Görüş Bildir
Haberler
Türkiye'de Gençliğin Durumu: 'Her Dört Gençten Biri Ne Okuyor Ne Çalışıyor'

Türkiye'de Gençliğin Durumu: 'Her Dört Gençten Biri Ne Okuyor Ne Çalışıyor'

Batuhan
16.05.2017 - 16:40 Son Güncelleme: 19.05.2017 - 16:02

Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12 milyon 989 bin 42 genç bulunuyor. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 16,3'üne karşılık geliyor. Gençlerin yüzde 24'ü ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadınlarda ise yüzde 33,5 olarak hesaplandı.

Gelin açıklanan veriler ışında ülkemizdeki gençlerin durumuna yakından bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda

TÜİK'in "İstatistiklerle Gençlik 2016" araştırmasına göre genç nüfusun, yüzde 51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

TÜİK'in "İstatistiklerle Gençlik 2016" araştırmasına göre genç nüfusun, yüzde 51,2’sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8’ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.

2016 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,5 ile Hakkari oldu.

2016 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,5 ile Hakkari oldu.

Bu ili, yüzde 23,9 ile Şırnak ve yüzde 23,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 13,2 ile Muğla, yüzde 13,5 ile Balıkesir ve yüzde 13,7 ile Sinop oldu.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 42,6

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 42,6

Türkiye’de 2014/’15 öğretim yılında yüzde 39,5 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı, 2015/’16 öğretim yılında yüzde 40,9’a yükseldi. Erkeklerde bu oran yüzde 38’den yüzde 39,2’ye yükselirken kadınlarda yüzde 41,1’den yüzde 42,6’ya yükseldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gençlerde işsizlik oranı, 2015 yılında yüzde 18,5 iken 2016 yılında yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Gençlerde işsizlik oranı, 2015 yılında yüzde 18,5 iken 2016 yılında yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

Hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2016 yılında yüzde 24 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadınlarda ise yüzde 33,5 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2015 yılında yüzde 18,5 iken 2016 yılında yüzde 19,6 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2016 yılında genç erkeklerde yüzde 17,4, genç kadınlarda ise yüzde 23,7 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,9 puan artarken genç kadınlarda işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,5 puan artış gösterdi.

İstihdam edilen gençlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 31,3’ü sanayi, yüzde 51,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilen gençlerin yüzde 17,6’sı tarım, yüzde 31,3’ü sanayi, yüzde 51,1’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre 2016 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde, ölüm vakalarının yüzde 4,3’ünü dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerin oluşturduğu görüldü. Gençlerde dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeni ile ölüm oranı yüzde 50,5 olarak gerçekleşirken bu oran genç erkeklerde yüzde 57,3, genç kadınlarda yüzde 31,8 oldu.

Her beş gençten dördü internet kullanıyor.

Her beş gençten dördü internet kullanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş arasındaki gençlerin İnternet kullanım oranı, 2015 yılında yüzde 82,4 iken 2016 yılında yüzde 87,5’e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2016 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 4,8 puan artarak yüzde 94,2, genç kadınlarda ise 5,2 puan artarak yüzde 80,7 oldu.

Verilere göre gençlerin yüzde 65,1’i mutlu...

Verilere göre gençlerin yüzde 65,1’i mutlu...

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2015 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş arasındaki gençlerin oranı yüzde 63,8 iken bu oran 2016 yılında yüzde 65,1 oldu. Mutluluk oranı, 2016 yılında genç erkeklerde yüzde 60, genç kadınlarda ise yüzde 70,2 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 63,6’sı almış olduğu eğitimden memnun

Gençlerin yüzde 63,6’sı almış olduğu eğitimden memnun

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında gençlerin yüzde 63,6’sı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 64,2’si almış oldukları eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda yüzde 63 oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gençlerin sağlıklı olması en büyük mutluluk kaynağı

Gençlerin sağlıklı olması en büyük mutluluk kaynağı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 54,6 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 20 ile sevgi, yüzde 15,4 ile başarı izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 17,7 ile başarı, kadınlarda yüzde 24,1 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı yüzde 15,8 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı yüzde 13,2 ile başarı aldı.

Gençler iş memnuniyetini kazançtan daha önemli buldu

Gençler iş memnuniyetini kazançtan daha önemli buldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2016 yılında gençlerin yüzde 78,7’si işinden memnunken yüzde 51’i elde ettiği kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 77, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise yüzde 51,5 olurken genç kadınlarda bu oranlar yüzde 82,4 ve yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Genç kadınlar görücü usulü ile, genç erkekler kendi kararıyla evlendi

Genç kadınlar görücü usulü ile, genç erkekler kendi kararıyla evlendi
İçeriğin Devamı Aşağıda

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre 15-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 43,3’ü görücü usulü ve kendi rızasıyla evlenirken yüzde 36,8’i kendi kararı ve ailesinin rızasıyla evlendi. Gençlerin yüzde 13,6’sının ise kaçma/kaçırılma ile evlendiği görüldü.

Genç erkeklerin yüzde 45,3’ü, genç kadınların ise yüzde 35,3’ü kendi kararı ve ailesinin rızasıyla evlenirken genç erkeklerin yüzde 33,4’ü, genç kadınların ise yüzde 45’i görücü usulü ve kendi rızasıyla evlendi.

İnternet aracılığı ile evlenen genç erkeklerin oranı yüzde 5,7, genç kadınlarda yüzde 2,6

İnternet aracılığı ile evlenen genç erkeklerin oranı yüzde 5,7, genç kadınlarda yüzde 2,6

Gençlerin yüzde 51’i aile ve akraba çevresinden evlenirken bu oran genç erkeklerde yüzde 45,5, genç kadınlarda yüzde 52 olarak gerçekleşti. İnternet aracılığı ile evlenen gençlerin oranı ise yüzde 3 oldu. İnternet aracılığı ile evlenen genç erkeklerin oranı yüzde 5,7 iken bu oran genç kadınlarda yüzde 2,6 oldu.

Ebeveynler gençlerle en fazla sigara içme konusunda sorun yaşadı

Ebeveynler gençlerle en fazla sigara içme konusunda sorun yaşadı

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre ebeveynler, 18-25 yaş arasında olup aynı evde yaşadıkları çocuklarıyla en fazla yüzde 16 ile sigara içme konusunda sorun yaşadıklarını beyan etti. Anneler, çocuklarıyla sigara içme konusunda yüzde 18,3 oranında sorun yaşarken babalar yüzde 13,2 oranında sorun yaşadı.

Sigara içme konusundan sonra ebeveynler ve gençler arasında yaşanan en fazla sorunun yüzde 15,4 ile arkadaş seçiminde ve yüzde 14,4 ile cep telefonu kullanımı ile kılık kıyafet tarzında yaşandığı belirtildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gençlerin yüzde 42,9’u farklı mezhepten kişiler evlenebilir görüşüne katıldı

Gençlerin yüzde 42,9’u farklı mezhepten kişiler evlenebilir görüşüne katıldı

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre bireylerin evlilik hakkındaki düşünceleri incelendiğinde, 15 ve üzeri yaştaki bireylerin yüzde 36,6’sı farklı mezhepten kişilerin birbiriyle evlenebileceği görüşüne katılırken bu oran gençlerde yüzde 42,9 oldu. Farklı mezhepten kişilerin birbiriyle evlenebileceği görüşüne katılan genç erkeklerin oranı yüzde 46,1, genç kadınların oranı ise yüzde 39,6 oldu.

Gençlerin evlenecekleri kişide aradıkları en önemli özellik: Güvenilir olmak

Gençlerin evlenecekleri kişide aradıkları en önemli özellik: Güvenilir olmak

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre gençlerin evlenecekleri kişide aradıkları özelliklerin neler olduğu incelendiğinde, gençlerin yüzde 98,5’inin evlenecekleri kişinin güvenilir kişi olmasını/yalan söylememesini önemli bulduğu görüldü. Gençlerin yüzde 98,1’i evlenecekleri kişinin eşine sadık kalmasını, yüzde 97,7’si ise sabırlı ve hoşgörülü olmasını önemli bulduğunu beyan etti.

Gençlerin yüzde 41,6’sı evlenecekleri kişinin yüksek gelir sahibi/varlıklı olmasını istiyor

Gençlerin yüzde 41,6’sı evlenecekleri kişinin yüksek gelir sahibi/varlıklı olmasını istiyor
İçeriğin Devamı Aşağıda

Gençlerin yüzde 48,6’sının evlenecekleri kişi ile benzer siyasi görüşe sahip olma konusunu önemsemedikleri görüldü. Gençlerin yüzde 41,6’sı evlenecekleri kişinin yüksek gelir sahibi/varlıklı olmasını, yüzde 41’i ise evlenecekleri kişi ile aynı sosyal çevreden olmayı önemsemediğini beyan etti.

Kadının kocasını bir kez aldatması gençlerin yüzde 95,5’ine göre en büyük boşanma sebebi

Kadının kocasını bir kez aldatması gençlerin yüzde 95,5’ine göre en büyük boşanma sebebi

Aile yapısı araştırması, 2016 sonuçlarına göre kesin boşanma sebebi olduğu düşünülen durumlar yaş grubuna göre incelendiğinde, gençlerin yüzde 95,5’inin kadının kocasını bir kez bile olsa aldatmasını en önemli boşanma nedeni olarak beyan ettiği görüldü. Gençlerin yüzde 93,8’i, erkeğin karısını bir kez bile olsa aldatmasını kesin boşanma nedeni olabilecek ikinci en önemli neden olarak beyan etti. Erkeğin karısına kötü muamelede (dayak, hakaret vb.) bulunması ise yüzde 89,6 ile gençler tarafından üçüncü en önemli neden olarak beyan edildi.

Türkiye bu oran ile 35 OECD ülkesi arasında birinci sırada. Üretime katılmayan genç nüfusun ekonomik maliyeti ise 25 milyar dolar. Detaylar için bakınız 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
131
81
32
16
5
5
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Pasif Kullanıcı

Arkadaşımın ablasını örnek vereyim çok hırslı kendisini bilime adamış biri odtü biyoloji bölümünden mezun oldu, çankırı üniversitesinde yüksek lisansını yapt... Devamını Gör

Pasif Kullanıcı

Doğru noktaya değindin Türk gençlerinin bu ülkede bir geleceği yok maalesef kaçıp gitmenin utanılacak bir tarafı yok zaten bilinçli insan mantıklı hangi yol ... Devamını Gör

Taner Bayram

Türkiye'deki eğitim sisteminden memnun olmak için, "sistemin ne kadar yetersiz olduğunu göremeyecek kadar kötü" eğitim almak gerekiyor sanırım...

KızılDereli

Durmak yok yola devam Allah'ın izniyle 5 gençten 4 ü işsiz olacak inşallah

Pasif Kullanıcı

İstikrarla, azimle hedef 2023! Hüloğğğğğğğğğğğ.