Görüş Bildir
Haberler
Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı? Osmanlı Tarihinin En Tartışmalı Padişahı: 2. Abdülhamid

etiket Ulu Hakan mı Kızıl Sultan mı? Osmanlı Tarihinin En Tartışmalı Padişahı: 2. Abdülhamid

Dandy Warhol
29.09.2016 - 17:41

2. Abdülhamid Dönemi, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya göre üzerinde yeterince çalışmanın henüz yapılmadığı bir dönem. Buna karşın üzerinde her daim çok fazla spekülasyon yapılan bir dönem... 

Son olarak 2. Abdülhamid üzerine düzenlenen etkinlikler ve söylenen sözler neticesinde bu dönem bir kez daha gündemimize girdi. 

Peki, 2. Abdülhamid'i ne kadar tanıyoruz? 

26 maddede belki de hakkında ilk kez okuyacağınız bilgilerle Sultan 2. Abdülhamid!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. 21 Eylül 1842 doğan Sultan II. Abdülhamid, Sultan Abdülmecid'in, Tirimüjgan Sultan'dan doğma oğludur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve İslâm'ın 113. halifesidir.

1. 21 Eylül 1842 doğan Sultan II. Abdülhamid, Sultan Abdülmecid'in, Tirimüjgan Sultan'dan doğma oğludur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve İslâm'ın 113. halifesidir.

Halifelik unvanını onun kadar vurgulayan başka bir padişah yoktur.

2. Hayatının başında tahta geçme ümidi pek olmayan bir şehzadeydi.

2. Hayatının başında tahta geçme ümidi pek olmayan bir şehzadeydi.

Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid, Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslâmcı politikalar izlemiş, ülke içinde mutlakiyeti güçlendirmiştir.

3. İkinci veliahtken amcası Sultan Abdülaziz Han onu da meşhur Avrupa gezisine götürdü. Londra, Paris ve Viyana’yı gezdi. Bu onun son gezisiydi. Bir daha yurt içi veya yurt dışında geziye çıkmadı.

3. İkinci veliahtken amcası Sultan Abdülaziz Han onu da meşhur Avrupa gezisine götürdü. Londra, Paris ve Viyana’yı gezdi. Bu onun son gezisiydi. Bir daha yurt içi veya yurt dışında geziye çıkmadı.

4. 23 Aralık 1876'da, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan etti.

4. 23 Aralık 1876'da, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî'yi ilan etti.

Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk meclis 19 Mart 1877'de açıldı. Böylece I. Meşrutiyet dönemi başladı.

5. Gözlem yeteneği kuvvetliydi. Para piyasalarını ve diplomasiyi iyi biliyordu.

5. Gözlem yeteneği kuvvetliydi. Para piyasalarını ve diplomasiyi iyi biliyordu.

Ticaret ve ekonomiyle yakından ilgilenen ilk Osmanlı padişahıydı. İlgisi sadece ticaretin pratiğiyle de sınırlı değildi. Münif Paşa’dan iktisat dersleri aldı.

Büyük bir kişisel serveti vardı. İşgal güçleri, Sevr Antlaşması’yla servetine el koydu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Düyun-u Umumiye’nin sınırlamalarına rağmen Anadolu ve özellikle Suriye, Filistin imar edilmeye çalışıldı.

6. Düyun-u Umumiye’nin sınırlamalarına rağmen Anadolu ve özellikle Suriye, Filistin imar edilmeye çalışıldı.

7. İmparatorluktaki demiryolu ağı devrinde çok güçlenmiştir.

7. İmparatorluktaki demiryolu ağı devrinde çok güçlenmiştir.

Haydarpaşa Tren İstasyonu ile beraber, Kudüs-Yafa, Ankara-İstanbul ve Hicaz demir yollarını yaptırmıştır.

8. Telgraf alt yapısının oluşması için de büyük yatırımlarda bulundu.

8. Telgraf alt yapısının oluşması için de büyük yatırımlarda bulundu.

9. Bugün Türkiye'de yer alan birçok kurum ve kuruluş onun döneminde kurulmuş ya da temelleri atılmıştır.

9. Bugün Türkiye'de yer alan birçok kurum ve kuruluş onun döneminde kurulmuş ya da temelleri atılmıştır.

Bunların arasında Deniz Mühendis Okulu, Askeri Tıp Okulu (GATA’nın atası), Kuleli Askeri okulu, Mekteb-i Harbiyeler (Harp Okulları yani) ,Askeri Baytar Okulu, Kurmay Okulu, Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Fak.), Mekteb-i Tıbbıye-i (Marmara Ünv.Tıp Fak.), Mekteb-i Hukuk, Ziraat ve Baytar Mektebi, Hendese-i Mülkiye (Yüksek mühendis okulu), Daarül Muallim-i Adliye (Yüksek Adalet Okulu), Maliye-i Mekteb-i Ali (Yüksek Ticaret Okulu), Ticaret-i Bahriye (Deniz Ticaret Okulu), Sanayi-i Nefise Mektebi (Güzel sanatlar fak.), Hamidiye Ticaret Mektebi (İktisadi ve Ticari ilimler akademisi) Sayıştay, Şişli Etfal Hastanesi, Darülaceze, Ziraat Bankası vs. gibi kurumlar bulunmaktadır.

10. Eğitim alanında büyük atılım gerçekleştirdi. Kadınların eğitim almasına önem veriyordu. İlk kız okulları onun döneminde açıldı.

10. Eğitim alanında büyük atılım gerçekleştirdi. Kadınların eğitim almasına önem veriyordu. İlk kız okulları onun döneminde açıldı.

İlkokul, ortaokul ve yüksek okul düzeyinde de birçok okul yaptırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Latin harflerine geçmeyi düşünmüştür.

12. Çini, bez, kumaş, kağıt fabrikaları kurdurdu.

12. Çini, bez, kumaş, kağıt fabrikaları kurdurdu.

13. İlk rakı ve bira fabrikası da onun döneminde açılmıştır.

13. İlk rakı ve bira fabrikası da onun döneminde açılmıştır.

14. Gençliğinde alkol kullandığı, daha sonraları bu alışkanlığını bıraktığı iddia edilir. Torunu Ertuğrul Osman Osmanoğlu'na göreyse rom içerdi.

15. Ermeni isyanlarını çok sert ve kanlı bir biçimde bastırdığı için Batı'da "Kızıl Sultan" olarak anılmıştır.

15. Ermeni isyanlarını çok sert ve kanlı bir biçimde bastırdığı için Batı'da "Kızıl Sultan" olarak anılmıştır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Dönemin aydınları ise istibdat (baskı), sansür ve hafiyelikten şikayetçiydi.

16. Dönemin aydınları ise istibdat (baskı), sansür ve hafiyelikten şikayetçiydi.

Bir hafiyelik sistemi kurmuştu. Ayrıca Meclis-i Mebusan'ı hükümetin savaş politikalarına yöneltilen ağır eleştiriler üzerine meclisi 18 Şubat 1878'de kapattı.

17. Marangozluğu meşhurdu. Beylerbeyi Sarayı'nın yemek odası takımını şehzadeliğinde kendi usta marangozluğunun eseri olarak yapmış ve babası Abdülmecid Han’a hediye etmişti.

17. Marangozluğu meşhurdu. Beylerbeyi Sarayı'nın yemek odası takımını şehzadeliğinde kendi usta marangozluğunun eseri olarak yapmış ve babası Abdülmecid Han’a hediye etmişti.

18. Kahve içmeyi çok seviyordu.

18. Kahve içmeyi çok seviyordu.

Kızı Ayşe Osmanoğlu’nun Saray gözlemlerine göre babası II. Abdülhamid’in kahve içme kültürü;

'Babam kahveyi pek severdi. Fakat yalnız Yemen kahvesi kullanırdı. Yemeklerden sonra kahve içtiği gibi arada da ayrıca altı yedi defa içerdi. Kendi emektarlarından, şehzadeliğinden beri kahvesini pişiren Halil Efendi, kahvecibaşı idi.'

Devamını buradan okuyabilirsiniz.

19. Kendisini Van'da medrese açmak için ikna etmeye çalışan Bediüzzaman Said-i Nursi'yi akıl hastanesine kapattırmıştır.

19. Kendisini Van'da medrese açmak için ikna etmeye çalışan Bediüzzaman Said-i Nursi'yi akıl hastanesine kapattırmıştır.

Tabii bunun dönemin bürokratlarının oyunu olduğunu söyleyenler de vardır.

20. Kuduz hastanesi yaptırmış, kuduz aşısını ülkeye getirtmiş ve ünlü bilim insanı Louis Pasteur'e nişan vermiştir.

20. Kuduz hastanesi yaptırmış, kuduz aşısını ülkeye getirtmiş ve ünlü bilim insanı Louis Pasteur'e nişan vermiştir.

Kuduz aşısının keşfedildiğini öğrenen Sultan, 1886 yılında Zoreos Paşa, Dr. Hüseyin Remzi ve Veteriner Hüsnü Beyden oluşan bir heyeti, eğitim için Paris’e gönderir. 

Heyet, Abdülhamid Hanın kendi istihkakından ayırarak verdiği 10.000 frankı ve önemli Osmanlı nişanlarından birisi olan Mecidiye Nişanı’nı Pasteur’e ulaştırır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21. Edebiyata çok meraklıydı. Özellikle polisiye romanlara tutkunluk derecesinde bağlıydı.

21. Edebiyata çok meraklıydı. Özellikle polisiye romanlara tutkunluk derecesinde bağlıydı.

Sultan Abdülhamid, akşamları odasına süt kardeşini alıp polisiye roman okutup ve kafasını dağıtırmış. Onun özel çevirmen bürosuna çevirttiği 500-600 tane polisiye roman bulunmaktadır.

Abdülhamid için çevrilmiş olan eserler bugün İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi'ndedir. 

Sherlock Holmes'un yazarı Sir Artur Conan Doyle'u da İstanbul'da kabul etmiştir.

22. Tiyatro ve operaya da çok düşkündü: Yıldız Saray Tiyatrosu’nda operet temsilleri yanında tiyatro oyunları da sahnelenirdi. Friedrich Schiller’in “Haydutlar” oyununu çok beğenirdi.

22. Tiyatro ve operaya da çok düşkündü: Yıldız Saray Tiyatrosu’nda operet temsilleri yanında tiyatro oyunları da sahnelenirdi. Friedrich Schiller’in “Haydutlar” oyununu çok beğenirdi.

23. Boğaz'a köprü yaptırmak için projeler hazırlatmasına karşın, hedefini gerçekleştiremedi.

23. Boğaz'a köprü yaptırmak için projeler hazırlatmasına karşın, hedefini gerçekleştiremedi.

24. Türkiye'deki saat kulelerinin birçoğu onun devrinde inşa edildi.

24. Türkiye'deki saat kulelerinin birçoğu onun devrinde inşa edildi.

25. Devrinde büyük toprak kayıpları yaşanmıştır.

25. Devrinde büyük toprak kayıpları yaşanmıştır.

II.Abdülhamit döneminde Osmanlı açısından jeopolitik öneme haiz bir çok bölge kaybedilmiştir. Osmanlı’nın Ana Vatanı sayılan Balkanlar’da Bulgaristan Prensliği kurulurken, Bosna-Hersek Avusturya Macaristan İmparatorluğuna bırakılmış, Girit, Teselya ve Romanya elden çıkmıştır. 

Akdeniz ticareti ve ekonomik açıdan büyük önem arz eden Mısır ve Kıbrıs’ta bu dönemde kaybedilmiştir. 

Yine Kars ve Ardahan’ın da uzun bir dönem Rusların elinde kaldığını unutmamak gerekir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

26. Cenazesine katılım büyüktü.

26. Cenazesine katılım büyüktü.

Cenazesinde bütün devlet protokolü ve halk vardı. 1. Dünya Savaşı'nın sıkıntılarını yaşayan İstanbul halkı, özellikle ev kadınları onu ağıtlarla uğurladılar.

Kaynaklar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

Siz 2. Abdülhamid'i nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sizce tarihimize nesnel bir biçimde bakıyor muyuz?

Onedio IQ'yu Facebook'tan takip etmeyi unutmayın!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1021
279
179
96
45
37
35
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

Kendisi olmasaydı Osmanlı İmparatorluğu 21.yüzyılı göremezdi bana göre.Tabi onu Allah bilir.33 yıl boyunca şanla şerefle başımızdaydı.O tahttan indiğinde 3 k... Devamını Gör

shamil

Ruslar karsı işgal edip Türkleri katlederken o tiyatro izliyor esrar içiyordu cehennemde ateşi bol olsun . Ruslardan Türkleri korumak için kıbrısı ingilizler... Devamını Gör

her önüne gelen kafasına göre tarih yazdığı için kimseyle emin olmadığım bir şey hakkında tartışmak istemiyorum ama döneminde kaybedilen topraklar sadece onu... Devamını Gör

Zeraki Kenpachi

Ulu hakanın tek umudu 1. dünya savaşıydı onu da yavşaklar göstermediler. 1. dünya savaşı çıktığında hep bu anın gelmesini bekler gibi büyük bir ahh çektiği s... Devamını Gör