Görüş Bildir
Haberler
Dosya: 15 Soruda Mali Af Yasa Tasarısı

Dosya: 15 Soruda Mali Af Yasa Tasarısı

Burçak Cürül Öztürk
04.06.2014 - 22:21 Son Güncelleme: 05.06.2014 - 14:04

En büyük af yasasını üç yıl önce çıkaran AKP Hükümeti, “bir kez daha af yok” sözüne rağmen Köşk seçimleri öncesinde, yeni bir af düzenlemesini Meclis’e sundu. Vergi ve prim alacaklarını kapsayan düzenleme, “patronlara” bilançolarını düzeltme, kayıtdışı varlıklarını kayıt içine alma, kapanmayan kasaları kapatma imkanı da getiriyor. Böylece Teklif, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yeniden yapılandırma düzenlemesi olma özelliğini taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Af Paketi Neleri içeriyor?

1. Af Paketi Neleri içeriyor?

30 Nisan tarihli Maliye Bakanlığı’nın takip ettiği vergi borçlarını kapsıyor. Bu kapsamda, ,  KDV, Özel Tüketim Vergisi motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, prim borçları ile cezaları kapsayacak. Düzenleme, 2011 yılında çıkarılan af yasasının bir anlamda uzatılması anlamına da geliyor.

2. Hangi Borçlar Kapsamda Dışında?

2. Hangi Borçlar Kapsamda Dışında?

Yapılandırma için milat 30 Nisan 2014 olduğu için bu yılın MTV’nin ikinci taksidi düzenlemenin dışında kalacak. Yine muayene parası da kapsam dışında tutuldu. Vergi aslına bağlı olmaksızın verilen teşvik, iştirak gibi cezalar için de yapılandırma söz konusu olacak.

3. Vergi Af Yasasında Borçlar Nasıl Yapılandırılacak?

3. Vergi Af Yasasında Borçlar Nasıl Yapılandırılacak?

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan alacaklara kanun yasalaştıktan sonra TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. Kesilmiş olan vergi cezalarının ödenmemiş kısmının da TÜFE/ÜFE hesaplaması yapıldıktan sonra, yüzde 50’si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden de vazgeçilecek. Mükelleflerin yeniden yapılandırma için açılmış davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

4. Borçlar Kaç Taksitle Ödenecek?

4. Borçlar Kaç Taksitle Ödenecek?

Borçların tüm faizleri silinmiyor. Vadeye göre kademeli bir indirim yapılacak. Borçlarını yeniden yapılandıranlar 18 taksitte ödeme yapabilecekler. Bu kapsamda 6 taksit için yüzde 1,05, 9 taksit için yüzde 1,07, 12 taksit için yüzde 1,10, 18 taksit için yüzde 1,15 katsayısı uygulanarak ödeme yapacaklar. Taksitler 2’şer aylık taksitler halinde ödeyecekler.

5. Taksitler Kaç Ay Ötelenebilecek?

5. Taksitler Kaç Ay Ötelenebilecek?

Teklif ile  amme alacağı doğmuş bulunan gelir, kurumlar, gelir stopaj, kurumlar stopaj, KDV ve ÖTV ceza ve gecikme zamları kapsam içinde değerlendirilirken, mükellefler bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde borçlarına ilişkin taksitlerden yararlanma haklarını kaybedecekler.

6. Ne Zaman Başvuru Yapılabilecek?

6. Ne Zaman Başvuru Yapılabilecek?

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren düzenleme çıktıktan sonra ikinci ayın sonuna kadar başvuru yapılabilecek. İlk taksit de başvurudan 1 ay sonra başlayacak. Taksitler iki aylık dönemler halinde ödenecek.

7. 120 TL'nin Altındaki Borçlar Tebliğ Edilecek mi?

7. 120 TL'nin Altındaki Borçlar Tebliğ Edilecek mi?

Sigara yasağına uymayanlar haricinde trafik cezaları gibi 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu arada 12 liranın altındaki karayollarındaki geçiş ücretlerinden de tebligat yapılmayarak vazgeçiliyor. Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun kapsamında 2007 yılı öncesinden kalan alacaklardan 50 lirayı aşmayan asli alacak ile aslı ödenmiş feri alacaklardan da tutarı 100 lirayı aşmayanların tahsilinden vazgeçiliyor.Şirketlere de önemli bir destek geliyor. Kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar hakkında getirilen düzenleme ile yüzde 3 vergi beyannamesi verilmesi halinde çözüm getiriliyor.

8. Af Yasası Sosyal Güvenlik Borçlarını da Kapsıyor mu?

8. Af Yasası Sosyal Güvenlik Borçlarını da Kapsıyor mu?

2014 Nisan ayından önce tahakkuk eden sigorta pirimi, emeklilik, keseneği, işsizlik sigortası primi, topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminde gecikme faizleri silinecek. Ana para TÜFE/ÜFE üzerinden yeniden hesaplanacak. SGK idari para cezaları da yeniden yapılanacak. Borçta yeniden yapılanma için başvuru süresi, borcun türüne göre 3-4 ay olacak. Ödemeler 18 eşit takside kadar yapılabilecek. 2011’deki aftan yararlanan, yeni af için başvurabilecek. Borcu olduğu için sağlık hizmeti alamayanlar, yeniden yapılandırma kapsamına girdikten sonra hizmet alabilecek.

9. Gecikme Cezası Var mı?

9. Gecikme Cezası Var mı?

Düzenlemeye göre ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik kesintisi, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için TEFE-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Ödenmemiş idari para cezasının yüzde 50'si TEFE-ÜFE oranları esas alınarak ödenmesi halinde, cezanın kalan yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

10. SGK Primlerinden Yararlanabilmek için Ne Zaman Başvuru Yapılabilecek?

10. SGK Primlerinden Yararlanabilmek için Ne Zaman Başvuru Yapılabilecek?

Prim borçları için kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren 4 ay içinde başvuruda bulunmak gerekecek. Geri kalan borçlar içinse 3 ay içinde başvuru şartı olacak. Bakanlar Kurulu başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. SGK Borcu için Gelen Hacizler Ne Zaman Kalkacak?

11. SGK Borcu için Gelen Hacizler Ne Zaman Kalkacak?

SGK borçları nedeniyle taşınır veya taşınmaz mallara getirilen hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler düzeyinde kalkacak. Bu borçlar nedeniyle 3. kişilere konulan hacizler ise ilk taksidin ödenmesinden hemen sonra kalkacak.

12. Yapılandırmanın Bozulmaması İçin Tanınan Süre Ne Kadar?

12. Yapılandırmanın Bozulmaması İçin Tanınan Süre Ne Kadar?

Bir takvim yılında taksitler iki kere aksatılırsa, af düzenlemesinden yararlanılamayacak ve yapılandırma bozulacak.

13. Emlak Vergisi Pakete Dahil mi?

13. Emlak Vergisi Pakete Dahil mi?

Teklifin kapsamını belirleyen 'Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen vergiler' ibaresi emlak vergisini kapsam dışında bırakıyor gibi gözükse de,  teklifin ilk maddesinde yer alan “Vergi Usul Kanunu’na giren” ifadesi emlak vergisini de düzenlemenin içine sokuyor.

14. Farklı Ödeme Seçenekleri Var mı?

14. Farklı Ödeme Seçenekleri Var mı?

Yapılandırma kapsamına giren borçlar için Kredi kartı ile ödeme yapmak mümkün olacak.

15. Teklifte Şirketler İçin Düzenlemeler Var mı?

15. Teklifte Şirketler İçin Düzenlemeler Var mı?

Teklif ile, şirketlerin kayıtdışı varlıklarını da yüzde 3 vergi karşılığında kayıt içine alma imkanı sağlanıyor. Patronların, şirket kasasından yaptıkları harcamalar, kayıt içine girmeyen mallar, yine kasada meydana gelen açıklar da yüzde 3’lük vergi ile kapatılacak veya sisteme alınacak. Bu da, son yıllarda elde edilen kayıtdışı gelirlerin kayıt içine alınmasını sağlayacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın