Davutoğlu'ndan Kamuda Plaket ve Hediye Yasağı

 > -

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "ekonomide dönüşüm programı' için hazırlanan eylem planını açıkladı. İsrafı önlemek için kamuda plaket ve hediye vermeye yasak getirildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 'Ekonomide Dönüşüm Programları'nın ikinci toplantısına başladı. Davutoğlu program çerçevesinde 7 eylem kalemine ait 425 madde açıkladı.

Başbakan Davutoğlu yaptığı açıklamada ' İş dünyamız yapısal dönüşüm programına göre hareket etmeli. Rasyonel soğukkanlı kriz yönetimi mantığı ile bu krizi piyasalara hissettirmeden yönetebilmek açısından büyük bir sınavdan geçiyoruz. 2008'den bu yana bütün dünya kriz yönetimi ile meşgul. Bu dönüşüm programlarının hesap edilebilirlik ilkesi önemlidir. İlan etttiğimiz eylemlerin uygulamalarında 3-4 aylık periyotlarla sizlerle paylaşacağız. Öngörülebilirlik dünyanın şuanda en büyük önem verdiği husus. Türkiye siyasi istikrarla desteklenmiş bir öngörülebilirlik kapasitesini sürdürüyor. Bu da büyük bir önem taşıyor. Ekonomimiz son 20 çeyrekte üst üste büyüdü. Ortalamamız dünya ortalamasının çok üzerindedir. Son büyüme düşük oldu ama yine de genel olarak takdir gören bir performanstır. Büyümenin ihracata dayalı olması önemlidir. Bu kompozisyon aslında büyümenin sürdürülmesi açısından büyük bir işarettir.

PLAKET VE HEDİYE İŞİNE SON VERİLECEK, EN BÜYÜK SEMBOLİK HEDİYE FİDAN DİKİMİDİR

Bugün açıkladığımız 7 programla üretimde verim, tasarruf sağlanması planlanıyor. İsrafın önlenmesi önce kamudan başlayıp bütün topluma yansıması gereken bir gerçektir. İsrafa dönük hediyeler bundan sonra kamuda söz konusu olmayacak. Her görevi bırakan bakan başbakan yada bürokrasideki kişiler kendilerine gelen hediyeleri ne yapacağız sorusuyla karşılaşıyor. Bundan sonra bu plaket işine son vermek lazım. Gereksiz hediyeleşmelere son vermek lazım. En sembolük hediye fidan dikimidir. Orada gelen devlet büyüyüğü adına fidanlar dikilebilir. Onlar büyüdükçe de kendi hediyesini sürekli topluma kazandıran bir hatıra olarak yaşar. Ayrıca çok yaygın bir şekilde tanıtım kitapları faaliyetlerin tanıtımı ile ilgili faaliyet kendini tanıtır. Bu tür faaliyetlerin e ortamda flaş disklerle tanıtılması daha elzemdir. İsrafın önlenmesi konusunda herkes elimdeki kaynağı nasıl kullanırım derken herkes kendine şunu sormalı acaba israfı nasıl engellerim. Ben bütün kurumlarımızın buna özen gestereceğine inanıyorum.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ OLUMLU YANSIYACAK

Bütçe görüşmeleri sürüyor. Yönetim bütçe açığı GSYH üzerinde baskı uygulamadığı gibi düşüşü önemli bir parametredir. AB tanımlı borç stoku milli gelire göre gerilemiştir. Bu da dünya avrupa standartlarında çok önemli bir göstergedir. Ekonomi göstergemizin iç uyumu da önem taşıyor. Son dönemde önemli bir komite olarak Finansal Ekonomi Komitesi bu seyri yakından takibe dönük. Kamu özel sektör ilişkisi her zamankinden çok daha fazla, daha iletişime yoğun devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş ve muhtemel etkilerini de göz önüne alıyoruz. AK Parti iktidarı öncesinde petrol fiyatları 20 dolar civarındaydı. Petrol fiyatlarında tekrar geri dönüş ülkemize olumlu etki yapacaktır. Bu düşüşü biz tüketicimize yansıtıyoruz. Çok ciddi pompa fiyatlarında düşmeler oldu. Ama kesinlikle bir gevşeme disiplinden kopuş söz konusu olmayacak. 2015 Yılı için petrol fiyatları hangi düzeyde olacağını göz önüne olarak alternatif modellemelerle olabilecek her hangi bir iniş çıkışa anında refleks verebilmek için yoğun bir çaba içindeyiz.

EKONOMİMİZİN EN TEMEL MESELELERİNDEN BİRİ VERİMLİLİĞİN DÜŞÜK OLMASI

1 - Ekonomimizin en temel meselelerinden birisi verimlilik düzeyimizin düşük olması. Bu yüzden verimliiğin arttırılmasına özel bir önem vereceğiz. İlk programımız üretimde verimliliğin arttırılması programı. Bu programla verimlilik algısını geliştirmeyi iyileştirmeyi katma değeri arttırmayı planlıyoruz. Bu başlık altında 59 eylem yer alıyor. G-20 döneminde KOBİ'lere yönelik istihdama yönelik katkı sunmaya davam edeceğiz. İmalat sanayinde kaynak verimli üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız. Ürün tasarımını, çeşitlendirilmesini ve markalaşmalarını destekleyecek ve eğitim faaliyetleri yapacağız. KOBİ'lere finansal desteği derinlemesine arttırmayı planlıyoruz. Türk Malı'nın tanıtılması için gereken desteği sağlayacağız.

LÜKS MALLARI TESPİT EDİP CAYDIRICI VERGİLENDİRME YAPACAĞIZ

2 - Yurt içi tasarrufların arttırılması ve israfın önlenmesi programı. Burada israfı azaltmayı planlıyoruz. İktisatlı bir ekonomik bir alt yapıyı kurmaya kararlıyız. Bu başlık altında 74 adet eylem yer alıyor. Önemli eylemler şöyle gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergilerle ilgili yeni tasarruf olmasına büyük önem vereceğiz. Taşınmazların alınmasında kullandırılan kredileri gözden geçireceğiz. İmalat sanayinde banka istisnaları getireceğiz. Uluslararası hükümlülükleri gözeterek yüksek tüketim malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirmeler yapacağız. Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere altın bankacılığını destekleyeceğiz. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kesinti oranını uluslararası düzeye ulaştıracağız. İsrafın fazla olduğu mal gruplarını tespit edecek ve bunu engellemek için çalışmalar yapacağız.

FİNANS ALANINDA SAĞLAM BİR HUKUKİ ZEMİN OLUŞTURACAĞIZ

3 - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi programı. Reel sektörün ihtiyacını karşılayacak her türlü aracın etkin şekilde denetlenen bir finansal merkez olmasını hedefliyoruz. İstanbul'un ilk 25 içinde yer almasını daha sonra da bunu yükseltmesini ve finansal hizmetler sektörünün GSYH'daki payını yüzde 6'da yer almasını istiyoruz. Raylı sistem ve iletişimleri geliştireceğiz. Hem kamu hem özel sektörde sertifakaya sahip uzman sayısını arttıracağız. Ayrıca ürün ve hizmet çeşitliliğini arttıracağız.

VERİMSİZ HARCAMALARI TASFİYE EDECEĞİZ

4 - Kamu harcamalarının rasyonelleştirme programıdır. Verimsiz harcamaları tasfiye edeceğiz. Kamu harcama büyüklüğünü ve borçlanma gereğini yerindeliğini hedefliyoruz. Burada da 77 eylem var. Bazıları şöyle; Sosyal yardımlarda Türkiye öncü olmuştur. Burada suistimali engellemek ve hak eden herkese ulaşabilmek için ihtiyacı olanları daha objektif olarak belirleyeceğiz. Böylece sosyal yardım yapan kurumlarımız tek bir alanda herkesi görüp talepleri karşılayabilecek. Kamu ihtiyaçlarının ortak alım yöntemi ile tedarikini sağlayacağız. Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelikle ilgili tedbirler alacak israfı ortadan kaldıracak ek yeni bir yaklaşım sergileyeceğiz. Saydamlığın arttırılması için ihale sürecinin yayınlanmasını etkinleştireceğiz. Şeffaflığı arttırmaya yönelik çalışmamızı aslında ilerde tekrar elimizde aldığımız reformu sizlerle paylaşacağız. Hizmet binaları yapımı konusunu da ele alacağız. Kamu hizmetlerini program yaklaşımı ile ele alan bütçe programına geçeceğiz.

YEREL YÖNETİMLERİN GÜCÜNÜ ARTTIRACAĞIZ

5 - Kamu gelirlerinin arttırılması programıdır. Vergi sistemini yenileyeceğiz. Çalıştaylarla karar alacağız ve en etkin bir şekilde bu düzenlemeleri en kısa sürede devreye sokacağız. Gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasını sağlayacağız. Kamu açısından yeniden değerlendirilmesi önem taşıyor. Vergileme alanında vatandaşa hizmet sunarken teknoloji imkanlarından daha fazla yararlanacağız. Daha detaylı istatistikler geliştireceğiz.

İŞ VE YATIRIM ALANINI GENİŞLETECEĞİZ, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KONUSUNU BASİTLEŞTİRECEĞİZ

6 - İş ve yatırımı geliştirme programıdır. Amacımız yatırımları arttırmaktır. 2014 Yılında yüzde 15 olan yatırımları 2015'te yüzde 19'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu başlık altında 41 eylem yer almaktadır. Bunların bazıları şöyle; Ülke ekonomisi için yapıların hızlı ve etkin yürütülmesine ve sonuçlanmasına yönelik bir birim oluşturulacak. Burada yatırımlar daha hızlı yapılacak. Bir çok işlemin E-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacağız. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili basitleştirmeler yapacağız. İş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçlerin daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız. Hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan çözümünü, mahkemeye yansıyanların ise yargı süresinin kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacağız. Coğrafi bilgi sistemleri alt yapısını geliştirecğiz. Bölgesel düzeyde gösterge seti geliştireecek, anketler yapacağız.

DOĞRU İSTATİKTİK KONUSUNDAN TÜİK EĞİTİM VERECEKTİR

7 - İstatistiki bilgi paylaşımı programıdır. Güvenilir istatistiklerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz. İstatistik sayısını arttırmayı, istatistik üretmeyi hedefliyoruz. Bu başlık altında 28 eylem var. Bunların ana bazı unsurları şunlar; TÜİK ve diğer kurumların açıkladıkları istatistikleri bir internet sitesi kurarak oradan açıklayacağız. Kurum ve kuruluşların istatistik verilerinin TÜİK'in hizmetine açılmasını sağlayacağız. TÜİK tarafından eğitim verilecektir. TÜİK ayrıca eğitim kurumu gibi de hizmet verecektir.

Bugün açıkladığımız 7 programla üretimde verim, tasarruf sağlanması planlanıyor. İsrafın önlenmesi önce kamudan başlayıp bütün topluma yansıması gereken bir gerçektir.

İşte Başbakan'ın konuşmalarından satır başları.

 • - Hükümetimiz hiçbir şekilde kısa vadeli perspektifle değil, orta ve uzun vadeli perspektifle politikalarını yönetiyor.

 • - Kamu maliyesi, bütçe yapılandırılması ve finansal istikrar konusunda ilkeli tutumumuz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek.

 • - Bütüncül perspektifi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz

 • - 2008'den bu yana bütün dünya kriz yönetimleri ile meşgul

 • - İlan ettiğimiz uygulamaların sonuçlarını 3-4 aylık sürelerde paylaşacağız

 • - Bu dönüşüm programlarının hesap verilebilirlik ilkesi önemli

 • - Öngörülebilirlik şu anda dünyada en çok önem verilen husus

 • - Sürdürülebilir kalkınma büyük önem taşıyor

 • - Büyümenin büyük ölçüde ihracata dayalı olması önemli, nitelikli büyüme kompozisyonu sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir işaret

 • - Merkezi yönetim bütçe açığının gsyh içindeki payı düşüşüne devam edecek

 • - Petrol fiyatlarındaki muhtemel düşüşün etkilerini sürekli izliyoruz

 • - Petrol fiyatlarındaki düşüşü vatandaşa yansıtıyoruz

 • - Kesinlikle petrol fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanan bir gevşeme olmayacak

 • - 2015'de petrol fiyatlarının hangi düzeyde olacağı ile ilgili alternatif bütün modellerle, olası iniş-çıkışlara anlık tepki verebilmek için hazırlıklıyız

 • - (Rusya Krizi) muhtemel etkileri erken vakitte gördük, toplantılar gerçekleştirdik

 • - Makro alanları ilgilendiren 8 programı bugün paylaşacağız

 • - Bunlar üretimde verimliliğin artırılması, yurtiçi tasarrufların artırılması, istanbul uluslararası finans merkezi olması, kamu harcamaların rasyonelleşmesi, kamu gelirlerini kalitesi, iş ve yatırım ortamı, istatistiki bilgi altyapısı ve kayıt dışı ekonominin azaltılması

 • - Yüksek ve istikrarlı büyümeye ulaşmayı hedefliyoruz

 • - Üretimde katma değeri artırmayı planlıyoruz

 • - Üretimde verimliliğin artırılması ile ilgili 59 eylem yer alıyor

 • - KOBİ'lerin kurumlaşmasına büyük önem vereceğiz

 • - KOBİ'leri g20 başkanlığı süresince sürekli gündemde tutacağız

 • - Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımını güçlendireceğiz

 • - Türk malı markası ve imajı için faaliyetlerde bulunacağız

 • - İktisatlı bir ekonomik altyapı kurmaya kararlıyız

 • - Tasarruf oranını yüzde 13,4'ten yüzde 19'a çıkarmaya kararlıyız

 • - Yurtiçi tasarrufların artırılması ile ilgili 74 eylem yer alıyor

 • - Altın bankacılığını genişletecek ve destekleyeceğiz

 • - Hayat sigorta ve uzun süreli sigortaların geliştirilmesi için politika seçeneklerini araştırıyoruz

 • - Program dönemi sonunda İstanbul'un ilk 25 finans merkezi içinde yer alması ve daha sonra bunu yükseltmeyi hedefliyoruz

 • - İstanbul'un finans merkezi olması ile ilgili programda 104 eylem yer alıyor

 • - İstanbul tahkim merkezini en kısa sürede kuracağız

 • - Finans alanında ihtisas mahkemeleri kuracağız

 • - Kamu sermayeli katılım bankası kuracağız

 • - Faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliğini artıracağız

 • - Kamu harcamaların rasyonelleşmesi programında 77 adet eylem bulunuyor

 • - Kamuda taşıt alımına ilişkin tedbirler alacağız

 • - Bütün ihale sonuçlarını yayınlama sürecini iyileştireceğiz

 • - Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz

 • - 2014 sonunda yüzde 15 olacağını düşündüğümüz özel sektör yatırımlarının GSYH'ye oranını 2018 yılı sonunda yüzde 19,3'e çıkarmayı hedefliyoruz

 • - İstatistiki bilgi altyapısı başlağı altında 28 eylem planı var

 • - Kayıt dışı ekonomiyi ayrı bir paket olarak açıklayacağız

 • - Haftaya insan odaklı 3.PAKETİ Açıklayacağız

 • - (Rusya krizi) Türk ekonomisi herhangi bir şok etkisi yaşanmadan bunu atlatabildi

 • - Reel sektörün dış borcu zaten uzun vadeli, burada bir risk görmüyoruz

 • - Reel sektörün milli gelire oranı yüzde 15,7, bu çok makul

 • - Kısa vadeli şoklardan etkilenebilecek bir yapıda değil

 • - Gerektiğinde her türlü tedbiri alırız

 • - Hiçbir konuda ekonomi yönetimi ve hükümetimiz bir panik haline girmemiştir, girmeyecektir

 • - Uluslararası piyasaların Türkiye'ye güveni tam

 • - Devletin bir döviz açık pozisyonu yok, hatta fazlası var

 • - Elimizdeki kaynak ve verilerle, krizin getireceği şoklar karşısında, elimizdeki kaynaklar, kullanabileceğimiz Mali ve finansal araçlar son derece sağlamdır

 • - Şu anki en temel hedefimiz petrol fiyatlarındaki düşüşü dengeleyebilecek olumlu unsurları maksimize etmek, bunu bir fırsat olarak görmek

 • - Petrol fiyatlarındaki düşüşün dolaylı etkilerini de minimize etmek

 • - Reel sektörde balon etkisi yapacak bir şişkinlik yok

 • - Ek tedbir almaya şu anda ihtiyaç hissetmiyoruz

 • - Kullanacağımız araçlardan son derece emin bir şekilde muhtemel riskleri göğüslemeye hazırız.

haberler.com

Haberin Tamamı İçin:

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
Görüş Bildir