Görüş Bildir

etiket İşte Tüm Detaylar... Erdoğan Ekonomi Reform Paketini Açıkladı

Haberler
> İşte Tüm Detaylar... Erdoğan Ekonomi Reform Paketini Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı. Yeni dönemin dört temel üzerine oturacağını belirten Erdoğan, bunları yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olarak sıraladı. Kamuda tasarrufa gideceklerini belirten Erdoğan, 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını bildirdi. 

Erdoğan'ın ekonomi reform paketinin detayları şöyle... 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

 • Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor.

 • Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız.

 • İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz.

 • İthal girdi kullanımını azaltmış, katma değerli üretimle ihracatta yeni rekorlar kıran, yerli ve milli bir ekonomi hedefliyoruz.

 • Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.

 • Açıklayacağımız reformların omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor.

 • Makroekonomik istikrar kapsamında, kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

 • İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü bir kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır.

 • İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için kamu idarelerinde tasarruf anlayışını yaygınlaştıracak önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

 • Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz.

 • Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.

 • Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz.

"Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacağız"

"Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacağız"
 • Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payını düşürüyoruz.

 • Ağırlıklı olarak kendi paramızla borçlanacak, Türk Lirası cinsi senetleri kullanacağız.

 • Reform paketimizde dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor. 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz.

 • Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz.

 • Vergi Usul Kanunu'nu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz.

 • 7 gün 24 saat hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz.

 • Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.

 • 'Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak, vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.

 • Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz.

 • Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

 • Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

 • İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz.

 • Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.'

"18 yaş altı çocukların BES'e girmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz"

"18 yaş altı çocukların BES'e girmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz"
 • Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır.

 • Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz.

 • İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları da hızla tamamlıyoruz.

 • Uluslararası standartlarda bir katılım finans tahkim mekanizması kuruyoruz.

 • İhraç ürünlerimizin daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz.

 • Mesleki eğitim merkezlerini gençler için cazip kılmak amacıyla çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz.

 • Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir.

 • Tahvil garanti fonu kuruyoruz. Bu fon temerrüt durumunda yatırımcıların paralarının bir kısmını almasını garanti edecek.

 • BES'in gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlıyoruz. BES'i çok daha genişletilmiş kesimlere yaygınlaştırıyoruz, 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

 • Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır.

"İŞ-KUR desteklerinde revizyona gidiyoruz"

"İŞ-KUR desteklerinde revizyona gidiyoruz"
 • Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz, ilki yapısal cari açığa odaklanıyoruz, ikinci ihracatın tabana yayılmasını sağlıyoruz, üçüncü sanayi yeşil dönüşümü destekliyoruz. Potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ'leri ihracata teşvik edeceğiz.

 • Küresel rekabet kazanmak için Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltan uygulamaları sürdüreceğiz. Doğal gaz piyasalarını yeniden yapılandırıyoruz. Madencilik, petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde yatırım ortamını iyileştiriyor, yatırım güvencesini artırıyoruz.

 • Yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz. Yüksek teknolojili mal ve hizmet üretiminde kümelenmeyi teşvik ediyoruz. Türk Eximbank'ı yeniden yapılandırıyoruz. 

 • İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. İlave istihdam finansman desteği adıyla yeni bir destek modeli getiriyoruz. İlave istihdam finansman desteğinden mikro ve küçük ölçekli firmalarımız faydalanabilecek.

 • İlave istihdam sağlayan firmalar için ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin lira kredi kullanabilecek. İstihdam oluşturan bankalar kredi kullanmak imkanına kavuşacaktır.

 • Yapısal reformlarımızın ilkini kamuda yapıyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu. İkincisi Finansal İstikrar Komitesi'dir. En üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki şartları güçlendiriyoruz. TÜİK'i ilişkili kuruluş haline dönüştürüyoruz.

 • Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim sürelerini artırıyoruz.

" Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapıyoruz"

" Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapıyoruz"
 • Girişimcilere özellikle yatırım döneminde daha yoğun destek sağlayarak projelerin hayata geçmesini sağlıyoruz. Yatırıma katkı tutarına yeniden değerleme yapma imkanı veriyoruz. Yatırımların devletçe finanse edilen kısmını daha da hızlandırıyoruz.

 • İç ticarette rekabetçiliği artıracak uygulamaları hızla hayata geçiriyoruz. Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla AB mevzuatına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Kooperatifçilik kanununda düzenlemeler yapıyoruz.

 • Dijital pazar yerlerinde ürün satan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz. 

 • Yurtdışına veri aktarılmasına yönelik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda değişiklik yapıyoruz.

 • Bağımsız bir piyasa gözetim ve denetim kurumu kuruyoruz. Bağımsız düzenleme ve denetim yapma yetkisine sahip olacaktır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
387
225
112
37
12
12
3
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Deneri

Osmanlı'da 1828'den 1908'e kadar reform yapıp durdu ama sonuç maluum iş işten geçmişti. Her hafta bir reform paketi açıklanıyor bir şey olduğu yok halen ekon... Devamını Gör

Saffet Filiz

"İsrafa kesinlikle tahammülümüz olmadığı için" inanalım mı :D

Kadir Akşahin

Geçen gün Yeni Zellanda da sığırlara tek sıra halinde ilerleyip süt sağma makinasına girip otomatik olarak sütlerinin sağılmasını ve bitince de yine tek sıra... Devamını Gör