Akademisyenlerden Eylemdeki Metal İşçilerine Destek

-

Akademisyenler bir imza kampanyası başlatarak metal işçilerinin direnişinin yanında olduklarını belirtti.

Akademisyenler bir imza kampanyası başlatarak metal işçilerinin direnişinin yanında olduklarını belirtti.

“Renault ve Tofaş işçileri kazanırsa bütün metal işçileri kazanacak. Ama daha önemlisi işçiler bu direniş ile taleplerini kazanırlarsa hepimiz kazanacağız. Kendi kaderlerini belirleme cüretini göstererek direnişe geçen işçiler ekmek, demokrasi ve onurları için mücadele ediyor. Metal işçisinin taleplerinin bir an önce karşılanmasını biz de talep ediyor ve başta Renault olmak üzere bütün metal işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz” diyen akademisyenlerin destek metninin tamamı ve imzacıların listesi aşağıda:

Direnen metal işçilerinin yanındayız

Bir haftadır Bursa’da metal fabrikaları kaynıyor. Renault işçilerinin başlattığı direniş önce TOFAŞ’a, sonra da diğer fabrikalara yayıldı. Türk Metal-MESS grup toplu iş sözleşmesinin kapsamında olan diğer işletmelerdeki işçilerin Renault işçilerine desteğiyle genişleyen eylemlerin daha da yayılacağı görülüyor.

Renault işçileri üyesi oldukları Türk Metal Sendikası’nın MESS ile anlaşarak şimdiye dek iki yıllık imzalanan toplu sözleşmenin üç yıla çıkarılmasına; düşük ücretlere; işten atmalara; sendikal bürokrasiye karşı çıkarak toplu iş sözleşmenin revize edilmesini sağlamak ve kendi temsilcilerini kendileri seçmek istedikleri için eyleme geçtiler. Binlerce işçi Türk-Metal’den istifa etti ve direnişe katıldı. İşverenlerin ve işçilerin istifa ettiği Türk-Metal Sendikası’nın ilk refleksi ise işçilerin taleplerini dikkate almak yerine direnişi yasadışı ilan etmek ve direnişçi işçileri işten atmakla tehdit etmek oldu. Bu iddialar gerçek dışıdır. Metal işçilerin eylemi hukuka uygundur. ILO ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına göre barışçıl toplu eylem ve iş bırakma haktır. Hak arayan işçinin eylemine yasa dışı demek keyfiliktir. İşçilerin haklı ve meşru eylemleri yasadışı ilan edilemez. Hukuksuz olan, metal işçilerin sendikal özgürlüklerinin ihlal edilmesi, işçilerin temsilcilerini özgürce seçme haklarının engellenmesidir. Hukuksuz olan işçilerin grev hakkının “milli güvenlik” gibi gerekçelerin arkasına saklanılarak yasaklanmasıdır.

Metal işçileri düşük ücretlere, sendikal bürokrasiye karşı mücadele ederken, çalışma yaşamının baskıcı yasa ve kurumlardan arındırılarak, sendikal hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesi ve sendikaların birer işçi örgütü olarak yeniden inşası için de mücadele ediyorlar. Bu nedenle birkaç ay önce grevleri hükümet tarafından “milli güvenlik” bahanesiyle yasaklanan bütün metal işçilerinin kalbi Bursa’daki metal işçileri ile atıyor. Renault ve TOFAŞ işçileri kazanırsa bütün metal işçileri kazanacak.

Ama daha önemlisi işçiler bu direniş ile taleplerini kazanırlarsa hepimiz kazanacağız. Kendi kaderlerini belirleme cüretini göstererek direnişe geçen işçiler ekmek, demokrasi ve onurları için mücadele ediyor.

Metal işçisinin taleplerinin bir an önce karşılanmasını biz de talep ediyor ve başta Renault olmak üzere bütün metal işçilerinin haklı mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.

İmza kampanyasına destek vermek için [email protected] adresine mail atabilirsiniz

İMZALAYANLAR

Prof. Dr. Adalet Alada Bayramoğlu

Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse

Prof.Dr. Ahmet Öncü

Prof. Dr. Ahmet Tonak

Prof.Dr. Aytekin Polat

Prof.Dr. Beyza Üstün

Prof.Dr. Cem Terzi

Prof.Dr. Dinç Alada

Prof.Dr. Fuat Ercan

Prof.Dr. Gencay Gürsoy

Prof.Dr. Gülhan Türkay

Prof.Dr. Hakan Mıhcı

Prof.Dr. Hakan Ongan

Prof.Dr. Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu

Prof.Dr. Işıl Ünal

Prof.Dr. İlhan Özgüneş

Prof.Dr. İrfan Açıkgöz

Prof.Dr. İzzettin Önder

Prof.Dr. Kadriye Akgün Dar

Prof.Dr. Korkut Boratav

Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu

Prof.Dr. Mehmet Tevfik Özcan

Prof.Dr. Mehmet Türkay

Prof.Dr. Melih İnal

Prof.Dr. Metin Özuğurlu

Prof.Dr. Murat Cemal Yalçıntan

Prof.Dr. Mustafa Özer

Prof.Dr. Nilay Etiler

Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu

Prof.Dr. Özgür Kasapçopur

Prof.Dr. Raşit Tükel

Prof.Dr. Serdar M. Değirmencioğlu

Prof.Dr. Sinan Adıyaman

Prof.Dr. Şahika Yüksel

Prof.Dr. Tahsin Yeşildere

Prof.Dr. Tülay Erkan

Prof.Dr. Yeşim Edis

Prof.Dr. Zeki Kılıçaslan

Prof.Dr. Zelal Ekinci

Doç. Dr. A. Deniz Morva Kablamacı

Doç.Dr. Alper Dizdar

Doç.Dr. Aynur Özuğurlu

Doç.Dr. Ayşen Uysal

Doç.Dr. Aziz Çelik

Doç.Dr. Benan Eres

Doç.Dr. Burak Gürel

Doç.Dr. Burcu Yakut Çakar

Doç.Dr. Galip Yalman

Doç.Dr. İlhan Karataş

Doç.Dr. İsmail Şiriner

Doç.Dr. Muammer Kaymak

Doç.Dr. Murat Birdal

Doç.Dr. Murat Emeksiz

Doç.Dr. Mustafa Kemal Coşkun

Doç.Dr. Nilgün Erdem

Doç.Dr. Nilgün Tunçcan Ongan

Doç.Dr. Özgür Öztürk

Doç.Dr. Özlem Özkan

Doç.Dr. Pınar Bedirhanoğlu

Doç.Dr. Seçkin Özsoy

Doç.Dr. Sibel Özbudun

Doç.Dr. Sinan Alçın

Doç.Dr. Tezcan Durna

Doç.Dr. Veli Polat

Doç.Dr. Yasemin Özgün

Doç.Dr. Yücel Terzibaşoğlu

Doç.Dr. Zeynep Erk Emeksiz

Doç.Dr. Zeynep Kıvılcım

Yrd.Doç.Dr. Ayşe Akalın

Yrd.Doç.Dr. Bülent Yücel

Yrd.Doç.Dr. Cemil Boyraz

Yrd.Doç.Dr. Cengiz Ekiz

Yrd.Doç.Dr. Deniz Yıldırım

Yrd.Doç.Dr. Ersan Güray

Yrd.Doç.Dr. Esra Arcan

Yrd.Doç.Dr. Esra Mungan

Yrd.Doç.Dr. Evren Haspolat

Yrd.Doç.Dr. Fuat Güllüpınar

Yrd.Doç.Dr. Haydar Uncu

Yrd.Doç.Dr. Kıvılcım Turanlı Yücel

Yrd.Doç.Dr. Kurtar Tanyılmaz

Yrd.Doç.Dr. Lütfiye Bozdağ

Yrd.Doç.Dr. Mahmut Hakan Koçak

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Penpecioğlu

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Sinan Birdal

Yrd.Doç.Dr. Meltem Kayıran

Yrd.Doç.Dr. Meral Gürbüz

Yrd.Doç.Dr. Murat Koyuncu

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Eren Arın

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Görkem Doğan

Yrd.Doç.Dr. Mustafa Şener

Yrd.Doç.Dr. Nazan Üstündağ

Yrd.Doç.Dr. Nur Banu Kavaklı Birdal

Yrd.Doç.Dr. Onur Özgür

Yrd.Doç.Dr. Ozan Devrim Yay

Yrd.Doç.Dr. Özgün Biçer

Yrd.Doç.Dr. Özgür Mutlu Ulus

Yrd.Doç.Dr. Özgür Müftüoğlu

Yrd.Doç.Dr. Savaş Karabulut

Yrd.Doç.Dr. Sedat Acar

Yrd.Doç.Dr. Selim Temo

Yrd.Doç.Dr. Sergender Sezer

Yrd.Doç.Dr. Şerife Yıldız Akgül

Yrd.Doç.Dr. Tahir Emre Kalaycı

Yrd.Doç.Dr. Taylan Koç

Yrd.Doç.Dr. Tolga Tören

Yrd.Doç.Dr. Yavuz Yaşar

Yrd.Doç.Dr. Yonca Özdemir

Öğr.Gör.Dr. Ersin Vedat Elgür

Dr. Ali Özyurt

Dr. Alper Açık

Dr. Aydın Arı

Dr. Banu Can

Dr. Cenk Yiğiter

Dr. Çağla Karabağ Sarı

Dr. Ece Öztan

Dr. Ecehan Balta

Dr. Ergin Yıldızoğlu

Dr. Erkan Aydoğanoğlu

Dr. Gürel Tüzün

Dr. İbrahim Gündoğdu

Dr. Mehmet Ali Yılmaz

Dr. Orkun Saip Durmaz

Dr. Oya Gözel Durmaz

Dr. Ömer Selvi

Dr. Savaş Çoban

Öğr. Gör. Abdullah Deveci

Öğr.Gör. Elvan Aksen

Öğr.Gör. Enver Şat

Öğr.Gör. Necmi Koç

Öğr.Gör. Umut Şah

Ar.Gör. Anıl Çobanoğulları

Ar.Gör. Ayça Alemdaroğlu

Ar.Gör. Ayse Arslan

Ar.Gör. Barış Işık

Ar.Gör. Barış Mutluay

Ar.Gör. Beril Açıkgöz

Ar.Gör. Burcu Ezer

Ar.Gör. Canberk Gürer

Ar.Gör. Cankat Tanrıverdi

Ar.Gör. Ceyda Sungur

Ar.Gör. Coşku Çelik

Ar.Gör. Deniz Kimyon

Ar.Gör. Deniz Pelek

Ar.Gör. Derya Özkaya

Ar.Gör. Dilek Karabulut

Ar.Gör. Erdem Üngür

Ar.Gör. Erhan Budak

Ar.Gör. Ezgi Pınar

Ar.Gör. F. Güneş Gürgör

Ar.Gör. Gökçe Topal

Ar.Gör. Gulce Sorguç

Ar.Gör. İlke KIZMAZ

Ar.Gör. İsmail Kaşoğlu

Ar.Gör. Kıvanç Yiğit Mısırlı

Ar.Gör. Kübra Özdemir

Ar.Gör. M. Berkay Aydın

Ar.Gör. Mert Kükrer

Ar.Gör. Murat Aydın

Ar.Gör. Mustafa Kahveci

Ar.Gör. Nail Dertli

Ar.Gör. Onur Can Taştan

Ar.Gör. Onur Hasan Özgün

Ar.Gör. Ömer Çelebi

Ar.Gör. Ömer Furkan Özdemir

Ar.Gör. Rehber Akdoğan

Ar.Gör. S. Şeyma Kuşakçı

Ar.Gör. Serdar Acun

Ar.Gör. Serkan Çıkıntıoğlu

Ar.Gör. Serter Oran

Ar.Gör. Sevda Köse

Ar.Gör. Sezen Çilengir

Ar.Gör. Tansel Güçlü

Ar.Gör. Vedat Toprak

Okutman İbrahim Kılıç

Doktora Öğrencisi Kansu Yıldırım

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir