Görüş Bildir
Haberler
"Büyük Göç": 3 Yılda 1.7 Milyon Kişi Türkiye’ye Göç Etti!

"Büyük Göç": 3 Yılda 1.7 Milyon Kişi Türkiye’ye Göç Etti!

Taner Bayram
27.02.2021 - 11:45

Son yıllarda Türkiye’nin verdiği beyin göçü en önemli gündem maddelerimizden biri. Çok sayıda Türk vatandaşı sosyal, siyasî ya da ekonomik sebeplerle Türkiye’den ayrılıyor veya ayrılmayı düşünüyor. Özellikle gençler arasında bu eğilimin çok daha yaygın olduğunu hatta tabir-i caizse bir “salgın” hâlini aldığını da söylemek mümkün. 

Fakat belki de kamuoyunun daha çok gidenlere odaklanması sebebiyle gözden kaçırdığı bir hakikat var: Son yıllarda Türkiye’nin yurt dışından aldığı göç de artıyor; üstelik istatistiklere yansıdığı kadarıyla, verdiği göçten çok daha fazlasını alıyor Türkiye.

Klişe tabirle, Türkiye Doğu ve Batı, Asya ile Avrupa arasında “köprü” niteliğinde olan bir ülke olması sebebiyle uzun zamandır göç yollarında “transit” ülke konumundaydı. Türkiye bu niteliğini hâlâ sürdürmekle beraber, son yıllarda bir “hedef ülke” olmaya evrildi.

TÜİK ilk kez 2017 yılında idarî kayıt ve istatistiklerine dayalı olarak bir göç bülteni yayımladı. 2017 öncesindeki verilere ise Göç İdaresi tarafından hazırlanan raporlarla ulaşmak mümkün. TÜİK 2020 yılının bültenini ise Temmuz 2021 tarihinde yayımlayacak.

Şimdi gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Göç, özellikle son on yılda tüm dünyanın en önemli meselelerinden biri. Bir yandan Suriye iç savaşı, diğer yandan yoksulluk, iklim krizi vb. nedenlerle başta Orta Doğu'da, Güney Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da büyük göç dalgaları ile karşılaştık.

Göç, özellikle son on yılda tüm dünyanın en önemli meselelerinden biri. Bir yandan Suriye iç savaşı, diğer yandan yoksulluk, iklim krizi vb. nedenlerle başta Orta Doğu'da, Güney Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da büyük göç dalgaları ile karşılaştık.

Öyle ki, artık bir 'göç çağı'nda yaşadığımızı söyleyebiliriz. Üstelik bu çağı idrak ederken, kimi zaman yanı başımızda yaşanan birçok insanlık dışı manzaraya da tanıklık ettik maalesef.

Türkiye iç göç, zorunlu göç, dış göç, tersine göç, dışarıdan (ülke dışından) gelen göç olmak üzere göçün farklı veçheleri ile karşılaşan bir ülke. Son dönemde ise Türkiye'nin verdiği "beyin göçü" en hararetle tartışılan konu başlıklarından biri durumunda.

Türkiye iç göç, zorunlu göç, dış göç, tersine göç, dışarıdan (ülke dışından) gelen göç olmak üzere göçün farklı veçheleri ile karşılaşan bir ülke. Son dönemde ise Türkiye'nin verdiği "beyin göçü" en hararetle tartışılan konu başlıklarından biri durumunda.

Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağını bir bakıma başka ülkelere 'kaptırması', ülkenin ekonomik, bilimsel, teknolojik, kültürel gelişimini sekteye uğratabileceği gibi, ileride özellikle eğitim ve sağlık alanında yıkıcı etkiler de bırakabilir.

Türkiye'nin beyin göçü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki içeriklere göz atabilirsiniz. 👇

Türkiye'nin son yıllarda verdiği göç artarken, aldığı göç de artıyor. TÜİK’in ilk göç bültenini yayımladığı 2017 yılında yurt dışından Türkiye’ye 466 bin 333 kişinin göç ettiğini görüyoruz.

Türkiye'nin son yıllarda verdiği göç artarken, aldığı göç de artıyor. TÜİK’in ilk göç bültenini yayımladığı 2017 yılında yurt dışından Türkiye’ye 466 bin 333 kişinin göç ettiğini görüyoruz.

Buna göre Türkiye’ye göç bir önceki yıla göre %22,4 artarken, bu nüfusun %52,3'ünü erkek, %47,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye’den yurt dışına ise 253 bin 640 kişi göç etti.

Türkiye’ye gelen yabancı nüfusun %26,6’sını Irak vatandaşları oluşturdu. Türkiye’ye 2017 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %26,6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; %10,4 ile Afganistan, %7,7 ile Suriye, %5,7 Azerbaycan ve %5,6 ile Türkmenistan izledi.

Türkiye’den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %20,4 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla; %7,5 ile Azerbaycan, %6,7 ile Suriye, %4,6 ile Afganistan ve %4,5 ile Çin vatandaşları takip etti.

2018 yılında ise yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu.

2018 yılında ise yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı bir önceki yıla göre %23,8 artarak 577 bin 457 kişi oldu.

Bu nüfusun %52,7'sini erkek, %47,3'ünü ise kadın nüfus oluşturdu. Türkiye'ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567'si Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşı iken 466 bin 890'ını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

Türkiye'ye 2018 yılında gelen yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %23,6 ile Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla %9,6 ile Afganistan, %8,4 ile Suriye, %7,5 ile Türkmenistan ve %6,8 ile İran vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfusun içerisinde ilk sırayı %20,6 ile yine Irak vatandaşları aldı. Bunu sırasıyla %7,4 ile Azerbaycan, %7 ile Özbekistan, %5,4 ile Türkmenistan ve %4,9 ile İran vatandaşları takip etti.

Aynı yıl Türkiye'den yurt dışına 323 bin 918 kişi göç etti, bu dönemde Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 136 bin 740'ı T.C. vatandaşı iken 187 bin 178'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu.

En son ulaşılabilen veriler 2019 yılına ait. 2019 yılında Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç ederken, yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç etti.

En son ulaşılabilen veriler 2019 yılına ait. 2019 yılında Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç ederken, yurt dışından Türkiye'ye 677 bin 42 kişi göç etti.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2019 yılında, bir önceki yıla göre %17,2 artarak 677 bin 42 kişi oldu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 554'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 578 bin 488 kişinin ise yabancı uyruklu oluştururken; göç eden nüfusun %54,4'ünün erkek, %45,6'sının ise kadınlar olduğu notunu düşmek gerek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, %13,8 ile Türkmenistan, %8,2 ile Afganistan, %7,5 ile Suriye ve %7,3 ile İran vatandaşları izledi.

Türkiye'ye 2019 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %14,5 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, %13,8 ile Türkmenistan, %8,2 ile Afganistan, %7,5 ile Suriye ve %7,3 ile İran vatandaşları izledi.

Türkiye'den yurt dışına 330 bin 289 kişi göç ederken, yurt dışına giden nüfusun 84 bin 863'ünü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 245 bin 426'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %23,9 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı, %7,3 ile İran, %6,8 ile Afganistan, %6 ile Azerbaycan ve %5,7 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti.

Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,2 ile 20-24 ve %11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %13,3 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu %12,2 ile 20-24 ve %11,6 ile 30-34 yaş grubu izledi.

Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, %9,2 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %3,5 ile Bursa ve %2,2 ile İzmir takip etti.

Türkiye'ye 2019 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %45,3 oranı ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u, %9,2 ile Ankara, %6,5 ile Antalya, %3,5 ile Bursa ve %2,2 ile İzmir takip etti.

Bu verilere göre sadece 3 yılda (2017-2019) 1.720.832 kişi Türkiye’ye göç etti.

Bu verilere göre sadece 3 yılda (2017-2019) 1.720.832 kişi Türkiye’ye göç etti.

Aynı dönemde Türkiye'den yurt dışına giden kişi sayısı ise 907.847 oldu.

Son yıllarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden Türkiye’den konut satın alımı yoluyla oturum izni alan yabancıların sayısında artış yaşanıyor.

Son yıllarda özellikle Orta Doğu ülkelerinden Türkiye’den konut satın alımı yoluyla oturum izni alan yabancıların sayısında artış yaşanıyor.

Türkiye’ye göçte ilk sıraları Irak, Türkmenistan, Afganistan, Suriye ve İran gibi ülkelerin almasında da bu ülkelerle Türkiye arasında sosyal, kültürel ve ekonomik benzerlikler ile coğrafi yakınlığın önemli rol oynadığı söylenebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu istatistiklerin resmî veriler olduğunu, Türkiye sınırlarına vize alarak ya da pasaportla giriş kapılarından giren -ve aynı şekilde çıkan- insanları kapsadığını dolayısıyla düzensiz (yasa dışı) göçmenlerin bu verilere dâhil olmadığını belirtmek gerek.

Bu istatistiklerin resmî veriler olduğunu, Türkiye sınırlarına vize alarak ya da pasaportla giriş kapılarından giren -ve aynı şekilde çıkan- insanları kapsadığını dolayısıyla düzensiz (yasa dışı) göçmenlerin  bu verilere dâhil olmadığını belirtmek gerek.

Türkiye’ye gelen nüfusun içinde yukarıda belirttiğimiz üzere Türkiye’ye dönen Türk vatandaşları olduğu gibi, öğrenci vizesi, çalışma vizesi, geçici ikâmet vb. farklı vize tipleri gelen ve oturum izni alan yabancılar bulunmakta.

Türkiye ayrıca takriben 4 milyon kayıtlı sığınmacıyı/mülteciyi barındırıyor. Böylece Türkiye, dünyadaki en yüksek sığınmacı/mülteci nüfusa ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunuyor.

Türkiye düzenli göç, yabancıların Türkiye’de ikâmet ve çalışma izni konularında bazı düzenlemelere gitti. Bu uygulamalardan en önemlisi ise yüksek nitelikli iş gücünü Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen Turkuaz Kart.

Türkiye düzenli göç, yabancıların Türkiye’de ikâmet ve çalışma izni konularında bazı düzenlemelere gitti. Bu uygulamalardan en önemlisi ise yüksek nitelikli iş gücünü Türkiye'ye çekmeyi hedefleyen Turkuaz Kart.

Yüksek nitelikli iş gücü olabilecek eğitim, ücret, deneyim ve mesleki bilgi, bilim ve teknolojiye katkı gibi niteliklere sahip olan kişiler, yüksek nitelikli yatırımcı olabilecek yatırım, ihracat ve istihdama nitelikli katkı sağlayabilecek yatırımcılar, bilim insanı ve araştırmacılar, kültürel, sanatsal ya da sportif faaliyetler açısından uluslararası düzeyde başarılı olan kişilerin Türkiye'ye gelmesi hedefleniyor. 

Ancak bu uygulama uzmanlara göre tek başına yeterli değil ve Türkiye’nin kapsamlı bir göç politikası için atması gereken adımlar mevcut.

Sizce Türkiye'nin geniş kapsamlı bir göç politikası var mı?

Konu ile ilgili olarak bu ankete de katılabilirsiniz. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
49
48
3
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın