Görüş Bildir
Haberler
Fenerbahçe'yi Korkutan Gelişme

Fenerbahçe'yi Korkutan Gelişme

Enver K.
12.04.2015 - 15:07

Fenerbahçe'de alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuru yapan Diego Ribas, sarı-lacivertli takımı korkuttu.

Fenerbahçe'de Diego Ribas'ın ödemelerinin gecikmesi gündeme bomba gibi düşerken, FIFA'nın 1 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni talimatı, ödemeyi zamanında yapmayan kulüpleri büyük bir tehlike ile karşı karşıya bıraktı.

Kulüplere ödemelerini 30 gün geciktirmeleri halinde gelecek yaptırımın transfer yasağı olarak değişmesi; sarı-lacivertlileri ve onun gibi benzer durumdaki kulüpleri risk altına soktu.

FIFA futbolcu talimatında yapmış olduğunu düzenlemede borcunu ödemeyen kulüplere ağır yaptırımlar getiriyor. 1 Mart 2015 tarihiyle yürürlüğe giren FIFA'nın bu talimatı TFF'nin düzenlemesinde de yer aldı. TFF, FIFA'nın bu talimat değişikliğini ilgili profesyonel futbolcuklar stattüsü ve transfer talimatının 22. maddesinde revize ederek gerçekleştirdi.

1. Kulüp ve oyuncular, taraflarınca imzalanmış transfer sözleşmesi kapsamında yer alan şartlar dahilinde diğer kulüp ve oyunculara karşı olan sorumluluklarını yerine getirmek ile yükümlüdürler.

2. Sözleşmede yer alan ahdi gecikmeler haricinde 30 gün aşmış gecikmiş ödemesi bulunan kulüp, 4. madde dahilinde cezalandırılacaktır.

3. Yönetmelik kapsamında günü geçmiş ödemesi olan alacaklı taraf (kulüp ya da oyuncu), borçlu tarafa gerekli ödemenin yapılması için en az 10 gün olmak şartı ile son ödeme tarihini yazılı olarak bildirme ve ihtar çekme zorunluğundadır.

4. Bu düzenlemelerin ihlali sonucunda uyarı, kınama, para cezası, bir ya da iki sezon hem yerli hem de yabancı oyuncu transfer yasağı verilecektir.

5. 4. madde belirtilen cezalar, birikmiş şekilde uygulanabilecektir.

6. Tekrarlanan ihlaller hakkında ağırlaştırıcı sebepler ile birlikte daha sert cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

7. Herhangi bir kulübe verilen transfer yasağı hakkında altı aydan iki yıla kadar erteleme kararı verilebilir ve cezai yaptırıma maruz kalan tarafa deneme süresi tanınır.

8. Cezai yaptırıma maruz kalan taraf, bahsi geçen bu deneme süresi içerisinde yeniden ihlalde bulunduğu taktirde erteleme kararı otomatik olarak iptal edilir ve yeni ceza üzerine ek yapılarak transfer yasağı yeniden işleme konur.

MADDE 22- GECİKMİŞ ÖDEMELER

(1) Kulüpler imzaladıkları profesyonel futbolcu sözleşmeleri ve transfer sözleşmelerinde belirtilen şartlar uyarınca, futbolcularına ve diğer kulüplere karşı olan mali yükümlülüklerine uymakla yükümlüdür.

(2) Sözleşmeden doğan haklı bir gerekçe olmaksızın, mali yükümlülüklerinden kaynaklanan ödemelerini 30 günden daha uzun bir süre geciktiren kulüplere, bu maddenin 4. fıkrasında belirtilen yaptırımlar uygulanabilir.

(3) Bu madde kapsamında bir kulübün gecikmiş ödemesi bulunduğunun kabulü için, alacaklının (futbolcu veya kulüp) gecikmiş alacağına ilişkin, borçlu kulübe noter onaylı yazılı bir ihtar çekmesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi için en az on günlük bir süre tanımış olması zorunludur.

(4) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bu madde kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen kulüplere aşağıda belirtilen yaptırımları uygulamaya yetkilidir:

d) bir veya iki tam ve birbirini takip eden transfer ve tescil dönemi boyunca ulusal veya uluslararası her hangi bir yeni futbolcu transfer ve tescil yasağı.

(5) Bu maddede öngörülen yükümlülüğün ihlalinde borçlu kulübe:

b) ikinci ihlalde kınama ve para cezası,

c) üçüncü ihlalde, bir transfer ve tescil dönemi yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ve para cezası,

d) İhlalin üçten fazla tekerrürü halinde iki transfer ve tescil dönemi yeni bir futbolcu transfer ve tescil yasağı ve para cezası, verilir.

(6) İhlalin ağırlığına göre yukarıda belirtilen yaptırımlar ayrı ayrı veya birlikte uygulanabilir.

(7) İhlalin tekrarı ağırlaştırıcı sebep olarak varsayılır ve bu durumda daha ağır cezalar verilir.

(8) Yukarıdaki, 4. fıkranın 'd' bendi kapsamında verilen transfer ve tescil yasağının uygulanması altı aydan iki yıla kadar ertelenebilir.

(9) Erteleme süresi içerisinde, transfer ve tescil yasağının ertelenmesinden faydalanan kulübün bu madde kapsamında başka bir ihlalde bulunması halinde erteleme ortadan kalkar ve yetkili kurul, asıl yaptırımın uygulanmasına hükmeder. Ayrıca bu yaptırıma yeni ihlal için öngörülen yaptırım da eklenir.

(10) Bu maddenin uygulanması, bu talimat kapsamında sözleşme ilişkisinin tek taraflı olarak feshedilmesi halinde öngörülen diğer önlemlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(11) Yukarıdaki fıkralar kapsamında gecikmiş alacağı olan futbolcu veya kulüp, yazılı olarak TFF'ye başvurarak borçlu kulüp hakkında disiplin sürecinin işletilmesini talep edebilir.

(12) Başvuruların, yukarıdaki 2 ve 3. fıkralarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı TFF Disiplin müfettişleri tarafından usul yönünden incelenir, şartları taşıyan başvurular Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

Skorer

Kaynak: http://www.milliyet.com.tr/f-bahce-yi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0