Görüş Bildir
Haberler
RTÜK İnterneti Denetleyecek, Konut Desteği Artacak: Yeni Torba Tasarıda Hayatımızı Etkileyecek 15 Şey

etiket RTÜK İnterneti Denetleyecek, Konut Desteği Artacak: Yeni Torba Tasarıda Hayatımızı Etkileyecek 15 Şey

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Yeni torba tasarıda konut desteğinden KDV'ye birçok konuda düzenleme yer alıyor. En çok dikkat çeken ise internet yayıncılığında RTÜK'e denetim yetkisi tanıyan düzenleme...

Torba tasarıda hayatımızı değiştirebilecek 15 maddeye birlikte bakalım.

1. İnternet, RTÜK'ün denetimine giriyor.

1. İnternet, RTÜK'ün denetimine giriyor.

Komisyonda kabul edilen torba tasarıda RTÜK'ün internet yayınlarına denetim yetkisi veren bir madde de bulunuyor. Kanun tasarısına göre, RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, bu hak ve lisansları ile yayınlarını internet ortamından da sunabilecek.

Yayın hizmetlerini sadece internet üzerinden sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar üst kuruldan yayın lisansı yetkisi alacak.

Sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

Sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek.

RTÜK'ten geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunmayan ya da bu hak veya lisansı iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletildiği tespit edilirse, sulh ceza hakimi, internet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine karar verilebilecek. Sulh ceza hakimi, RTÜK'ün talebini en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak. Bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek.

Yurt dışı merkezli internet yayın kuruluşları da bu yasa kapsamına alınıyor.

Yurt dışı merkezli internet yayın kuruluşları da bu yasa kapsamına alınıyor.

Yabancı kuruluşlar da internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için Türkiye'nin yargı yetkisi altındaki diğer kuruluşlar gibi RTÜK'ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu olacak.

2. Net asgari ücretlilere asgari geçim indirimi.

2. Net asgari ücretlilere asgari geçim indirimi.

Net asgari ücretlilere, bu yılın ocak ayında maaşının net asgari ücretin altında kalması halinde, bu durumu telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi sağlanacak. 

Hizmet erbabına hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar ile iş kaybı, iş sonu ve iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımlar ücret kapsamında sayılacak.

3. Elektrikli araçlar MTV kapsamına alınıyor.

3. Elektrikli araçlar MTV kapsamına alınıyor.

Elektrik motorlu otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, arazi taşıtı ile motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Bu araçlar muadil araçların yüzde 25'i oranında vergilendirilecek. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa, 'taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç' ifadesi, 'motor gücü' tanımı olarak ekleniyor.

Ayrıca torba tasarıda, 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviki getiriliyor.

4. Şeker üretimi kotalarını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

4. Şeker üretimi kotalarını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Tasarıda yer alan kanun maddelerinden biri de şeker kotası. Tasarıya göre, şeker üretimi kotalarının belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kurulunda olacak.

5. Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik ediliyor.

5. Yenilenebilir enerji kaynakları teşvik ediliyor.

Tasarıyla, apartmanlarda yer alanlar dahil olmak üzere; konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak. Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kilovatı geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada olacak.

6. Engellilere destek ile ilgili yeni düzenleme.

6. Engellilere destek ile ilgili yeni düzenleme.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinden engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlere tahsis edilebilecek yüzde 5'lik kısmın kullanım alanı ve usulleri yeniden belirlenecek. Böylece, engellilerin ve yaşlıların topluma uyumunu kolaylaştıracak ve erişilebilirliklerini sağlayacak her türlü proje ve faaliyet ile yapım, kiralama işleri bu kaynak ile gerçekleştirilebilecek.

7. Madenlerdeki kazalarda hayatını kaybedenlerin ailesine istihdam.

7. Madenlerdeki kazalarda hayatını kaybedenlerin ailesine istihdam.

Tasarı'ya göre, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihlerinde kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden biri olmak üzere toplam bir kişi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek.

8. Tasarı istihdama olan desteği genişletiyor.

8. Tasarı istihdama olan desteği genişletiyor.

2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde) işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanacak. 

İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.

Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak.

9. Ölüm aylığı hakkı düzenleniyor.

9. Ölüm aylığı hakkı düzenleniyor.

Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaş, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.

Ay içerisinde 30 günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde arşiv yükünün azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin kaldırılması amacıyla işverenin beyanı kabul edilecek ve ilgili kurumca bu belgeler gerekli görülmedikçe istenilmeyecek.

10. Nükleer Santraller için teşvik geliyor.

10. Nükleer Santraller için teşvik geliyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya ile imzalanan nükleer enerji santrali yatırımları, Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da öngörülen teşvik ve desteklerden yararlanabilecek.

11. Bireysel emeklilikte cayma süresi artırılıyor.

11. Bireysel emeklilikte cayma süresi artırılıyor.

Bakanlar Kuruluna; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verilecek.

12. Tasarıyla vatandaşlara verilen konut desteği artırılıyor.

12. Tasarıyla vatandaşlara verilen konut desteği artırılıyor.

Kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

13. Çeyiz desteği artıyor.

13. Çeyiz desteği artıyor.

Çeyiz hesabında devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkartılacak.

14. Ek ders ücreti karşılığında görev yapmış öğretmenlere sözleşmeli personel olma fırsatı tanınıyor.

14.  Ek ders ücreti karşılığında görev yapmış öğretmenlere sözleşmeli personel olma fırsatı tanınıyor.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapmış öğretmenlerden, bu görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olması, öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları, KPSS'den belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmelerine imkan sağlanacak.

15. Askeri Yüksek İdare Mahkeme kararlarına yeniden yargılama yolu açılıyor.

15. Askeri Yüksek İdare Mahkeme kararlarına yeniden yargılama yolu açılıyor.

Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin 'tarafsız ve bağımsız olmadığı' iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruları derdest olanlar, tasarının kanunlaşmasından itibaren 3 ay içinde Ankara idare mahkemelerinden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecek. Bu sürede başvuruda bulunmayanlar, AİHM'ce münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay içinde de yeniden yargılama talep edebilecek.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
857
404
78
50
19
18
16
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Peina

Bu RTUK kadar kanser bir kurum görmedim.

Ali Desidero

Kuzey Kore Patch Loading %92

sulo1719

Patch tamamen kurulmadan önce kaçmak lazım. Başka yol göremiyorum malesef.

Berke Aydoğan

RTÜK'ün TV'lerde sansür uygulama amacı çocukları korumak değil mi? Netflix, Blu TV gibi platformlara üye olmak için de kredi kartı bilgileri lazım bunun için... Devamını Gör

Koray Doruk

tamam da netflixte +16 +13 gibi ibareler var ki bunun üstüne ne içerdiğini de yazıyor mesela “cindellik, şiddet, dil” yani dizinin içinde küfür var mı seks v... Devamını Gör