Görüş Bildir
Haberler
İŞKUR Teşvik Şartları Nelerdir?

İŞKUR Teşvik Şartları Nelerdir?

Müge Kakşi
19.10.2021 - 11:38

Ülkemizde istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek için kurulan Türkiye İş Kurumu yani bilinen adıyla İŞKUR'un belirli teşvik programları da bulunuyor. Yine işsizliğin önüne geçilmesi ve istihdamın artması amacıyla iş yerlerine çeşitli tutarlarda ve şartlarda destek sağlayan İŞKUR'un bu desteğine teşvik deniliyor. Birçok vatandaş İŞKUR teşviklerinin hangi şartlarda verildiğini internet üzerinden araştırıyor. Peki, İŞKUR teşvik şartları nelerdir? Tüm bu soruların cevaplarını haberimizin içeriğinde sizler için derledik...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye İş Kurumu kısaca bildiğimiz adıyla İŞKUR ülkemizdeki işsizliğin önüne geçebilmek ve istihdam sağlamak adına işverenlere çeşitli desteklerde bulunuyor. Teşvik olarak geçen bu desteklerde işverenin yükünü hafifletmek için prim, vergi ya da ücret ödemelerinde bulunuyor. Fakat İŞKUR'un bu teşviklerden belirli şartları sağlayan vatandaşlar yararlanabiliyor. Milyonlarca vatandaş İŞKUR teşviklerini ve İŞKUR teşvik şartlarını merak ediyor. İŞKUR teşvik şartlarına dair tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz...

İŞKUR Teşvik Şartları Nelerdir? İşte İŞKUR Teşvikleri...

İŞKUR Teşvik Şartları Nelerdir? İşte İŞKUR Teşvikleri...

İstihdamın sağlanmasıyla amacıyla işverenlere birçok teşvikte bulunan İŞKUR verdiği desteklerin bir kısmını kendisi ödemektedir. Teşviklerin uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu olarak bilinirken İŞKUR teşviklerini şöyle sayabiliriz;

 • İlave İstihdam Teşvikiİ

 • Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

 • İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik

 • Engelli İstihdamı Teşviki

 • Normalleşme Teşviki

 • İstihdama Dönüş Teşviki (Prim Desteği)

 • İstihdama Dönüş Teşviki (Geçici İş Gücü Desteği)

 • Artı İstihdam Teşviki

İŞKUR Teşvik Şartları

İŞKUR Teşvik Şartları

İlave İstihdam Teşviki Şartları İŞKUR'un Resmi Web Sitesinde Şu Şekilde Belirtilmiştir;

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,

 • 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 • Özel sektör işverenine ait olması,

 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,

 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,

 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması gerekmektedir.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki Şartları İŞKUR'un Resmi Web Sitesinde Şu Şekilde Belirtilmiştir;

 • Kişinin son 6 aydır işsiz olması 

 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi

 • Özel sektör işvereni olması

İşsizlik Ödeneği Alanlara Yönelik Teşvik Şartları İŞKUR'un Resmi Web Sitesinde Şu Şekilde Belirtilmiştir;

 • İşverene destek sağlanan süre kişinin başlangıçta işsizlik ödeneği için belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülür.

 • İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

 • İşçinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlaması halinde bu teşvik hükümlerinden yararlanılamaz.

İstihdama Dönüş Teşviki (Prim Desteği) Şartları İŞKUR'un Resmi Web Sitesinde Şu Şekilde Belirtilmiştir;

Sigortalının;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

 • 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması (SGK’ya 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olması),

 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

 • Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya 01/12/2020 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olması,

 • 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemiş olması,

 • 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine 01/12/2020 tarihini takip eden 30 gün içerisinde istihdam edilmek üzere başvurması ve işveren tarafından başvurusunun kabul edilerek istihdam edilmesi ve fiilen çalıştırılması gerekmektedir.

 • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekmektedir.

İstihdama Dönüş Teşviki (Geçici İşgücü Desteği) İŞKUR'un Resmi Web Sitesinde Şu Şekilde Belirtilmiştir;

Başvuru sahibinin;

 • a) Başvuru yaptığı tarih itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

 • b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olması,

 • c) 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

 • ç) Başvuru tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,

 • d) Hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin sona ermesi veya 01/12/2020 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin istihdam edilmeye devam edilmekte olması,

 • e) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler kapsamında sona erdirilmemiş olması,

 • f) 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmekte olanların, iş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da hâlihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işverenine aynı maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 30 gün içerisinde işveren tarafından başvurularının reddedilmiş olması ve Kuruma e-Devlet sistemi üzerinden başvuruda bulunmaları, şartlarını taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan başvuranların hanesinde yaşayanların destek sağlanan ayda;

 • a) Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ya da aylık almamaları,

 • b) Kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğinden, işsizlik ödeneğinden, iş kaybı tazminatından, yarım çalışma ödeneğinden veya ücret garanti fonundan faydalanmamaları,

 • c) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen aktif işgücü kurs veya programlarından faydalanmıyor olmaları,

 • ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, (b) bendi ve (c) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,

 • d) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklara tabi olarak çalışan olmamaları,

 • e) Düzenli sosyal yardımlardan/aylıklardan faydalanmıyor olmaları,

 • f) SYDV’ler tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamında acil durum hali çerçevesinde yapılacak değerlendirme neticesinde uygun olarak belirlenmeleri, gerekmektedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Artı İstihdam Teşviki  İŞKUR'un Resmi Web Sitesinde Şu Şekilde Belirtilmiştir;

Sigortalının;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

 • 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması (SGK’ya 2020/Ağustos ayına/dönemine ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması),

 • Sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması, gerekmektedir.

İşyerinin;

 • Özel sektör işverenine ait olması,

 • Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, gerekmektedir.

Aşağıdakiler De İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın