Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Geniş Topraklara Sahip 25 İmparatorluğu

 > -
Abone ol

Tarihin en çok bilinen Roma İmparatorluğu'nun dahi ilk 25'e giremediği, zamanında dünyanın en geniş topraklarına hükmetmiş 25 imparatorluk.

Kaynak: https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_...

25. Maurya İmparatorluğu - 5 milyon (Kilometrekare)

upload.wikimedia.org

Maurya İmparatorluğu, antik Hindistan'da Demir Çağı'nda coğrafi olarak geniş bir tarihsel güç olan, M.Ö. 322 yılından M.Ö. 185 yılına kadar Mauryan hanedanı tarafından yönetilen imparatorluktur. Kökeni Hint yarımadasının doğusunda, Hint-Ganj Ovası'da hüküm süren Magadha Krallığı'na dayanan imparatorluğun başkenti Pataliputra (günümüzde Patna) oldu. İmparatorluk, Nanda İmparatorluğu'nu yıkan Chandragupta Maurya tarafından M.Ö. 322 yılında kuruldu.

24. Osmanlı İmparatorluğu - 5.2 milyon

Osmanlı İmparatorluğu'nu Oğuzlar'ın Kayı boyuna mensup Osman Gazi; Söğüt ve Domaniç civarında, Anadolu Selçuklu Devleti'nin obası ve kendisine uçbeyliği olarak tahsis ettiği bölgede, Selçuklu sultanı III. Alaeddin Keykubad'ın İlhanlılar tarafından İran'a götürülmesi sonucu oluşan otorite boşluğundan dolayı bağımsızlık ilan ederek 1299 yılında kurmuştur. Devlet; dördüncü padişah olan Yıldırım Bayezid'in Timur'a esir düşmesiyle Fetret Devri'ne girmiş, 8 yıl süren taht kavgalarından sonra Mehmet Çelebi, Fetret Devri'ne son vermiştir. Fatih Sultan Mehmed Konstantiniyye'yi fethederek Doğu Roma İmparatorluğu'nu sonlandırmış, bazı tarihçilere göre bu zaferle Orta Çağ'ın sona erip Yeni Çağ'ın başlamasını sağlamıştır. Ayrıca bu fetihle beraber devlet, imparatorluğa yükselmiştir.

23. Makedonya İmparatorluğu - 5.2 milyon

upload.wikimedia.org

Antik Yunanistan'ın en kuzeyinde, batısında Epir, doğusunda ise Trakya ile sınırlı antik bir krallığın adıdır. II. Filip'in tahta çıkması ile başlayan yükseliş dönemi Büyük İskender'in o güne kadar bilinen dünyanın bir kısmını fethederek Yunan tarihinde Helenistik dönemi başlatmasının ardından kısa bir süreliğine Yakın Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmesi ile doruk noktasına ulaşmıştır. Doğu sınırı İndus Nehri'ne kadar ulaşarak imparatorluk haline gelen devlet, o dönemin süper gücüydü.

22. Afşar Hanedanı - 5.3 milyon

Hanedanlık 1736 senesinde kendisini İran Şahı ilan eden Nadir Şah tarafından kurulmuştur. Kısa bir süre sonra Afganlara karşı savaş açılarak Kandahar fethedildi. 1738'de Hindistan ülke topraklarına katılarak Delhi kentine girildi, savaş ganimeti olarak aralarında efsanevi Tavuskuşu Tahtı ile Koh-i-Nur elmasının da bulunduğu zengin bir servet ele geçirildi. Hindistan ganimeti o kadar zengindi ki, Nadir Şah seferden döndükten sonra üç yıl boyunca İran'da vergi toplamaya ara verdi.

21. Tang Hanedanı - 5.5 milyon

Sui Hanedanı'nın ardından Çin'e hüküm sürmüş hanedandır. 618'de Li Shimin, Sui Hanedanı'nı devirerek Tang Hanedanı'nı kurdu. Li Shimin daha çok Tang Hanedanı'nın kurucusu İmparator Taizong olarak bilinir. Çin imparatorlarının en ünlülerinden biridir. Tang Hanedanı döneminde Çin'in komşularının üzerinde çok büyük etkisi vardı ve birçok komşu krallıkları vergiye bağlamıştı.

20. Altın Orda Devleti - 6 milyon

upload.wikimedia.org

1242'de Altın Orda Devleti'ni kuran Batu Han, İdil Nehri'nin aşağı havzasındaki Saray kentini kendine başkent edindi ve topraklarını genişletti. 1256’da Batu Han öldüğünde devletin sınırları Kıpçak Bozkırı'nı, İdil'in aşağı ve orta havzasını, Seyhun ve İdil ırmakları arasındaki Aral Gölü yöresini, Kafkaslar'ın Azerbaycan'a kadar olan kesimini kapsıyordu. Altın Orda Devleti, Lehistan (Polonya) ve Litvanya'yı vergiye bağlamıştı.

19. Göktürk Devleti - 6 milyon

Göktürk Kağanlığı (552–581), 6. yüzyılın ortasında, Asya'nın doğusunda Çin devletinin, batısında Sasani-İran devletinin sınırladığı İç Asya bozkırlarında, doğuda Avarlar, batıda Eftalit/Ak Hunlar ile yapılan mücadeleler sonucunda ortaya çıktı. İlk Kağanları doğu kanadını yöneten Bumin Kağan, batı kanadını yöneten kardeşi İstemi Yabgu'dur.

18. Han Hanedanlığı - 6.5 milyon

Çin'de MÖ 206 – M.S. 220 tarihleri arasında hüküm sürmüş hanedanıdır. Dönemin önemli klanlarından Liu tarafından kurulmuştur. Han Hanedanı Çin kültürünün zirvelerinden biri olarak kabul edilir. Günümüzde Çinliler Liu ailesinin ve kurdukları hanedanının onuruna kendilerini Han insanı, Han Ulusu olarak adlandırır.

17. Ming Hanedanlığı - 6.5 milyon

1368 - 1644 yılları arasında Çin'e hakim olmuş hanedandır. Hanedan etnik Çinliler tarafından kurulmuştur. Zhu Yuanzhang’nın 1368 yılında Nanjing kentinde tahta geçmesiyle kuruldu. Ming Taizu olarak adlandırılan Zhu Yuanzhang, tahtta kaldığı 31 yıl içinde feodal monarşi merkezi yönetimini güçlendirmek için hanedanın kuruluşuna büyük katkısı olan vezirleri ve farklı görüşlere sahip olan kişileri öldürerek imparatorluk otoritesini artırdı.

16. Sasani İmparatorluğu - 6.6 milyon

Sasani İmparatorluğu, son Arşaklı hanedanı kralı IV. Artabanus'u yenmesinin ardından I. Ardeşir tarafından kurulmuş, son Sasani hükümdarı Şehinşah III. Yezdigirt'in (632-651), erken Halifelik'le yani ilk İslam Devleti ile girdiği 14 senelik mücadeleyi kaybetmesiyle sona ermiştir. İmparatorluğun sınırları bugünkü İran, Irak, Ermenistan, Afganistan, Türkiye'nin doğu bölgesi (Büyük İran olarak bilinen bölge), Suriye'nin bir kısmı, Pakistan, Kafkaslar, Orta Asya ve Arabistan'ın tamamını kapsıyordu.

15. Japon İmparatorluğu - 7.4 milyon

Doğu Asya'da, bugünkü Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Tayland, Endonezya, Filipinler, Vietnam, Tayvan ile Çin'in Mançurya bölgesinde kurulmuş olan bir imparatorluk. 1868 ile 1945 arasında varlığını sürdüren bu imparatorluk Avrupa devletlerinden sonra en büyük sömürge gücüydü.

14. Birinci Fransız Sömürge İmparatorluğu - 8.1 milyon (Açık Mavi)

13. Brezilya İmparatorluğu - 8.5 milyon

19. yüzyılda bugünkü Brezilya ve Uruguay toprakları üzerinde var olmuş devlet. Brezilya, 16. yy'ın başlarından beri bir Portekiz sömürgesi durumundaydı. Napoléon'un 1807'de Portekiz'i işgal etmesinden sonra Portekiz veliaht prensi Dom João, Brezilya'ya sığınmaya karar verdi. Veliaht prens 1808'de Rio de Janeiro'ya varınca sömürgenin konumu değişti; Brezilya, fiilen Portekiz İmparatorluğu'nun merkezi durumuna geldi.

12. Hilafet Devleti(Dört Halife Dönemi) - 8.5 milyon

İslamda sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen anlamında, Muhammed'in ölümünün ardından oluşturulan yönetim makamıdır. Bu kişilere "halife-i resullullah" (Allah elçisinin halifesi) denilmiş, idare ettikleri siyâsî ve hukukî yönetim makamına da halifelik ismi verilmiştir. Halifenin nasıl seçileceği İslamda kesin kurallara bağlı olmamakla birlikte ilk dört halifenin sahabenin önde gelenlerinin seçimi ve biat alma, sonraki halifelerin ise babadan oğula veraset yoluyla intikal ettiği görülmektedir.

11. Ahameniş İmparatorluğu - 8.5 milyon

MÖ 550'de Persler Büyük Kiros önderliğinde birleşerek kuzeydeki Medler'i yıkmış ve bir devlet haline gelmişlerdir. Bundan sonra Kyros fetih hareketlerine girişmiştir. Bu fetihlerde ise Babil, Fenike gibi zengin yerleri fethedip ülkeyi zengin bir krallık haline getirmiştir. Urartu, Manna devletini, Lidya'yı ve Krezus'un servetini ele geçirip tüm Anadolu'yu hakimiyeti altında birleştirmiştir. Anadolu'yu ele geçirdikten sonra Babil'e saldırmış ve orayı da fethedip kendini Babil kralı ilan etmiştir.

10. Portekiz İmparatorluğu - 10.4 milyon

Tarihteki ilk küresel imparatorluktur. Batı Avrupa'daki koloni imparatorluklarından, 1415 ile 1999 yılları arasında sömürgeciliği en uzun süre sürdüren devlettir. Portekiz İmparatorluğu, 1415 yılında bir Portekiz filosunun Kuzey Afrika’daki zengin ticaret merkezi Ceuta’yı ele geçirmesiyle başlamıştır. Bunu Atlas Okyanusu’ndaki ilk keşifler izlemiş, Azorlar ve Madeira’nın keşfiyle ilk sömürgecilik hareketleri başlamıştır.

9. Abbasiler - 11.1 milyon

upload.wikimedia.org

İlk Abbâsî halifesi Ebu'l-Abbas Seffah (750-754) idi. 754'te kardeşi Mansur (754-775) onun yerine geçti. Bu iki halife döneminde orduda Türk ve İran kökenliler önemli görevler üstlendiler. Mansur, 762’de başkenti Şam’dan Bağdat'a taşıdı. Mansur'dan sonra sıra ile Mehdi (775-785) ve Hadi (785-786) halife oldular. Abbâsî Devleti Mansur'un torunu Harun Reşid (786-809) döneminde en geniş sınırlarına ulaştı.

8. İkinci Fransız Sömürge İmparatorluğu - 13 milyon (Hepsi)

7. Kubilay Hanlığı - 14 milyon

1280-1368 yılları arasında Çin'i egemenliği altına alan Moğollar tarafından kurulmuş hanedan. Kurucusu Cengiz Han'ın torunu, Tuluy'un oğlu Kubilay Han'dır. Togon Temür döneminde 1368'de başkenti Tadu'yu terk ederek kuzeye kaçmak zorunda kalmış ve hanedan Kuzey Yuan olarak adlandırılmıştı.

6. Qing Hanedanı - 14.7 milyon

1644-1911 yılları arasında Çin'de hüküm sürmüş hanedandır. Kurucusu Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan Mançuların Aisin Gioro klanıdır; bu nedenle Mançu Hanedanı olarak da adlandırılır. Çin'in son imparatorluk hanedanıdır.

5. Emevîler - 15 milyon

upload.wikimedia.org

Dört Halife Dönemi’nden (632-661) sonra Müslüman Arap İslam Devleti'ne egemen olan hanedan. Ali bin Ebu Talib’nin 661’de öldürülmesinden sonra başa geçen Emevîler, 750’de Abbâsîler tarafından yıkılıncaya değin hüküm sürdüler.

4. İspanyol İmparatorluğu - 19.4 milyon

Beş kıtada toprağı olan, dünyanın ilk küresel imparatorluğudur. İspanyol İmparatorluğu, İspanya veya İspanya hükümdarları tarafından fethedilen, miras kalan veya el konan arazileri kapsar. Bu arazilere Kuzey ve Güney Amerika’nın geniş kesimleri de dahildir. Hak iddia edilen ancak hiç ele geçirilemeyen topraklar da mevcuttur.

3. Rusya İmparatorluğu - 22.8 milyon

1721 yılında kurulup, 1917'deki Rus Devrimi'ne kadar var olmuş imparatorluktur. Rus Çarlığı'nın ardılı olmuş olan Rusya İmparatorluğu, 20. yüzyılın ikinci yarısında Sovyetler Birliği olarak bir "süper güç" haline gelecek olan Rusya'nın çerçevesini oluşturmuştur. Dünya tarihindeki en geniş imparatorluklardan biri olmuş olan Rusya İmparatorluğu, Britanya ve Moğol imparatorluklarının ardından en geniş sınırlara ulaşmış tarihteki üçüncü ülkedir.

2. Moğol İmparatorluğu - 33 milyon

1206 yılında Cengiz Han tarafından kuruldu. Kısa zamanda her yönde genişleyerek dünyanın %22'sine yayılmış, 33 milyon km2 den fazla bir alanı kapsayan ve tarihin bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluğu oldular. En geniş döneminde 100 milyondan fazla kişiyi topraklarında barındırıyordu. İmparatorluğun bu denli geniş olması batı ile doğuyu birleştirmiş bu sayede İpek ve Baharat yollarında ticaret yapmak güvenli olmuş ve Pax Mongolica denilen barış dönemini başlatmıştır.

1. Britanya İmparatorluğu - 33.7 milyon

Birleşik Krallık tarafından yönetilen dominyonlar, sömürgeler, protektoralar ve mandalar ve diğer bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktu. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından kurulan deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır. En güçlü döneminde dünya tarihinde en geniş topraklara sahip olmuş imparatorluktu, bir yüzyıl boyunca dünyanın en önde gelen küresel gücü idi. 1922'de 458 milyon kişi, yani dünya nüfusun dörtte biri, Britanya İmparatorluğu'nun egemenliği altındaydı

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
Dio Banner
osman-guldez

bu içerik 1400 yılında falan hazırlanmış olmalı. Osmanlı imparatorluğu 1699 yılında 24 milyon km2 ye ulaşmıştı.

ozan-ilgun

Kaldırılması gerekecek kadar yanlış bilgiler içeriyor.

ismail-zuleyha-karakus

Ne kadar saçma içerikler üretiliyor. Osmanlı sınırlarını afrikada arabistanda sadece kıyı şeridi gösterip, fransızları, inglizleri, ispanyolları tüm alan üzerinde kesin hakimiyeti varmış gibi uydurulduğu eziklik abidesi. O haritalarda ki bir çok yere insanoğlu sömürge tarihinden çok sonraları gitmiştir. Şişirilen ingilizlerin bile hiç askeri, valisi olmadığı yerlerde sadece 2 limanda ayrıcalık aldıkları için koca ülkeleri çarşaf çarşaf boyamışlar. Açıp biraz tarih okuyun.

avci-firat

Ne kadar saçma bir yazı tarih bilgisi kıt cahiller. Osmanlı İmparatorluğu 25 milyon km^2 toprağa sahip olmuştur en yüksek sınırlarında 5.5 milyon nerede kalıyor ?

kagan-azeken1

Roma yok ama Osmanlı Var? Ne güldürmeyin beni Maurya var Hun yok? Maurya var Köktürk yok?

sefa-oflaz

Köktürk İmparatorluğunun diğer ismi Göktürk'tür

Görüş Bildir