Görüş Bildir
Haberler
Poyrazköy Davasının Gerekçeli Kararı Açıklandı: 'İnandırıcı Delil Yok'

Poyrazköy Davasının Gerekçeli Kararı Açıklandı: 'İnandırıcı Delil Yok'

ATKN
22.10.2015 - 10:13

Toplam 6 dosyanın birleştirilmesiyle oluşturulan 84 sanıklı Poyrazköy davasında gerekçeli karar açıklandı. 1774 sayfalık gerekçeli karar 13 bölümde anlatıldı. Kararda, delillerin sahte olduğu, inandırıcı delil bulunamadığı vurgulandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

HaberTürk'ten Sedef Şenkal Demir'in haberine göre 'Kafes eylem planı', 'Amirallere suikast', 'Gölcük'te ele geçirilen belgeler' ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştirildiği 84 sanıklı 'Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat' davasında verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. 

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi 1774 sayfa ve 13 bölümde anlattığı beraat gerekçesini, 'Delillerin kanuna aykırı bir sekilde elde edilisi, imaj alma islemlerinin yapılmamış oluşu, dijital delillere el konulduktan sonra ve dijital delillerin soruşturma makamlarının elinde iken verilerle oynanmış oluşu, ekleme ve silinme islemlerinin yapılıp verilerin değiştirilmiş oluşu, benzer tüm dava dosyalarında özel olarak belirlenmiş aynı kişilerin tüm soruşturma aşamalarında görev almış olmaları, dijital delillerin incelenmesine yönelik soruşturma ve kovuşturma aşamasında takınılan olumsuz tavırlar, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için sanıklar ve müdafiileri tarafından yapılan pek çok talebin kanuna uygun gerekçe gösterilmeden reddedilmiş oluşu dikkate alındığında soruşturma ve kovuşturma makamında görev alanların belli bir grup ya da yapı adına hareket ettiklerine dair kuvvetli şüphelerinin bulunması, açıkça delillere el konulduktan sonra sahteciliğin yapılmış olduğu' şeklinde sıraladı.

Suçu işlemediler

Aralarında emekli Koramiraller Kadir Sağdıç ve Ahmet Feyyaz Öğütçü ile Tuğamiral Mehmet Fatih Ilğar ve emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın da bulunduğu 83 sanığın üzerilerine atılı suçu işlemedikleri gerekçesiyle beraatını, vefat eden bir sanığın dosyasının da düşürülmesini karar veren mahkeme dellilerin inandırıcı olamadığının da altını çizdi. Mahkeme beraat kararını davanın delillerini, Adli Bilisim standartlarına ve uluslararası olay yeri inceleme, delil toplama, delil koruma ve delil bütünlügü kural ve regülasyonları ile CMK ve Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeligi'nde belirtilen sınırlar dahilinde değerlendirerek verdiğini belirtti.

Beraat gerekçesi ise şöyle detaylandırıldı:

Poyrazköy davası yönünden:

'Poyrazköy davası olarak bilinen davada Beykoz İlçesi Poyrazköy Keçilik Mevkii ve Kaynarca Köyünde bulunan mühimmatla sanıkların bağını kuracak, somut ispat edilebilirdelillerin dosyada mevcut olmadığı, aksine sanıkların mühimmatları gömerken görenkimsenin bulunmadığı, olay yerinden elde edilen kıl numuneleri ile sanıklar arasında herhangi bir irtibatın belirlenemediğinin rapor edildiği, sinyal bilgilerine göre sanıkların mühimmatların gömüldüğü tarihlerde olay mahallinde bulunmadıkları dikkate alındığında mühimmatlarla herhangi bir ilgilerinin tespit edilemediği...'

Kafes Eylem Planı davası yönünden:'Davanın temelini sanıklardan Levent Bektas'ta bulunan 1 Nolu CD ve 3 Nolu DVD olarak adlandırılan dijital delillerin oluşturmaktadır. Davaya ilişkin olarak emniyetin hazırladıgı tüm tutanak ve inceleme raporlarının adli bilişim temel prensipleri ve standartlarına göre eksik hazırlandığı, dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davaya konu olan dijital delillerin incelenmesinin hangi inceleme yazılımı ile ve hangi sürümü ile yapıldığı, delile ait fiziksel bilgiler delilin bütünlüğünün bozulmaması için kullanılan donanım veya yazılıma ait bilgiler saat bilgileri, orjinal delilin nereye ve nasıl kopyalandığı, incelemeyi yapan kişinin uzmanlığının ne olduğu gibi hususların tutulan tutanak ve raporlarda açıkça belirtilmemiştir. Tanık ifadeleri, el koyma işlemleri birlikte değerlendirildiğinde el konulan delillerin emniyete taşınması sırasında da gerekli hassasiyetin gösterilmediği, yalnızca bir defa açılabilecek şekilde tasarlanmış delil torbalarının kullanılmadığının anlaşılmıştır. Soruşturmanın daha başında delillerin güvenilirliğini yitirdiği ve delil bütünlüğünün bozulduğu anlaşılmıştır...' 

Emniyet eleştirildi

Gerekçeli kararda, Emniyet tarafından 22/04/2009 tarihinde gerçeklestirilen arama ve el koyma sırasında kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket edildiği belirtildi. Bu konuda, 'El konulan dijital materyallerin adli imajlarının olay yerinden alınmaması, yine adli ve önleme aramaları yönetmeliğine aykırı sekilde dijital delillere ait imaj kopyalarının sanıklara veya vekillerine el koymadan sonra uzun bir süre verilmemesi, suç unsuru içeren dosyaların bulundugu dijital delillerin 22 Nisan ve 4 Mayıs 2009 tarihleri arasında emniyet müdürlüğünde imajlarının alınmaması, alınmış olsa dahi raporlanmaması, imajlara ait HASH degerleri hesaplanmadığı için delil bütünlüğünün sağlanamamış oluşu, delillerin güvenilirliğine ilişkin ciddi şüphelerin oluşturmuştur. CD ve DVD'lerde bulunan suç unsurunu içeren dosyaların tarih ve saatleri ile oynanmış olması ve manipüle edilmiş olması, suç unsuru içeren dosyaların emniyette inceleme altında olduğu, 24/04/2009 ve 09/05/2009 tarihleri arasındaki süre içerisinde bilgisayar sistem tarihinin geri alınması suretiyle 1 Nolu CD ve 3 Nolu DVD'ye eklendiğine dair ciddi şüphelerin oluşması, elektronik verilerden elde edilen bulguların delil olarak kullanılabilmesi ve yargı makamına sunulabilmesi için gereken akla uygunluk, kabul edilebilirlik, gerçeklik, eksiksiz olmak, güvenilirlik, inanılabilirlik ve tekrar edilebilirlik gibi unsurların dava dosyasının pek çok aşamasında gerçekleşmemiş oluşu, kanun, yönetmelik, uluslararası hukuk ve bilimsel yöntemlere uygun olmayan son derece şüpheli ve manipülasyona uğramış dijital delillerin mahkememizce delil olarak kabul edilmesinin mümkün değildir' değerlendirilmesi dikkat çekti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Çağdaş Eğitim Vakfı Davası hakkında: 

'Çağdaş Yasamı Destekleme Derneği'nin Kadıköy Şubesi'nde ele geçirilen Maxtor marka hard disk içerisinde yer alan suç unsuru tasıyan dosyalarda sahtecilik yapılmış olması nedeniyle itibar edilmesinin mümkün bulunmadığı, sanıkların bu dijital veriye dayalı olarak suçlandıkları ve üzerlerine atılı suçları işlemedikleri anlaşıldığından tüm sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektigi kanaatine varılmıştır.' 

Amirallere suikast davası: Soruşturma başlangıcına esas olan İstanbul Emniyet Müdürlügü Elektronik Sube Müdürlüğüne 15.07.2009 günü yapılan7468 nolu Elektronik posta ihbarında bir kısım Deniz Harp Okulu ögrencisinin uyuşturucu kullandığı, birbirlerine uyuşturucu teminettikleri, fuhuş yaptıkları, fuhuş için kadın temin ettikleri iddia edilmis, açık adres bilgileri verildiği hatırlatıldı. Devamında da 'Yapılan soruşturma ve kovuşturma aşamasında bu yönde herhangi bir delil bulunamamıştır. Sahte olduğu anlaşılan bir ihbara dayanılan aramada bulunduğu ifade edilen belgenin sanığa ya da sanıklara aidiyeti konusunda hiç bir kanıt bulunmamaktadır. Sanıkların terör olayında kullanacakları iddia edilen bombanın üzerinde ‘Alb. Tayfun Duman'dan gelecek fizibiliteye göre Ugur ve Metin Pasa'ya yapılacak operasyonun detay ve tarihlerini Levent Bektas Orhan Yücel Albay üzerinden iletecek Size teslim edilen malzemeleri korunaklı bir yerde tutunuz.' notunu yazmaları ya da bulundurmaları, ihbar mektubunun inandırıcılığı ile birlikte değerlendirildiğinde hayatın olağan akışına uygun bulunmamaktadır. Kaldı ki isimleri geçen Esref Ugur Yigit ve M.Metin Ataç mahkemece tanık olarak dinlenmiş olup beyanlarında bu iddialarla ilgili herhangi bir bilgi veya duyumlarının dahi olmadığını, bu yönde herhangi bir şüphelerinin de bulunmadığını beyan etmişlerdir...'

İnandırıcı delil yok

Gerekçeli kararda, 'Sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri yönünde somut, kabul edilebilir, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delillerin dosya kapsamında elde edilemediği anlaşıldığından, tüm sanıkların üzerlerine atılı bulunan suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır...'

Dosyaya sehven giren evraklar tespit edildi

Adli emanate bulunan ve dosya delilleri ile ilgili olarak yapılan incelemede şaşırttı. Mahkeme dosyaya sehven girmiş evraklar olduğunu da tespit etti. Bu evraklarla ilgili olarak, '2009/706 sırasında kayıtlı bulunan; Ceren Ertürk, Sibel Kanneci, Ipek Mavili, Osman Karaduman, Sibel Musaoğlu, Cihan Demirci, Senem Kursun, Recep Altan Erarslan'dan elde edildiği belirtilen emanet eşyalarının mahkememiz dava dosyası ile ilgili olmadıgı, sehven dosyamız emanetine girdiği anlaşılmakta'

Bombalar orduya iade edilecek

Dava sonunda mahkeme emanette kayıtlı bulunanTapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi, Tapa M204A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi, Tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesi, Tapa M206A2KF-MKE ibareli el bombası fünyesinin Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kasımpaşa Askeri Savcılığı'nın 05/08/2014 tarih ve 2009/mtf.395 sayılı yazıları gereği Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na iadesine' karar verildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

allah allah internet kafede 4. sınıf bilgisayar uzmanlarına yaptırılan cd ler de mi sahteymiş vay arkadaş..