Görüş Bildir
Haberler
Eski Türkçeden Günümüze Kadar Gelerek Anlamlarıyla Hayran Bırakan Kadın İsimleri

Eski Türkçeden Günümüze Kadar Gelerek Anlamlarıyla Hayran Bırakan Kadın İsimleri

Rana Önder
02.07.2022 - 06:56

Eski Türklerden günümüze kadar gelen birçok kelime hala daha günümüzde kullanılmaya devam ediliyor. Eski Türkçeden gelen ama bu kelimelerin kökenlerinin Eski Türklere dayandığını bilmediğimiz bir çok kelime vardır. Gizem, Asena Beril ve Begüm gibi daha pek çok ismin kökeni Eski Türkçedir. Bu listede de Eski Türkçeden günümüze kadar gelen kadın isimlerini derledik.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eski Türkçeden günüme kadar gelen ve hala kullanılmaya devam kelimeler vardır. Kökeni bilinmese de pek çok ismin kökeni Eski Türkçedir.

Eski Türkçeden günüme kadar gelen ve hala kullanılmaya devam kelimeler vardır. Kökeni bilinmese de pek çok ismin kökeni Eski Türkçedir.

Abay: Aydınlık, sezgi ve mantık anlamına gelir.

Abay: Aydınlık, sezgi ve mantık anlamına gelir.
 • Abı: Can ve ruh demektir.

 • Abike: Yüksek gönüllü kişi demektir. 

 • Acunay: Güzelliği parmakla gösterilen, dünya güzeli kişi anlamına gelir. 

 • Aça: Toplum tarafından saygı gören kişi ve anne olarak görülen kişi demektir. 

 • Adak: Söz veren, kendini adayan kişi anlamındadır.

 • Adal: Sadık kişi demektir. 

 • Adar: Adayan kişi, olgunluk ve eren kişi anlamındadır. 

 • Adberilgen: Adına layık kişi demektir. 

 • Ağıç: Hazine ve ağaç anlamlarına gelir. 

 • Akay: Beyaz ay ve hanımefendi anlamındadır. 

 • Akbel: Dürüst, güvenilir kişi demektir. 

 • Akşın: Her yanı beyaz olan canlı ve beyaz anlamlarına gelir. 

 • Akınay: Türkistan'daki kadın ozanlara verilen isimdir. 

 • Akkara: Zıtların kutupların bütünlüğü ile atom ve hücrelerin bütünlüğü anlamındadır. 

 • Alaca: Birkaç rengin birleşiminden oluşan renk ve olgunlaşan ilk meyve demektir. 

 • Alas-Alaz: Şamanlarda Ateş Tanrısına tekabül eden bir anlamı vardır.

Alçin: Kızıl ve renkli bir çalı kuşu demektir.

Alçin: Kızıl ve renkli bir çalı kuşu demektir.
 • Alkım: Gökkuşağı, demektir. 

 • Anat: Eski Mısır ve Mezopotamya arasındaki bölgede halkın taptığı tanrıçanın adıdır. Aynı zamanda anı ve ve yakın anlamlarına da gelir.

 • Andaç: Kişinin hatıra olması amaçlı verdiği ya da aldığı hediye anlamındadır. 

 • Asena: Dişi kurt demektir. 

 • Avar: Karşı koyan, direnen kişi anlamındadır.

 • Ayana: Eski bir Türk tanrıçasının isimidir ve aynı zamanda saygı anlamına gelir.

 • Ayçıl: Ay ışığı demektir. 

 • Ayda: Ay kadar güzel kişi ve dere kenarında yetişen güzel kokulu çiçek demektir.

 • Aydilge: Suyun ruhu ve parıltı, ışıltı demektir. 

 • Ayzıt: Şamanlarda güzellik tanrıçası demektir ve güzellik ile aşkın sembolüdür. 

 • Ada: Çevresi sularla kaplı olan kara parçalarına denir. 

 • Acunluk: Dünyalık demektir. 

 • Abakiymiş: Can yakan kişi anlamındadır. 

 • Avcil: Çok iyi avlayan kişi demektir. 

 • Atilmiş: Atılgan kişi demektir. 

 • Bağdu: Işık anlamındadır.

 • Bağlan: Bağlı kişi, inci gibi güzel parlayan ve kızıl bir su kuşu anlamındadır.

 • Balkın: Parlak demektir.

Balkır: Yağmurun ardından çıkan güneş anlamındadır.

Balkır: Yağmurun ardından çıkan güneş anlamındadır.
 • Banıçiçek: Kutsal çiçek ve hanım demektir. 

 • Başak: Buğday başı, sümbül ve sümbül anlamlarına gelmesinin yanı sıra aynı zamanda bir takım yıldızı adıdır. 

 • Bezen: Süs demektir. 

 • Begüm: Hanımefendi, prenses ve kadım hükümdar demektir. 

 • Belçin: İz, dağ gülü ve kusursuz anlamındadır.  

 • Belen: Dağ yolu, dağlık alan demektir. 

 • Belgin: Neşeli, yılmayan kişi anlamına gelir.

 • Belik: Saç örgüsü ve kalabalık demektir. 

 • Benice: Sonsuzluk demektir. 

 • Beril: Cömert ve fedakar kişi anlamındadır. 

 • Beyge: Küçük hanım, demektir. 

 • Beylem: Çiçek demeti ve açmamış pamuk kozası anlamına gelir. 

 • Bibi: Kadın, teyze, hala, kibar hanımefendi demektir. 

 • Bige: Saygıdeğer kadın ve sultan demektir. 

 • Bigem: El üstünde tutulan, nadide kişi anlamındadır. 

 • Bilge: Bilgili, ahlaklı, olgun kişi demektir. 

 • Birçe: Biricik kişi anlamındadır.

Böken: Ahu ve ceylan anlamındadır.

Böken: Ahu ve ceylan anlamındadır.
 • Büke: Genç kız, ejderha ve büyük yılan anlamına gelir. 

 • Bengü: Sonsuzluk, edebildik demektir.

 • Çağıl: Su sesi anlamına gelir. 

 • Çağla: Dürüst kişi ve doğuşta gelen iyi, güzel huy demektir. 

 • Çilde: Kışın en soğuk günü anlamına gelir. 

 • Çolpan: Kuzey yıldızı, zühre ve venüs demektir. 

 • Çömçe: Su kabı anlamındadır. 

 • Çözelti: Ayrılış ve ayrılık üzüntüsü anlamına gelir. 

 • Çözeli: Uzak olan demektir. 

 • Cankız: Candan sevilen kişi demektir. 

 • Çalımlı: Gösterişli kişi anlamındadır.

 • Çekşin: Çekici kişi demektir. 

 • Çemeline: Sağlıklı çiçek anlamına tekabül eder. 

 • Çıdamlı: Dayanıklı kişi demektir. 

 • Damla: Su tanesi anlamındadır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dayana: Yenge ve uçan (gemi) demektir.

Dayana: Yenge ve uçan (gemi) demektir.
 • Değerbilir: Vefalı kişi demektir. 

 • Didem: Sevgili, candan çok sevilen anlamındadır.

 • Dora: Doruk noktası, zirve demektir.

 • Düşsel: Hayal içinde olan kişi demektir. 

 • Duygun: Duygulu kişi anlamındadır. 

 • Derli: Düzenli demektir. 

 • Ece: Kraliçe, güzel kadın ve saygı duyulması gereken kişi anlamına gelir. 

 • Eçim: Tutam, demet anlamındadır. 

 • Elçin: Devletine bağlı kişi anlamına gelir. 

 • Ela: Arayı bulan kişi ve göz rengi anlamındadır. 

 • Ezgi: Beste ve kulağa güzel gelen söz anlamına gelir. 

 • Efil: Bitki yaprağı demektir. 

 • Ebren: Evren anlamına gelir. 

 • Esrigün: Fırtına demektir. 

 • Gökçe: Zarif ve göz alan kişi anlamındadır.

Gökşin: Işık saçan, erdemli kadın demektir.

Gökşin: Işık saçan, erdemli kadın demektir.
 • Gerelbayar: Işık bayramı demektir. 

 • Gerelma: Işık anne anlamındadır. 

 • Gökbörü: Yüce, göklerden gelen kişi anlamına gelir. 

 • Gökçil: Tanrıdan gelen demektir. 

 • Gizem: Sır demektir. 

 • Gökçin: Mavi rengi anlamındadır. 

 • Gülen: Mutlu kişi demektir. 

 • Harçana: Kar kızı anlamındadır. 

 • Hazal: Çok güzel kişi ve dökülen ağaç yaprakları anlamındadır. 

 • İynem: Dost anlamına gelir. 

 • Ilgın: Rüzgar ve ağaç türüdür. 

 • Işıl: Parlayan kişi demektir. 

 • Iraz: Mutluluk demektir. 

 • İncesen: Huzur anlamındadır. 

 • İynem: Dost demektir.

 • İsenbike: Mutlu hanımefendi demektir. 

 • İzgi: Akıllı, güzel ve adaletli demektir. 

 • İnel: Göktürk sultanında verilen addır. 

 • Laçin: Yırtıcı kuş anlamına gelir.

 • Karaca: Av hayvanı esmer anlamlarına gelir.

Maral: Dişi kızıl geyik anlamına gelir.

Maral: Dişi kızıl geyik anlamına gelir.
 • Kudana: Dondurulmuş anlamına gelir. 

 • Künney: Güneşli anlamındadır. 

 • Mahigül: Keşfeden kişi demektir. 

 • Mayda: Narin, ince kişi anlamındadır. 

 • Mengü: Sonsuzluk, bilgelik ve sonsuzluğa varabilmiş kişi demektir. 

 • Miçiye: Güzel, hoş gülümseme anlamındadır. 

 • Munkhbat: Sonsuz güce sahip kişi demektir. 

 • Narıya: Narin kişi anlamına gelir.

 • Nyurguhun: Bahar çiçeği anlamındadır. 

 • Okşan: Benzeyen demektir. 

 • Olcay: Şans, talih demektir. 

 • Oylum: Çukur demektir. 

 • Öktem: Bilge kişi anlamına gelir. 

 • Öyke: Öfkeli, sinirli kişi demektir. 

 • Müge: İnci çiçeği demektir.

Özge: Başka, yabancı demektir.

Özge: Başka, yabancı demektir.
 • Pelin: Keskin kokan yayla çiçeği demektir. 

 • Pamir: Lalenin anavatanı olarak bilinen dağların ismidir.  

 • Pelit: Çınar ve meşe gibi ağaçların meyvesidir. 

 • Pınar: Suyun kaynağı anlamına gelir. 

 • Sarangerel: Ayın ışığı demektir. 

 • Sardana: Zambak çiçeğine benzeyen kırmızı renkli bir çiçek anlamına gelir. 

 • Sandara: Güzel kadın demektir. 

 • Sermin: Güzel, kibar kişi demektir. 

 • Selin: Sülü kuşu demektir. 

 • Şeylan: Düğün ve şölen anlamındadır. 

 • Şırıl: Akan suyun sesi demektir. 

 • Şölen: Kutlama anlamındadır. 

 • Sonay: Son çocuk ve ayın sonu anlamına gelir.

Sağın: Düşünce, kıvılcım demektir.

Sağın: Düşünce, kıvılcım demektir.
 • Sayina: Yaz mevsimi demektir. 

 • Tanla: Mucize, ve şaşkınlık anlamına gelir. 

 • Turkuaz: Mavi ve yeşil arasındaki renktir. 

 • Tülin: Ayna ve ayın çevresinde oluşan hale anlamına gelir. 

 • Tilbe: Abdal, dilek, dilenen şey ve derviş demektir. 

 • Tomris: Savaşçı Türk kadın hükümdarının ismidir ve savaşçı, cesur kadın anlamına denk gelir. 

 • Öykünç: Benzetme ve taklit etmek demektir. 

 • Özden: Samimi, hakikatle ilgili kişi demektir. 

 • Kereçene: Güzel, hoş kişi anlamına gelir. 

 • Konçuy: Kağanın kızı demektir..

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tansu: Armağan anlamına gelir.

Tansu: Armağan anlamına gelir.
 • Tunay: Evlatlık kız çocuk

 • Umar: Umutlu kişi demektir. 

 • Umay: Kadınları ve çocukları koruduğuna inanılan tanrının adı, Devlet kuşu ve doğum ile bereketi temsil eden tanrıçanın adıdır. 

 • Uruydana: Ünlü kişi demektir. 

 • Ülker: Yedi yıldızdan oluşan takım yıldızının adıdır. 

 • Yada: Kutsanmış değerli bir taşın adıdır. 

 • Yeşim: Değerli bir taşın ismidir. 

 • Yonca: Kırmızı veya mor renkli çayır bitkisi ve yeşil yapraklı bitki demektir. 

 • Yulduz: Yıldızlar gibi parlayan anlamına gelir. 

 • Yaldız: Parlayan kişi demektir. 

 • Yeliz: Hava alan, havadar anlamındadır. 

 • Zeren: Anlayışlı kişi demektir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
39
30
19
3
3
3
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

Güzel içerik, bazı ünlüler kızlarına saçma sapan isimler vereceğine bu isimleri verin.

La Quıca

Bazıları aşırı komik:D

muzlu.kek

Çoğu sadece anlamları için konmuş o zaman bende iki kız ismi bırakayım. Vaveyla: Çığlık, Feryat Zelal:Saf,temiz,berrak