Görüş Bildir
Haberler
Bir Torba Yasa Daha Kabul Edildi: 'İhtiyat Akçesi' ile İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti

etiket Bir Torba Yasa Daha Kabul Edildi: 'İhtiyat Akçesi' ile İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti

FreiGeist
17.07.2019 - 21:59

Ekonomi alanında düzenlemeler içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Böylelikle Merkez Bankası'nın olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere kenara ayırdığı para niteliği taşıyan ve 'ihtiyat akçesi' olarak bilinen rezervin, bütçeye aktarılmasıyla ilgili düzenleme TBMM'den geçmiş oldu. Yurt dışına çıkış harcına gelen yüzde 200'ü aşkın zam, varlık barışı ve ihtiyat akçesi ile gündeme gelen yasa değişikliği, Merkez Bankası'na ilişkin düzenlemeler ve kredi yapılandırmalarını da içeren pek çok değişikliği beraberinde getiriyor. 

Öne çıkan başlıklara bakalım...  

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanun, Varlık Barışı süresini yıl sonuna kadar uzatıyor.

Kanun, Varlık Barışı süresini yıl sonuna kadar uzatıyor.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2019'a kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı sürede ödeyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Aralık 2019'a kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Kanuni defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, teklifin yasalaşmasından önce Türkiye'ye getirilerek karşılanmış olması halinde, bu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla düzenlemeden yararlanılacak.

Defter tutan mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecekler.

Finansal güçlük içerisindeki şirketlerin borçları bankalar tarafından yeniden yapılandırılacak.

Finansal güçlük içerisindeki şirketlerin borçları bankalar tarafından yeniden yapılandırılacak.

Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve BDDK'ca çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamak amacıyla dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilecek.

Yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 15 TL'den 50 TL'ye çıkarıldı.

Klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar 4 ay içinde kapatılacak.

Klonlanmış IMEI'ye sahip telefonlar 4 ay içinde kapatılacak.

MCKS'de kayıtlı olmakla birlikte düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş olan cihazlar ile kurumun uluslararası dolaşım hizmetleri çerçevesinde yaptığı düzenlemelere uymayan cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesi 4 ay içinde engellenecek. 

Bu cihazların kullanıcıları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde BTK'nin düzenlemeleri çerçevesinde başvuru yaparak 250 lira tutarındaki kayıt ücretini Hazine ve Maliye Bakanlığı muhasebe birimi hesabına yatırmaları halinde, cihazların elektronik kimlik bilgisi ilgili abonenin numaralarıyla eşleştirilerek kullanılabilecek.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak.

Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 1 oranında vergi alınacak.

Vergi, gider yazılamayacak, başka bir vergiden mahsup edilemeyecek, Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Bu hükümden yararlanılabilmesi için bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin vergi vadesinde ödenecek, varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek veya Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilecek.

Cumhurbaşkanı, bu düzenlemedeki süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kanunla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel görev ve yetkilerinde de değişiklik yapılıyor.

Kanunla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel görev ve yetkilerinde de değişiklik yapılıyor.

Bir para politikası aracı olan zorunlu karşılıkların etkinliğini artırmak üzere, bankaların ve Merkez Bankasınca uygun görülecek diğer mali kuruluşların bilanço içi veya dışı uygun görülen kalemlerinde meydana gelen değişikliklerin, sıkça farklılaşan piyasa koşullarına göre zorunlu karşılığa tabi tutulması mümkün hale getiriliyor.

Buna göre Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları belirlerken bilanço içi ve dışı unsurları da dikkate alacak.

Banka talepleri gerçek zamanlı ve anlık karşılanacak. Bu taleplerin karşılanması için bankaca kurum ve kuruluşların bilgi işlem sistemlerine erişim sistemleri kurulabilecek.

Bankalar ve elektronik ödeme araçlarını çıkaran kuruluşlar dahil olmak üzere bankaca uygun görülecek diğer mali kuruluşlar, banka nezdinde açılacak hesaplarda 'yükümlülükleri esas alınarak' nakden zorunlu karşılık tesis ederken kanunla, 'hesaplarda bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alarak' bunu yapacaklar.

Ve Merkez Bankası'nın yıllık safi karının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor.

Ve Merkez Bankası'nın yıllık safi karının yüzde 20'sinin ihtiyat akçesine ayrılacağına yönelik hüküm kaldırılıyor.

Hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kar hissesi hissedarlara dağıtılmaya devam edilecek. 

Bunun ödenmesinden sonra kalan miktarın yüzde 10'u, 'fevkalade ihtiyat akçesi' yerine, ihtiyat akçesine aktarılacak.

Son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç, birikmiş ihtiyat akçeleri her yıl kara katılarak dağıtılabilecek.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ayrılmış bulunan ihtiyat akçelerinin tamamı, birikmiş fevkalade ihtiyat akçelerinin ise son yılın karından ayrılan kısmı hariç tamamı Genel Kurul kararı aranmaksızın Hazine'ye verilecek.

Yasal düzenlemeyi ilk olarak Reuters haber ajansı duyurmuştu.

Ardından "İhtiyat akçesi nedir?" sorusu gündeme gelmişti.

Yedek akçe olarak da bilinen ihtiyat akçesi, seçim sonrası yeniden Türkiye'nin gündemine gelmişti. Peki tam olarak ne değişti? Detaylar için bakınız 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
224
41
35
6
4
3
2
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Pasif Kullanıcı

Tayyip ve Çevresinin mal varlığı şu akçeden bile fazla değilse yunan olayım lan

Pasif Kullanıcı

Erman dostum geçen hafta burada(İngiltere) gazetelerde Bilalin Amerika'da bankalarda 123 milyar doları haberleri çıktı sen diyorsun 40milyar türk lirası :)))

Pasif Kullanıcı

adamlar torba ile yasa çıkarıp gemilerle götürüyor.

speedymustafa

biri kankasının özel yatında manken siker ekonomiden bahseder, kimi işsizlikten kendini asar, birinin yavşak yalaka akranları cumhurbaşkanı danışmanı olur, k... Devamını Gör