Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

15 Osmanlı Padişahı ve Bilinmeyen Yönleri

 > 
726PAYLAŞIM

Osmanlı Padişahlarının Bilinmeyen Yönleri

Osmanlı Padişahlarının Bilinmeyen Yönleri

Osmanlı padişahları denilince genellikle gözümüzün önüne gürleyen ve savaş meydanlarında kılıcını çekip cengaverlik yapan siyasi-askeri liderler gelir. Oysa gayet tabiidir ki, onların da her insna gibi duygusal-estetik bir hayatları vardı.

1. Osman Gazi

Ayakta dururken elleri dizlerini geçerdi. Bu tariften ya bacaklarının kısa ya da ellerinin normalden uzun olduğunu anlıyoruz ki, bu vücut yapısı Halife Abdülmecit’e kadar 600 küsür yıl boyunca yaşamıştır.

 • Bir giydiğini bir daha giymezdi. Sebebi müsrifliği değil, başka birini yani bir garibanı sevindirmekti. Birisi elbisesine dikkatlice baksa hemen çıkarıp ona bağışlardı.

 • Yemek sırasında değil ama yemekten önce müzik dinlerdi.

 • Bazı kaynaklar onun pehlivanlık yaptığını ve gayet sağlam bir silahşor olduğunu yazar.

 • Eski bir Türk kabile adeti vardı; Hıdrellez günü aşiret reisinin evi yağmaya açılırdı. Bey ile hanımı yanlarına hiçbir şey almadan evlerinden çıkarlar ve arkalarından aşiret mensupları hücum edip evi yağmalardı. Buna ‘Bey evinin açılması’denirdi. Osman Gazi’de yılda bir gün evini hücuma açardı.

2. Orhan Gazi

Osmanlı padişahları içinde 36 yıl süre ile en uzun hükümdarlık yapan üçüncü sultandır.

 • Orhan Bey’in bir özelliği de, yüz kadar kaleye hakim olması ve çoğu zamanını bunları dolaşmakla geçirmesidir. Bir seyyahın dediğine göre hiçbir şehirde bir aydan fazla durmazmış.

 • Salı ve Perşembe günleri oruç tutar, Mevlana hazretlerine hürmeten başına sikke giyer ve üstüne de bir beyaz sarık sarardı.

3. I. MURAD (Hüdavendigar)

Batı kaynaklarında hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen bir avcı ve kibar bir şövalye olarak öne çıktı ve doğruluğun simgesi olarak tanındı.

 • Özel bir kütüphanesi olduğunu bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır.

 • Mevlana’ya karşı aşırı bir sevgisi bulunuyordu. Bir görüşe göre ‘hünkar’ ve ‘hüdavendigar’ unvanlarını almasında bu derin sevginin etkisi vardır.

 • Bizzat savaş meydanında, uğradığı bir suikastla şehit edilen tek Osmanlı padişahıdır.

4. Yıldırım Bayezıt

Bayezid bir senede Sinop’tan Eflâk’a geçip, bir yılda yıldırım gibi yedi kere yetiştiği için Emir Sultan Bursa’da ‘Bayezid im, sen Yıldırım oldun” demiş ve adı Yıldırım Bayezid Han olmuştur.

 • Ava ve avcılığa son derece meraklı olduğu bilinen hünkâr aynı zamanda iyi bir pehlivandır.

 • Tarihçiler silah kullanmaktaki maharetini ve ata binmekteki ustalığını anlata anlata bitiremez.

 • Kaynaklarda şiir yazdığı söylenen ilk padişahtır ve şiirlerinde Yıldırım mahlasını kullanmıştır.

 • Bir özelliği de İstanbul’u ilk kuşatan Osmanlı padişahı olmasıdır. Hatta bir değil birkaç defa kuşatmıştır.

 • Bayezid’in gümüşten büyük bir havuzu varmış ve gusül abdestini bu havuzda alırmış. Ulucami’nin ortasında çağlayan havuz onun su sevgisinin iyi bir kanıtıdır.

 • Timur’a esir düşen Bayezid’in yüzüğünün kaşındaki zehiri içerek intihar ettiği söylense de, aslında o kahrından ölmüştür.

5. Çelebi Mehmet

Osmanlı’yı Timur fetretinden çıkaran hünkâr devletin ikinci kurucusu olarak bilinir.

 • Şehzadeliğinde Güreşçi Çelebi diye anılmıştır.

 • El sanatı olarak urgancılıkla (kalın ip) iştigal etmiştir.

 • Haremeyn’e (Mekke ve Medine) her yıl sürre alayı düzenlenerek hediyeler gönderilmesi uygulaması onun zamanında başlamış ve bu uygulama mali açıdan en sıkıntılı devirlerde bile yaşayarak I. Dünya Savaşı sonlarına kadar devam etmiştir.

 • Her Cuma gecesi, öz malından yemek pişirtip yoksullara kendi eliyle dağıtırmış.

 • Çelebi Mehmet babası gibi avcılığa meraklı biriydi. Nitekim Edirne’de bir av partisi sırasında yaban domuzu kovalarken attan düşüp belkemiği zedelenmek ve ardından vücuduna inmek suretiyle vefat ettiğini biliyoruz.

6. 2.Murad

Musiki ve şiirden zevk alan padişah, sanatçılara ayrı bir önem vermiştir.

 • Osman Gazi’nin hastalığından dolayı oğlu Orhan’a yerini bırakması istisna edilirse bir padişahın kendi isteğiyle tahtını başkasına bıraktığı tek örnek ona aittir. Tahtı oğlu Mehmed ‘e iki defa bırakmasında görüldüğü gibi olgunluk ve bilgelik dolu davranışları yüzünden bazı kaynaklarda Padişah-ı hakim(Bilge Padişah)olarak yazılmıştır.

7. Fatih Sultan Mehmet

Ulemaya daima saygı gösterir ve ilmin üstünlüğüne inanırdı.

 • Venedikli Zorzi Dolfin’e göre az gülen, zeki, çalışkan, cömert, amacına ulaşmakta inatçı, her gün mutlaka kitap okuyan, Roma tarihini, Papaların hayatını, Heredot’un tarihini ve daha pek çok tarih kitabını okutup dinleyen, araştırmalar yapan eşsiz bir insandır.

 • Tutku derecesine varan en önemli hobisi haritacılıktı.

 • Şairliğiyle biline ilk Osmanlı padişahıdır. Şiirlerinde Avni mahlasını kullanmıştır.

 • Güzel sanatlara oldukça meraklıdır. Ok için parmağa takılan yüzükler, kemer tokaları ve kılıç kınları yapmıştır. Bir de değerli taş uzmanı olduğuna dair bir rivayet vardır.

 • Arapça ve Farsçanın yanında Yunanca ve Latinceyi anlayacak kadar da olsa biliyordu.

 • Ağaç, sebze ve çiçek yetiştirmeye meraklıydı. Zaman zaman sarayın bahçesinde bahçıvanlık yapmıştır.

 • Yemeklerini yalnız yiyen padişah bu adeti saraya getiren ilk kişidir.

 • Yalnız İstanbul’da değil bazı diğer şehirlerde de okçuluk tesisleri kurdurmuştur.

8. 2.Bayezıt

Şehzadelik yıllarında hat sanatına önem vermeye başlamıştır. Ardından tezhip sanatına yönelmiştir.

 • Bir diğer önemli etrafı bestekârlığıdır. Kaynaklarda beset yaptığından bahsedilen ilk padişahtır.

 • Çok iyi bir kemankeş yani okçu ve yay imalatçısıydı. Ata binmekten zevk duyardı.

 • Dış fetihlere değil iç fetihlere yönelen hükümdar Osmanlı padişahlarının en dindarlarındandır.

9. Yavuz Sultan Selim

Tarih Yavuz’un özel ilgi alanıydı. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde çok okumaktan dolayı gözlerinin bozulduğu ve bu yüzden mercek kullandığını bildiğimiz ilk Osmanlı padişahıdır. Geceleri 3-4 saat uykuyla yetinir,diğer zamanlarını okuyup yazmakla geçirirdi.

 • Topkapı Sarayı’nda bulunan ve sol kulağında incili bir küpe görünen resim genellikle Yavuz’a atfedilirse de ona ait değildir. Kulağında küpe hele bu resimdeki gibi incili bir küpe taşıdığı söylenemezse de, bazı yerlerde menguş yani bakır bir halka taktığı rivayeti geçmektedir.

 • Yavuz’un hobisi kuyumculuktu. Dil olarak Farsça, Arapça ve Tatarcayı öğrenmişti.

 • İyi yay yapmayı, ok atmayı çocuk denecek yaşlarda öğrenmişti. Çok mahir bir avcıydı.

 • Aynı zamanda bir koleksiyonerdi. Kutsal emanetler koleksiyonu vardı ayrıca Topkapı Sarayı’ndaki çini koleksiyonununda çok önemli bir kısmı ona aittir.

 • ‘İki Şerefli Şehrin (Mekke ve Medine) Hâkimi’ unvanını kabul etmemiş ‘Hakim’ yerine ‘Hadim’ yani ‘Hizmetkar’ denilmesini istemiştir.

 • Bazı kaynaklarda Mevlevi olduğu yazılır.

10. Kanuni Sultan Süleyman

Divan edebiyatının en fazla gazel yazan şairi unvanını açık farkla elinde tutar.

 • Çağının en şık giyinenlerindendir ve mücevherlere merakı had safhadadır.

 • Babası Yavuz gibi kuyumculuğa meraklıydı. Ayrıca Fatih gibi değerli taşalara tutkundu.

 • Kaliteli bir müzik kulağına sahipti ve iyi bir hat ustasıydı.

 • Arapça, Farsça, Tatarca ve Çağataycayı öğrenmişti.

 • Seramik meraklısıydı.

 • Kavaf (haffaf) yani kundura imalatçısıydı.

 • Hemen her kaynak nikris(gut veya damla) ve artrit hastalıklarından mustarip olduğunu yazmaktadır. Ölümünede bu hastalıklar sebep olmuştur.

 • 46 yıl padişahlık yapan Kanuni Osmanlı tarihinde en uzun süre hükümdarlık yapan kişi olmuştur.

11. 3.Murad

İyi silah kullanan ve iyi ata binen ve ava meraklı olan 3. Murad’ın boş zamanlarında ok başı imal ettiğini biliyoruz.

 • İlginç özelliklerinden birisi, ağzından Hayır sözünün nadiren çıkmasıdır.

 • Dünya tarihine özellikle hükümdarlarının yaptığı savaşlara ilgi duyduğu bilinir.

 • Saatlere özel merakı vardır.

 • Toplam 49 çocuğu doğmuş ve hiçbiri yaşamamıştır.

 • Yılın yedi mübarek gecesi olan Regaib, Mevlit, Miraç, Kadir, Ramazan ve Kurban bayramları ile Berat gecelerinde camilerde kandil yakılması uygulaması, onun emriyle başlamıştır

12. 1.Ahmed

O tarihe kadar en genç yaşta tahta çıkan hükümdar kimliğiyle tanınır. Onun rekorunu 7 yaşında tahta çıkan torunu IV. Mehmed kıracaktır.

 • Talihi neredeyse 14 rakamı üzeriden kurulmuştur. 14 yaşında tahta çıkmıştı. 14. Osmanlı padişahıydı ve 14 yıl padişahlık yapmıştı. Öldüğünde ise 28 yaşındaydı.

 • Tahta çıktıktan sonra sünnet olan ilk Osmanlı padişahıdır.

 • İyi bir kaşık ustasıdır.

 • Yetim malları için ayrı bir hazine teşkil edip yardımlarını o hazineden yapmıştır.

13. 1.Mustafa

İki kez tahta çıkmasına rağmen annesinin adı bilinmeyen tek Osmanlı padişahıdır. Oysa valide sultanlar Osmanlı saray hiyerarşisinin zirvesinde yer alırlardı.

 • En fazla bilinen özelliği kadınları asla yanına yaklaştırmamasıdır.

14. 4.Murat

Uyguladığı tütün, içki ve afyon gibi yasaklara karşı gelenleri öldürtmesiyle tanınır.

 • Büyücülere, falcılara ve remilcilere karşı büyük çaba sarf etmiştir.

 • Satranç ve dama oyunlarına meraklıdır.

 • Koşu halindeki attan başka bir ata atlayabilecek kadar iyi bir biniciydi.

15. 4.Mehmed

39 yıllık saltanat süresiyle Kanuni den sonra en uzun süre tahtta oturan padişah unvanına sahiptir.

 • Bir başka özelliği de 7 yaşında cihan devletinin başına geçmesidir.

 • Bedeni sağlamlığıyla meşhurdur. Bir av sırasında 20 saat at üstünde kaldığı ve yorulmadığı söylenir.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Dio İçerik Altı Banner
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
janset-cataltug

guzel icerik olmus:)eklemeler de yapilabilir mesela 2. bayezid çağatayca bilirdi bu da enteresan bir bilgidir bir de yavuz sultan selim anlatilirken kullanilan resim ona ait degil sah ismaile ait:) hatta basindaki tacin 12 imamı simgeledigi tahmin edilmektedir

cavidan.hacavdi

Şah İsmaile ait olduğunu sanmam

aysin-pir

III. Selim'in Reformlarını merak edenler için güzel bir yazı tavsiye ederim :)

mrt-ozn

kpss girenler için mi bu yazı :)

mustafattila

1. Murat'ın fotoğrafı yerine 2. Murat'ın fotoğrafını koymuşsun @muratçelik :)

root

Yıldırım Bayezid: Kaynaklarda şiir yazdığı söylenen ilk padişahtır Fatih Sultan Mehmet: Şairliğiyle biline ilk Osmanlı padişahıdır. Hangisi ilk? Padişahlar ne güzel, sanat, zanaat ile meşgul olmuşlar. Şimdikiler boş beleş...

klemenjero

mevzu kişi padişah olunca ikinci demeye tırsıyor tabi insan.

ansaneri

Sultan Selimi(sarı Selim) atlamışsınız.

suleyman-yagiz-saral

Onun zamanı 2. Selim diye geçmez zaten Sokullu Mehmet Paşa diye geçer Osmanlı'nın en vasat padişahlarından birisidir

Görüş Bildir