Görüş Bildir
Haberler
Tam Bir Vazife Adamı Olan Yarı Tanrı Herakles'in Hepsi Birbirinden Zor 12 Görevi

Tam Bir Vazife Adamı Olan Yarı Tanrı Herakles'in Hepsi Birbirinden Zor 12 Görevi

Persephone
30.07.2015 - 15:51 Son Güncelleme: 30.07.2015 - 17:29

Kim bu yağız, yiğit delikanlı Herakles?

Kim bu yağız, yiğit delikanlı Herakles?

Herakles, Baş Tanrı Zeus ile Miken Kralı'nın kızı Alkmene'nin oğludur. Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanıdır. Bazı kaynaklara göre; Herakles'in yaradılış amacı insanlara yardım etmektir. Hatta kendisi Tanrı olmamasına rağmen Tanrılara kafa tutar.

Hera tarafından; Zeus ile Alkmene'in çocuğu olduğu için hiçbir zaman sevilmez, hatta birçok kez öldürülmeye çalışılmıştır. Herakles her zaman güç ve kuvveti gösterse de bazı kaynaklarda saflığı da simgeler. Her ne kadar Perseus soyundan doğan ilk çocuk Tebai Kralı olacaksa da her işin altından çıkan Hera buna da engel olmuş. Kral Herakles olacakken Argos Kralı Eurystheus olur. Krallığı önemsemeyen Herakles evlenir ve çocukları olur. Fakat kötü bir günde Herakles, Hera yüzünden cinnet geçirir ve ailesini öldürür. Bunlardan pişman olan Herakles, Zeus'tan onu affetmesini ister. Zeus Herakles'i Eurystheus'un emirlerini yerine getirmek şartıyla bağışlayacağını söyler. Yani artık Herakles Eurystheus'un hizmetine girmiş onun isteklerini yerine getirmeye çalışacaktır. Böylece Eurystheus, Herakles'e o çok meşhur olar 10 görevi verir. Bu görevlerin sayısı, Herakles'in gerçekleştirirken aldığı yardımlar ve Eurystheus'un dalavereleri yüzünden 12'ye çıkarılmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Nemea Aslanının Öldürülüşü

1. Nemea Aslanının Öldürülüşü

Herakles'e kuzeni Eurystheus tarafından verilen 12 görev içerisinde ilk sırada olandı. Aslan o sıralarda Nemea bölgesine dehşet saçmaktaydı. O zamana ait herhangi bir av silahı ile bu hayvanı öldürmek mümkün görünmemekteydi. Aslan ilk karşılaştığında Herakles, önce bir odun daha sonra ok ve yay ve en son olarak da bronz bir kılıç ile hayvanı öldürmeye çalışsa da başarılı olamamış, daha sonra aslan ile saatlerce güreştikten sonra kolları ile boğarak öldürmeyi başarmıştır. Postunu yüzmek için de aslanın kendi pençelerini kullanmıştır.

2. Lerna Gölündeki Hydra'yı Öldürmek

2. Lerna Gölündeki Hydra'yı Öldürmek

Herakles bu canavar ile karşılaşmadan önce bataklık içerisindeki zehirli gaz ve dumanlarla kaplı Hidra yuvasının girişinde, ağzını ve yüzünü bir örtü ile örterek kendini korumuştur. Canavar ile karşılaşıp savaşmaya başlayan Herakles bir süre sonra, kestiği kafaların yerine devamlı yenilerinin çıktığını görünce aslında boşuna savaşıp yorulduğunun fark etmiş ve tam umutsuzluğa kapılmaya başladığı anda yardımına İolaus (Herkül'ün yeğeni) yetişir.

Sanıldığına göre, o anda Athena'nın da yardımı ile canavarın kesilen başlarının bir daha çıkmaması için boyunlarının meşale ile yakılmasını akıl eder ve hemen orada yaktığı meşaleyi Herakles'e uzatır. Bu meşale sayesinde kestiği başların yerini dağlayarak canavarı öldürmeyi başaran Herakles, Hidra'nın kestiği başlarından birini bir kesede saklayarak, onun zehirli kanını daha sonraki görevlerinde oklarında kullanmış böylece bu okların açtığı yaraların kapanmaz bir hale gelmesini sağlamıştır.

3. Artemis'in Kutsal Hayvanlarından Kyreneia Geyiğini Yakalamak

3. Artemis'in Kutsal Hayvanlarından Kyreneia Geyiğini Yakalamak

Geyiği bir sene boyunca Yunanistan ve Trakya'da takip eden Herakles, geyiği yorulup bir su pınarı başında dinlenirken yakalamış, kaçmak için hiçbir gücü kalmayan geyik, çaresiz Herakles'e boyun eğmiştir.

Eurystheus, bu görevde, Herakles'in geyiği yakalaması sebebiyle, Artemis'in gazabından kurtulamayacağını planlamış, fakat bu plan Herakles'in; Artemis ve Apollo ile dönüş yolunda karşılaşıp, durumunu anlatıp, merhamet dilemesi ve geyiği geri getireceğini dair söz vermesi ile suya düşmüştür.

Heracles, Eurystheus'un yanına gelip, geyiği kral için getirdiğini söylemiş, kral geldikten sonra, geyiği tam Eurystheus'e teslim etme sırasında ipini erken salıvermiş, göz açıp kapayıncaya kadar kaçan geyik ise Tanrıça Artemis'e geri dönmüştür. Herakles bunun üzerine Kral'a, yeterince hızlı olmadığını ve bunun onun hatası olduğunu anlatarak, hem görevini başarı ile bitirmiş hem de Artemis'e verdiği sözünü yerine getirmiştir.

4. Erymanthian Dağında Yaşayan Büyük Yaban Domuzunu Yakalamak.

4. Erymanthian Dağında Yaşayan Büyük Yaban Domuzunu Yakalamak.

Yaban domuzu vahşi, hızlı ve kısa bacakları vardır. Bu domuz ölü değil canlı yakalanacaktır. Herakles domuzun peşinden bir sene boyunca koşar bataklıklarda domuz iyice yorulur ve Herakles domuzu yakalar ve krala götürür.

5. Augias'ın Ahırlarını Bir Günde Temizlemek

5. Augias'ın Ahırlarını Bir Günde Temizlemek

Herakles'e beşinci görev olarak verilmiş olan Augias'ın ahırlarının bir gün içerisinde temizlenmesi işi önceki görevlere göre epey farklı bir plan üzerine kuruluydu. Bundan önceki tüm görevlerinde Herakles eğer görevlerini başarı ile bitirirse, halk arasında önemli bir şana sahip oluyor bu durum da onu daha güçlü kılıyordu. Bu seferki görev ise, onu ahır temizlemek gibi aşalağıyıcı bir göreve yönlendirip, halk arasındaki imajını zedelemek amacı ile verilmişti.

Fakat Herakles, bu kadar uzun zamandan beri birikmiş olan hayvan pisliklerini, zekice bir plan ile Alpheus ve Peneus ırmaklarının yataklarını değiştirerek bir gün içerisinde temizlemiştir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Stymphalos'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian Kuşları'nı Athena'nın yardımıyla kovmak.

6. Stymphalos'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian Kuşları'nı Athena'nın yardımıyla kovmak.

Pirinçten yapılmış pençeleri, keskin metalden yapılma tüyleri olan bu hayvanlar, insanlara ya da çevredeki tarlalara, meyve bahçelerine saldırıp, zarar veriyorlardı.

Kuşları sık ormanlarla kaplı Stymphalia Gölü bölgesinden görüp okla vurmak çok zor olduğu için; Herakles, sık ağaçların arasında göremiyordu. Tam bu sırada yine ilahi kudretlerin araya girmesi ile Herakles, Athena ve Hephaistos'tan ufak bir yardım almış, bu tanrıların onun için özel olarak ürettirdiği çıngırakların çıkardığı sesler ile kuşların bulundukları ağaçlardan kaçmasını sağlamış, daha sonra zehirli okları ile kuşların birçoğunu öldürmüş, kaçanlar ise bir daha geri dönmemek üzere uzak diyarlara kaçmışlardır.

7. Girit'e gidip Poseidon'un Minos'a verdiği azgın Girit Boğası'nı Yakalaması.

7. Girit'e gidip Poseidon'un Minos'a verdiği azgın Girit Boğası'nı Yakalaması.

Herakles, Girit Adası kralı Minos'tan aldığı izin ile, hayvanı önce yorup daha sonra kolları ile kavrayarak yakalamış. Ardından Atina'ya, Eurystheus'a ulaştırmayı başarmıştır. Eurystheus'un hayvanı Hera için kurban etmek istemesi üzerine, Hera bunun Herakles'e daha fazla şan ve şöhret kazandıracağını düşünerek reddedip, hayvanın salıverilmesini emretmiştir.

8. Diomedes'in Kısraklarının Yakalanması

8. Diomedes'in Kısraklarının Yakalanması

Ares ve Cyrene'nin oğlu, Trakya Kralı dev Diomedes'e ait bu atları Herakles'in tek başına yakalaması mümkün değildi.

Bunun üzerine Herakles, ona aşık olan erkek sevgililerinden Abderus'u ve birkaç arkadaşını yardıma çağırarak bu atları yakalar, fakat yolda Diomedes'in saldırısına uğrarlar. Diomedes ile savaşırken, atların kontrolünü Abderus'a bırakan Herakles, Diomedes'i yenilgiye uğratır fakat bu sırada kontrolden çıkan atlar, Abderus'u yiyerek paramparça ederler.

Bunun üzerine çok üzülüp kızan Herakles, Diomedes'i öldürüp, onu kendi atlarına yem eder ve ölen Abderus'un mezarının yanında, Eski Yunan'ın en önemli şehirlerinden biri olan Abdera'yı kurar.

Karınlarını iyice doyuran hayvanlar sakinleşirken, Herakles de onların bu durumu sayesinde kolayca hayvanları Atina'ya y,ulaştırır ve görevini tamamlar. Eurystheus hayvanların Zeus için kurban edilmesi amacı ile Olympos'a göndermek istemesine rağmen, Zeus bu hediyeleri kabul etmemiş, ve bu hayvanların öldürülmesi amacı ile kurtlar ve aslanlar göndermiştir.

9. Amazonlar kraliçesi Hippolyte'ten kemerini almak.

9. Amazonlar kraliçesi Hippolyte'ten kemerini almak.

Herakles'in 12 görevi içinde 9. sırada gerçekleştirdiği görevi, Hippolyte'ten bu sihirli korsenin alınması idi. Eurystheus'un kızı Admete'nin isteği üzerine bu görev Herakles'e verilmiş ve Herakles de durumu Hippolyte'e anlatarak korseyi almıştır. Tam bu esnada, Hera Amazon kadınları arasında bir yalan haber çıkarmış ve Herakles'in aslında kraliçeyi kaçırmak için geldiğini öne sürmüştür.

Bunun üzerine Amazon kadınları Herakles'e saldırıya geçmiş, Herakles ise Hippolyte'in kendisine ihanet ettiğini düşünerek onu öldürmüştür.

10. Geryoneus'un sığırlarını çalmak.

10. Geryoneus'un sığırlarını çalmak.

Herakles'in onuncu görevi, Erytheia'da bulunan ve Geryoneus'a ait olan kırmızı sığırları Atina'ya getirmekti. Bu zorlu görev öncesi çok sıcak Libya Çölünü geçmek zorunda olan Herakles, çölde yol alırken, sıcaktan çok sinirlenir. Bunun üzerine Güneş'e (Helios) ok atıp sinirinin geçmesini sağlamaya çalışan Herakles'e, Helios bu cesaretine duyduğu takdirden ötürü, altından bir kayık hediye eder. Herakles bu kayık ile Akdeniz'e yol alarak Erytheia adasına ulaşır.

Adaya çıktıktan sonra ilk olarak çoban köpeği Orthrus ile karşılaşan Herakles hayvanı, zeytin ağacından yapılma sopası ile öldürür. Orthrus'un ardından, çoban Eurytion'u da aynı şekilde devre dışı bırakan Herakles'in karşısına en son olarak Geryoneus çıkar.

Hidra kanına bulanmış oklarından biri ile Geryoneus'u alnının ortasından vuran Herakles, Korkunç titan'ın acı bir bağırışı ile ölmesine tanıklık eder. Bundan sonra, Eurystheus'a götürmek üzere, sığırlarla birlikte yola çıkan Herakles, İtalya'daki Aventine Tepesi yakınlarında mola verip uyuduğu sırada, sürünün bir kısmı Cacus tarafından çalınır. Sürünün geri kalanı ile yoluna devam eden Herakles, yolda bir mağara girişine geldiğinde, mağaranın içerisinden dışarıdaki hayvanlara gelen çağrıları duyar. Bunun üzerine mağaraya giren Herakles, Cacus'u mağaranın içerisinde öldürerek, çalınan hayvanları tekrar sürüye katar.

Atina'ya olan yolculuğu esnasında, Hera'nın gönderdiği dev bir at sineği tarafından korkup dağılan hayvanları toplamak için bir yıl daha vakit harcayan Herakles, yine Hera tarafından yol üzerinde suları yükseltilmiş olan bir nehri aşmak için de, nehrin bir kısmını taşlar ile doldurarak sığ bir alan oluşturur ve sığırların bu kısımdan geçmesini mümkün kılar.

Uzun uğraşlar sonunda sürüyü Atina'ya ulaştıran Herakles, sığırları Eurystheus'e teslim eder. Eurystheus ise hayvanların tümünü Hera'ya adak olarak kurban eder.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Altın Elmaların Toplanması

11. Altın Elmaların Toplanması

Herakles bu bahçenin yerini bilmediği için, ilk önce şekil değiştirme konusunda usta olan deniz tanrılarından Nereus'u yakalamış ve bahçenin yerini öğrenmiştir. Bahçe yolunun üzerinde yenilmez savaşçı dev Antaios ile karşılaşan Herakles, Antaios'un yoluna gelen herkes ile güreşmesi geleneği neticesinde, onunla güreşe tutuşmuştur. Annesi Gaia'nın ona verdiği özellik sayesinde toprağa ayağı değdiği takdirde hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan Antaios'u; Herakles havaya kaldırıp kolları arasında ezerek öldürmeyi başarmıştır.

Hesperidlerin bahçesine geldiğinde, gök kubbeyi sırtında taşıyan ve Hesperidlerin babası sayılan Atlas ile karşılaşan Herakles, Atlas'ı elmaları bahçeden çalmak konusunda ikna eder. Kendi ağır yükünü Herakles'e devir etme karşılığında elmaları çalan Atlas, geri döndüğünde, bu yükü tekrar sırtlamak konusunda çok istekli değildir. Tam bu sırada Herakles, taşıdığı gök kubbenin sırtına tam olarak yerleşmediğini ve biraz kaydığı şeklinde Atlas'ı kandırır ve fırsattan istifade ederek, elmaları alıp, Atlas'a ağır yükünü tekrar iade eder. Daha sonra da elmaları Atina'ya götürmek amacı ile yola koyulur.

12. Cerberus'un ölüler ülkesinden getirilmesi.

12. Cerberus'un ölüler ülkesinden getirilmesi.

Herakles'in on ikinci ve son görevi, Hades'in krallığını yaptığı ölüler diyarının bekçi köpeği olan Cerberus'u Atina'ya getirmekti. Görevi aldıktan sonra, diğer tarafa geçmek için Eleusis'tan yardım ve bilgi alan Herakles, Tanareum bölgesinde ölüler diyarına geçiş yapabileceği girişi bulur. Athena ve Hermes'in yardımı ile girişten geçen ve Charon'u da yine Hermes'in yardımı ile geride bırakan Herakles Cerberus'u ararken, Ölüler diyarında Hades tarafından zincirlenen Thesus'u sihirli kelepçelerinden güç de olsa kurtarır.

Hades ve Persephone'un karşısına çıkıp durumunu anlatan Herakles, onların onayını alarak Cerberus'u geri getirmek üzere izin alır. Cerberus'un karşısına çıkıp, güreşte onu yenmeyi başaran Herakles, Cerberus'u yeraltı dünyasından çıkararak Atina'ya; Eurystheus'un karşısına çıkarır. Korkudan nereye saklanacağını bilemeyen Eurystheus, yakınında bulunan büyük bir Amfora'nın içerisine saklanır.

Herakles böylelikle 12 Görevini de başarıyla bitirmiş olur.

Kaynak: 1, 2, 3 , 4

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
87
18
14
7
6
4
3