Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Dünyanın En İyi ve En Kötü Ülkeleri Seçildi

 > 
398PAYLAŞIM

BM’den Dünya Bankası’na kadar birçok örgütün belirlediği 35 gösterge üzerinden elde edilen puanlara göre bir liste hazırlandı. Ekonomiye, bilime, teknolojiye, kültüre, uluslararası barışa ve güvenliğe, dünya düzenine, gezegene ve iklime, eşitliğe ve sağlığa sunulan küresel katkıya göre hazırlanan ve 125 ülkenin değerlendirildiği listede, Türkiye 79. sırada yer alabildi.

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO gibi organizasyonlardan yaklaşık 3 sene boyunca veri toplayarak oluşturulan araştırma kullanılan İyi Ülke Endeksi (The Good Country Index), her ülkeye bir denge cetveli atıyor ve insanlığa net fayda sağlayan, gezegene yük olan ya da bu iki değer arasında duran ülkeleri sıralıyor.

1. İrlanda

Ekonomik çapına ve 7 kategorideki toplam puanına göre ele alındığında İrlanda küresel komüniteye en fazla katkıda bulunarak refah ve eşitlik seviyesinde  birinciliği göğüslüyor.

Bu ül­ke­yi Fin­lan­di­ya, İs­viç­re, Hol­lan­da ve Ye­ni Ze­lan­da iz­le­di. Lis­te­nin ilk 10’unda Ye­ni Ze­lan­da ha­riç Ku­zey ve Ba­tı Avrupa ül­ke­le­ri­nin yer al­ma­sı dik­kat çek­ti.

2. Belçika

İyi Ülke Endeksi adını alan ve ilk defa yapılan araştırmada, dünya üzerindeki kültürel faaliyetlere en fazla katılımın olduğu ülke ise Belçika oldu. Belçika genel sıralamada ise 10. sırada yer aldı.

Belçika ile birlikte Malta ve Hollanda da yaratıcı ürün ve hizmetler, esnek vize sınırlamaları ve güçlü basın özgürlüğü gibi alanlarda başı çeken ülkeler olarak sıralamada birinciliği göğüsledi.

3. Türkiye

Tür­ki­ye, ge­nel sı­ra­la­ma­da 79’un­cu ba­sa­mak­ta yer al­dı­ğı ‘İyi Ül­ke En­dek­si­’n­de, sağ­lık ka­te­go­ri­sin­de 20, kül­tür­de 50, bi­lim ve tek­no­lo­ji­de 51’in­ci sı­ra­da yer aldı. Sağ­lık­ta Tür­ki­ye­’yi öne çı­ka­ran et­ken­ler di­ğer ül­ke­le­re yap­tı­ğı gı­da ve in­sa­ni yar­dım­larla ele ge­çi­ri­len uyuş­tu­ru­cu ol­du. An­cak re­fah ve eşit­lik ala­nın­da 97, ulus­la­ra­ra­sı ba­rış ve gü­ven­lik­te ise 125 ül­ke ara­sın­da 112’n­ci sı­ra­da kal­dı. Tür­ki­ye­’nin özellikle batılı ül­ke­le­re gö­re alt sı­ra­lar­da kal­ma­sı­na ne­den olan fak­tör­ler ise in­ter­net gü­ven­li­ği, ba­sın öz­gür­lü­ğü gi­bi ko­nu­lar­da­ aldığı dü­şük pu­an­lar oldu.

4. ABD

İyi Ülke Endeksi’nde, ABD uluslararası barış ve güvenlik kriterlerindeki düşük puanları nedeniyle 21’inci sırada yer aldı.

Dünyanın polisi olmak için kendini “feda eden” ABD, Dünya düzenine katkıda bulunma kategorisinde ise 114. sırada yer alarak bu amacına ulaşamamış gibi görünüyor.

5. Birleşik Krallık

Birleşik Krallık genel sıralamada 7. sırada yer alırken 'bilim ve teknoloji' kategorisinde en yüksek konuma sahip ülke oldu.

6. Almanya

Almanya ise dünya düzenine en fazla katkıda bulunan ülke olarak İyi Ülke Endeksinde 1. sırada yer aldı.  Ancak uluslararası barış ve güvenlik kategorisinde Almanya 109. Sırada. Almanya genel sıralamada ise 13. sırada yer aldı.

7. İspanya

BM, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşların verileri kullanılarak yapılan araştırmada İspanya ise sağlık ve refah düzeyinde en iyi ülke seçildi. İspanya, genel sıralamada ise 19. sırada yer aldı.

8. Mısır

Dünyaca ünlü siyaset danışmanı Simon Anholt liderliğindeki ekibin yürüttüğü ‘İyi Ülke Endeksi’nde Mısır Uluslararası barış ve güvenliğe en fazla destek olan ülke olarak birinciliğe yerleşti. Mısır genel sıralamada ise 68. sırada.

9. Libya

Endekse göre dünyaya bir faydası olmadığı gibi aksine en kötü ülke olarak nitelendirilen ve listede sonuncu ülke ise Libya oldu. Lis­te­nin so­nun­da yer alan 3 ül­ke­den Irak ve Lib­ya­’da yıl­lar­dır ça­tış­ma ve sa­vaşın sürmesi dik­kat çe­ken bir fak­tör ola­rak gö­ze çar­ptı.

10. Ürdün

Ürdün kültür, refah ve eşitlik seviyesinde sonlarda yer alırken gezegene uluslararası güvenlik ve barış noktasında en fazla katkıda bulunan ülkeler arasında yer alarak Mısır’dan sonra 2. ülke olarak listeye girdi. Ürdün genel sıralamada ise 50. sırada.

11. Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri İyi Ülke Endeksi’nde  dünya düzenine katkıda bulunma noktasında sonlarda yer alarak listeye 122. olarak girdi. Birleşik Arap Emirlikleri genel sıralamada ise 87. sırada.

12. Irak

Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO gibi organizasyonlardan yaklaşık 3 sene boyunca veri toplayarak oluşturulan araştırmada Irak genel sıralamaya 123. ülke olarak girerken, bilim ve teknoloji kategorisinde en başarısız ülke olarak listeye sonuncu olarak girdi.

13. Rusya

Araştırmada Rusya genel sıralamada Kuveyt, Kongo Cumhuriyeti ve Honduras ile  birlikte 95. sırada yer alırken, refah ve eşitlik seviyesinde listenin sonlarında yer alarak 112. oldu.

14. İran (İslam Cumhuriyeti)

İyi Ülke Endeksi 125 ulusun küresel bağlamda başkaları için bilim ve teknoloji, kültür, uluslararası barış ve güvenlik, dünya düzeni, gezegen ve iklim, refah ve eşitlik ile sağlık ve iyilik olmak üzere toplam 7 alanda neler yaptığının irdelendiği araştırmada İran (İslam Cumhuriyeti) kültürel anlamda  küresel komüniteye en az katkıda bulunan ülkeler arasında yer alarak sıralamaya 119. olarak girdi. Genel sıralamada ise 115. sırada yer aldı.

15. Suriye

125 ülke içerisinde Suriye Arap Cumhuriyeti genel sıralamada 113. sırada yer alırken ülkede yaşanan iç savaşın etkisiyle de dünya düzenine katkı noktasında araştırmaya 92. sıradan girdi.

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
serxan-hbk

isvec

deniz-altun

norveç

borabora

Kanada?

Görüş Bildir