Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Tane Tane CHP'nin Seçim Vaatleri

-
Abone ol

1. Aile Sigortası - Yoksul Ailelere Asgari 720 TL Gelir

Türkiye'de resmi verilere göre 3 milyon 700 bin yoksul hane ve 16 milyon 700 bin yoksul vatandaşımız bulunuyor. CHP bu vatandaşların tamamının Aile Sigortası ile "hak temelli sosyal destek" kapsamına alınarak, sosyal bir güvenceye kavuşmalarını öneriyor. Bu kapsamda yapılan vaatler şunlar:

 • 5 milyonun üzerinde yurttaşımızı ilk kez sosyal yardım kapsamına alacağız.

 • 9,6 milyon yurttaşımıza ilk kez düzenli nakit desteği vereceğiz.

 • Sosyal destekleri iki katına çıkaracak, yardım türlerini artıracağız.

 • Hiçbir hanenin gelirinin 720 TL’nin altına düşmemesini sağlayacağız.

 • 3,2 milyon yurttaşımızı ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alacağız.

2. Kadınlara Daha Fazla İstihdam, Kadına Yönelik Şiddete Sıfır Tolerans

CHP seçim bildirgesinin önemli bir kısmı kadınlara yönelik vaatlere ayrılmış. Bu vaatlerden başlıcaları şöyle:

 • Aile Sigortası ödemelerini kadınlara yaparak, kadınları ekonomik olarak güçlendireceğiz.

 • Kadınların hâkim ortak olduğu şirketlere verilen KOBİ desteklerinde hibe oranını % 50’den % 67’ye çıkaracağız.

 • Yeni iş kuracak kadın girişimcilere faturalı harcamaları karşılığında 33 bin TL’si avans olmak üzere 88 bin TL hibe ödeyeceğiz.

 • Hâkim ortağı kadın olan KOBİ’lerin işlerini büyütmek için kullanacakları kredilerde faizin % 33’lük bölümünü Kredi Garanti Fonu’na ödeteceğiz.

 • Bireysel Emeklilik Sigortası’nda devletin katkısını kadınlar için % 33’e çıkaracağız.

 • En az % 33 kadın istihdam eden şirketlere kurumlar vergisinde indirim uygulayacağız.

 • BİST’e kayıtlı şirketlerin yönetim ve danışma kurullarındaki kadın oranını kota uygulaması ile kademeli olarak % 33’e çıkaracağız.

 • Mahalli düzeyde kadın komisyonları kuracağız. Mahalli kadın komisyonlarına, Belediye Meclisi toplantılarına katılma hakkı tanıyacağız.

 • Kent Konseyleri Kadın Meclisleri’ni yaygınlaştırıp güçlendireceğiz.

 • Kız çocuklarının örgün eğitim içinde kalmasını ve bir yıl okul öncesi eğitim dahil olmak üzere 13 yıllık zorunlu eğitimi eşit koşullarda tamamlamasını sağlayacağız.

 • Parasız yatılı okullarda ve üniversite yurtlarında, kontenjanları cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak şekilde düzenleyeceğiz.

 • Kadın erkek eşitliğini temel alarak kadınlara yönelik şiddetle çok yönlü mücadele etmeyi öngören İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasını sağlayacağız.

 • Kadınlara yönelik şiddeti ağır suçlar kapsamına alacak şekilde Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişiklikleri yapacağız.

3. Yaşlılara 900 TL 65 Yaş Aylığı

CHP Seçim Bildirgesi'nde yaşlılara yönelik vaatler de önemli bir yer tutuyor. CHP yaşlılara şunları vaat ediyor:

 • Üç ayda bir 437 TL olarak ödenen 65 Yaş Aylığını Aile Sigortası Programı kapsamında 9OO TL’ye çıkaracağız.

 • Temel sağlık hizmetlerinde katılım payı alınmasına son vereceğiz.

 • Önleyici sağlık hizmetleri ile erken tanı ve tedavi hizmetlerinin sağlanacağı yaşlılık (geriatri) hastaneleri açacağız.

 • Göz, diş sağlığı ve genel sağlık durumunun korunması için uzman ekiplerle düzenli taramalar gerçekleştireceğiz.

 • Tüm kentlerde yaşlı bakımevleri açacağız.

 • Huzurevlerinin sayısını yoğun ihtiyaç duyulan bölgelerden başlayarak artıracağız.

 • Evde destek ve bakım hizmetlerini geliştirecek ve yaygınlaştıracağız.

 • İhtiyacı olan yaşlılar için yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde evlere sıcak yemek hizmeti sunacağız.

 • Yaşlılara dönük projelerin geliştirilmesinde danışmanlık hizmeti vermek üzere yerel yönetimler bünyesinde “Kıdemli Yurttaş Konseyleri” kuracağız.

4. Askerlik Süresi Kısalacak, Üniversite Harcı Kalkacak, Yoksul Gençlere 240 TL Üniversiteye Hazırlık Desteği Verilecek

CHP Seçim Bildirgesi'nde gençlerin temel talepleri de unutulmamış. Bildirgede şu vaatlere yer veriliyor.

 • CHP Aile Sigortası Programı kapsamında verilen eğitim yardımlarını üniversiteyi kazanamayan yoksul gençler için (18-20 yaş) devam ettirecek ve aylık 240 TL’ye kadar üniversiteye hazırlık desteği vereceğiz.

 • Maddi olanağı yetersiz olan tüm üniversite öğrencilerine Karşılıksız Eğitim Bursu sağlayacağız.

 • Talepte bulunan tüm üniversite öğrencilerine kamu destekli, geri ödemesi istihdam koşullarına göre ve uzun vadeli olarak yapılandırılmış Yüksek Eğitim Yaşam Destek Kredisi vereceğiz.

 • Üniversite harçlarını tamamen kaldıracağız.

 • htiyacı olan tüm gençlere ücretsiz yurt olanağı sağlayacağız.

 • Yurtlarda ücretsiz geniş bant İnternet erişimi sağlayacağız.

 • 25 yaş altındaki tüm gençler için, ulaşımda, kültür ve sanat etkinliklerinde, çeşitli mağaza ve lokantalarda Gençlik İndirimi uygulanmasını sağlayacağız.

 • Anayasa’nın 58. maddesinde yer alan gençleri “olağan şüpheliler” olarak algılayan anlayışı değiştireceğiz.

 • Anayasa’da yapacağımız değişiklikle, gençlerin temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmasını ve toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşama etkin biçimde katılmasını sağlamak konusunda devleti yükümlü kılacağız.

 • TBMM’de bir “Gençlik İhtisas Komisyonu” kurarak, gençlik haklarının etkin şekilde savunulmasını sağlayacağız.

 • Gençlik STK’lerinin, üniversite öğrenci konseylerinin ve İl Gençlik Meclislerinin temsilcilerini kapsayacak bir “Ulusal Gençlik Konseyi” oluşturacağız.

5. Engellilere Asgari 400 TL Yaşam Aylığı

CHP'nin seçim bildirgesinde engellilere yönelik vaatler de dikkat çekiyor. CHP engellilere yönelik olarak şunları vaad ediyor.

 • Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, % 40 engellilik düzeyi için 400 TL, % 60 engellilik düzeyi için 600 TL yaşam aylığı bağlayacağız.

 • Kamuda ve özel sektörde engelliler için ayrılan boş kadroları doldurarak 50 bin engellinin istihdam edilmesini sağlayacağız.

 • Engelli kadrolarını ve kotalarını artıracağız.

 • Bakıma muhtaç tüm engellilere bakım hizmeti vereceğiz.

 • Engellilerin tıbbi malzeme ve ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayacağız.

 • Engellilerin kamu kurumlarına yapacakları her başvuru için ayrı ayrı rapor alma çilesini bitireceğiz.

 • Herhangi bir ölçüte bakılmaksızın tüm engelli yurttaşlarımızı sosyal güvenlik kapsamına alacağız.

 • Engellilerin rehabilitasyonunu, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlerle ilgili tüm yasalara ve engellilere özel yasalara dâhil edeceğiz.

6. İşçilere ILO Standartında Sendikal Haklar, Kamu Çalışanlarına Grevli Toplu Sözleşme

CHP'nin işçilere yönelik vaatleri de uluslararası standartlardan hareketle belirlenmiş. Bu kapsamda CHP şunları vaad ediyor:

 • Sendikaya üyelik hakkı, toplu sözleşme hakkı ve grev hakkını bir bütün olarak ele alacağız. Bu hakların kullanılmasında ILO sözleşmelerini asgari norm kabul edeceğiz.

 • İşçilerin sendikalarda örgütlenmelerinin ve hak arama yollarının önünü açacak, toplu sözleşme ve grev hakkının kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracağız.

 • Sendikal hakların kullanım koşullarını, iş kolu ve iş yeri barajlarıyla, toplu sözleşme yetki şartlarıyla, ESK üyeliğiyle ve benzeri hükümlerle şarta bağlayan kısıtlayıcı düzenlemelere son vereceğiz.

 • Sektörel ve ulusal toplu iş sözleşmesi mekanizmalarının önünü açacağız.

 • Tüm işçilerin toplu iş sözleşmesi hakkından ve toplu iş sözleşmesiyle güçlendirilmiş bir ücret belirleme ve ücret artışı sisteminden yararlanmasını sağlayacağız.

 • Kamu çalışanlarına grevli toplu sözleşme hakkı tanıyacağız.

7. Esnafa Ödediği Vergi Kadar Sıfır Faizli Kredi

CHP Esnaf ve Sanatkarların uzun zamandır yaptığı taleplere de bildirgesinde yer vermiş durumda. CHP şunları vaad ediyor.

 • Esnafımıza, ödediği yıllık vergi ve prim miktarı kadar sıfır faizli kredi kullandıracağız.

 • KOSGEB’in proje özelindeki desteklerini artıracak, iş yerine özel uygulamaların önünü açacağız.

 • Esnafın da şirketler gibi kira, araç gideri vb. iş yeri masraflarını vergiden düşebilmesini sağlayacağız.

 • Kredi Kefalet Kooperatifleri’ni güçlendirecek, kredi miktarlarını artıracağız.

 • Esnafın düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle kira öder gibi kendi dükkânının sahibi olmasını sağlayacağız.

 • Esnafın konsept çarşılar ve sanayi siteleri halinde örgütlenmesine destek olacak, ortak malzeme ve hizmet kullanımı ile esnafın giderlerini düşüreceğiz.

 • Esnafın kurduğu kümelenme şirketlerine vergi avantajı sağlayacağız.

 • Tarihi çarşıları özerk yapıya kavuşturacak, özel teşviklerden yararlanmalarını sağlayacağız.

8. Çiftçiye Mazot 1,5 TL ve Toprak Reformu

CHP Seçim Bildirgesi'nde Çiftçilere yönelik teşvikler de bulunuyor. CHP şunları vaad ediyor:

 • Çiftçinin üretim amaçlı olarak kullanacağı mazotun litresini 1,5 TL’ye düşüreceğiz.

 • Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvenlik primlerini 30 yaşına kadar Hazine’den karşılayacağız.

 • Teşvik edilecek tarım ürünlerini bir yıl önceden açıklayacağız.

 • Başka geliri olmayan çiftçiye, hane başına, asgari ücret düzeyinde gelir garantisi sağlayacağız.

 • Aile işletmeleri ve küçük çiftçilerin, ürünlerini doğrudan tüketicilere satmalarını sağlayacak kurumsal düzenlemeleri yapacağız.

 • Geçici tarım işçilerinin sosyal güvenliğini devlet güvencesi altına alacağız.

 • Hazine arazilerinin tarım üretimine kazandırılması ve toprak toplulaştırma faaliyetlerini, kuracağımız Arazi Edindirme Ofisi eliyle yürüteceğiz.

 • Hazineye ait arazileri, tarım üretimi potansiyeli açısından yeniden değerlendirecek, sınıflandıracak ve kademeli olarak üretime kazandıracağız.

 • Uygun hazine arazilerinin, belirlenen ilkeler doğrultusunda tarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 49 yıllığına kiralanabilmesini sağlayacağız.

 • Toprak toplulaştırma faaliyetlerinde tarımsal etkinliklerin sürdürülebilir olmasını destekleyecek bir modeli uygulamaya koyacağız.

9. Emeklilere Dini Bayramlarda Çift Maaş İkramiye, Gıda Enflasyonu Oranında Maaş Artışı

CHP'nin en çok destek bulan vaatlerinden biri de emeklilere dini bayramlarda çift maaş ikramiye verilmesi oldu. CHP emeklilere şunları vaad ediyor:

 • Adil bir intibak yasası çıkaracağız.

 • Sosyal güvenlik kurumlarını gerçek anlamda tek çatı altında birleştireceğiz.

 • Taban aylıklarındaki dengesizliği, memur emeklilerini temel alarak gidereceğiz.

 • Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye vereceğiz.

 • Çalışanların maaşı ile emekli aylığı arasındaki uçurumu kapatacağız.

 • Emeklilerin, milli gelir artışından refah payı almasını sağlayacağız.

 • Emekli aylıklarını gıda ürünlerinin enflasyonuna göre artıracağız.

 • Emeklilere kamu çalışanları ile aynı oranda banka promosyonu verilmesini sağlayacağız.

 • Emekliler için muayene ve ilaç katılım paylarını ve fark ücretlerini kaldıracağız.

10. Ücretsiz Temel Sağlık Hizmetleri

CHP Seçim Bildirgesi'nde sağlık sektöründe yapılacak atılımlar önemli bir yer tutuyor. Başlıca vaatler şöyle:

 • Yeni ve modern devlet hastanelerinin inşasının planlı bir şekilde devlet tarafından yaptırılmasını sağlayacağız.

 • Her bölgeye, nüfus yoğunluğuna ve ihtiyaca göre tam donanımlı uzmanlaşmış sağlık merkezleri ve branş hastaneleri kuracağız.

 • Yalnızca kâr-zarar durumuna ve nüfusa bakarak hastane kapatılması uygulamasına son vereceğiz.

 • Her annenin ihtiyacı olan vitaminleri, ücretsiz olarak sağlayacağız.

 • Anne, bebek ve çocuk ölüm oranlarını hızla düşürecek, bölgesel farklılıkları ortadan kaldıracağız.

 • Doğum ve yeni doğan bakım hizmetleri başta olmak üzere, gerekli her türlü hizmeti AB ülkeleri düzeyine getireceğiz.

 • Tümüyle niceliğe dayanan performans sistemini nitelik göstergelerinden de yararlanacak şekilde yeniden düzenleyeceğiz.

 • Tüm sağlık çalışanlarının adil bir temel ücret almalarını sağlayacağız.

 • Tüm sağlık çalışanlarının ekonomik, sosyal ve sendikal haklarını koruyacak, güvenceli olarak çalışmalarını sağlayacağız.

 • Mahrumiyet bölgelerinde çalışan hekim ve sağlık personelinin ücretlerini ve sosyal haklarını iyileştireceğiz.

 • Prim ödemiş olmayı sağlık hizmeti almanın ön koşulu olmaktan çıkaracağız.

 • Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için yurttaşlardan alınan katılım payı, ilave ücret vb. ödemeleri kaldıracağız.

 • CHP Aile Sigortası Programı kapsamında, yoksul yurttaşlarımızın GSS primlerini Hazine’den karşılayacağız.

 • GSS prim borcu olan yoksul yurttaşların mağduriyetlerini Aile Sigortası Programı kapsamında giderecek, borçlarının tamamını sileceğiz.

 • Sağlık kurumlarında rehin kalma ya da senet imzalatma gibi insan onuruna aykırı durumlara son vereceğiz.

 • Hastane ve doktor randevu telefonlarını ücretsiz yapacağız.

11. Çoğulcu Medya, Özgür İnternet

CHP basın özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırmayı da vaad ediyor. Başlıca vaatler şöyle:

 • TMSF’ye devredilmiş medya kuruluşlarının iktidarın güdümüne girmesine ve propaganda aracına dönüşmesine engel olacağız.

 • Kamu kaynaklarının, TMSF yoluyla iktidara yakın gazete ve televizyonlara aktarılmasına son vereceğiz.

 • TRT’yi iktidarın siyasi aracı olmaktan çıkaracak, idari ve mali açıdan özerkleştireceğiz.

 • RTÜK’ü kurumsal çerçeve, üye bileşimi ve yasal mevzuat açısından demokratik ilkelere göre yeniden yapılandıracağız.

 • RTÜK’ün, program durdurma ve ceza uygulamalarını, medya üzerinde baskı ve sansür aracı olarak kullanmasını önleyeceğiz.

 • Medya kuruluşları ve mensuplarına karşı partizanca saldırılara ve keyfi cezalandırmalara son vereceğiz.

 • Yazar ve gazetecilerin maruz bırakıldığı işten attırma, polis baskınları, hukuksuz yargılama, sansür ve hakaret davaları gibi uygulamalara son vereceğiz.

 • Medya emekçilerinin sendikalaşmasının önündeki yasal engelleri kaldıracağız.

 • Medya çalışanlarına iş güvencesi sağlayacağız.

 • Yerel medya kuruluşlarını destekleyeceğiz. Yerel medya üzerindeki siyasi baskılara son vereceğiz.

 • İnternete ilişkin tüm kanunları, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getireceğiz.

 • Mahkemeler dışındaki mercilerin erişim engelleme yetkisini kaldıracağız.

 • Yasaklara zemin oluşturan katalog suçları yoruma açıklık bırakmayacak şekilde tanımlayacak ve bu suçların kapsamını daraltacağız.

 • İçişleri Bakanlığı kararnamesi ve polis eliyle yapılan sosyal medya izlemeleri ve fişlemelerine son vereceğiz.

 • Siyasilerin, İnternet paylaşımlarını hedef alan keyfi tazminat davalarıyla yurttaşların eleştiri hakkını gasp etmesine izin vermeyeceğiz.

12. KOBİ'lere Yönelik Güçlü Teşvik Sistemi

CHP daha fazla istihdam yaratabilmek için KOBİ'leri güçlendirmeye yönelik önemli projelere de seçim vaatlerinde yer vermekte.

 • KOBİ’lere, ödedikleri vergi ve sigorta primi tutarında faizsiz işletme kredisi vereceğiz.

 • KOBİ’lerin sermaye piyasalarına erişimini etkinleştirecek, finansman yöntemlerinin çeşitlenmesini ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasını sağlayacağız.

 • Kredi Garanti Fonu’nun kullanımını etkinleştirerek, sermaye artırımı sağlayacağız.

 • KOBİ’lere sağlanacak kredi desteklerinin üretimde dönüşüm stratejileri ile uyumlu olmasını gözeteceğiz.

 • Yüksek teknolojiye odaklı yatırımlara, yeşil projelere, kadın girişimcilere ve genç girişimcilere verilen şirket kredilerine özel teşvikler sağlayacağız.

 • Gerekli yasal düzenlemeleri yaparak risk (girişim) sermayesi şirketlerinin kurulması ve yaygınlaştırılmasını destekleyeceğiz.

 • Girişim finansmanı sağlamak için kamunun katılımı ve öncülüğünde ‘’fonların fonunu” geliştireceğiz.

 • Türk Eximbank’ın işlev ve etkinliğini ihracat yoğunluklu KOBİ’lere yönelik olarak artıracak, kullandıkları araçları çeşitlendireceğiz.

 • Kuracağımız “Teknobank” ile teknoloji gelişme bölgelerinin etkinliğini artıracak; yenilikçiliği, teknoloji yatırımlarını ve adaptasyonunu, yeni teknoloji tabanlı ürünleri ve e-ticaret faaliyetlerini destekleyeceğiz.

 • KOBİ’lerin yeni teknoloji temelli dönüşümlerini hızlandırarak, teknoloji yoğun ürün ve üretim süreci geliştirmelerini sağlayacağız.

 • Kayıt dışılığı önleyeceğiz, rekabet gücünü artırıcı vergi reformunu gerçekleştireceğiz.

 • Katma değeri düşük ve yenilenmesi güç sektörlere teşvikleri kaldıracağız.

 • Şirket birleşme ve alımlarını özendireceğiz. Bu sayede ölçek ve kapsam fırsatlarından faydalanılmasını ve teknolojik olanakların paylaşımını sağlayacağız.

 • Gümrük Birliği’nin derinleştirilmesini ve ülkemiz için refah arttırıcı şekilde yeniden müzakere edilmesini sağlayacağız.

 • Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması (TTIP) görüşmelerinde aktif rol alabilmek için AB ile müzakereleri hızlandıracağız.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
erdal-besoluk

aq hepsini geçtim şu emeklilere iki maaş ikramiye gibi çok basit görülen kısmı bir irdeleyelim : SGK 2015 ocak istatistiklerine göre emekli sayısı 10.965.886 kişi emekli maaşı alt üst sınırı dikkate almazsak oralama 1000 TL. İki maaş ikramiye ile eder 2000 TL. 10.900 bin kişi ( yuvarlak hesap )* 2000=21.800.000 şimdi SGK'nın bütçe açığı ne 18,119 milyon TL iki maaş ikramiye yıllık ne yapıyor 21 milyar TL. Aq yıllardır kapatamadınız şu açığı ki Kılıçtaroğluda dahil buna bide iyice sıvıyosunuz. Aq az insaf be az sallayın aq ya

cbekarli

Riyakar bu adam yaw ! Hani kardeşim türkiye batmıştı bitmişti nerden çıktı şimdi bu kaynak?? Demekki adamlar çalışmış 12 senedir doldurmuş kasaları siz 4 yıl için boşaltıcaksınız dimi avucunuzu yalayın amk Millet neler çekti neler gördü 12 senedir yırtınıyorsunuz bu seçim bitiyor akp diye yok halk uyandı yok kuzu yok makarnacı azcık perspektifiniz olsun amk! bu millet bunca sıkıntıya göğüs germiş sabretmiş HEDEF'leri var sen kalk 4 sene iste oldu amk Devlet yönetmek sims oynamaya benzemez abiler TURKİYE bir imaja görselliğe kavuşuyorsa bunun yegane temeli AKP iktidarıdır ister darılın ister gücenin ATEŞ OLMAYAN YERDEN DUMAN çıkmaz derler!

w_are_u

Güzelmiş ama bi sıkıntı var. Eğer tüm bu vaatlerin kaynağını devlette görerek yapıyorsan demek ki yalancı muhalefetsin seçmenine yalan söylüyorsun Eğer kaynak dışardaysa devletin neyini satarak kaynak yaratmaya çalışcaksın ülkeyi satıyorlar dediğin adamlardan beterinimi yapacaksın

Görüş Bildir