Bilime ve Öğrenmeye Aşık Analitik Beyinleri Her Daim Mest Etmiş 11 Muhteşem Meslek

 > 
149PAYLAŞIM

Gökyüzüne her baktığınızda kendinizi kainatın sınırsızlığı hakkında heyecanlanırken mi buluyorsunuz? Çocukluğunuz adeta Zihni Sinir gibi evin içerisinde kendi kendinize icatlar yaparak mı geçti? Sayılarla büyüleniyor, genetiğin, yaşamın, maddenin bilinen tüm sırlarını okumaya doyamıyor musunuz? Siz gerçek bir fen bilimleri aşığısınız!

Occupational Information Network (O*NET), veri tabanındaki 974 mesleğin içerisinden fen bilimleriyle en çok iç içe olmayı gerektiren meslekleri seçmiş. Bunlardan 11 tanesini bilim aşıkları için derledik.

1. Astronom

Tarih öncesi çağlardan bu yana gökyüzü dünyanın her yerindeki kültürlerden insanların ilgisini çekti ve çekmeye devam ediyor. Astronom, astrofizikçi ya da gök bilimci, yani astronomi ya da astrofizik üzerine araştırmalar ve çalışmalar yapan bir bilim insanı olmak elbette tam da bilim aşıklarına göre.

2. Kimyager

Organik kimya, anorganik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi, kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alarak araştırma geliştirmeden kalite kontrole, kalite güvenceden, üretime, teknik yönetimden, sorumlu müdürlüğe kadar her alanda bilimle iç içe çalışabilirsiniz.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Eczacıbaşı'nın kurucusu Nejat Eczacıbaşı, Alfred Nobel, Robert Boyle, Louis Pasteur, Linus Pauling ve Nobel ödüllü Aziz Sancar, dünyadan ve Türkiye'den bazı ünlü kimyagerler...

3. Hayvan bilimci

Zooloji ya da hayvan bilimi, eski Yunanca'da zōon (hayvanlar topluluğu) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiş.

Eski çağlarda yaşamış ve bugün soyu tükenmiş birçok tür, ve tabii günümüzde yaşayan bütün hayvanlar zoolojinin inceleme alanına giriyor. İnsanların merak ve araştırma eğilimiyle ortaya çıkan zoolojinin insanlık tarihi kadar eski olma olasılığı var. Zooloji tıptan toplum sağlığına, ziraatten uzay bilimlerine kadar tüm alanları ilgilendiriyor; ve bu alanlarda yapılacak herhangi bir araştırma biyolojinin, dolayısıyla zoolojinin kapsamına giriyor.

4. Mühendis

Mühendisler tanım itibariyle, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı; çeşitli yapılar (yol, köprü, bina, peyzaj, çevre, şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık), gıda (tarım, beslenme), fen (fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik), teknik (uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri) ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış kimselerdir.  

Ya da Arthur Mellen'ın deyimiyle mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır."

5. Veteriner hekim

Hayvanların beslenmelerine, hastalıklarına, rahatsızlıklarına ve yaralanmalarına uzmanlıkla müdahale eden, koruyucu hekimlik uygulamalarıyla hastalıkları ve bozuklukları daha oluşmadan önleyen, hayvan hastalıklarının ve parazitlerin kontrol altına alınması için araştırmalar ve uygulamalar yapan, yaptığı çalışmalarla insan sağlığına da hizmet eden tıp mensuplarını kuşkusuz bu gruba dahil edebiliriz.

6. Dahiliye uzmanı

Tıbbın en kapsamlı ana bilim dalı olan iç hastalıkları / dahiliye, insanın sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer ve kan hastalıkları ile, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve alerjik hastalıklarla ilgilenir. Allerji, İmmünoloji, Endokrinoloji ve Metabolizma, Gastroenteroloji, Hematoloji, Nefroloji, Romatoloji, Geriatri, Tıbbi Onkoloji, İş ve Meslek Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanlığı da alt dallarından sayılıyor.

7. Epidemiyolog

Epidemiyoloji sözcüğü eski Yunan dilinde epi (üstüne, üzerine), demos (halk) ve logos (söz-söylev) sözcüklerinden kökenleniyor. Sözlük anlamı olarak halk ile igili olmasına rağmen; mikrobiyolojik epidemiyoloji, hayvan epidemiyolojisi, bitki epidemiyolojisi bilim dalları da bu ismi kullanırlar. 

Epidemiyoloji, toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili durumların dağılımını, görülme sıklıklarını ve bunları etkileyen belirteçleri inceleyen bilim dalıdır. Sağlığı geliştirmek, salgın hastalıklarla mücadele etmek, bunları azaltmak için veriler toplamak, yorumlamak ve kullanmak bu bilim dalının amaçlarındandır.

8. Mikrobiyolog

Bilim mesleklerinden biri; genellikle çıplak gözle görülemeyen nesneleri araştıran bilim insanı. Mikrobiyologlar özellikle bakteri, yosun ve mantar gibi mikroskobik organizmaların büyümesini ve özelliklerini araştırıyorlar. Viroloji (virüslerle çalışma); immünoloji (enfeksiyonlarla mücadele mekanizmalarının çalışması); veya biyoinformatik (biyolojik verilerin analizi için yöntemler almak, düzenlemek ve onların saklanması) da alanlarına giriyor.

9. Biyolog

Tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir.

Hayatın gizemleri tarihteki tüm insanları etkilediğinden; insanın fiziksel yapısı, bitkiler ve hayvanlar hakkındaki araştırmalar tüm toplumların tarihlerinde yer bulur. Bu kadar ilginin bir kısmı, insanların hayata hükmetme ve doğal kaynakları kullanma isteğinden gelmekte. Soruların peşinden koşmak, insanlara, organizmaların yapıları hakkında bilgi kazandırdı ve de yaşam standartları, zamanla yükseldi. İlginin bir diğer kısmı ise, doğayı kontrol etme isteğinden çok, onu anlama isteğinden gelmektedir. Bu araştırmaların ilerletilmesi, bizim dünya hakkındaki düşüncelerimizi de değiştirmiştir.

10. Fizikçi

Fizik, eski Yunanca'da fisis (doğa)'dan geliyor. Maddeyi, maddenin uzay-zamanda hareketini enerji ve kuvveti de kapsamak üzere bütün ilgili kavramlarla birlikte inceleyen doğa bilimidir. Daha genel olarak, evren ile ilgili nasıl'ları cevaplamak için doğanın genel bir analizidir. 

Aynı zamanda en eski akademik disiplinlerden biridir ve diğer tüm disiplinleri de etkileyebilmesi bakımından önemlidir.

11. Ve tabii, matematikçi

Yunanca matema (bilgi, çalışma, öğrenme) anlamına gelir. 

Matematikçiler, başta bilimsel araştırmalar olmak üzere; iktisat, pazarlama ve sigorta ile ilgili alanlarda, okullarda ve üniversitelerde, meteoroloji, lojistik ve görüntü işleme mesleklerinde ve özellikle bilişim teknolojisi alanında her şeyi etkilerler. Dünya genelinde doğa bilimleri, mühendislik, bilişim ve finans gibi birçok alanın temel aracı matematiktir. 

Matematik, soyutlama ve mantığı kullanarak ve sistemli çalışmayla fiziksel objelerin biçimlerini ve hareketlerini saymayı, hesaplamayı ve ölçmeyi mümkün kılar.

Bonus: Galileo Galilei, matematik için şöyle der:

Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz. O, matematik dilinde yazılmış; harfleri üçgen, daire ve diğer geometrik şekillerdir. Bu dil ve harfler olmaksızın kitabın bir tek sözcüğünü anlamaya olanak yoktur. Bunlar olmaksızın yapılan, karanlık bir labirentte amaçsızca dolaşmaktır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
kadaksk

hani imam, ulema yok mu?

thesameoldblues

astronom olmayın direk işsizsiniz

busra-kucuk

"Matematik asla yalan söylemez." derler.

busra-kucuk

"Bir matematikçi sanmaz fakat bilir. İnandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder. Güveninizi beklemez. Belki dikkat etmenizi ister." Henri Poincaré

foreverindebt

#11 tek gerçek bilim.

buketyucel

Hani Coğrafyacı ?

Görüş Bildir