Görüş Bildir
Haberler
Sigmund Freud'dan 15 Alıntı

etiket Sigmund Freud'dan 15 Alıntı

miss morpheus
21.05.2015 - 20:51 Son Güncelleme: 22.05.2015 - 16:11

Sigmund Freud , Psikanaliz öğretisini geliştirmiş olan Yahudi kökenli Avusturyalı nörolog. Kişiliğin 5 farklı dönemden geçerek geliştiğini öne süren Psikoanalitik Kuram'ın kurucusudur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.

1. İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir ve insanların çoğu da bundan korkar.

Freudun u gözlemi oldukça doğru çünkü insanlar özgürleştikçe fikrlerinin sorumluluğu üstlerine biner başkalarının görüşlerine yada topluluğun fikirlerine bağımlı kalmak onları rahatlatır bu yüzdenki hala dünyada devlet din aile gibi kavramlar vardır bunlar  insanların bir gruba ait olma isteğinden kaynaklanır

2. Henüz yanıtlanamamış ve kadın ruhuyla ilgili otuz yıl süren araştırmalarıma karşın benim de yanıtlamayı başaramadığım çok önemli bir soru var: Kadın ne ister?

3. Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa, dini inançlardan kopuş da o kadar yaygınlaşır.

3. Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa, dini inançlardan kopuş da o kadar yaygınlaşır.

şimdi freuddan birkaç  alıntı daha yapalım 

  • Kültürel doğrularımızla sağlanan bilginin tümü arasında doğruluğu en az kanıtlanabilmiş unsurlar, tam da bizim için en fazla önem taşıması gereken ve evrenin bilmecelerini çözme, yaşamın acılarına katlanmamızı sağlama görevi üstlenmiş unsurlardır.

  • Bilim önceden görülmeyen yetkinleştirmelere elverişli olduğu halde, dinsel dünya görüşü öyle değildir; bu anlayış başlıca bölümlerinde değişmez kalmaktadır; eğer yanlışsa hep öyle kalacaktır. Her zaman bizim dış dünya karşısındaki bağımsızlığımızı anlamaya bilim girişecektir; din ise gücünü bizim içgüdüsel isteklerimızi karşılamak olgusundan alan bir yanılsamadır. [1]

freud ateistti bu sözüyle tanrının dinin gerçek olmadığını  sadece  insanların ihtiyaç duyduğu bir şey olduğunu anlatıyor

4. Elde ettiğimiz başarıların peygamber veya tanrıların başarılarıyla boy ölçüşebileceğini zannetmiyorum. Nitekim Meryem Ana'nın mucizelerine inanan insan sayısı, bilinçdışının varlığına inanan insan sayısından çok çok daha fazla.[6]

4. Elde ettiğimiz başarıların peygamber veya tanrıların başarılarıyla boy ölçüşebileceğini zannetmiyorum. Nitekim Meryem Ana'nın mucizelerine inanan insan sayısı, bilinçdışının varlığına inanan insan sayısından çok çok daha fazla.[6]

freudun din üzerine söyleği sözlerde br kaç tenesini daha verelim 

  • Din, toplumsal obsesyonlarımız; obsesyonlarımız ise bireysel dinimizdir.

  • Dinler, kendilerini sevgi ve merhamet dini olarak tanımlasalar dahi, onlara inanmayan insanlara karşı sert ve acımasızdırlar.

  • Dinlerin son zemini, insanın çocuksu çaresizliğidir.

  • Eğer bir adam herhangi bir dini öğretinin öne sürdüğü tüm saçmalıkları sorgulamaksızın kabul ediyor ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri görmezden geliyorsa, o zaman bu adamın zekasından şüphe edebiliriz.[

  • Tanrı, abartılmış bir baba figüründen başka bir şey değildir.

5. Erkek sevdiği zaman arzu yoktur; arzuladığı zaman ise, aşk yoktur.

5. Erkek sevdiği zaman arzu yoktur; arzuladığı zaman ise, aşk yoktur.

ayrıca söyle bir sözü vardır 

  • Hiçbir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez.

  • aşk yoktur libido vardır

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. İnsan mutlu olmak ister; bu yüzden berbat haldedir.

6. İnsan mutlu olmak ister; bu yüzden berbat haldedir.

freudun bu cümleyi niye kurduğunun  yaşamına bakarsak anlayabiliriz çünkü freud gençlik yıllarında  uyuşturucu madde kullanmış  mutluluğu uç şekillerde aramış ve bu arayış onun bedenine ve zihnini yormuştur

7. Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz.

7. Birine duyduğunuz sevgi ve sinir doğru orantılıdır. En çok sevdiğiniz insana herkesten çok sinirlenirsiniz.

freudun bu tespiti dönemininde nörolojik bilgileri sağlayacak teknoloji olmadığından kanıtlanamamış fakat ilerleyen yıllarda papez döngüsü bulunmuş 

 Papez devresi: Bu bağlantıların en iyi 

bilinenlerinden biridir. Burada hipokampusdan forniks 

yoluyla mamiller cisme, septal ve preoptik bölgeye 

ulaşır. Vicq d’ Azyr demeti (Traktus mamillotalamikus) 

de bunları talamusun anterior nükleuslarına bağlar. Bu 

da singulat girusa ve sonra singulum yoluyla 

hipokampusa projeksiyon yapar.

ŞİMDİ ÖZETLİCEK OLURSAK PAPEZ DÖNGÜSÜ CİNSELLİK VE ŞİDDET İÇGÜDÜLERİNİN BULUNDUĞU BEYİN BÖLÜMÜ BU CİNSELLİK VE ŞİDDETİN YARATTIĞI AŞK VE ÖFKE DUYGUSU BU İKİ DUYGUNUN BULUNDUĞU  NÖRONLAR  BEYİNDE BİRBİRNE ÇOK YAKIN YERLERDEDİR  BU YÜZDEN ÇOK AŞIK OLDUĞUNUZ BİRİNE ÇOK ÖFKELENİRSİNİZ

8. Kavga etmek yerine küfretmeyi seçen ilk insan uygarlığın kurucusuydu.

8. Kavga etmek yerine küfretmeyi seçen ilk insan uygarlığın kurucusuydu.

freudun insan karakterini açıklamada kullandığı kavramlar olan id ego süperego  kavramları bu cümleyi anlamamıza yardımcı olacak 

İD: insanın içgüdüleridir en temel istekleri açlık  cinsellik öfke v.b bunlar kişinin elinde olmayan kontrol edemediği genetiğinden miras ve her bireyde olan özellikleridir insanın en temel iki içgüdüsü cinsellik ve şiddettir 

SÜPEREGO:çevrenin  beklentileridir yasaklar günahlar ahlaki kurallar vicdan v.b bunlarda kişinin kendi kontrolünün dışındaki çevresel özellikleridir 

EGO:  ise id ve süperegonun arasında denge kuran karakter özellikleridir sağlıklı insanların egosu sağlamdır aradaki denge ne kadar iyi bulunursa kişi o kadar sağlıklıdır   

örnek verme gerekirse kişi yoğun şiddet duygusu yaşıyor ve insanları öldürmeyi dşünüyorsa bu onun ididir bunu yapmasını engelleyen hukuki cezalar vicdan günah olduğunu düşünmesi .v.b onun süper egosudur eğer kişi bu öfke duygusuna yenilip cinayet işlerse id i galip gelir bastırır sa süperegosu galip gelir mutsuz olur peki ikisini arasındaki dengeyi nasıl kuracak ve ego yu nasıl sağlayacak eğer bu kişi cerrah olursa hem insanları keserek kendi şiddet duygusunu yaşamış hemde kimseye zarar vermemiş hatta yaray sağlamış olur 

şimdi gelelim freudun bu cümlesini açıklamaya eğer kişinin kavga etme iiçgüdüsü onun ididir şiddet duygusundan kaynaklanır elinde değildir fakat  kavga etmesi id galip gelir yok etmez çekip giderse süperegosu galip gelir mutsuz olur eğer küfür ederse egoyu bulmuş olur hem içindeki nefreti atar hem kimseye zarar gelmez ego yu bulup dengeyi kuran insanlar medeniyeti oluşturur

9. Aşk ve iş beşeriyetimizin mihenk taşlarıdır.

9. Aşk ve iş beşeriyetimizin mihenk taşlarıdır.

id kavramını açıklarken insanın temel içgüdüsü olan şiddet ve cinsellikten bahsetmiştik  şimdi bu kavramları freudun bu sözüne uyarlayacağız 

aşk cinselliğin modernize halidir yani id kişinin cinselliğidir süperego toplumun kişiden beklentileridir eğer kişi cinselliğini yaşamak için tecavüz yoluna başvuruyorsa idi galip gelir ama cinselliği bastırısada süperegoso galip gelir bu ikiside sağlıksız durumlardır ortayı bulmak iegoyu sağlamak  cinsel çekim hissettidilen  insanlarla flört etmekttir böylece aşk kavramı oluşuyor ama freud aşkı içgüdüsel doğuştan getirile birşey olarak değil insanın egosu sonucu oluşan ve  beşeri (insan eliyle oluşmuş ) bir kavram olarak ele alıyor yani aşk doğal bir duygu  değil o bizim id ve süperegomuzla arayı bulma amacıyla ortaya çıkardığımız egomuz 

şimdi gelelim iş kısmına bunun için ilk çağlarda özellikle erkeklerin  yaptığı ilk iş olan avcılık basit olarak ikinci içgüdü olan şiddetten kaynaklanır bu içgüdü modern zamanlarda insanların iş kavramına dönüşmüştür

10. Kendini öldürme arzusu, daha derinde; başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur.

10. Kendini öldürme arzusu, daha derinde; başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur.

freudun bu sözüde intihara meyilli kişilerin büyük katliamlarda bulunabileceğini anlatır buna bir örnek vermek gerekirse hitler milyonlarca insanı katlettiktte sonra intihar etmiştir yada cinnet geçiren insanlar önce çevrelerindekileri öldürüp intihar ederler

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Sanat, çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır.

11. Sanat, çocukluk tecrübelerinin büyüklüğe aktarılmasıdır.

freud kişiliğin büyük bölümünün çocuklukta oluştuğunu iddia edn kuramlar ortaya atmıştır bu yüzden insanın  ilerki hayatındaki tüm eserlerinin çocukluğunun yansıması olacağını iddia eder

12. Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.

12. Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü.

bu sözü bir modernizm ve totalittarizm eleştirisir çünkü modern toplumlarda insanlar kısıtlanmıştır birçok toplumda insnlar eşit maddi imkanla doğmaz ve çoğu insan kendini gerçekleştirebildiği bir hayatı yaşayamaz en ilkel zamanlarda daha eşit bir hayata doğuyor   içgüdülerinizi (şiddet ve cinsellik ) yaşayabiliyor  bu maddeyi daha iyi anlamak için göğü delen adam ve cehenneme övgü kitaplarını tavsiye ederim

13. Her insan gördüğü rüyanın tabiridir.

13. Her insan gördüğü rüyanın tabiridir.
  • Rüyalar bilinçdışına giden kraliyet yoludur. freud rüya alanında çalışmalar yapmış rüyaların yorumu 1 ve 2 kitaplarını yayınlamıştır

14. Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.

14. Zayıf noktalarınızdan güçlü taraflarınız doğacaktır.

kriz fırsattır bir anlamda zayıflığınız diye düşündüğünüz şey aslında diğerleride olmayan bir özelliktir bu yönünüzü kullandığınızda gğçlü kısmınıza dönüşür örneğin duygusal bir insan bir roman yazarak hem kendini ifade eder anlar hemde bunu kitlelere yayarak fikirlerini duyurur insanları ekiler

15. BONUS: Bir puro, bazen sadece bir purodur

15. BONUS: Bir puro, bazen sadece bir purodur

bu sözün bir hikayesi var freud arkadaşlarına sigaranın biliçdışında penisi sembolize ettiğini ve sigara içen erkeklerin penise imrendiği için içtiklerini bilinçdışında bunun gay olma istediği olduğunu anlatmış arkadaşıda dururmu yapıştırmış cevabı thug life yapmış :))sigara penis sembolüyse  sen  sigaranın büyüğü olan puro içiyosun demiş freud da Şu meşhur bazen bir puro sadece bir purodur  sözünü böyle söylemiştir 

BİR SONRAKİ GALERİM PAUL EKMAN DAN YALAN YAKALAMA TEKNİKLERİ İÇİN TAKİPTE KALIN :))

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
454
123
60
48
20
17
17
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın