Görüş Bildir
Haberler
Fenerbahçe, Krasic'e Teklifi Kabul Etmedi

Fenerbahçe, Krasic'e Teklifi Kabul Etmedi

Caner
06.08.2014 - 11:35
onedio.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe, Krasic'e Teklifi Kabul Etmedi

Fe­ner­bah­çe'de ta­kım içi re­viz­yon açı­sın­dan en önem­li so­run ola­rak gö­zü­ken, tek­nik he­ye­tin dü­şün­me­di­ği ya­ban­cı oyun­cu­la­rın gön­de­ril­me­siy­le il­gi­li ko­nu­da sı­cak ge­liş­me­ler ya­şa­nı­yor. Sırp fut­bol­cu Mi­los Kra­sic ön­ce­ki gün, ken­di­si­ne La Li­ga'dan Elc­he ve Villarreal'in tek­lif­te bu­lun­du­ğu­nu yaz­mış­tı. Her iki ku­lü­bün yet­ki­li­le­riy­le de ko­nu­şa­n Bugün gazetesi, tek­lif­le­rin doğ­ru ol­du­ğu­ son­ucu­na ulaş­tı.

An­cak, bu tek­lif­ler hem Fe­ner­bah­çe'nin hem de Sırp fut­bol­cu­nun bek­len­ti­le­ri­nin çok uza­ğın­da kal­dı. Bu ne­den­le Kra­sic'in La Li­ga'ya git­me ola­sı­lı­ğı çok uzak gö­zü­kü­yor.

Horta: Teklifimizi kabul etmediler'

Elc­he Spor­tif Di­rek­tö­rü Vic­tor Hor­ta, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, ''Biz Kra­sic için bir tek­lif yap­tık. Ken­di öl­çü­le­ri­miz­de iyi bir tek­lif­ti. Ama me­na­je­ri De­jan Jok­si­mo­vic ka­bul et­me­di. Üc­re­ti çok yük­sek. Fe­ner­bah­çe'nin de bek­len­ti­si çok yük­sek. An­laş­ma sağ­la­ya­ma­dık'' de­di. Villarreal'in de yük­sek ma­li­ye­ti ne­de­niy­le Kra­sic'ten vaz­geç­ti­ği öğ­re­nil­di.

Rus­ya da­ha ola­sı gibi duruyor

Ge­çen se­zon Fran­sa'nın Bas­ti­a ta­kı­mın­da ki­ra­lık oy­na­yan Sırp fut­bol­cu, Fe­ner­bah­çe'den yıl­da 2.7 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor. Şu an­da A 2 ta­kı­mıy­la ça­lı­şan Kra­sic’in Sa­rı-La­ci­vert­li­ler­le olan söz­leş­me­si 2016 Ha­zi­ran ayın­da bi­ti­yor ve trans­fer be­de­li 2 mil­yon eu­ro ola­rak gö­zü­kü­yor.

CSKA Mos­ko­va for­ma­sıy­la asıl çı­kı­şı­nı ya­pan Kra­sic'in Rus Pre­mi­er Li­gi'ne dön­me şan­sı çok da­ha ola­sı gö­zü­kü­yor.

skorer

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/fenerbahce...
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın