Medeniyetlerin İhtişamlı Başkentleri! Tarihte İnşa Edilmiş En Kalabalık 19 Şehir

-

9000 yıl önce, Çatalhöyük 1,000 kişilik nüfusuyla Dünya'nın en kalabalık kentiyken bugün Tokyo 38 milyonla birinciliği elinde tutuyor.

M.Ö 7000 yılından beri Dünya'nın farklı şehirleri nüfus yoğunlukları bakımından en büyükler oldular. Businessinsider'ın Standford Üniversitesi tarih bilimci ve arkeoloğu Ian Morris'in kitabındaki verilere dayanarak hazırladığı bu şehirleri sizler için derledik.

Kaynak: http://www.businessinsider.com/the-19-gr...

Konstantinopolis tarhiteki en büyük şehirlerden biri olma özelliğini günümüzde hala sürdürüyor.

Wikipedia DeliDumrul

1. M.Ö 7000 yılında Çatalhöyük 1000 kişiyle en kalabalık nüfuslu şehirdi.

M.Ö 6500 yılında gelindiğinde şehirde, iki kartlı oluşumlar şekilde inşa edilmiş yüzlerce kerpiç evde 3000 kişi yaşıyordu. 

Şehirdeki duvar resimleri, heykelcikler ve cenaze töreni kalıntılarına bakıldığında çok zengin bir kültürü olduğu anlaşılıyor. Ayrıca duvara yapılmış bir resmin, dünyanın en eski haritası ve en eski manzara resmi olduğu biliniyor. 

Çatalhöyük M.Ö 5700 yılında terk edildi.

2. Suriye'de bulunan Tell Brak şehrinde M.Ö 5000 yılında 4,000 kişi yaşıyordur.

Attar-Aram syria on Wikipedia

Mezopotamya ve Anadolu arasındaki bir nehrin kenarına yerleşmiş şehir büyük bir ticaret yolu üzerine kurulmuştu. Şehirde yapılan arkeolojik kazılarda yüzlerce büyük gözlü heykelciklerin bulunduğu tapınağa 'Göz Tapınağı' adı verildi.

3. Uruk şehrinin nüfusu 40,000, yıl M.Ö 3300.

Gurdjieff Wikipedia

Irak'ta Fırat Nehri'nin kenarında bulunan Uruk kentinde başarısız hasatlar yüzünden oluşan hiyerarşik yapı, daha sonra Uruk kültürünün Suriye'den İran'a bir çok şehire yayılmasına sebep oldu.

Efsane Kral Gılgamış, M.Ö 27.yy'da Uruk şehrini yönetiyordu.

4. Tarih M.Ö 2250'yi gösterdiğinde Memfis 35000 kişiyle dünyanın en kalabalık şehri oldu.

Shutterstock / Waj

İlk firavunlar Mısır'ı M.Ö 3100 yıllarında birleştirdikleri zaman Memfis'i başkent olarak belirlediler. Firavunların gömüldüğü piramitler ve Büyük Sfenks bu şehrin yakınlarında bulunuyor. Teb ve İskenderiye'nin yükselişinden sonra Memfis gerilemeye başladı. Bugün tarihi miras alanı olarak koruma altında tutuluyor.

5. Asma bahçeleriyle bildiğimiz Babil'de M.Ö 1770'de 60,000 kişi yaşıyordu.

Pieter Bruegel Wikipedia

Irak'ta bulunan Babil, Hamurabi'nin kısa süren Babil İmparatorluğu'nun başkenti oldu. M.Ö 6.yy'da asma bahçeleriyle tekrar ün kazanan Babil, antik dünyanın 7 harikasından biriydi. İncilde maddiyatçılık ve günahı temsil eden Babil, şehirde bulunan 100m'lik zigurat ilham alınarak inşa edilmiş Babil Kulesi'nin de ev sahipliğini yapıyor.

6. Teb 75,000 kişiyle M.Ö 1500 yılındaki en kalabalık şehirdi.

Hatshepsut Tapınağı Ian Lloyd

Mısır'da bulunan Teb, M.Ö 2134 yılında Mısır'da bulunan hanedanlıklara rakip bir hanedanlığın başkentiydi. Şehir bir kaç yüzyıl sonra bütün Mısır'ın başkenti haline geldi.Yunan şair Homeros bir şiirinde Teb hakkında şöyle der; "değerli külçe yığınlarının ışıldadığı, yüz kapılı Teb." Asurlular bu şehri M.Ö 667 yılında yok ettiler.

7. M.Ö 800 yılında Nimrud 75,000 sakiniyle dünyanın en kalabalık şehri oldu.

James Fergusson Wikipedia

Neo-Asur İmparatorluğu'nun Irak'ta Dicle Nehri üzerinde çok stratejik bir noktaya kurduğu başkenti Nimrud. M.Ö 9. yy'da Kral II. Ashurnasirpal, sedir, selvi, ardıç, şimşir, dut, fıstık ve ılgın ağaçlarından yapılmış bir saray inşa ettirdi ve içini sanat ve hazinelerle donattı. Kral sarayına daha sonra tapınaklar, botanik bahçeler ve bir hayvanat bahçesi de ekletti.

8. Ninova MÖ 700 yılında 100,000 kişilik bir şehirdi.

Ninova'nın kapıları Wikimedia

Irak'ta yer alan şehir, MÖ 700 yılında Asurlu Kral Sennacherib'in rakibi olmayan bir saray yaptırmasıyla büyüdü. Şehir 7 km2'lik bir alana yayılmıştı ve 15 büyük şehir kapısı, 18 kanal ve çok sayıda kemerli su yolundan oluşuyordu. Neo-Asur İmparatorluğu'nun çöküşüyle Ninova MÖ 612'de kuşaklandı ve yağmalandı.

9. MÖ 300 yılında dünyanın en kalabalık başkenti İskenderiye'de 150,000 kişi yaşıyordu.

Mısır'da bulunan şehri, Büyük İskender MÖ 331 yılında kurdu, ve şehir 1000 yıl boyunca başkent olarak kaldı. Bu Akdeniz şehri, hem dünyanın en uzun binalarından biri olan İskenderiye Deniz Feneri'ne hem de dünyanın en büyüğü olan İskenderiye kütüphanesine ev sahipliği yapıyordu. Roma İmparatorluğu ve Müslüman fetihleri sonucu şehir gerilemeye geçti.

10. Roma'nın nüfusu MÖ yılında 400,000'di.

Kolezyum Wikipedia

Sezar'ın MÖ 2. yy'da İtalya yarım adasını sonra da 1. yy'da Galya'yı fethetmesiyle birlikte Roma İmparatorluğu kuruldu. Antik Roma'nın kalıntıları bütün dünyaya yayılan ünüyle günümüzde hala en çok ilgi çeken kentlerden biri olmasına sebep oluyor. Roma MÖ 1.yy'dan MS 4.yy'a kadar 1 milyondan fazla sakiniyle dünyanın en kalabalık şehriydi.

11. Konstantinopolis 450,000 nüfüsüyla 500 yıllarında dünyanın en kalabalık şehri oldu.

Arild Vågen Wikipedia

324 yılında Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olan şehir 500 yılında Roma'nın çöküşünden sonra bile en kalabalık şehir olmaya devam etti. 537 yılında İmparator Jüstinyen, Aya Sofya kilisesini inşa ettirdi. Şehir günümüze kadar zaman zaman gerilemeler yaşamış olsa da hep kalabalık olan şehirlerden biri olmaya devam etti.

12. 600 yılının en büyük başkenti 600,000 nüfusuyla Chang'an.

Jason22 on Wikipedia

Chang'an Çin tarihi boyunca 10'dan fazla hanedanlığına başkentliği yapmıştır. Sui Hanedanlığı sırasında dünyanın nüfus bakımında en büyük şehri haline gelen Chang'an'da 700 yılında 1 milyon insan yaşıyordu. 904 yılında Tang Hanedanlığı'nın sonlarına doğru gerileyen şehir günümüzde Xi'an olarak biliniyor.

13. Kaifeng 1000'yılında 1 milyona ulaşan şehirli sayısıyla dünyanın en kalabalık şehri oldu.

Wikipedia

Çin'de Büyük Kanal kenarına inşa edilmiş olan Kaifen Song Hanedanlığı'nın başkentiydi. Bu dönemde dünyanın en çok sanayileşmiş şehri olan Kaifeng'de büyük demir işletmeleri, dükkanlar, barlar ve tiyatrolar kentin her köşesine dağılmıştı.

14. Hangzhou da 1 milyon nüfusu 1200 yılında bularak bu dönemin en kalabalık şehri oldu.

TheTexecuter Wikipedia

Song Hanedanlığı'nın ikinci yarısında başkenti olan Hangzhou, yine Büyük Kanal'ın kenarına inşa edilmişti. 13.yy'ın sonlarında şehri ziyaret eden Marko Polo, "Şüphesiz, dünyanın ne güzel ve en muhteşem şehri" diye bir yorumda bulundu.

15. 1400 yılında Nanjing 500,000 kişilik bir başkent haline geldi.

Ming Hanedanlığı'nın başkenti olan şehrin ömrü pek uzun sürmedi. Bir sanayi şehri olan Nanjing, başkentin Pekin'e taşınmasıyla geriledi.

16. Çin'in bir sonraki başkenti Pekin 1450 yılında 600,000'lik bir nüfusa sahipti.

Pekin 1420 yılında Ming Hanedanlığı'nın başkenti olmasından itibaren daime Çin'in başkenti olarak kaldı. Ming Hanedanlığı sırasında Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı inşaatları yapıldı. Ayaklanmalar, istilalar ve hastalık salgınlarına rağmen Pekin sonraki birkaç yüzyıl boyunca en büyük şehir olmaya devam etti.

17. Avrupa'nın gelişimiyle Londra en fazla nüfuslu başkent ünvanını 1841 yılında 1.9 milyon kişiyle eline aldı.

Pax Britannica diye adlandırılan İngiliz İmparatorluğu içinde İngiliz yönetimi tarafından zorla uygulanan barış döneminde Londra dünyanın en büyük şehri oldu. Sanayi Devrimi'nin de etkisiyle 1914 yılında toplam nüfus 7.4 milyonu bulmuştu. Şanına rağmen Londra eski dönemlerde pis, fazla kalabalık ve tehlikeli olarak bilinen bir kentti.

18. Takvim 1925 yılını gösterdiğinde rüyalar şehri New York'ta 7.8 milyon kişi yaşıyordu.

Lewis Hine Wikipedia.

1. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika ekonomisinin yükselişiyle birlikte New York da en kalabalık şehir haline geldi. Amerika finans piyasasının başkenti, büyük bir liman ve göçmenlerin çokça geldiği bir şehir olan New York'ta bugün 23.7 milyon kişi yaşıyor. Fakat bu nüfus şehri yalnızca dünyanın en büyük 5. şehri yapmaya yetiyor.

19. Tokyo birinciliği 1965 yılında 15 milyonluk kent nüfusuyla gördü.

Marc Emer

2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden inşa edilen şehir tarihin en kalabalık başkenti olma unvanını kazanmaya hazır olmuş oldu. Bu yeni dönemde ileri teknoloji ve ABD ile yapılan işbirlikleri sayesinde Tokyo ekonomisi büyük ölçüde ilerleme kaydetti. Ekonomi 1989 yılından beri bir nebze gerilemiş olsa da Tokyo hala dünyanın en kalabalık başkenti, şehirde 37.8 milyon insan yaşıyor.

Aslında bu gördüklerimizin tamamı bizim tarihimiz için yalnızca bir başlangıç. Yapılan araştırmalardan elde ettiği verilere göre bir illüstrasyon yapan Hewden firması, Mumbai'nin yakın geleceğini şöyle hayal etmiş...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
semih-yoruk

Efes, Roma İmparatoru Augustus zamanında, Asya Eyaleti'nin başkenti olmuş ve nüfusu o dönem (MÖ 1.-2. yüzyıl) 200.000 kişiyi aşmıştır.

abceikrv

Tokyo il nüfusü o, şehir merkezi daha düşüktür. Kazaları falan kalabalık genelde. Lütfen.

Gizli Kullanıcı

Editörün Türkçe ilkokul 2 terk. İçerik tamamen wikipedia zaten, iki başlık yazacaksın onu doğru yaz bari... ayrıca günümüzde 'tarihteki en büyük şehirlerden biri olma özelliğini hala sürdüren' şehrin adı İSTANBUL.

nebusimdi

İlk defa 100 milyonu hangi şehir aşacak bakalım.

soulmajor

#14 kurulduklari yeri begendim

Görüş Bildir