Görüş Bildir
Haberler
CHP'den AKP'ye Dokunulmazlıkla İlgili 3 Öneri

CHP'den AKP'ye Dokunulmazlıkla İlgili 3 Öneri

CHP, AK Parti'nin dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki önerisine üç teklif ile karşılık verdi. CHP'nin yaptığı tekliflerin üçüncüsü dikkat çekici. Teklife göre, Anayasa değişikliğinden önce işlenen suçlarla ilgili dokunulmazlıklar otomatik olarak kalkacak. Böylece dosyalar Meclis'te görüşülmeden yargıya intikal edecek. Bu durumda örneğin bir bakan hakkında soruşturma komisyonu kurulmasına gerek kalmadan dosyası yargıya gidebilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin önerisini Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ya sundu. Ana muhalefet partisi,   ilk önerisinde Anayasa'nın 83.maddesinin yeniden yazılmasını teklif etti. CHP yeniden yazımda, kürsü dokunulmazlığı korunurken, milletvekili seçilmeye engel olan hallerin dokunulmazlık dışında bırakılmasını önerdi. CHP'nin ilk önerisi şöyle:

'Dokunulmazlık süresince dava ve ceza zamanaşımı işlemez. Şu kadar ki, üst sınırı on yıldan fazla hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda suçüstü hali ile terör, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından dolayı bir milletvekilinin sorguya çekilmesi ve yargılanması için Meclisin kararı aranmaz. Bu hallerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek zorundadır. Ancak bu hallerde de suç işlediği ileri sürülen milletvekili, üst sınırı on yıldan fazla hapis, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda suçüstü hali veya Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz ve tutuklanamaz. '

-İkinci öneride  mevcut Anayasa 83 ve TBMM İçtüzüğünün 131, 132,133, 134. maddeleri işletilerek bütün dokunulmazlık dosyalarının Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda işleme alınması istendi.

-Üçüncü öneride ise, AK Parti'nin geçici anayasa değişikliğinde ısrar etmesi halinde, bunun kapsamının genişletilmesi yer aldı. Ancak bu öyle bir öneriki, söz konusu anayasa değişikliğinin yapıldığı tarihe kadar işlenen tüm suçlar için dokunulmazlığı otomatik olarak kaldırıyor. Ayrıca haklarında soruşturma komisyonu kurularak ancak Yüce Divan'da yargılanabilen bakanlar için bu durumu ortadan kaldırıyor. Bakanlar için soruşturma komisyonu kurulmaksınız dosyalarının yargıya intikal ettirmesini getiriyor. CHP'nin bu konudaki önerisi şöyle:

'Madde 1-  7/11/1982 tarih 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde  20 –

(1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlenen fiiller nedeniyle yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda 7.11.1982 tarih 2709 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile 100 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığında bulunan Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri ve eki dosyaları on beş gün içinde, ilgili yargı mercilerine gönderilmek üzere, Başbakanlığa iade edilir.

(3) İlgili milletvekili, başbakan veya bakanın kendisine bildirim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 85 inci maddeye göre iptal isteminde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. '

AK Parti 17 - 25 Aralık soruşturmaları kapsamında Yüce Divan'da yargılanmaları gündeme gelen 4 bakanı ile ilgili 'hayır' kararı nedeniyle eleştirilmişti.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı CHP'nin teklifinin Parti'nin yetkili organlarında değerlendirileceğini söyledi.

Al Jazeera

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
3
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
haylaz adam

değerlendirecek göz var ama uygulayacak göt yok onlarda