Görüş Bildir
Haberler
Tarihi Ulu Camii'de VIP İbadet İçin Kapı Açılacak

Tarihi Ulu Camii'de VIP İbadet İçin Kapı Açılacak

Ulaş
20.08.2014 - 17:08
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bursa’daki 615 yıllık Ulu Camii’nin protokol namaz kılabilsin diye Valilik tarafından duvarının delinmesi için girişimde bulunulduğu ortaya çıktı.

bur­sada­bu­gun.com isim­li in­ter­net si­te­si­nin özel ha­be­ri­ne gö­re, ka­pı­nın açı­la­ca­ğı Hün­kar Mah­fi­li’­nin ce­ma­at­le bir­lik­te na­maz kıl­mak is­te­me­yen pro­to­kol üye­le­ri­ne tah­sis edi­le­ce­ği ile­ri sü­rül­dü.

1740’ta Os­man­lı Sul­ta­nı Ab­dü­la­ziz’in ‘gü­ven­li­k’ ge­rek­çe­siy­le do­ğu du­va­rın­da aç­tı­rı­lan ‘Hün­kar Ka­pı­sı­’, Cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de Ulu Ca­mi­i’­nin as­lı­na uy­ma­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le ka­pa­tıl­mış­tı.

Va­li­li­ğin da­ha ön­ce de ta­lep et­ti­ği pro­je, ‘o­ri­ji­na­li­ni boz­du­ğu içi­n’ red­de­di­lir­ken, Hün­kar Mah­fi­li­’nin ya­pıl­ma­sı Va­li Mü­nir Ka­ra­loğ­lu’nun dö­ne­min­de yi­ne gün­de­me gel­di. 17.04.2014’te Bur­sa Kül­tür Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Böl­ge Ku­ru­lu Mü­dür­lü­ğü­’ne gön­de­ri­len ra­por­da ‘4. ka­pı­’nın açıl­ma­sı is­ten­di.

Bursa Valiliği Basın Protokol Müdürlüğü Bugün gazetesinin iddialarla ilgili sorusuna, Vali Karaloğlu’nun herhangi bir açıklamasının bulunmadığını söyledi.

  • T24
Kaynak: http://t24.com.tr/haber/tarihi-ulu-ca...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın