Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Kurulduklarından Bu Yana İnsanlara Aralıksız Ev Sahipliği Yapan 25 Yerleşim Bölgesi

 > 
195PAYLAŞIM

Dünyanın hâlâ yaşanılan en eski kentlerinin çoğunluğu Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde bulunuyor. Türkiye'den de 3 yerleşim merkezinin yer aldığı listede sıralama şu şekilde:

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dünya'nın_...

25. Cádiz, İspanya (Demir Çağı)

Cádiz, sahillerinin yanı sıra en eski Batı Avrupa şehirlerinden birisi olması nedeniyle sahip olduğu tarihi eserleri ile turistik bir merkezdir. Flamenko müziğinin en önemli merkezi olarak kabul edilmektedir. Özellikle şehrin Jerez de la Frontera bölgesi, geçmişten günümüze barındırdığı geleneksel Çingene flamenko müzisyenleri sebebiyle önemli bir merkezdir.

24. Lizbon, Portekiz (Demir Çağı)

Avrupa’nın en renkli başkentlerinden birisi olan Lizbon Roma ve İstanbul gibi yedi tepe üzerine kurulmuştur. 1260 yılından beri Portekiz’in başkenti olan şehir 16. yüzyılda Portekiz İmparatorluğu zamanında en ihtişamlı dönemini yaşamıştır.

23. Atina, Yunanistan (Demir Çağı)

Atina, Yunanistan'ın başkenti ve yaklaşık 4 milyon kişilik nüfusuyla en büyük şehridir. Kozmopolit ve modern bir şehir olan Atina, antik çağlarda da önemli bir ticaret ve kültür merkeziydi. İsmi, koruyucusu olan savaş tanrıçası Athena'dan gelmektedir.Etrafı tepelerle çevrilidir ve yalnız batı kısmı açıktır.

22. Tebai, Yunanistan (Demir Çağı)

Thebai Antik Yunanistan'da kurulan bir şehir devletidir. Atina'nın kuzeybatısındaki Boeotia bölgesinde bulunmaktaydı. Thebai, Doğu Yunanistanda, Boeotia'nın ortasında verimli bir yerde kurulmuştur. Thebai'nin ilk zamanlarına ait bilgiler efsanelere dayanır. Şehrin kuvvetli surlarla çevrili oluşu, buranın Boeotia'nın merkezi olmasını sağladı.

21. Larnaka, Kıbrıs (Demir Çağı)

Larnaka MÖ 14. yüzyılda Antik Yunanlar tarafından "Kition" adıyla kurulmuştur ve o zamandan beridir şehirde yerleşim mevcuttur. Çeşitli depremlerden zarar gören şehrin Orta Çağ'da limanı çamurla dolmuştur. Bunun üzerine şehrin biraz güneyinde kalan yeni deniz kıyısına da yerleşim yapılmıştır. Günümüzde o dönemdeki liman ve kalenin izleri kaybolmuştur

20. Hanya, Yunanistan (Demir Çağı)

Hanya, Orta Çağ 'da Venedikliler döneminde Canea adını taşımıştır. Girit 'in ikinci büyük şehri ve aynı adı taşıyan ve Girit'in dört idarî bölümünden biri olan ilin merkezidir.

19. Belh, Afganistan (Demir Çağı)

Belh, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan eski bir yerleşim yeridir. Afganistan'da Türk halklarının ve Türk kültürünün görüldüğü bir bölgedir. Belh, bir zamanlar dünyanın önemli şehirlerinden biriyken Moğollar tarafından tamamen yok edilmiştir. Mevlânâ Celâl-ed-Dîn Muhammed Rûm-î'nin doğduğu şehirdir.

18. Halep, Suriye (Tunç Çağı)

Tarihi MÖ 3000'li yıllara uzanan Halep'de çeşitli Mezopotamya devletleri, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Arap hakimiyeti, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mirdasiler, Ukayliler çok kısa bir süreliğine Büyük Selçuklu Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu devirleri yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan kalkmasından sonra bir müddet Fransızlarda kaldıktan sonra, Suriye Devleti kurulmuştur. Suriye'nin sürekli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olmuştur.

17. Yafa (Tel Aviv), İsrail (Tunç Çağı)

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden biri kabul edilen İsrail'deki bir liman şehridir. Yafa, günümüzde Tel Aviv şehrinin bir parçası olarak kabul edilmekte ve tam adı Tel Aviv-Yafa olarak geçmektedir.

16. Arrafa (Kerkük), Irak (Tunç Çağı)

Eski Asur başkenti Arrapha bölgesinde yer alan Kerkük, 5000 yıllık harabeleri üzerinde, Khasa nehri yanında yer alır. Arrapha, MÖ 10 ve 11. yüzyıllarda Asurlular döneminde çok büyük bir öneme kavuşmuştur. Stratejik ve coğrafik önemi nedeniyle şehir, üç imparatorluk için adeta bir savaş meydanıydı; Asur imparatorluğu, Babil ve Med imparatorlukları, ki hepsi şehri belirli zamanlarda yönetmiştirler.

15. Erbil, Irak (Tunç Çağı)

Asurlular zamanında Arba-ilu, Arbela; eski İran kaynaklarında Arbira olarak geçen ve gelişmiş bir kent olan Erbil, Aşağı ve Yukarı Zab suları arasında kurulmuştur. Musul, Altınköprü, Bağdad-Basra yollarının kavşak noktasında bulunan şehir, Irak Selçukluları idaresinden sonra 1144 tarihinden itibaren Beytekin hanedanından Küçük Ali'nin ve Erbil Atabeklerinin başkenti olmuştur.

14. Sur, Lübnan (Tunç Çağı)

Lübnan'ın Akdeniz kıyısında yer alan tarihi bir liman kentidir. Şehir ilk kurulduğunda bir ada üzerinde yer alıyordu. Sonradan dolgu bir yol ile ana karaya bağlanmıştır. Bugün ise Sur bir yarımada üzerindedir. Sur kenti, aynı Cadiz ve Kartaca gibi çok gelişmiş bir Fenike kolonisiydi.

13. Kudüs, İsrail-Filistin (Tunç Çağı)

Ortadoğu'da bulunan, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Akdeniz ve Ölü Deniz’in kuzey sınırı arasında yer almaktadır. Doğu Kudüs’le birlikte düşünüldüğünde, alan ve nüfus olarak, İsrail’in büyük şehridir.

12. Beyrut, Lübnan (Tunç Çağı)

Beyrut’a ilk yerleşenler Fenikelilerdir. Roma İmparatoru Augustus kenti ele geçirdi. 551’de bir deprem sonucunda yıkılan kente 635’te Araplar yerleşti. 1110’da Haçlı işgaline uğradı ve Kudüs Latin Krallığı’nın yönetimine girdi. 16. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarına katılan kent, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Fransızlara bırakıldı, 1920’de Lübnan’ın başkenti oldu.

11. Rey, İran (Tunç Çağı)

1194 yılında Harzemşahlar ile Irak Selçukluları arasında yapılan büyük savaşla ünlenmiştir. Savaştan sonra Harzemşahlar'ın idaresine geçen şehir, sırayla İran ve Osmanlı Devleti arasında el değiştirdi. İran-Irak Savaşı sırasında yerle bir edilen şehir, günümüzde İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Selçuklu döneminde en önemli tıp ve bilim merkezi haline gelmiş bir şehirdi.

10. Eriha, Filistin (Bakır Çağı)

Eriha, Filistin Ulusal Yönetimi'nin Batı Şeria bölümünde Ürdün Nehri yanında yer alan eski bir yerleşim yeridir. Eriha Valiliği'nin merkezidir ve 20.000 den fazla nüfusa sahiptir. 1517-1918 yılları arasında Osmanlı hakimiyeti altındaydı.

9. Tuşpa (Van), Türkiye (Bakır Çağı)

Tuşpa şehri, MÖ 9. yüzyılın ortalarında, Van yakınlarında Urartu kralı I. Sarduri tarafından yaptırılmıştır ve Urartular'ın başkentliğini yapmıştır. Tuşpa'nın olduğu bölge, Urartular'dan sonra Orontid Hanedanı, Ahameniş İmparatorluğu, Selevkos İmparatorluğu, Ermeni Krallığı, Bizans İmparatorluğu, Vaspurakan Krallığı, Selçuklular, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye'nin egemenliği altında kalmıştır.

8. Harran, (Şanlıurfa), Türkiye (Bakır Çağı)

Dünyanın ilk bilim merkezlerinden biridir. Dünyanın ilk üniversitesi buradadır. Şehrin adının ilk geçtiği buluntular MÖ 2250 yıllarına ait Ebla'da bulunan çivi yazılı tabletlerdir. Bu tabletlerde şehir "Ha-ra-an" olarak adlandrılmaktadır. MÖ 2. binyıl başlarına tarihlenen ve Kültepe'yle Mari'de bulunan çivi yazılı tabletlerdeyse kentin adı "Har-ra-na" veya "Ha-ra-na" diye geçmektedir.

7. Dülük (Gaziantep), Türkiye (Bakır Çağı)

Dülük, Türkiye'nin hâlâ yaşanılan en eski kentidir. Bu kentte Bakır Çağı'ndan kalma eserlere ve bilinen en eski matematik işlemlerine rastlanmıştır. Dülük, tarih boyunca sırayla Hititler, Medler, Asurlular, Persler ve Büyük İskender arasında el değiştirip durmuştur.

6. Filibe, Bulgaristan (Bakır Çağı)

Sofya'ya 120 kilometre uzaklıkta, 700 bine yakın nüfusuyla Bulgaristan'ın 2. büyük şehri olan Filibe, Roma, Bizans ve Osmanlı kültürünün bir arada görülebildiği, modern yapılarla tarihî dokuyu iç içe muhafaza eden bir şehir.

5. Krokodilopolis (Feyyum), Mısır (Bakır Çağı)

Eski adı Medinet El-Feyyum'dur. Antik Krokodilopolis kentinin kısmen üzerinde oturmaktadır. Roma devrinden kalan, o zamanki Mısırlı toplumun ölüleri için yaptıkları Feyyum mumya portreleri ile ünlüdür. O zamanki Mısır toplumu eski geleneklerini sürdürüyor.

4. Sayda, Lübnan (Bakır Çağı)

Antik Çağ'da önemli bir Fenike şehri olan Sayda’nın eski ismi Sidon'dur. Tarih boyunca değişik devletlerin idaresinde kalan Sayda 1517'de Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı topraklarına katıldı. 400 sene Türklerin idaresinde kalan şehir I. Dünya Savaşından sonra Fransızların idaresine girdi. Daha sonra da bağımsız olan Lübnan'ın bir şehri haline geldi.

3. Susa, İran (Bakır Çağı)

İran'ın Huzistan Eyaleti'nde bir şehirdir. Eskiçağ'da Şuşan adıyla, Elam Devleti'nin başkentiydi.

2. Biblos, Lübnan (Bakır Çağı)

Lübnan'ın Beyrut kentinin kuzeyinde yer alan antik bir Fenike liman kentidir. Şu anki Arapça adı Jbail(Cübeyl) olan kentin tarihinin kesin olarak bilinmemekle birlikte 7000 yıl öncesine kadar uzanmakta olduğu bazı bilimadamlarınca tahmin edilmektedir.

1. Şam, Suriye (Bakır Çağı)

Suriye'nin başkentidir. Şam, dünya tarihi boyunca, hiç aralıksız en uzun süre kullanılan şehir olarak anılır. Dünya tarihindeki ilk cinayet olan Kabil ile Habil olayının Şam'ın kuzeyindeki Kasyun Dağı'nda gerçekleştiğine inanılır.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
melih-cayir

Ayder yaylasi, Rize

cnsfrd

Şam'la Halep şu an tanınmaz durumda malum nedenlerle. Erbil en gelenekselleri :

mst

HEPSİ BİRBİRİNDEN GÜZEL

Görüş Bildir