Görüş Bildir
Haberler
İnsanlığın Günümüzdeki Utancı: 12 Maddede 'Modern Kölelik' Olarak İnsan Ticareti

etiket İnsanlığın Günümüzdeki Utancı: 12 Maddede 'Modern Kölelik' Olarak İnsan Ticareti

Taner Bayram
04.03.2016 - 17:17

21. yüzyılda yaşamımıza karşın, aslında bitmeyen, sadece biçim değiştiren iğrenç bir olgu ile karşı karşıyayız. 'Modern kölelik' diyebileceğimiz bu olgu, kendi içinde farklı kollara ayrılan ve gerçekliğin ağırlığıyla insanı soluksuz bırakan, insanı insanlıktan soğutan 'insan ticareti'. 

Hazırladığımız bu özel Onedio dosyası ile insan ticareti olgusuna dair bir nebze farkındalık yaratmayı umut ediyoruz...   

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İnsan ticareti nedir?

1. İnsan ticareti nedir?

İnsan ticareti, esarete veya benzeri uygulamalara tabi kılmak, fuhuşa zorlamak, zorla çalıştırmak veya hizmet ettirmek, beden organlarının verilmesini temin etmek maksatlarıyla tehdit ve cebir/şiddet veya nüfuzu kötüye kullanmak veya kandırmak suretiyle, kişilerin tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleridir.

2. İnsan ticareti mağdurunun tanımı nedir?

2. İnsan ticareti mağdurunun tanımı nedir?

Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tabi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla; tehdit, baskı veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliğinden yararlanarak rızasını elde etmek suretiyle, tedarik edilen, ülkeye sokulan veya ülke dışına çıkarılan, kaçırılan bir yerden başka bir yere götürülen, sevk edilen veya barındırılan kişidir.

3. Rakamlarla İnsan Ticaretinin Korkunç Boyutları

3. Rakamlarla İnsan Ticaretinin Korkunç Boyutları

İnsan ticareti gerçekten de dünya çapında savunmasız kadın, erkek ve çocuklara yönelik ciddi bir küresel bir tehdit haline gelmiştir. Her kıtada ve tüm sosyoekonomik seviyelerde milyonlarca insan bu suçtan etkilenmektedir. 

 • Dünya Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2005 ve BM'nin 2006 yıllarındaki raporlarına göre İnsan Ticareti'nin toplam piyasa büyüklüğü 32 Milyar Dolar'a yaklaşmış durumda.

 • Ancak bazı sivil toplum kuruluşlarının son raporlarına göre bu rakam yılda 150 milyar dolar üreten, son derece organize ve kazançlı bir yasa dışı sektöre dönüşmüş durumdadır.

 • Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile birlikte en büyük 3 yasa dışı ticarî sektörden biridir ve dünyanın en hızlı büyüyen 2. yasa dışı sektörüdür.

 • ILO'nun ve BM'nin tahminlere göre tüm dünyada yaklaşık 21 milyon kişi insan ticareti mağduru konumundadır. 

 • Bu kurbanların 4.5 milyonu cinsel sömürü amacıyla kaçırılmaktadır.

 • ILO tüm insan ticareti mağdurlarının yüzde 55'inin ve seks ticareti mağdurlarının yüzde 98'inin kadın ve kız çocuğu olduğunu tahmin etmektedir.

4. İnsan ticareti çağımızda köleliğin yeniden ortaya çıkmış şeklidir ve ağır bir insan hakları ihlalidir.

4. İnsan ticareti çağımızda köleliğin yeniden ortaya çıkmış şeklidir ve ağır bir insan hakları ihlalidir.

İnsan ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığından sonra en karlı üçüncü organize yasa dışı faaliyet olarak bilinmektedir.

5. İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığı arasındaki temel farklar nelerdir?

5. İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığı arasındaki temel farklar nelerdir?
 • İnsan ticaretinin gerçekleşmesi için mağdurların zorlanması, kandırılması söz konusuyken, göçmen kaçakçılığında esas olarak göçmenlerin rızası söz konusudur.

 • Göçmen kaçakçılığında yasa dışı göçmen ile suç örgütü arasındaki ilişki çoğu zaman sınırın yasa dışı yollardan geçilmesi ile sona ermekteyken, insan ticaretinde mağdur ile suç örgütü arasındaki ilişki mağdurun iradesi dışında devam etmektedir.

 • İnsan ticaretinde kişilerin istismarı söz konusuyken, göçmen kaçakçılığında istismar amacı yoktur.

 • Göçmen kaçakçılığı devlet aleyhine işlenen bir suç iken, insan ticareti kişiye karşı işlenen ve ağır insan hakları ihlallerine neden olan bir suçtur.

 • Göçmen kaçakçılığı her zaman sınırı aşan nitelik gösterirken, insan ticaretinin her zaman sınırı aşan özelliği yoktur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığı arasında benzerlikler nelerdir?

6. İnsan ticareti ile göçmen kaçakçılığı arasında benzerlikler nelerdir?
 • Her iki olayda da suç mağdurlarının bir yerden bir yere nakli söz konusudur.

 • Her iki suç türünde de işlenilen suç genel itibari ile sınır aşan bir karaktere sahiptir.

 • Her iki suç türünün de organize suç grupları tarafından işlendiği gözlemlenmektedir.

 • Her iki suç türünde de suçluların temel amacı mağdurlar üzerinden yasal olmayan maddi kazanç elde etmektir. Yani mağduru sömürmek söz konusudur

7. Bir Başka Utanç: Cinsel Kölelik

7. Bir Başka Utanç: Cinsel Kölelik

IŞİD'in son dönemde kız çocuklarını ve kadınları köleleştirip satması çok tepki çekti. Ancak IŞİD bu konuda yalnız değil. Afrika'da, Asya'da, Eski Sovyet ülkelerinde birçok kız çocuğu ve kadın cinsel açıdan sömürülmek adına köleleştiriliyor.

8. Cinsel Köleliğin Daha da Ağır Biçimi: İnsan Ticareti ve Çocukların Cinsel İstismarı

8. Cinsel Köleliğin Daha da Ağır Biçimi: İnsan Ticareti ve Çocukların Cinsel İstismarı

Çocukların ticari amaçlı cinsel sömürüsü ise şu şekillerde gerçekleşiyor:

 • Çocuk fuhuşu

 • Çocuk pornografisi

 • Çocuk seks turizmi

 • Zorla evlendirme

ECPAT'ın 2014 Küresel Kölelik İndeksi’ne göre Avrupa’da cinsel sömürü ve erken yaşta evliliğin en fazla olduğu ülke Türkiye.

Ayrıca Türkiye, seks ticaretinde kullanılan çocuklar için transit ve kaynak sağlayan ülke konumunda. Daha detaylı bilgi için bknz:

9. İnsan ticaretinin sonuçlarından biri de çocukların askerî açıdan kullanılmasıdır.

9. İnsan ticaretinin sonuçlarından biri de çocukların askerî açıdan kullanılmasıdır.

Çocukların askerî kullanımı, birbirinden bağımsız üç şekilde görülebilir: 

 • Çocuklar doğrudan saldırılarda yer alabilir (çocuk askerler).

 • Hademe, casus, haberci, gözcü ya da seks kölesi olabilir. 

 • Ya da politik çıkar için canlı kalkan olarak veya propaganda için kullanılabilir.

Tarih boyunca ve birçok kültürde çocuklar, kültürel ve ahlâki değerlere aykırı sayılmasına rağmen yaygın olarak askeri kampanyalarda kullanıldı. 1970'lerden bu yana çocukların askeri anlaşmazlıklarda kullanılmalarının sınırlandırılmasını amaçlayan kimi uluslararası anlaşmalar yürürlüğe girdi. 

Bununla birlikte Çocuk Asker Kullanmayı Durdurun Koalisyonu çocukların askeri güçler içerisinde kullanılmasının ve askeri anlaşmazlıklarda aktif olarak yer almalarının yaygın olduğunu rapor etmiştir.

10. İnsan ticaretindeki en önemli hususlardan biri de yasa dışı organ ticareti.

10. İnsan ticaretindeki en önemli hususlardan biri de yasa dışı organ ticareti.

2011 yılındaki verilere göre dünya genelinde 90.000 kişi acil organ nakli bekliyordu. Yasa dışı organ ticaretinin çok yaygın olduğu tahmin edilmekle birlikte tamamen suç örgütleri tarafından karaborsada satıldığı için yeterli veri bulunmamakta. 

Dünyada İran çok uzun yıllar boyunca organ ticaretinin yasal olduğu tek ülkeydi. Ancak bu değişiyor: 2013 yılında Avustralya ve Singapur, organ bağışlayanlara maddi tazminat ödenmesini yasallaştırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Günümüzde modern bir kölenin suç şebekelerine ortalama maliyeti 90 Dolar. ABD'de 1800'lü yıllarda yapılan köle ticaretinde bu rakam günümüzün parasıyla ortalama 20.000 Dolardı.

11. Günümüzde modern bir kölenin suç şebekelerine ortalama maliyeti 90 Dolar. ABD'de 1800'lü yıllarda yapılan köle ticaretinde bu rakam günümüzün parasıyla ortalama 20.000 Dolardı.

12. Coğrafi konumu itibariyle Türkiye insan ticaretinde hedef ülke durumunda.

12. Coğrafi konumu itibariyle Türkiye insan ticaretinde hedef ülke durumunda.

Son birkaç yıla kadar Türkiye'ye yolu düşen insan ticareti mağdurları çoğunlukla eski Sovyet Cumhuriyetlerindendir. Son yıllardaki siyasî gelişmeler, özellikle Suriye iç savaşı ile bu durum değişmeye başlamıştır.  

Türkiye’nin ekonomik refah düzeyi komşu ülkelerine kıyasla daha yüksektir. Ayrıca ülkemiz tercih edilen bir turizm ve Avrupa'ya geçiş ülkesi konumundadır. 

Türkiye'deki göçmen kampları da insan tacirlerine fırsat yaratmaktadır. Bu yüzden Türkiye de hedef ülkelerden biri durumundadır.

Mazlumder'in yaptığı çalışmaya göreTürkiye'de yaşayan Suriyeli kadınların ve kız çocuklarının fuhuşa ve evliliğe zorlandığı, 'başlık parası' adı altında 2000-5000 TL gibi rakamlara satıldığı raporlarla ortaya konulmuştur. Aynı çalışmaya göre bu kızların yaşı 13'e kadar düşmektedir.

Bizi insan olmaktan ve nefes almaktan utandıran bu iğrenç olgunun bir an önce son bulması dileğiyle...

Siz de konuyla ilgili bilgi ve görüşlerinizi paylaşırsanız memnuniyet duyarız.

Kaynaklar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
405
203
96
32
10
7
5
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Turgut

Afrika'dan Amerika'ya götürülen kölelerin torunları bugün Afrika'da kalan kuzenlerinden çok daha iyi durumda buda yadsınamaz bir gerçek.Bu durumda bir ironi ... Devamını Gör

asiye

Gemilerde, yollarda öle öle tükenmeyenlerin beyaz efendinin elinde can vermeyenlerinin (ekonomik ve sosyal alanlarda ayrımcılıktan ötürü) çetelerin elinde he... Devamını Gör

Pasif Kullanıcı

Türkiye de insan ticareti = Taşeron işçi ;)

dusunen_odun

modern değil olüm bu normal kölelik lan yine, modern olanında mayış alıyorsun asgari

what ever

DOĞRU DİYOSUN