Tam Bir Vazife Adamı Olan Yarı Tanrı Herakles'in Hepsi Birbirinden Zor 12 Görevi

 > 
425PAYLAŞIM

Kim bu yağız, yiğit delikanlı Herakles?

Herakles, Baş Tanrı Zeus ile Miken Kralı'nın kızı Alkmene'nin oğludur. Yunan mitolojisinin en ünlü kahramanıdır. Bazı kaynaklara göre; Herakles'in yaradılış amacı insanlara yardım etmektir. Hatta kendisi Tanrı olmamasına rağmen Tanrılara kafa tutar.

Hera tarafından; Zeus ile Alkmene'in çocuğu olduğu için hiçbir zaman sevilmez, hatta birçok kez öldürülmeye çalışılmıştır. Herakles her zaman güç ve kuvveti gösterse de bazı kaynaklarda saflığı da simgeler. Her ne kadar Perseus soyundan doğan ilk çocuk Tebai Kralı olacaksa da her işin altından çıkan Hera buna da engel olmuş. Kral Herakles olacakken Argos Kralı Eurystheus olur. Krallığı önemsemeyen Herakles evlenir ve çocukları olur. Fakat kötü bir günde Herakles, Hera yüzünden cinnet geçirir ve ailesini öldürür. Bunlardan pişman olan Herakles, Zeus'tan onu affetmesini ister. Zeus Herakles'i Eurystheus'un emirlerini yerine getirmek şartıyla bağışlayacağını söyler. Yani artık Herakles Eurystheus'un hizmetine girmiş onun isteklerini yerine getirmeye çalışacaktır. Böylece Eurystheus, Herakles'e o çok meşhur olar 10 görevi verir. Bu görevlerin sayısı, Herakles'in gerçekleştirirken aldığı yardımlar ve Eurystheus'un dalavereleri yüzünden 12'ye çıkarılmıştır.

1. Nemea Aslanının Öldürülüşü

Herakles'e kuzeni Eurystheus tarafından verilen 12 görev içerisinde ilk sırada olandı. Aslan o sıralarda Nemea bölgesine dehşet saçmaktaydı. O zamana ait herhangi bir av silahı ile bu hayvanı öldürmek mümkün görünmemekteydi. Aslan ilk karşılaştığında Herakles, önce bir odun daha sonra ok ve yay ve en son olarak da bronz bir kılıç ile hayvanı öldürmeye çalışsa da başarılı olamamış, daha sonra aslan ile saatlerce güreştikten sonra kolları ile boğarak öldürmeyi başarmıştır. Postunu yüzmek için de aslanın kendi pençelerini kullanmıştır.

2. Lerna Gölündeki Hydra'yı Öldürmek

Herakles bu canavar ile karşılaşmadan önce bataklık içerisindeki zehirli gaz ve dumanlarla kaplı Hidra yuvasının girişinde, ağzını ve yüzünü bir örtü ile örterek kendini korumuştur. Canavar ile karşılaşıp savaşmaya başlayan Herakles bir süre sonra, kestiği kafaların yerine devamlı yenilerinin çıktığını görünce aslında boşuna savaşıp yorulduğunun fark etmiş ve tam umutsuzluğa kapılmaya başladığı anda yardımına İolaus (Herkül'ün yeğeni) yetişir.

Sanıldığına göre, o anda Athena'nın da yardımı ile canavarın kesilen başlarının bir daha çıkmaması için boyunlarının meşale ile yakılmasını akıl eder ve hemen orada yaktığı meşaleyi Herakles'e uzatır. Bu meşale sayesinde kestiği başların yerini dağlayarak canavarı öldürmeyi başaran Herakles, Hidra'nın kestiği başlarından birini bir kesede saklayarak, onun zehirli kanını daha sonraki görevlerinde oklarında kullanmış böylece bu okların açtığı yaraların kapanmaz bir hale gelmesini sağlamıştır.

3. Artemis'in Kutsal Hayvanlarından Kyreneia Geyiğini Yakalamak

Geyiği bir sene boyunca Yunanistan ve Trakya'da takip eden Herakles, geyiği yorulup bir su pınarı başında dinlenirken yakalamış, kaçmak için hiçbir gücü kalmayan geyik, çaresiz Herakles'e boyun eğmiştir.

Eurystheus, bu görevde, Herakles'in geyiği yakalaması sebebiyle, Artemis'in gazabından kurtulamayacağını planlamış, fakat bu plan Herakles'in; Artemis ve Apollo ile dönüş yolunda karşılaşıp, durumunu anlatıp, merhamet dilemesi ve geyiği geri getireceğini dair söz vermesi ile suya düşmüştür.

Heracles, Eurystheus'un yanına gelip, geyiği kral için getirdiğini söylemiş, kral geldikten sonra, geyiği tam Eurystheus'e teslim etme sırasında ipini erken salıvermiş, göz açıp kapayıncaya kadar kaçan geyik ise Tanrıça Artemis'e geri dönmüştür. Herakles bunun üzerine Kral'a, yeterince hızlı olmadığını ve bunun onun hatası olduğunu anlatarak, hem görevini başarı ile bitirmiş hem de Artemis'e verdiği sözünü yerine getirmiştir.

4. Erymanthian Dağında Yaşayan Büyük Yaban Domuzunu Yakalamak.

Yaban domuzu vahşi, hızlı ve kısa bacakları vardır. Bu domuz ölü değil canlı yakalanacaktır. Herakles domuzun peşinden bir sene boyunca koşar bataklıklarda domuz iyice yorulur ve Herakles domuzu yakalar ve krala götürür.

5. Augias'ın Ahırlarını Bir Günde Temizlemek

Herakles'e beşinci görev olarak verilmiş olan Augias'ın ahırlarının bir gün içerisinde temizlenmesi işi önceki görevlere göre epey farklı bir plan üzerine kuruluydu. Bundan önceki tüm görevlerinde Herakles eğer görevlerini başarı ile bitirirse, halk arasında önemli bir şana sahip oluyor bu durum da onu daha güçlü kılıyordu. Bu seferki görev ise, onu ahır temizlemek gibi aşalağıyıcı bir göreve yönlendirip, halk arasındaki imajını zedelemek amacı ile verilmişti.

Fakat Herakles, bu kadar uzun zamandan beri birikmiş olan hayvan pisliklerini, zekice bir plan ile Alpheus ve Peneus ırmaklarının yataklarını değiştirerek bir gün içerisinde temizlemiştir.

6. Stymphalos'da yaşayan ve o bölgedeki insanların rahatını kaçıran Stymphalian Kuşları'nı Athena'nın yardımıyla kovmak.

Pirinçten yapılmış pençeleri, keskin metalden yapılma tüyleri olan bu hayvanlar, insanlara ya da çevredeki tarlalara, meyve bahçelerine saldırıp, zarar veriyorlardı.

Kuşları sık ormanlarla kaplı Stymphalia Gölü bölgesinden görüp okla vurmak çok zor olduğu için; Herakles, sık ağaçların arasında göremiyordu. Tam bu sırada yine ilahi kudretlerin araya girmesi ile Herakles, Athena ve Hephaistos'tan ufak bir yardım almış, bu tanrıların onun için özel olarak ürettirdiği çıngırakların çıkardığı sesler ile kuşların bulundukları ağaçlardan kaçmasını sağlamış, daha sonra zehirli okları ile kuşların birçoğunu öldürmüş, kaçanlar ise bir daha geri dönmemek üzere uzak diyarlara kaçmışlardır.

7. Girit'e gidip Poseidon'un Minos'a verdiği azgın Girit Boğası'nı Yakalaması.

Herakles, Girit Adası kralı Minos'tan aldığı izin ile, hayvanı önce yorup daha sonra kolları ile kavrayarak yakalamış. Ardından Atina'ya, Eurystheus'a ulaştırmayı başarmıştır. Eurystheus'un hayvanı Hera için kurban etmek istemesi üzerine, Hera bunun Herakles'e daha fazla şan ve şöhret kazandıracağını düşünerek reddedip, hayvanın salıverilmesini emretmiştir.

8. Diomedes'in Kısraklarının Yakalanması

Ares ve Cyrene'nin oğlu, Trakya Kralı dev Diomedes'e ait bu atları Herakles'in tek başına yakalaması mümkün değildi.

Bunun üzerine Herakles, ona aşık olan erkek sevgililerinden Abderus'u ve birkaç arkadaşını yardıma çağırarak bu atları yakalar, fakat yolda Diomedes'in saldırısına uğrarlar. Diomedes ile savaşırken, atların kontrolünü Abderus'a bırakan Herakles, Diomedes'i yenilgiye uğratır fakat bu sırada kontrolden çıkan atlar, Abderus'u yiyerek paramparça ederler.

Bunun üzerine çok üzülüp kızan Herakles, Diomedes'i öldürüp, onu kendi atlarına yem eder ve ölen Abderus'un mezarının yanında, Eski Yunan'ın en önemli şehirlerinden biri olan Abdera'yı kurar.

Karınlarını iyice doyuran hayvanlar sakinleşirken, Herakles de onların bu durumu sayesinde kolayca hayvanları Atina'ya y,ulaştırır ve görevini tamamlar. Eurystheus hayvanların Zeus için kurban edilmesi amacı ile Olympos'a göndermek istemesine rağmen, Zeus bu hediyeleri kabul etmemiş, ve bu hayvanların öldürülmesi amacı ile kurtlar ve aslanlar göndermiştir.

9. Amazonlar kraliçesi Hippolyte'ten kemerini almak.

Herakles'in 12 görevi içinde 9. sırada gerçekleştirdiği görevi, Hippolyte'ten bu sihirli korsenin alınması idi. Eurystheus'un kızı Admete'nin isteği üzerine bu görev Herakles'e verilmiş ve Herakles de durumu Hippolyte'e anlatarak korseyi almıştır. Tam bu esnada, Hera Amazon kadınları arasında bir yalan haber çıkarmış ve Herakles'in aslında kraliçeyi kaçırmak için geldiğini öne sürmüştür.

Bunun üzerine Amazon kadınları Herakles'e saldırıya geçmiş, Herakles ise Hippolyte'in kendisine ihanet ettiğini düşünerek onu öldürmüştür.

10. Geryoneus'un sığırlarını çalmak.

Herakles'in onuncu görevi, Erytheia'da bulunan ve Geryoneus'a ait olan kırmızı sığırları Atina'ya getirmekti. Bu zorlu görev öncesi çok sıcak Libya Çölünü geçmek zorunda olan Herakles, çölde yol alırken, sıcaktan çok sinirlenir. Bunun üzerine Güneş'e (Helios) ok atıp sinirinin geçmesini sağlamaya çalışan Herakles'e, Helios bu cesaretine duyduğu takdirden ötürü, altından bir kayık hediye eder. Herakles bu kayık ile Akdeniz'e yol alarak Erytheia adasına ulaşır.

Adaya çıktıktan sonra ilk olarak çoban köpeği Orthrus ile karşılaşan Herakles hayvanı, zeytin ağacından yapılma sopası ile öldürür. Orthrus'un ardından, çoban Eurytion'u da aynı şekilde devre dışı bırakan Herakles'in karşısına en son olarak Geryoneus çıkar.

Hidra kanına bulanmış oklarından biri ile Geryoneus'u alnının ortasından vuran Herakles, Korkunç titan'ın acı bir bağırışı ile ölmesine tanıklık eder. Bundan sonra, Eurystheus'a götürmek üzere, sığırlarla birlikte yola çıkan Herakles, İtalya'daki Aventine Tepesi yakınlarında mola verip uyuduğu sırada, sürünün bir kısmı Cacus tarafından çalınır. Sürünün geri kalanı ile yoluna devam eden Herakles, yolda bir mağara girişine geldiğinde, mağaranın içerisinden dışarıdaki hayvanlara gelen çağrıları duyar. Bunun üzerine mağaraya giren Herakles, Cacus'u mağaranın içerisinde öldürerek, çalınan hayvanları tekrar sürüye katar.

Atina'ya olan yolculuğu esnasında, Hera'nın gönderdiği dev bir at sineği tarafından korkup dağılan hayvanları toplamak için bir yıl daha vakit harcayan Herakles, yine Hera tarafından yol üzerinde suları yükseltilmiş olan bir nehri aşmak için de, nehrin bir kısmını taşlar ile doldurarak sığ bir alan oluşturur ve sığırların bu kısımdan geçmesini mümkün kılar.

Uzun uğraşlar sonunda sürüyü Atina'ya ulaştıran Herakles, sığırları Eurystheus'e teslim eder. Eurystheus ise hayvanların tümünü Hera'ya adak olarak kurban eder.

11. Altın Elmaların Toplanması

Herakles bu bahçenin yerini bilmediği için, ilk önce şekil değiştirme konusunda usta olan deniz tanrılarından Nereus'u yakalamış ve bahçenin yerini öğrenmiştir. Bahçe yolunun üzerinde yenilmez savaşçı dev Antaios ile karşılaşan Herakles, Antaios'un yoluna gelen herkes ile güreşmesi geleneği neticesinde, onunla güreşe tutuşmuştur. Annesi Gaia'nın ona verdiği özellik sayesinde toprağa ayağı değdiği takdirde hiçbir zaman yenilgiye uğratılamayan Antaios'u; Herakles havaya kaldırıp kolları arasında ezerek öldürmeyi başarmıştır.

Hesperidlerin bahçesine geldiğinde, gök kubbeyi sırtında taşıyan ve Hesperidlerin babası sayılan Atlas ile karşılaşan Herakles, Atlas'ı elmaları bahçeden çalmak konusunda ikna eder. Kendi ağır yükünü Herakles'e devir etme karşılığında elmaları çalan Atlas, geri döndüğünde, bu yükü tekrar sırtlamak konusunda çok istekli değildir. Tam bu sırada Herakles, taşıdığı gök kubbenin sırtına tam olarak yerleşmediğini ve biraz kaydığı şeklinde Atlas'ı kandırır ve fırsattan istifade ederek, elmaları alıp, Atlas'a ağır yükünü tekrar iade eder. Daha sonra da elmaları Atina'ya götürmek amacı ile yola koyulur.

12. Cerberus'un ölüler ülkesinden getirilmesi.

Herakles'in on ikinci ve son görevi, Hades'in krallığını yaptığı ölüler diyarının bekçi köpeği olan Cerberus'u Atina'ya getirmekti. Görevi aldıktan sonra, diğer tarafa geçmek için Eleusis'tan yardım ve bilgi alan Herakles, Tanareum bölgesinde ölüler diyarına geçiş yapabileceği girişi bulur. Athena ve Hermes'in yardımı ile girişten geçen ve Charon'u da yine Hermes'in yardımı ile geride bırakan Herakles Cerberus'u ararken, Ölüler diyarında Hades tarafından zincirlenen Thesus'u sihirli kelepçelerinden güç de olsa kurtarır.

Hades ve Persephone'un karşısına çıkıp durumunu anlatan Herakles, onların onayını alarak Cerberus'u geri getirmek üzere izin alır. Cerberus'un karşısına çıkıp, güreşte onu yenmeyi başaran Herakles, Cerberus'u yeraltı dünyasından çıkararak Atina'ya; Eurystheus'un karşısına çıkarır. Korkudan nereye saklanacağını bilemeyen Eurystheus, yakınında bulunan büyük bir Amfora'nın içerisine saklanır.

Herakles böylelikle 12 Görevini de başarıyla bitirmiş olur.

Kaynak: 1, 2, 3 , 4

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
Gizli Kullanıcı

aklıma age of mythology oyunu geldi

Gizli Kullanıcı

11 minecraft :D

sevimsiz-kedi-yavrusu

#10 Adana'da güneşe tabancayla ateş eden adam aklıma geldi şimdi :D :D

onedemiyoki

Yuh o ne öyle amk :)) İlk defa duydum link filan varmı?

sevimsiz-kedi-yavrusu

haber değil ama ondan bahseden bi link haberi bulamadım şimdi :))

onedemiyoki

Yarı tanrı bile cinnet geçiriyorsa biz ne pok yiyelim.

Gizli Kullanıcı

şu saçmalıkları gördükten sonra tek tanrılı bir din mensubu ırkıma bir kez daha hayran oluyorum. "Türk olmak; Tanrım ne büyük bir hediye."

feyk

Antik yunan, roma, pers, misir, sumer hepsi cok tanrili pagan toplumlardi. Onlarin binlerce yil once basardiklari bilimin, sanatin, felsefenin, edebiyatin ve buluslarin monotheist bir toplum olarak bugun ne kadarini uretebiliyoruz? Kendine hayran olmadan once bunlarin muhasebesini yapmak gerek.

faruk-yavuz

feyk sen bi türk tarihini iyice bi oku istersen okurken de osmanlı ile sınırlı kalma harbi türk tarihini oku bi timuçin' i falan araştır bilge kağan ı oku da çok tanrılı toplumlar mı yoksa biz mi daha bilgeymişiz bi bak

Gizli Kullanıcı

kardeşim bizim kaldığımız yerin iklimi su kaynakları yiyecek ve üretim sıkıntısından haberin var mı Tanrı bizi göçebe ve savaşçı bir toplum olarak yaratmış onlar edebiyatla felsefeyle ilgilendiler de yok zeus afroditi sikmiş yok promete ateşi çalacakken öldürülmüş falan... eğer bunu başaracaksak hiç denemememiz daha iyi olmuş

feyk

Timucin, bilge kagan monotheist miydi? Once kendi tarihinizi dogru duzgun ogrenin. Ondan sonra tartisalim. Timucini turk yaptiniz onun tartismasina hic girmeyecem.

meaculpa

gülüyorum o halde varım :D feyk sabırlı birisin tebriks :D

faruk-yavuz

Timuçin , Bilge Kağan evet monotheist hatta müslümanlık daveti için gelen arap heyetine tengri nin tek olduğunu yeni mi öğrendiniz biz kendimizi bildik bileli tengri nin tek olduğuna inanırız ama yeryüzündeki gölgesi sizin peygamberiniz değil benim demiştir. ayrıca Moğollar türk ırkına mesubtur sen iyice bi öğren tarihi öğrenmeden de tartışmasına girmemen doğru bir tercih olur

faruk-yavuz

feyk bak yancı gelmiş sana :)

feyk

Eski teorilerde mogullarin turk soyu ile akraba oldugu iddia edilmisti ama mogulca ike turkce tamamen farkli dil gruplarindalar. Ortaasyada benzer yasam tarzina sahip olmalari disinda turklukle iliskileri yok. Ikincisi acin turk mitolojisi okuyun. Gok tengriye, toprak ana ece ye, ay dedeye ve diger saman tanrilarini ogrenin. Tarih sizin ideolojinize gore sekillenmez. Kaldiki timucun turk olmadigi gibi, samanist mogol turk kavimlarinin yaptigi istila islam dunyasinin bugune kadarki amerikan istilasi dahil yasadigi en buyuk felaketidir. Iran ve on asyadaki islam dunyasinin ve islam entelleuktuelliginin cekirdek kismini yok etmistir. Iranin insan nufusu 20yy a kadar bir daha eski rakamlarina ulasamamistir. Islam dunyasinin parcalanmasina ve osmanliya kadar bir daha toparlanamamasina neden olmustur. Karar verin turkcumusunuz islamcimi. Keza ikisi tarihde birlestirmeye kalkarsaniz boyle sacmalarsiniz.

faruk-yavuz

sevgili kürt kardeşim bi takım gerçekler senin zoruna gidiyor olabilir ama bu onları senin kafana göre kabul edeceğin ve bunu tarih gibi anlatacağın manasına gelmiyor şamanizm tek tanrılı bir dindir güzelce araştır toprak ana tanrı değildir ay dede tanrı değildir şamanizmde kavramları birbirine karıştırıp ortaya atma ayrıca moğollar öz be öz türktür farklı dil kullanmaları tamamen diğer kavimlerden çok kopuk yaşamalar farklı ırklara daha yakın yaşamaları dillerinin çerçevede oluşmasındandır moğollar yaşayış inanış ve köken olarak diğer türk boylarından farklı değildir. çoook geçmişe dayanan dolu dolu bir tarihi olan milletiz ve bununla gurur da duyarız Emre Cangönül' ün bundan gurur duyması zoruna gittiyse (ki gitsin bi zahmet) yapacak bişey yok. oraya gitmiş bi de persleri sıkıştırmış aklınca kürtleri yüceltecek hasbam sanatta bilimde çok ilerledi gerçekten persler :)) kusura bakma ama çağ kapatıp çağ açan bir ırka mensubum bi zahmet zoruna gitsin

faruk-yavuz

ayrıca Türkçü de değil islamcı da değil , Preveze deniz savaşında islamiyeti kabul etmiş bir pomağım. Türkiye' de doğup büyüdüm türk olarak büyütüldüm ve türklüğü kabul ettim ve hamd olsun Müslümanım eski türkler şamandı diye şaman olacak halim yok ya da aynı inancı taşıma mecburiyetim bu benim türklüğüme halel getirmez benim bugünkü inancım islamiyettir ve bununla da gurur duyarım

Gizli Kullanıcı

yani o şehitler böyle dangalakların yaşaması için hayatlarını feda ettiler öyle mi

Gizli Kullanıcı

moğolca türkçe farklı dil grubunda dedi ya aq k*rdü tamam beyler ben iptal. kürtaj mağduru ya

feyk

Baltayi tasa vurmak bu olsa gerek. Emin ol bildigin cogu kisiden daha turkcuyumdur ama hepsinden once olaylara objektif bakmayi ilke edinmisimdir. Kendi tarihim, kendi gecmisimi dogrusuyla yanlisiyla oldugu gibi kabul ederim, isin icine ilahi tanrisal boyutlar katmam. Sizin turkculuk anlayisinizdan farkim bu. Biraz halik inancik okuyun, ilber ortayli okuyun. Diger uluslarinda gecmislerine bakin. O zaman olaylari daha genis cercevede gormek mumkun olur. Samanizme gelirsek, ortadan kalkmis bir din degil. Hala orta asyada devami var ve hicde zannettiginiz gibi tek tanrili degil. Baya baya atalarini tanri olarak goren, doga guclerini tanrisalastiran anamist bir din. Biraz turk mitolojisi okusaniz hemen farkedersiniz.

Gizli Kullanıcı

yaw sil yorumu uğraşma

Gizli Kullanıcı

yav ben bilmiyor muyum zannediyorsun kardeşim sen beni facede cCc yazan ülkücülere mi benzettin bende biliyorum neyin ne olduğunu. al istersen resimlerini de atarım kitaplığımın ayrıca şamanizm ve tengricilik iki ayrı din. her ne kadar tengricilik şamanizmin ana hatlarını oluşturuyor olsa da ve türk mitolojisini okudum. ayzıt dan tut taa erlik hana kadar çoğu mitolojideki karşılıkları türk-şaman mitolojisin de de mevcut. lakin bir örnek gösteriyim <<attila'nın avrupanın amına koyduğu yıllarda bir papazın duasına şahit olur ve baba oğul kutsal ruh üçlemesini duyar bunun üzerine der ki tanrı tektir tanrının oğlumu olur der>> bu örnekten yola çıkarsan karşılaşacağımız şey tek ve yüce tanrı "KökTengridir".

ozgur-can3

feyk sen ne üretiyosun ne bilim ne teknoloji ürettin simdiye kadar söyle bakalim

Görüş Bildir