Görüş Bildir
Haberler
Küçük İşletmelerin ve Yeni Girişimcilerin Başarısız Olmasına Neden Olan Ufak Ama Önemli Detaylar

Küçük İşletmelerin ve Yeni Girişimcilerin Başarısız Olmasına Neden Olan Ufak Ama Önemli Detaylar

luna
10.12.2020 - 07:15

#8 Kağıt kalemler hazırsa başlayalım!

Kaynak: https://www.businessknowhow.com/start...

1. İşletmelerini yanlış nedenlerle açarlar.

1. İşletmelerini yanlış nedenlerle açarlar.

İşletmenin başarısız olmasının nedeni çoğunlukla işletme sahibinin işini kurma nedeniyle bağlantılıdır. Çok para kazanmak, kendi işlerini kurduklarında aileleriyle daha fazla zaman geçireceklerini düşünmeleri, kendi patronu olmak istemeleri bu nedenlerden sayılabilir. Bu nedenler bir işletme açmak için doğru nedenler değildir. Çoğu başarılı girişimci bunlara yıllarca sıkı çalıştıktan sonra ulaşırlar.

Başarılı bir iş kurmak için gereken doğru nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Başarılı bir iş kurmak için gereken doğru nedenler şu şekilde sıralanabilir:
 • Yapılacak iş için çalışmalara ve araştırmalara dayanan sevgi ve ilginin olması ya da yaratılan ürün veya servisin piyasadaki gerçek bir ihtiyacı karşılayacak olmasıdır.

 • Gereken kararlılık, sabır ve olumlu bakış açısına sahip olmak ve diğerleri vazgeçerken kararlılıkla devam etmek gerekir.

Başarısızlıkla karşılaşıldığında pes edilmemelidir. Hatalardan ders çıkarmak ve bu dersleri bir sonraki seferde başarılı olmak için kullanılacak ipuçlarına çevirmek gereklidir.

Başarısızlıkla karşılaşıldığında pes edilmemelidir. Hatalardan ders çıkarmak ve bu dersleri bir sonraki seferde başarılı olmak için kullanılacak ipuçlarına çevirmek gereklidir.
 • Başarılı işletme sahiplerinin çalışmaları başarılarının çoğunu 'önceki başarısızlıkların üzerine inşa etmeye' bağladıklarını ve başarısızlıkları bir 'öğrenme süreci' olarak kullanmaya odaklandıklarını göstermiştir.

 • Etrafındaki insanlara sevildikleri dürüstlük ve iletişimle gösterilmelidir. Birçok farklı insanla anlaşılabilmek önemlidir.

2. Bu alandaki piyasa çok küçük olabilir ya da hiç olmayabilir.

2. Bu alandaki piyasa çok küçük olabilir ya da hiç olmayabilir.

İşletme ne kadar iyi olursa olsun sunulan ürünü satacak bir piyasa olmadığında ya da piyasa ekonomik değişikler veya doğal afetler nedeniyle ortadan kaybolduğunda iş başarısız olacaktır. Doğal afetler tahmin edilemez fakat işe başlanmadan önce satılacak ürün için bir piyasa olup olmadığına bakılmalı ve piyasanın kâr edilebilecek kadar büyük olduğundan emin olunmalıdır. Herkesin bir piyasaya dahil olmadığı unutulmamalıdır. Sunulan ürünü var olan imkan ve parayla ulaştırılabilecek belirli bir grup müşteri belirlenmelidir. İşe başlanmadan önce başarısız olmamak için işletmeciler piyasa ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilmelidir.

3. Yönetim zayıf olabilir.

3. Yönetim zayıf olabilir.

İşletmelerin başarısızlığı hakkındaki birçok rapor zayıf yönetimin başarısızlığın ilk nedeni olduğunu gösterir. Yeni işletme sahipleri genelde finans, satın alma, satış, üretim ve çalışanları işe alma ve yönetme gibi alanlarda ilgili iş ve yönetim uzmanlığına sahip değildir. eğer işletme sahibi neyi yanlış yaptığını fark edip yardım istemezse iş başarısız olacaktır. Bu problemi çözmek için küçük işletme sahipleri eksik olduğu konularda eğitim almalı, yetenekli çalışanları işe almalı ya da işleri yetkili profesyonellere yaptırmalıdır.

İşletmenin ihmal edilmesi de başarısızlığa neden olabilir. Tüm iş faaliyetlerini düzenli olarak incelemek, organize etmek, planlamak ve kontrol etmek gereklidir.

İşletmenin ihmal edilmesi de başarısızlığa neden olabilir. Tüm iş faaliyetlerini düzenli olarak incelemek, organize etmek, planlamak ve kontrol etmek gereklidir.

İşletme kurulduktan sonra ihmal edilmesi muhtemel olan pazar araştırması ve müşteri verilerini devamlı olarak incelemek gereklidir. Başarılı bir yönetici aynı zamanda iş ortamında üretkenliği cesaretlendiren iyi bir liderdir. Yetenekli kişileri işe alıp onları eğitme ve yetkilendirme becerisine sahiptir. İyi bir lider aynı zamanda stratejik düşünme becerisine sahiptir. Bir vizyonu gerçeğe dönüştürebilir ve değişime ayak uydurabilir. Değişiklikler yapabilir ve gelecek için yeni olanaklar düşünebilir.

4. Sermaye yetersiz olabilir.

4. Sermaye yetersiz olabilir.

Başarısız olan işletmelerin para ile ilgili en büyük yanlışlarından biri yetersiz işletme fonuna sahip olmaktır. Yeni işletmeler para akışını anlamaz ya da bir iş kurmak için gereken para miktarını küçümserler. Sonuç olarak başarmak için yeterince şansları olmadan işletmeyi kapatmak zorunda kalırlar. Aynı zamanda satışlardan gelen gelirler konusunda gerçekçi olmayan bir beklentileri olabilir.

İşletmenin ne kadar para gerektireceğini belirlemek zorunludur.

İşletmenin ne kadar para gerektireceğini belirlemek zorunludur.

Sadece işe başlamak için gerekeni değil işi sürdürmek için lazım olan parayı da düşünmek gereklidir. Birçok işletmenin faaliyete geçmesinin bir veya iki yıl sürdüğünün farkında olmak önemlidir. Giderleri karşılayabilecek kadar satış yapana kadar yetecek miktarda fon olmalıdır.

5. İşletme yanlış konumda açılmış olabilir.

5. İşletme yanlış konumda açılmış olabilir.

Çoğu yerel işletmenin başarısı için konum oldukça önemlidir. İşletmenin müşterilerle buluşmak için profesyonel bir konuma ya da trafiğe kapalı bir alana ihtiyacı olması gerekmesine göre iyi bir işletme kurabilmek için konum iyi seçilmelidir. Kötü bir konum en iyi yönetilen işletmeler için bile çok büyük sorunlar yaratabilir.

Bu konuda düşünülmesi gereken bazı faktörler şu şekilde sıralanabilir:

Bu konuda düşünülmesi gereken bazı faktörler şu şekilde sıralanabilir:
 • Hedef kitlenin nerede olduğu

 • Trafik, ulaşım, park yeri ve ışıklandırma

 • Depolama alanı

 • Rakiplerin konumu

 • Binanın durumu ve güvenliği

 • Düşünülen konumlardaki iş kurma girişimleri için  sağlanan yerel teşvik programları

 • Seçilen yerin tarihi, burada yaşayanların tercihleri ve yeni işletmelere gösterilen tutum

Ek olarak müşterilerin iş yerine gelmesi gereken bir işletme söz konusu değilse işe evden de başlanılabilir.

6. Planlama konusunda eksiklikler olabilir.

6. Planlama konusunda eksiklikler olabilir.

Başarılı bir etkinlikte sorumlu olan biri eğer dikkatli, metodik, stratejik planlama ve sıkı çalışma olmasaydı başarının elde edilmeyeceğini bilmektedir. Aynı şeyler işletmelerin başarısı için de söylenebilir. Bütün işletmeler için iş planına sahip olmak çok önemlidir. Birçok küçük işletme iş planlarındaki temel eksiklikler nedeniyle başarısız olur. İş planı gerçekçi olmalıdır. Ayrıca kesin ve gerçekçi bilgilere dayanmalı ve gelecek için mantıklı öngörülere sahip olmalıdır.

Planlamada bu unsurlara dikkat edilmelidir:

Planlamada bu unsurlara dikkat edilmelidir:
 • İşin tanımı, vizyonu, hedefleri ve başarı için gerekenler

 • Piyasa analizi

 • İş gücü gereksinimleri

 • Potansiyel problemler ve çözümleri

Mali konular için sermaye ekipmanı ve arz listesi, bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı analizi, satış ve gider tahmini gereklidir.

Mali konular için sermaye ekipmanı ve arz listesi, bilanço, gelir tablosu ve nakit akışı analizi, satış ve gider tahmini gereklidir.
 • Rekabet Analizi

 • Pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetleri

 • Şirket büyümesini yönetme ve gereken bütçeyi belirleme

Buna ek olarak çoğu bankacı şirket için ek sermaye sağlamak istenirse bir iş planı talep edecektir.

7. Aşırı büyüme sorunlara neden olabilir.

7. Aşırı büyüme sorunlara neden olabilir.

İşletmelerin başarısızlığındaki önemli bir nedeni işletme sahiplerinin başarıyı işi ne kadar büyütebilecekleriyle karıştırmalarıdır. İdeal olan yavaş ve istikrarlı bir büyümeye odaklanmaktır. Birçok başarısızlık çok hızlı büyüyen şirketlerden kaynaklanır. Aynı zamanda büyümeyi durdurulmamalıdır. Belirli bir müşteri sayısına ve iyi bir para akışına ulaşıldığında başarının büyümeyi belirlemesine izin verilmelidir.

Müşterilerin isteklerine ve ürün taleplerine yetişememek büyümenin gerektiğini gösteren bazı nedenlerdir.

Müşterilerin isteklerine ve ürün taleplerine yetişememek büyümenin gerektiğini gösteren bazı nedenlerdir.

Dikkatli inceleme, araştırma ve analizin ardından büyümenin gerektiği garanti edilirse işletmenin büyümesi için nelerin ve kimlerin eklenmesi gerektiği belirlenmelidir. Bu şekilde doğru sistemler ve insanlar bulunduğunda her şeyi kendi başına yapmaya değil işletmenin büyümesine odaklanmak mümkün olacaktır.

8. İşletmenin internet sitesi veya sosyal medyada görünürlüğü olmaması problem yaratabilir.

8. İşletmenin internet sitesi veya sosyal medyada görünürlüğü olmaması problem yaratabilir.

Eğer bugünlerde bir iş kurmak isteniyorsa kesinlikle işin bir internet sitesi ve sosyal medya görünürlüğü olmalıdır. Her işletmenin iyi tasarlanmış ve profesyonel görünen kullanıcıların işletme hakkında bilgi olmasını sağlayıp ürünler ve sunulan servislerden nasıl yararlanacaklarını bulabilecekleri bir internet sitesi olmalıdır. Eğer belirli bir bölgedeki müşteriler hedef kitlesindeyse internet sitesinde adres, telefon numarası ve çalışma saatleri bulunmalıdır.

Müşterilerin iş yerine gelmesi gerekmiyorsa bile işletmeyi aramadan önce iş hakkında fikir sahibi olabilecekleri bir internet sitesi bulunmalıdır.

Müşterilerin iş yerine gelmesi gerekmiyorsa bile işletmeyi aramadan önce iş hakkında fikir sahibi olabilecekleri bir internet sitesi bulunmalıdır.

Rakiplerin bir internet sitesi olduğunda ve küçük işletmelerin olmadığında işler internet sitesi olan tarafa gidebilir. Aynı zamanda müşterilerin aynı amaçlarla kullanacakları sosyal medya profilleri ve servislerine de sahip olunmalıdır. Aksi takdirde iş profesyonel görünmez ve popüler sosyal medya platformlarında profili olan rakiplere karşı iş kaybedilebilir. Çevrimiçi satılabilecek ürünler varsa ya da siparişler bu şekilde alınabiliyorsa durum daha yararlı olacaktır. Böyle bir durum olmasa bile en azından sunulan servis ve ürünlerin görülebileceği bir internet sitesi gereklidir.

Yeni işletmelerin başarısı işletme sahibine bağlıdır.

Yeni işletmelerin başarısı işletme sahibine bağlıdır.

Birçok başarılı işletme sahibi için başarısızlık asla bir seçenek olmamıştır. Kararlılık ve olumlu bir düşünce sahip olan işletmeciler herhangi bir gerilemeyi öğrenme ve gelişme için bir fırsat olarak görürler. Çoğu milyoner ortalama bir zekaya sahiptir. Onları diğerlerinden ayıran özellikleriyse yeni bilgilere açık olmaları ve başarı için öğrenmeleri gereken her şeyi öğrenmeye hazır olmalarıdır.

Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İlginizi çekebilecek diğer içeriklere buradan ulaşabilirsiniz.👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın