Görüş Bildir

Tahkim, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Cezalarını Onadı

Haberler
> Tahkim, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Cezalarını Onadı

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün tribün kapama ve 200.000 TL para cezası kararlarına yaptığı itirazı reddetti. Tahkim, ayrıca, Trabzonspor'a verilen 1 maçlık cezayı ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na verilen 60 günlük cezayı onadı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

'Tahkim Kurulu 26 Şubat 2015 günü (14) sayılı toplantısında gündemindeki maddeleri inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2015/32

Giresun Spor Kulübü'nün, PFDK'nın 05.02.2015 tarih ve E.2014-2015/698, K.2014-2015/829 sayılı kararına itirazına ilişkin dosyada, Giresun Spor Kulübünden istenen bilgi ve belgelerin geldiği görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde PFDK'ca Giresun Spor Kulübü'ne, müsabakaya usulsüz seyirci almasından dolayı FDT'nin 49. maddesi uyarınca verilen 26.000.-TL para cezasının, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü'nün 25.02.2015 tarihli ve 77033770-34447 (14328) sayılı yazısı dikkate alınarak kaldırılmasına oybirliğiyle, (K.2015/54);

2- E.2015/48

Bursa Nilüfer Spor A.Ş. 'nin, yöneticisi Abdullah Nezih Alaçam ile ilgili PFDK'nın 19.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/778, K.2014-2015/916 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca, Bursa Nilüfer Spor A.Ş. yöneticisi Abdullah Nezih Alaçam'a, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-b. maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 5.000.-TL para cezasının, hakem raporunda, sportmenliğe aykırı hareketin ne olduğunun açıkça belirtilmemiş olması nedeniyle kaldırılmasına oybirliğiyle (K.2015/55);

3- E.2015/49

Soma Spor Kulübü'nün, futbolcusu Resul Furkan Demir ile ilgili AFDK'nın 19.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/1136, K.2014-2015/1434 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- AFDK'ca Soma Spor Kulübü futbolcusu Resul Furkan Demir'e, rakip takim seyircilerine sözle ve eylemle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-a maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle (K.2015/56);

4- E.2015/50

Büyükşehir Belediye Erzurum Spor Kulübü'nün, futbolcusu Sinan Uzun ile ilgili PFDK'nın 19.02.2015 tarih ve E.2014-2015/772 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Erzurum Spor Kulübü Futbolcusu Sinan Uzun'un rakip takim sporcusuna yönelik şiddetli harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43/1 ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 1.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına oybirliğiyle, (K.2015/57);

5- E.2015/51

Suruç Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Ali Mesut'un, AFDK'nın 19.02.2015 tarih ve E.2014-2015/1134, K.2014-2015/1431 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; AFDK'ca Suruç Gençlik ve Spor Kulübü futbolcusu Ali Mesut'a topsuz alanda rakip takım futbolcusuna kural dışı harekette bulunması nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle (K.2015/58);

6- E.2015/55

Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün, futbolcusu Ahmet Yılmaz Çalık ile ilgili PFDK'nın 19.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/778, K.2014-2015/923 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Yılmaz Çalık'a rakip takim sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43/1. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşıdığı anlaşıldığından Gençlerbirliği Spor Kulübü futbolcusu Ahmet Yılmaz Çalık'ın 'yaptırımın ertelenmesi' talebinin kabulüne, PFDK'ca verilen 2 resmi müsabakadan men cezasından henüz infaz edilmeyen yalnız 1 resmi müsabakadan men cezasının 1 yıl süreyle ertelenmesine, ertelenmeyen 1 resmi müsabakadan men cezasının ise derhal infazına oybirliği ile (K.2015/59);

7- E.2015/56

Beşiktaş A.Ş.'nin ,PFDK'nın 19.02.2015 tarihli ve E.2014-2015/765, K.2014-2015/907sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde; PFDK'ca Beşiktaş A.Ş.'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2 maddesi uyarınca tribün kapatma ve 200.000.- TL para cezası verilmesine, cezanın ihlalin gerekleştirildiği doğu ve kuzey tribünde infaz edilmesine, FDT'nin 53/4.maddesi uyarınca cezaya neden olan tribünlere ilgili müsabakada giriş yapan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle ilgili cezanın infaz edildiği müsabakaya girişlerinin engellenmesine dair verilen kararda sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle (K.2015/60);

8- E.2015/57

Kayseri Spor Kulübü'nün, futbolcusu Cem Can ile ilgili PFDK'nın 19.02.2015 tarih ve E.2014-2015/ 764, K.2014-2015/917 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Kayseri Spor Kulübü Futbolcusu Cem Can'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası verilmesinde ve olayın oluş şekli dikkate alınarak eylemine FDT'nin 12. maddesi uygulanması suretiyle cezanın neticen ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 4.300.-TL para cezası olarak tayininde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Kayseri Spor Kulübü futbolcusu Cem Can'ın 'yaptırımın ertelenmesi' talebinin reddine; oybirliği ile (K.2015/61);

9- E.2015/58

Manisa Spor Kulübü'nün, futbolcuları Gökhan Sazdağı ve Berk Neziroğluları ile ilgili PFDK'nın 19.02.2015 tarih ve E.2014-2015/764, K.2014-2015/918 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- PFDK'ca Manisa Spor Kulübü futbolcusu Gökhan Sazdağı'na rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- Her ne kadar Manisa Spor Kulübü futbolcusu Berk Neziroğluları'nın müsabaka hakemine yönelik eylemi PFDK'ca sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları ve küçük düşürücü niteliği karşısında eylemin, FDT'nin 41/1-a maddesi kapsamında hakaret ihlali oluşturduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin 'hakaret' şeklinde düzeltilerek onanmasına; bu haliyle cezanın da eylemin niteliğine uygun tayini gerekmekle birlikte aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca Manisa Spor Kulübü futbolcusu Berk Neziroğluları'na verilen 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliğiyle;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Manisa Spor Kulübü futbolcuları Gökhan Sazdağı ile Berk Neziroğluları'nın 'yaptırımın ertelenmesi' taleplerinin reddine oybirliğiyle (K.2015/62);

10- E.2015/59

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kaş'ın, PFDK'nın 19.02.2015 tarih ve E.2014-2015/789, K.2014-2015/911 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kaş'a rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4.maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 6.500.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- Her ne kadar Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kaş'ın ihraç sonrası müsabaka hakemine ve rakip takım taraftarlarına yönelik eylemi PFDK'ca sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları karşısında eylemin FDT'nin 41/1-a maddesi kapsamında hakaret niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin 'hakaret' şeklinde düzeltilerek onanmasına; bu haliyle cezanın da eylemin niteliğine uygun tayini gerekmekle birlikte aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle PFDK'ca Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kaş'a verilen 2 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezasının onanmasına oybirliği ile;

- Neticeten cezaların birleştirilmesi suretiyle PFDK'ca Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kaş'a verilen 5 resmi müsabakadan men ve 19.500.-TL para cezasının, aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle onanmasına, oybirliğiyle;

- Kurulumuzun yaptırımın ertelenmesine ilişkin kararlarında ve FDT'nin 102. maddesinde belirtilen şartları taşımadığı anlaşıldığından Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü futbolcusu İbrahim Kaş'ın 'yaptırımın ertelenmesi' talebinin reddine oybirliğiyle (K.2015/63);

11-E.2015/60

Ceyhan Spor Kulübü teknik sorumlusu Hayrettin Gümüşdağ ile futbolcusu Emir Aykurt'ın, AFDK'nın 23.02.2015 tarih ve E.2014-2015/1144, K.2014-2015/1453 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Müsabaka görüntüleri de izlenmek suretiyle tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde,

- AFDK'ca Ceyhan Spor Kulübü teknik sorumlusu Hayrettin Gümüşdağ'a, rakip takım kaleci antrenörüne sözle hakaret etmesi nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- Her ne kadar Ceyhan Spor Kulübü futbolcusu Emir Aykurt'un ihraç sonrası hakeme yönelik eylemi AFDK'ca sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirilmişse de, Kurulumuzun yerleşik içtihatları çerçevesinde eylemin FDT'nin 41/1-a.maddesi kapsamında hakaret niteliğinde olduğu anlaşıldığından, eylemin niteliğinin 'hakaret' şeklinde düzeltilerek onanmasına; bu haliyle cezanın da eylemin niteliğine uygun tayini gerekmekle birlikte aleyhe bozma yasağı ve cezanın re'sen aleyhe bozulamaması nedeniyle AFDK'ca Ceyhan Spor Kulübü futbolcusu Emir Aykurt'a verilen -ihraç olması nedeniyle oynamaması gereken ilk resmi müsabaka dışında ayrıca- bir resmi müsabakadan men cezasının (kırmızı kart gereği 1 maç+ 1 maç= 2 maç) onanmasına, oybirliğiyle; (K.2015/64);

12-E.2015/61

Trabzon Spor A.Ş.'nin, kulüp başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulübün kendisi ile ilgili PFDK'nın 17.02.2015 tarih ve E.2014-2015/755, K.2014-2015/901 sayılı kararına itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Tüm dosya kapsamı dikkate alınarak yapılan müzakere neticesinde;

- Yerinde görülmeyen duruşma talebinin reddine;

- PFDK'ca Trabzonspor A.Ş.'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2 maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- PFDK'ca Trabzonspor A.Ş.'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 5.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- PFDK'ca Trabzonspor A.Ş.'ye kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3 maddesi uyarınca 150.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- PFDK'ca Trabzonspor A.Ş. Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3 ve 38/1-b ve 11. Maddeleri uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 40.000.-TL para cezası verilmesinde sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, yapılan itirazın reddine, cezanın onanmasına, oybirliğiyle;

- Fazla yatırıldığı anlaşılan 2.000.-TL harcın talep halinde TRABZONSPOR A.Ş.'ne iadesine (K.2015/65);

13-E.2015/62

Galatasaray A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 13.02.2015 tarihli toplantısında aldığı 'Spor Toto Süper Lig'de Futbolcuların Uygunluğu ve Yerli Futbolcu Teşvik Sistemi' kararının bir kısmının iptaline yönelik başvurusuna ilişkin dosya incelendi. Gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde,

- Galatasaray A.Ş.'nin, anılan kararın iptali istemi ile Kurulumuza 23.02.2015 tarihli başvurusundan feragat beyanını içeren dilekçe verdiği görüldüğünden, Galatasaray A.Ş.'nin başvurusunun feragat medeniyle reddine oybirliğiyle;

- Yatırılan 2.000.-TL harcın talep halinde Galatasaray A.Ş.'ye iadesine oybirliğiyle (K.2015/66);

14- E.2015/52

Dumlupınar Üniversitesi Spor Kulübünün, TFF yönetim Kurulu'nun 13.02.2015tarih ve 57sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Taraf teşkili sağlanarak, Dumlupınar Üniversitesi Spor Kulübü'nün başvuru dilekçesinin toplantı gününden önce cevaplanmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine;

15-E.2015/53

Kumbağ Spor Kulübü'nün, TFF yönetim Kurulu'nun 13.02.2015tarih ve 57sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Taraf teşkili sağlanarak, Kumbağ Spor Kulübü'nün başvuru dilekçesinin toplantı gününden önce cevaplanmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine;

16-E.2015/54

Çorlu Gençler Birliği Spor Kulübü'nün, TFF yönetim Kurulu'nun 13.02.2015tarih ve 57sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Taraf teşkili sağlanarak, Çorlu Gençler Birliği Spor Kulübü'nün başvuru dilekçesinin toplantı gününden önce cevaplanmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine;

17-E.2015/63

Çerkezköy Spor Kulübü'nün, TFF yönetim Kurulu'nun 13.02.2015tarih ve 57sayılı toplantısında aldığı karara itirazı incelendi. İtirazın süresinde olduğu, gerekli harcın yatırıldığı görüldü. Taraf teşkili sağlanarak, Çerkezköy Spor Kulübü'nün başvuru dilekçesinin toplantı gününden önce cevaplanmak üzere TFF Genel Sekreterliği'ne gönderilmesine;

Karar verilmiştir.

Tahkim Kurulu'

Skorer

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/tahkim-bes...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?