Görüş Bildir
Haberler
Hekimler Bugün Grevde: Hastaneler Bir Gün Boş Kalacak

Hekimler Bugün Grevde: Hastaneler Bir Gün Boş Kalacak

Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin TBMM Genel Kurulu’nda geri çekilmesi üzerine TTB üyesi hekimler bugün Türkiye genelinde pek çok ilde grev yaptı, acil ve yaşamsal hastalar dışında sağlık hizmeti sunulmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

TBMM Genel Kurulu’nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi. Bunun üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi hekimler bugün Türkiye genelinde grev yaptı, çoğu poliklinik boş kaldı. Hekimler hastane önlerinde basın açıklaması okudu.

'Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?'

'Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?'

Sağlık çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini iletmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya görüşme taleplerini defalarca ilettiklerini belirten TTB üyesi sağlık çalışanları, “Sağlık Bakanı’nın, hekimlerin, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını, sağlık emek meslek örgütleriyle konuşmasından daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?” diye sordu.

'Gelirlerimiz açlık sınırına gelmiştir'

'Gelirlerimiz açlık sınırına gelmiştir'

“Artık yaşamımıza bile mal olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir.” ifadelerini kullanan sağlık çalışanları, şunları söyledi:

'Bunun en son örneği de hekimlerin, sağlık emekçilerinin artık yoksulluk sınırının çok altına düşmüş; açlık sınırına kadar gerilemiş gelirleri ve özlük hakları ile ilgili düzenleme yapacağı iddiasıyla getirdikleri ucube yasa tasarısıdır. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık emekçilerini, tüm hekimleri kapsamadığını belirtirken bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar meclise getirileceği, varsa eksiklerinin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular havada bırakılarak usule aykırı bir şekilde geri çekilmiştir. Bu yasa ne çalışan hekimlerin ne de emekli hekimlerin gelirlerinde bir iyileştirme sağlamayacaktır. İktidara ve sağlık bakanlığına çeşitli açıklama, eylem ve yürüyüşlerle anlatmaya çalıştık, yine söylüyoruz: Salgın döneminde yaşamımızı da ortaya koyup verdiğimiz emeğin, böyle daha fazla değersizleştirilmesine izin vermeyeceğiz. Toplum sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık grev zamanıdır.'

“Uyarıyoruz. Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz.” diyen sağlık çalışanları, taleplerini şöyle sıraladı:

“Uyarıyoruz. Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz.” diyen sağlık çalışanları, taleplerini şöyle sıraladı:
 • İnsanca yaşayabileceğimiz, insanca geçinebileceğimiz, emekliliğe yansıyan temel ücret, 3600-7200 kademeli ek gösterge ve pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı ve geçmişe dönük, her sağlık çalışanı için yıllık 90 gün yıpranma payı istiyoruz.

 • Sağlık emekçilerine şiddet gösterenlere, TCK'dan sağlık hizmeti sunanlara karşı işlenen bazı suçlara ilişkin özel düzenlemeler içeren Sağlıkta Şiddet Yasası'nın acilen gerçekleştirilmesini istiyoruz.

 • Son bir yıl içinde tüm Cumhuriyet tarihindekinden kat be kat fazla beyin göçü sağlık alanında gerçekleşmiştir. Gelecek güvencesi olmadan şiddet tehdidi altındaki çalışma koşullarına son verilmesini istiyoruz.

'Döner sermaye son bulsun'

'Döner sermaye son bulsun'
 • Performans sisteminin kaldırılmasını, döner sermaye uygulamasına son verilmesini, sabit maaşımızın bunlara muhtaç etmeyecek, emekliliğe yansıyacak şekilde düzenlenmesi istiyoruz.

 • Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini ve insanca çalışma süreleri; güvenli, sağlıklı çalışma ortamları; Covid-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası istiyoruz.

 • Mevcut 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesini; randevuların hastalarımıza en az 20 dakika ayırabileceğimiz şekilde düzenlenmesini istiyoruz.

 • İş güvencemiz, gelir güvencemiz, mesleki bağımsızlığımız için kamusal sağlık sistemi istiyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

'Aşırı çalıştırmaya ve ciro baskısına son verilmeli'

'Aşırı çalıştırmaya ve ciro baskısına son verilmeli'
 • Şehir hastanelerinin kamulaştırılmasını, özel hastanelere değil kamu hastanelerine bütçe ayrılmasını, özel hastanelerde aşırı çalıştırılmaya ve ciro baskısına son verilmesini istiyoruz.

 • Tüm asistanların emeklerinin karşılığını aldığı; çekirdek eğitim müfredatına uygun, asistan hekimlerin tüm süreçlerde söz sahibi olduğu nitelikli uzmanlık eğitimi almasını ve eğitim dışı işlerde çalıştırılmamasını istiyoruz.

 • Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesini, kamuya ait binalarda kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak birinci basamak sağlık örgütlenmesi istiyoruz.

 • İşyeri hekimliği alanında OSGB ve benzeri özelleştirmeye son verilmesini, işyeri hekimlerinin çalışma saatleri, atama ve ücretlendirmeleri konusunda tabip odalarının yetkili olmasını istiyoruz.

'KHK'lı arkadaşlarımızın geri dönmesini istiyoruz'

'KHK'lı arkadaşlarımızın geri dönmesini istiyoruz'
 • KHK ve güvenlik soruşturmaları ile hukuksuzca işinden alıkonulmuş tüm sağlık çalışanlarının derhal işlerine başlatılmasını istiyoruz.

 • Bu grev, emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarıdır. Artık toplumun, sağlık emekçilerinin çığlığına kulak verilmelidir. Taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. İktidar bilmelidir ki söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
21
6
5
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Burhan

Sonuna kadar haklılar