Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Fenerbahçe, Krasic'e Teklifi Kabul Etmedi

 > -

Fenerbahçe, Krasic'e Teklifi Kabul Etmedi

Fe­ner­bah­çe'de ta­kım içi re­viz­yon açı­sın­dan en önem­li so­run ola­rak gö­zü­ken, tek­nik he­ye­tin dü­şün­me­di­ği ya­ban­cı oyun­cu­la­rın gön­de­ril­me­siy­le il­gi­li ko­nu­da sı­cak ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Sırp fut­bol­cu Mi­los Kra­sic ön­ce­ki gün, ken­di­si­ne La Li­ga'dan Elc­he ve Villarreal'in tek­lif­te bu­lun­du­ğu­nu yaz­mış­tı. Her iki ku­lü­bün yet­ki­li­le­riy­le de ko­nu­şa­n Bugün gazetesi, tek­lif­le­rin doğ­ru ol­du­ğu­ son­ucu­na ulaş­tı.

An­cak, bu tek­lif­ler hem Fe­ner­bah­çe'nin hem de Sırp fut­bol­cu­nun bek­len­ti­le­ri­nin çok uza­ğın­da kal­dı. Bu ne­den­le Kra­sic'in La Li­ga'ya git­me ola­sı­lı­ğı çok uzak gö­zü­kü­yor.

Horta: Teklifimizi kabul etmediler'

Elc­he Spor­tif Di­rek­tö­rü Vic­tor Hor­ta, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ''Biz Kra­sic için bir tek­lif yap­tık. Ken­di öl­çü­le­ri­miz­de iyi bir tek­lif­ti. Ama me­na­je­ri De­jan Jok­si­mo­vic ka­bul et­me­di. Üc­re­ti çok yük­sek. Fe­ner­bah­çe'nin de bek­len­ti­si çok yük­sek. An­laş­ma sağ­la­ya­ma­dık'' de­di. Villarreal'in de yük­sek ma­li­ye­ti ne­de­niy­le Kra­sic'ten vaz­geç­ti­ği öğ­re­nil­di.

Rus­ya da­ha ola­sı gibi duruyor

Ge­çen se­zon Fran­sa'nın Bas­ti­a ta­kı­mın­da ki­ra­lık oy­na­yan Sırp fut­bol­cu, Fe­ner­bah­çe'den yıl­da 2.7 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor. Şu an­da A 2 ta­kı­mıy­la ça­lı­şan Kra­sic’in Sa­rı-La­ci­vert­li­ler­le olan söz­leş­me­si 2016 Ha­zi­ran ayın­da bi­ti­yor ve trans­fer be­de­li 2 mil­yon eu­ro ola­rak gö­zü­kü­yor.

CSKA Mos­ko­va for­ma­sıy­la asıl çı­kı­şı­nı ya­pan Kra­sic'in Rus Pre­mi­er Li­gi'ne dön­me şan­sı çok da­ha ola­sı gö­zü­kü­yor.

skorer

Haberin Tamamı İçin:

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

2016Fenerbahçe Spor Kulübü
Görüş Bildir