istikrarlı bir mali sistem sayesinde son yirmi yılda büyük bir hızla büyümüştür.

15. Meksika

15. Meksika

Meksika'nın Nominal GSYİH'i: 1.22 trilyon dolar - Meksika'nın GSYİH (SAGP): 2.57 trilyon dolar

Latin Amerika'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Meksika, 1.22 trilyon dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın 15. en büyük ekonomisidir ve aynı zamanda SAGP cinsinden GSYİH'si 2.57 trilyon dolardır. 1980 yılında Meksika 228.6 milyar dolarlık nominal GSYİH'siyle dünyadaki 10. en büyük ekonomiydi.

16. Endonezya

16. Endonezya

Endonezya'nın Nominal GSYİH'i: 1.11 trilyon dolar - Endonezya'nın GSYİH (SAGP): 3.50 trilyon dolar

Endonezya, Güneydoğu Asya'daki en büyük ve küresel listelerdeki 16. en büyük ekonomidir. Endonezya ekonomisi son yirmi yılda muazzam bir ilerleme kaydetmiştir. 1997'deki Asya mali krizinin ülkenin ekonomisine ciddi anlamda büyük zararlar vermiş olsa da  o zamandan bu yana etkileyici bir büyüme kaydetmiştir.

17. Hollanda

17. Hollanda

Hollanda'nın Nominal GSYİH'i: 902.36 milyar dolar - Hollanda'nın GSYİH (SAGP): 969.23 milyar dolar

Avrupa Birliği'nin altıncı büyük ekonomisi olan Hollanda dünyanın 17. en büyük ekonomisidir. 1980 yılında Hollanda 189.49 milyar dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük 12. ekonomisiydi. Bugün ise ülkenin nominal GSYİH'si 912.90 milyar dolar ve GSYİH-SAGP'si 969.23 milyar dolardır. Kişi başına düşen GSYİH 53.106,38 dolardır ve bundan dolayı da 13. sırada yer almaktadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

18. Suudi Arabistan

18. Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Nominal GSYİH'i: 779.29 milyar dolar - Suudi Arabistan'ın GSYİH (SAGP): 1.86 trilyon dolar

Suudi Arabistan'ın ekonomisi ağırlıklı olarak petrole dayalıdır. Ülke, dünyanın petrol rezervlerinin yaklaşık %18'ine sahiptir. GSYİH'sının yaklaşık %50'sini ve ihracat gelirinin %70'ini oluşturan petrol ve gaz sektörleriyle dünyanın petrol ihracatçısı konumundadır.

19. Türkiye

19. Türkiye

Türkiye'nin Nominal GSYİH'i: 743.71 milyar dolar - Turkey GSYİH (SAGP): 2.29 trilyon dolar

Türkiye 766.43 milyar dolarlık ekonomisiyle dünyanın 19. büyük ekonomisidir. Dünya Bankası'na göre Türkiye'nin orta sınıf oranı 1993 - 2010 yılları arasında %18'den %41'e yükselmiştir.

20. İsviçre

20. İsviçre

İsviçre'nin Nominal GSYİH'i: 715.36 milyar dolar - İsviçre'nin GSYİH (SAGP): 548.48 milyar dolar

İsviçre, dünyanın en istikrarlı piyasa ekonomilerinden biridir. 703.75 milyar dolarlık nominal GSYİH ile dünyanın en büyük 20. ekonomisidir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
327
155
152
82
51
47
47
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ancient Guy

Şu ülke bir soyulmasa ilk 8'de bile olur. Bu sıralamalarla halkı da öyle bir kandırıyorlar ki. Potansiyelimize göre 19. sırada olmamız çok kötü.

Ahmet Sancaktar

19 dan daha iyisini hakediyoruz ama ilk 10 olmayıda haketmiyoruz objektif bakarsak bizim için en ideali 2010 başları gibi gitseydik 12 sıra gibi 1 trilyon do... Devamını Gör

Pasif Kullanıcı

Objektif bakarsak çok iyi sıra. Şöyle ki ülkede petrol yok, gaz yok, yüksek teknoloji yok, hizmet sektörü yok, değerli bir madenimiz yok. Tarihimizde sömürge... Devamını Gör

DoctorWhat

sırf kalabalık bi ülke olmamızdan kazanıyoruz yemin ediyorum. Bir de madenimiz yok değil maden açısıbdan zengin ülkeyiz aslında ve artık iyiye goygoy ve prop... Devamını Gör

Murat Ceylan

şimdi yorumlarda dalga geçenlere sesleniyorum.kaynak doğru gidin imf , dünya bankası,birleşmiş milletler den bakın hemen hemen aynı sonucu görüceksiniz ilk ö... Devamını Gör