Görüş Bildir
Haberler
Unutmayacağız! Dünyanın Dâhi Lider Atatürk Hakkında Söylediği 33 Gururlandıran Söz

etiket Unutmayacağız! Dünyanın Dâhi Lider Atatürk Hakkında Söylediği 33 Gururlandıran Söz

Taner Bayram
09.08.2016 - 11:50

Dâhi lider Mustafa Kemal Atatürk'ün değeri zamanla azalmıyor; bilakis, kendi çağını aşan siyasî vizyonu, günümüz politikasına ışık tutmaya devam ediyor. 

'Az zamanda çok ve büyük işler başaran' büyük kumandan ve devlet adamı hakkında yüzlerce makale ve onlarca kitap yazıldı. Biz ise yazılanlar ve söylenenler arasından küçük bir derleme yaptık sadece. İşte Atatürk üzerine söylenmiş, bizleri gururlandıracak 33 söz...

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Barack Obama, ABD Başkanı

1. Barack Obama, ABD Başkanı

Kendisi tarihin şeklini değiştiren bir liderdir. Ama Atatürk'ün yaşamına ait en büyük anıt, hiçbir şekilde taştan ya da mermerden inşa edilemez. Kendisinin bıraktığı en büyük miras, Türkiye'nin canlı, laik demokrasisidir.

2. John F. Kennedy, ABD Başkanı

2. John F. Kennedy, ABD Başkanı

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır... Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye'nin doğması yeni Türkiye'nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

3. Alan Moorehead, Avustralyalı Gazeteci ve Yazar

3. Alan Moorehead, Avustralyalı Gazeteci ve Yazar

O genç ve dâhi Türk şefinin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir.

4. Albert Lebrun, 14. Fransız Cumhurbaşkanı

4. Albert Lebrun, 14. Fransız Cumhurbaşkanı

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

5. Andrew Mango, Yazar

5. Andrew Mango, Yazar

Her şeyden ötesi, o bir kurucudur, modern zamanların en büyük ulus kurucusudur.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu"

"Atatürk: Modern Türkiye'nin Kurucusu"

İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango, beş yılı aşkın bir süre yaptığı araştırmalar sonucu, bu yapıtla kapsamlı ve nesnel çalışma ortaya koyuyor.

Türkiye'nin, bağımsızlığı ve varoluşu yolunda Atatürk gibi bir liderle yakaladığı olağanüstü şansı irdeleyen yazar, onu salt lider özellikleriyle değil, yakın çevresi ve insan ilişkileriyle de yansıtmayı başarırken, dönemin toplumsal yapısı ve güç dengelerine de açıklık kazandırıyor.

Prof. Geoffrey Lewis Atatürk için 'O, tek bir insanın neler yapabileceğini gösteren 20. yüzyılın olağanüstü lideri' diyor. Evet, kitleleri ardından sürükleyebilen, insanları birbirine kenetleyebilen siyasal önder... 

Ancak sonuçta Atatürk de herkes gibi bir insan... Karizması, zaafları, kadınlarla olan ilişkileri, dostlukları, nefretleri, iyilikleri ve hatta kıskançlıklarıyla bir insan... Mango, bu olağanüstü çalışmasıyla, Atatürk'ü işte bu yönleriyle daha bir yakınlaştırıyor bize.

6. Aristide Briand, Fransa Başbakanı

6. Aristide Briand, Fransa Başbakanı

Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.

Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle; 'Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı' diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap...

7. C.C.SFORZA, İtalya

7. C.C.SFORZA, İtalya

Hayatının sonuna kadar milleti'nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

8. Charles de Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı

8. Charles de Gaulle, Fransa Cumhurbaşkanı

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve Atatürk'ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu gelişmenin temel ögelerinden biridir.

9. Chicago Tribune Gazetesi, ABD

9. Chicago Tribune Gazetesi, ABD

Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Claude Farrère, Fransız Romancı ve Diplomat

10. Claude Farrère, Fransız Romancı ve Diplomat

Sevr’den sonra Türkiye’nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye; yaşıyor hem, Mustafa Kemal başına geçeli beri öylesine canlı yaşıyor ki; bir Lloyd George’un bütün çabaları, bütün imkânları, sağduyuya meydan okuyan bu şiddetli yaşama isteğinin karşısında erimekten başka bir şey yapamıyor.

11. Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere

11. Daily Telegraph Gazetesi, İngiltere

Atatürk, Türk milletinin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

12. David Lloyd George, İngiltere Başbakanı

12. David Lloyd George, İngiltere Başbakanı

Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.

13. Douglas MacArthur, ABD'li General.

13. Douglas MacArthur, ABD'li General.

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye'nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

14. Dwight D. Eisenhower, ABD Başkanı

14. Dwight D. Eisenhower, ABD Başkanı

Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye’ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün hatırasını anmak için yapılan tören, dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş çok yerinde bir saygıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı

15. Franklin D. Roosevelt, ABD Başkanı

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

16. Elefterios Venizelos, Yunanistan Başbakanı

16. Elefterios Venizelos, Yunanistan Başbakanı

Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapan Mustafa Kemal, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmıştır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir.

17. Emanullah Han, Afgan Kralı

17. Emanullah Han, Afgan Kralı

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

18. Muhammed Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

18. Muhammed Eyüp Han, Pakistan Cumhurbaşkanı

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan'da, O'nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askerî bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever...

19. Excelsior Gazetesi, Fransa

19. Excelsior Gazetesi, Fransa

Çok büyük bir adamdı. Bir siyasi dâhiydi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

20. Frankfurter Zeitung Gazetesi, Almanya

20. Frankfurter Zeitung Gazetesi, Almanya

Türk halkı, Mustafa Kemal’in ölümüyle, bugün sahip olduğu her şeye minnettar olduğu adamı kaybetti. Anadolu’nun millî bilincinden ve merkezinden doğan yeni dinamik devlet ve “Boğazın hasta adamının” yerine içeride ve dışarıda istikrar kazanmış olan cumhuriyet onun eseridir. O, her yönüyle yeni bir Türkiye ortaya çıkardı.

21. George Bennes, Vu Gazetesi, Fransa

21. George Bennes, Vu Gazetesi, Fransa

Kemal Atatürk'ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: 'Görüyorsunuz ya', dedi. 'Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.' Cesaret ve zekâsından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef'in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?

22. Prof. Dr. Herbert Melzig, Tarihçi

22. Prof. Dr. Herbert Melzig, Tarihçi

Büyük Yunan filozofu Platon’un “Krallar filozof olsa ve filozoflar kralların tahtına otursaydı” şeklindeki dileği, iki bin yıllık tarihte gerçekleşmedi. Halbuki, 20. yüzyılda ilk defa olarak Atatürk’ün şahsında Platon’un istediği gibi, kelimenin tam anlamıyla bunu görmekteyiz. O, dâhi bir fikir adamı olarak bir milletin, yani Türk milletinin mukadderatını ele almış ve bu milletiyle atıldığı Kurtuluş Savaşı, bu milletin medeni durumunu değiştirmiş bir inkılap ve diğer milletlerin haklarını da koruyan barış ile insanlığa muhteşem bir örnek vermiştir.

23. Hufvudstadsbladet Gazetesi, Finlandiya

23. Hufvudstadsbladet Gazetesi, Finlandiya

Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

24. Illustrierte Dergisi, Almanya

24. Illustrierte Dergisi, Almanya

Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye'ye bakılarak bu günden ölçülebilir. Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

25. Le Jour-Echo de Paris Gazetesi

25. Le Jour-Echo de Paris Gazetesi

Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

26. UNESCO

26. UNESCO

Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

27. The Sunday Times

27. The Sunday Times

İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

28. Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin Kurucusu.

28. Vladimir İlyiç Lenin, Sovyetler Birliği'nin Kurucusu.

Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. Mustafa Kemal soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan’ı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum. 

29. Volkischer Beobachter Gazetesi, Almanya

29. Volkischer Beobachter Gazetesi, Almanya

Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

30. Gazeta Polska, Polonya

30. Gazeta Polska, Polonya

O'nun yaratıcı ruhunun ve ateşli yurtseverliğinin harekete geçmemiş olduğu hiçbir alan yoktur...

31. The Spectator Dergisi, İngiltere

31. The Spectator Dergisi, İngiltere

Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti

32. The Times

32. The Times

O, Türkiye'nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye'nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

33. Winston Churchill, İngiltere Başbakanı

33. Winston Churchill, İngiltere Başbakanı

Savaşta Türkiye'yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Ulusu'nu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Her sınıf halkın O'nun ardından döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahramana ve modern Türkiye'nin Ata'sına layık bir tezahürden başka birşey değildir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Onedio IQ'yu Facebook'tan takip etmeyi unutmayın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4083
2037
458
76
54
48
25
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Alp Eren A.kaya

eller kadir kıymet biliyor bizdeki sığırlar hala beğenmiyor.Lloyd george ne güzel demiş emperyalistlerin efendisi bile yenilgisini kabul etmiş.

Oguz Cagli

sana üzüleceğin birşey söyleyim mi... maalesef loyd denilen düşman başbakanı öyle birşey dememiş.. teyit edilemiyor ve adamın hiçbir hatıratında yazmıyor.. 1... Devamını Gör

Jey

Sen Türklerin başına gelen en güzel şeysin. Adını ve fikirlerini, öğütlerini dinleyerek yaşatacağız❤

Ihsan Yormaz

En sevdiğim Söz olan Gandi nin Söylediğidir.Atatürk İngilizleri yeninceye kadar tanrının İngiliz olduğunu düşünüyordum der.