Evrim Teorisinin Dünyanın Birçok Ülkesinden Önce Osmanlı Döneminde Tartışıldığını Biliyor muydunuz?

324PAYLAŞIM

Charles Darwin, 1859 yılında Türlerin Kökeni Üzerine eserini yayınladı, bugün bile süren evrim teorisi halen ülkemizde ve dünyada "evrim sadece bir teoridir, kanıtlanmış olsa adı kanun olurdu" ekseninde tartışılmaya devam ediliyor. 

Tarih boyunca, özellikle de Osmanlı'da evrim teorisine karşı sunulan savları sık sık duyduk ama bilmediğimiz asıl şey Osmanlı'da evrimin öyle topyekün yadsınan bir fikir olmadığı.

Gelin, anlatayım.

Darwin, Türlerin Kökeni Üzerine'yi kaleme aldığında meslektaşları tarafından bile uzun süre yanlış anlaşılmıştı, bunu başta belirtelim.

Odak noktası 'insanların maymunlardan evrilmesi' olan bu tartışmalar, daha doğrusu çarpıtmalar büyük ses getirdi. Bu yankı Osmanlı'ya birkaç yıl sonrasında ulaştığında ilk alıcısı Ahmet Mithat Efendi oldu.

Biz onu sınavlara hazırlık kitaplarında geçen Felatun Bey ile Rakım Efendi gibi kalıplaşmış eserleriyle tanısak da düşünsel hayatımızın önemli bir yerinde konumlanıyor.

Edebiyat tarihimizdeki yerine ek olarak evrimsel biyolojinin ülkemize girişini de simgeler Ahmet Mithat Efendi.

Kendi yayınladığı Dağarcık dergisinde evrim görüşüne dair yazılarını yayınlamaya başladığında tarih 1870'ti. Bu yıldan itibaren derginin 10 farklı sayısında evrimle ilgili çokça yazı yazar fakat bu yazılar tam anlamıyla evrim teorisini kapsıyor demek pek de doğru olmaz.

Modernist yaklaşımıyla tanıyoruz Ahmet Mithat Efendi'yi, bilirsiniz.

İşte onu evrim teorisini bu coğrafyada tanıtmaya iten de Darwin'in ortaya attığı modernist yaklaşımdı. Tabii bu atılımıyla Osmanlı'da daha önce eşi görülmemiş biçimde insanın varlığının kaynağı inanç ekseni yerine bilimsel terazide tartışmaya açılmıştı.

Onu evrim teorisinde cezbeden şeyin görece yüzeysel başlıklar olması bu teoriyi Osmanlı toplumuyla el sıkıştırmaya çalışırken bazı yanlış anlaşılmaları beraberinde getirmişti.

Evrim tartışmalarını Anadolu'ya transfer etme çabası kıymetli olsa da bazı eksikler teori yayılırken sorunlar ortaya çıkarıyordu.

Bu yanlış aktarımın en mühim örneği insanların maymundan geldiği teziydi. Ahmet Mithat Efendi Darwin'in insanın kökenlerine dair fikirlerinden ziyade genel olarak evrim, evrilme fikriyle ilgileniyordu.

Buna örnek olarak da eğitimin toplumda yarattığı değişimi gösteriyordu, ona göre eğitimli kişiler toplumun geri kalanından farklı bir kumaşa sahip olacaklar ve ilerlemenin önünü açacaklardı, bunun için de seçkinlere ihtiyacımız vardı.

O, daha ziyade doğal seçilimin toplumsal yansımalarıyla ilgilense de toplum maymundan gelen insan teziyle daha ilgiliydi. Bugün bile canlılığını koruyan bu tezin kökeni bu yıllara dayanıyor.

Ahmet Mithat Efendi'nin evrim teorisini daha çok ikincil kaynaklardan eriştiği ve bu sebeple bu tip bir eksikliğin ortaya çıktığı söylenir.

İkincil kaynaklara muhtaç olmak dönemin Frankofonluğu ve İngilizce bilen aydın sayısının hayli az olmasıyla açıklanabilir, bu da gayet makuldur.

Kabaca ele aldığı insanların orangutanlara benziyor olması fikri o dönem evrim teorisinin karikatürleştirilmesine yol açıyordu. Hatta bazı kaynaklar onun nazarında 'bedevilerin kuyruklu' olduğunu da aktarır. Öyle ki bu tartışmalar basında, siyaset sahnesinde bile o kadar sık dillendirilmişti ki 'maymun meselesi' olarak, daha da özel olarak 'Ahmet Mithat Efendi'nin maymunları' olarak kendine kalıcı bir isim bile bulmuştu.

Sonuç olarak alınan kararla 'Ahmet Mithat Efendi'nin maymunlarından her ne şartta olursa olsun bahsetmek yasak' haline gelmişti.

100 yıldan fazla yasaklılar arasında kalan evrim teorisi, 1930'lu yıllarda yeniden, görece sönük biçimde gündeme gelse de Türlerin Kökeni Üzerine'nin Türkçe'ye çevrilmesi,  dolayısıyla bilimsel olarak incelenmesi 1970 yılına dek ertelenmiştir.

Ahmet Mithat Efendi'nin hüsnüzan ederek kişisel çabalarıyla, biraz eksik de olsa tanıttığı evrim teorisinin yolu, görüldüğü üzere sancılarla dolu.

Bugün de bu sancıları aşabilmiş değiliz. 150 yıl öncesinde ortaya çıkan tartışmalardan devraldığımız bazı sorularla evrim teorisine yaklaşmamız bir yana, bir soru sadece bizi değil tüm dünyayı ilgilendiriyor:

Evrim teorisini kabul yahut reddederken doğanın bizimle fikir birliğine varma gibi bir tasası olduğunu gerçekten düşünmüyoruz değil mi?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
atticus-fetch

Adama bilim diyorsun o hoşaf diyor. Ne uğraşıyorsunuz 100 sene sonra bu günler için, "kuantum işlemcinin doğduğu zaman insanlığın büyük çoğunluğu evrime inanmıyordu" diye başlık açılacak. Aha buralar entry dolacak, kahkahalar ortalığı çınlatacak.

viyol10sel

"Evrim Teorisi" kanun olamayıp teori olarak kaldıysa dinlerin kutsal kitapların tanrıların tamamı da teoridir hatta varsayımdır iddiadır tezdir. Ama sunduklarıyla vadettikleriyle sizi içine alır ve hangi dinin yaşadığı ülkede doğarsanız o dinin alternatifsiz kusursuz en doğru din olduğunu düşünürsünüz. Ve o ülkede o dine ait doğduğunuz için şükredersiniz. Sorgulamak araştırmak yerine en kolayını seçip sürüye eşilik edersiniz... Sonra da insanoğlu hayvanlardan çok üstün diyerek kendinizi kandırırsınız. Şimdi bu kolayı seçenler mi hayvanlardan üstün.? Yoksa insanlığa doğaya yüzlerce faydası olan hayvanlar bitkiler mi.?

deyyus

Ama genel anlamda dini tanıyıp öğrenmiş ve yanısıra Evrimi teorisini de bilenler var (gerçek anlamda) bu dediğin gibi teoridir, ki dinlerde öyle. Dolayısı ile bu biraz inanç meselesi, insan neye inanmak istiyorsa ona inanıyor. Benim kızdığım nokta daha kendi dinini tanımadan, evren ve evrim hakkında bilgisi olmadan fikri olanlar...

viyol10sel

Galiba bu insanın içinden gelen bir şey. Bir şeyleri öğrenmek araştırmak yani bunun yobaz bir ailede olmakla fakirlikle falan ilgisi yok. Ben de öyle bir ailede büyüdüm yobaz bir ailem yoktu ama hep aynı kitapları okurdum o anlamda seçeneğim kısıtlıydı internet falan zaten yoktu ama okuma yazma öğrendiğim günden bu yana okuduğum iki tür vardı 1-Çocuk olduğum için masallar 2-Din... Madem bu dimi ömür boyu yaşayacağız önce onu öğreneyim diye tamamen kendi kararımla başladım dini tanımaya öğrenmeye. Yani ben kimseye kızmıyorum sadece bizim ülkemizde değil dünya genelinde böyle ne yazık ki. Okumak araştırmak sorgulamak insanların öncelikleri arasında değil yüzde 30-40'ı geçmez sanırım bir şeylerin farkında olan. Telefonu, elektriği, interneti yoktan sıfırdan bulan da insan ama her şey elindeyken öğrenme yolunu seçmeyen de insan...

basar-demirsoy

Dinler teori değil mittir. Bir şeyin teori olması için çürütülememiş ve farklı branşlardan tezlerle defalarca kanıtlanmış olması gerekir. Bunun formüle edilmiş hali de kanundur. Mesela kütleçekim teorisi uzayda bulunan bir noktasal kütlenin, başka bir noktasal kütleyi bu iki noktadan geçen doğru doğrultusu ve birbirleri yönünde çektiğini söyler. Kütleçekim kanunu ise F=G(m1m2)/r^2 der.

basar-demirsoy

Evrimin kanun olamamasının nedeni bu formulasyonun kurulamamasıdır. Zira kuantum teorisi ile Newton fiziği ve görelilik teoremlerini tek bir potada eritebilen bir "her şeyin kanunu" nasıl yazılamadıysa, evrimin de içinde bir dolu kısım vardır. Zira biz evrimcilerin kullandığı bottleneck kanunu, ekolojik zincir kanunu gibi bir çok kanun var, genellikle coğrafi etkiyi sabit tuttuğumuz, yalıtım modelleri üzerinde çalışmaktayız. Dinler ise tarih, jeoloji, coğrafya veya astronomi gibi bilimlerde sınıfta kalmaktadır. İnanç olmalarının da nedeni budur, inanç kelimesi "belirli bir kaynak ile kanıtlanamayan, ancak olması olasılığı üzerine kabul" olarak adlandırılır. Tıpkı oynanmamış bir maçın üst bitme olasılığı gibi.

tospuklan

Dinler teori değildir kesinlikle bilimsel metodolojiye uyan bir şey değildir. Bilimsel bir teori, sınanabilir olmalıdır. Yani aksini ispat edebilmeye yarayan en az bir metot olmalıdır. Bu metotlar aracılığıyla çürütülen hipotezler terk edilir ve daha iyisiyle değiştirilir. Sayısız metot denenmesine rağmen aksi ispat edilemeyen hipotezler ise güçlü teoremler adını alır. Din denilen olgu bu tarz bir mekanizmaya sahip olmadığından bilim sayılamaz. Teori değildir. Yalnızca bir inanıştır. Halkın kafasındaki algıdaki gibi "teorem sonuçta gerçek değil" mantığı da doğru bir mantık değildir. Zaten bilimde nihaî gerçek diye tanımlayabileceğimiz pek bir şey yoktur. Bilimin doğası bir şeye kesin gözle bakmayı en başında reddeder zaten.

tospuklan

Teoriler bir olayla ilgili şeyleri o an için en iyi açıklayan savlardır. İzafiyet de bir teoridir. Eksikleri vardır fakat telefonlarınızdaki GPS bu teori sayesinde çalışmaktadır. İşlediği sürece kullanılacaktır da. Kimsenin kalkıp da ben izafiyete inanmıyorum deme lüksü olmadığı gibi evrime de aynı şekilde davranmak zorundadır. Zaten başta anlattığım gibi bilim en başta inanılacak bir şey değildir, bir inanç değildir. Bu arada evrimin formülize edilememiş olması gibi bir derdi yok. Her teori -özellikle biyoloji alanındakiler- formülize edilmek zorunda değildir. Evrimin de böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Biyolojide birçok şey rastlantıya dayandığı için formülize etmek imkansızdır.

tospuklan

Gen haritası %100 çıkartılmış bir anne ve babadan nasıl bir çocuk çıkacağını bilmek imkansızdır çünkü birçok rastlantısal değişken var. Bunların yanında hangi spermin hangi yumurtayla birleşeceğini, gerçekleşmiş tüm crossing over'ları muhtemel gen kopyalama hataları mutasyonlar vs. her şey bilinirse çıkacak çocuk da %100 bilinebilir. Evrim de aynı şekilde Çevre şartlarının bize ne getireceği (iklim, coğrafya, rastgele olmayan evlilikler, hastalıklar, avcılar gibi milyonlarca değişken) %100 bilinirse herhangi bir türün neye evrimleşeceği formülize edilip modellenebilir. Bu sadece biyolojinin fizikten çok daha dinamik olmasından kaynaklı bir durumdur. Kaldı ki evrimin kanun olarak adlandırılmaya ihtiyacı da pek yoktur çünkü genel yöntem olarak işleyen bir teoridir.

tospuklan

Yarın bir gün atıyorum yarasaların evrimi ile ilgili elimize düşündüğümüzden çok farklı fosiller geçerse bu evrimi çürütmez, yalnızca yarasaların evrimindeki gidişat hakkında yanıldığımızı gösterir ve daha doğru başka bir yolla açıklanmaya çalışılır. Bunun dışında canlıların evrimi öyle ya da böyle deneyimlediği gün gibi aşikar bir durumdur.

tospuklan

karakter sınırından ötürü böyle yazabildim. kusura bakmayın iyi akşamlar

ahmetcan.oral.5

Daha önce de İbn' i Haldun' da evrimi açık açık savunmuştu. Hatta insan soyunu şempanzelere de dayandırmıştı.

salihbalci

Evrim ile bilim tamamen çelişir, bilim hiçbirzaman tesadüflerle ve bilinmezliklerle açıkanamaz , evrimin bilimle ortak hiç bir yanı yoktur çünkü kalıtımın temel maddesi olan DNA darwin zamanında bilinmiyordu,Dna bilmeden kalıtım(türlerin oluşması) hakkında ortaya atılan herşey masaldan, ve hayalgücünden öte bir şey değildir.Günümüzde yüzlerce genetim mühendisi evrimin imkansızlığı hakkında birçok kitap derlemiştir, en azından birini okuyon imanınız gitmesin. Darwin zamanında DNA nın bilinmesini bırakın,hücre bile kara bir leke olarak biliniyordu, bu ortamda ortaya atılan hiç birşey bilimsel değildir, devrin bilimden uzak olmasından dolayı, olayı teori denecek kadar abartmıslardır, bu olay günümüzde tarafsız olarak ortaya atılsa hiç bir sekılde hipotez olarak bile kabul edilmezdi. Çünkü başlangıcı hakkında belki 20 hipotez var, bir şeyin tek cevabı olur kesinse. Üstelik başı hipotez olan şeyin tamamı hipotezdir. BiLİMSEL olgunun yarısı kanun yarısı hipotez bir kısmı teori olamaz.

feyk

omrunde genetik uzerine tek kitap okumamis adam genetik ile evrimi curuttu! yersen.

salihbalci

Genetiği banamı öğreteceksin :) , işinize gelince en basit bilimsel kuralları bile inkaar ediyorsunuz. genetik ve evrim çııkmazı hakkında yazılmış onlarca makalem var, dünyaca kabul görülen kuruluşlarda. sana saatlerce 1000 farklı yoldan evrimi genetik açıdan imkansız yapan kanıtlar açıklayabilirim. Ama olaya teolojik açıdan baktığın için, hiç bir kanıt seni ikna edemeyecektir.

feyk

hic kendini ispatlamaya kasma. okuyan adam okumayani tek kelamindan taniyor. internette bilgi tum insanlara acik. nature, cell gibi bioloji ve genetik uzerine bilimsel dergilerden birinde ufak bir arama yapmak nasil bir yalan soyledigini, nasil sacmaladigini anlamaya yetiyor. evrimi kabul etmiyorum de tamam, saygi duyarim ama hic bir altyapinin olmadigi konularda genetik evrimi curutmustur diyorsan kendini yalanci cahil konumuna dusurmus olursun. keza biraz genetik okumus, alakadar olmus biri tum genetik biliminin evrim teorisi uzerine kurulu oldugunu bilir.

salihbalci

nature vb evrimcilerin kara propoganda kanalları, hiç bir profesor nature yayınlarını kaale almaz merak etme , camia içerisinde olmadığın nereden de belli, nature daha çok bilimden uzak genç nesili etkileme yolunda propoganda aracı olarak kullanılır. Bu tarz yayın kuruluşlarının sponsorlarının ve kurucularının kim olduklarına bakman, amaçlarını anlamana yardımcı olacaktır. Neyse ben sana anladığın dilden cevap vereyim ozaman ,bana göre uzaktan yakından bilim adamı olmasada, seni darwinle başbaşa bırakıyorum.. Bu çalışmaların (Türlerin Kökeni için kullandığı çalışmaları), bunları yaparken harcadığım zamana değip değmediğinden şüphe ediyorum. Görüşlerimin, sayısız miktarda zorluklarla dolu olduğunu göremeyecek kadar kör olduğumu sanma... Doğanın tamamı gerçekten inatçı ve benim istediklerimi yapmıyor ve şu an sadece eski midyelerimden başka yeni hiçbir şey üzerinde çalışmak istemiyorum. Bazen tamamıyla çöküntüye uğrayacağımdan korkuyorum...

grapejuice

Bu dergi kaale alınmıyorsa nasıl a sınıfı SCI'li bir dergi olabiliyor ayrıca impact factorü bu kadar yüksek olan başka bir dergi görmedim.

grapejuice

Bilimsel bir olgunun yarısı şöyle yarısı böyle olamaz yazılmış ama zaten bilimsel bir olgu olgudur, teori veya yasa olamaz. Teori bu bilimsel olguyu ve davranışlarını, ardında yatan sebepleri açıklamaya çalışır, yasa da bunlara yönelik daha çok matematiksel olarak ifade edilebilecek genellemeler verir. Yani bir olguya yönelik yasa da teori de ortaya konabilir, biri nedenini diğeri de nasılının açıklamak için. Bilim insanları bu açıklamaları knedileri üretir, ister yasa olsun ister teori bunu da çalışmalarına devam etmek amacıyla yaparlar insanların kabul edip etmemesinden bağımsız olarak. Ve bunların içerisinde zaten mutlak kesinlik yoktur.

ahmetcan.oral.5

Valla ben bu tür durumlarda Grip virüsü diyip geçiyorum. Fazlasına gerek yok bence :D

gece-lambasi

ayy imanım gitmesin ben korkarım yha.

soyledim-gitti

"İnsan maymundan geldi" ifadesiyle birlikte dinler evrimi direk karşılarına aldılar sanıyorum. Oysaki önce bir araştırsalar ve hatta geliştirselerdi keşke. Evrim ile dinin birbirine zıt olduğunu düşünmüyorum.

deyyus

Belli ki ayetleri ve evrim sürecini okumamışsın...

soyledim-gitti

Okumamak ne mümkün? Her forumun başlıca konusu bu. Dinciler türlerin silsile halinde birbirinden türemesine karşı çıkar. İşin özü "İnsanın yaratılışı"nda anlaşamamış olmalarıdır. Diğer noktalarda esasen çakışan bir şey yok.

soyledim-gitti

Esasen çakışan bir şey yok derken, insanlar bunları çakıştırıyorlar ama bence çakışan bir nokta yok demek istedim.

deyyus

Mesele de orada zaten, Kuran'da insanı nasıl yarattıklarını anlatıyor, ademi direk dünyaya gönderdiklerini! Şuan bile çakıştı mı? En basiti bu verdiğim örnek.

deyyus

İnsanların kavrayamadıkları nokta şu; saf kan 2 farklı tür köpek düşün, 2'sinin de aralarında muhakkak %1'lik oranda zeka farkı oluyor. Evrim de sana sen maymunsun demiyor en yakın familyanın farklı bir türü diyor ve o türle aranda genetik anlamda %1 fark var! Kaldı ki iş buraya gelene kadar ki oluşumu diğer şeyleri biliyor olmak gerekiyor yoksa boş boş bakarız...

soyledim-gitti

İşte Hz. Adem'i dünyada mı yarattı? Yoksa dünyaya mı gönderdi? Gönderdi ise dünyadaki evrimleşmenin insan yaratımıyla bir ilgili olmaz. Ya da dünyada yarattıysa ve bunu sebeplere dayandırmadan "ol" diye yarattıysa yine dünyadaki evrimleşmeyle bir ilgisi olmaz. %1 akıl farkı olsa bile köpek yine "köpek"tir der dinciler. Ama su aygırı ile balinanın geçmişte bir yaratık olduğunu zamanla farklılaştıklarını da kabul etmezler. Bu fikrin dinen bir "yanlışı yok" bence.

deyyus

Abicim oku oku! Aç Kuran-ı Kerimi bi oku! Bu işin sence bence diye bir tabiri olamaz! Ademi dünyaya gönderdik diyor! Ol dedik oldu! diyor. Kuranda evrim kesinlikle yoktur!

tospuklan

@Söyledim gitti kardeş ben de başta senin gibiydim. Sağduyulu ve kafası çalışan bi insan evrim teorisini inkar edemiyor ve dini inancı da olunca onların çelişmediğini düşünüp yontmaya çalışıyor. Evrimin allahın yaratma şekli olduğunu düşündüm bir süre tıpkı dünyayı da parmağını şıklatarak değil de bigbang ile yarattığı gibi canlılık da böyle oldu diye düşündüm. Bunu şimdi ılımlı islamcılar kullanıyor. 100 yıl sonra gör bak tüm hacı hoca tayfası Evrim kuranda var 1500 yıl önce allah söylemiş diye ayet kıvırmaya başlayacak. Bu malesef her konuda böyle. Ama üzülerek söylüyorum ki kuran ve islamiyet evrim ile tamamen çelişiyor. evrimin tanrının yaratma şekli olduğunu hala düşünebilirsin dostum ama o tanrı islamiyetin tanrısı allah değil. Hiçbir dinin tanrısı değil. Dinlerden bağımsız bir tanrıya inanma yoluna gidersin belki bu da deizm oluyor. Sana söyleyebileceğim son şey tanrı var mı bilinmez ama dinlerin alayı kesinlikle hikayeden ibaret.

deyyus

Olm nasıl bir sallamasyon yazıyorsun Kuran ve Evrim hakkında zerre bilgin var onunlada burada konuşup duruyorsun, " türlerin birbirinden evrildiğine dair bir kanıt hala yok." şu cümlenden sonra bile seni dikkate almama yetecek türden bir açıklama. Ha dersin ki ben inançlıyım bu yola inandım hay hay! Ama bi tarafı çürütmek için sallamasyon konuşma lütfen ya.

tospuklan

birader benim yazdığım kitapta da (seçkin kitabevlerinden bulabilirsin) tüm canlılığı bir düdüklü tencerede tek seferde bigbang anında bizzat yarattığımı açıklıyorum. Daha ne kanıt istiyorsun hala inanmaz mısın?

tospuklan

bu arada benim başlangıcım ve sonum yok konak bedenlerde var oluyorum bedenim öldükçe yeni bedende devam ediyorum benim asıl varlığımı görmen imkansız. İnkar edersen de götünü 1000 derece bıçakla keseceğim diğer yarattığım alemlerde. Kanıt olarak da elma armut ağaçlarına bakabilirsin. Eğer ben yaratmadıysam bu nimetleri kim yarattı şeytan mı?

tospuklan

vakit geç olmadan bana tapmaya başla. kitabım alametlerle dolu. Mesela Ay'ı ikiye böldüğümü açıkça belirttim daha ne yapayım? Yazdığım her şeyin doğru olduğunun kanıtı yazdığım her şeyin doğru olması. Bu kadar rasyonel bir argümana rağmen nasıl olur da bana değil de sağa sola tapınırsın? İsa da muhammed de zamanında benim vuku bulduğum bedenlerden biriydi ama o dinleri bozdunuz şimdi nihai dine yani bana dönmenizi emrediyorum. Yoksa cıss öbür taraf

deyyus

Olm Evrim kitaplarından kaçını okudun? Araştırmalardan kaçına gözgezdirdin? Evrim kuranda var mıdın diyorsun? Ben kuranda zaten yok dedim sende çifter çifter gönderdik dedi diyorsun! Adem-havva ve çocukları ve çocuklarının çocukları ile evlenmelerinden geldik biz tabi! Tek bir soru sormak istiyorum sana İslam, Vahiy dini midir? Yoksa kitap dini mi?

deyyus

çok kaşarsın lan! nasılda istediğine cevap veriyorsun! İşinize geldiğinizde vahiy işinize geldiğinde kitap dini olan dininde ve inancından da sana başarılar... Sürekli yalan konuşuyorsun umarım yalanın da haram ve günah olduğunu biliyorsun!. Adam gen dizilimlerini ve nasıl evrildiğini anlatıyor sana zaten okuduuysan daha nasıl bir kanıt versin :D

deyyus

Daha ortada kitap yokken "oku" diye başlayan ama kahramanın okuma yazma bilmediği bir hikayede ben okurum ama üzülürsün şimdi!

deyyus

mk ne entellektüeli köylüyüm olm ben, kaldı ki adam sana şempanzede geliyorsun demiyor ki! :D Senin demenle evet patatesten bile gelebilirsin, o şekilde olursa evet! Evrim deyince aklına; biz şempanzenin torunlarıyız onlardan gelmişsiz hmmm diyorsan geçmiş olsun... İnanca gelince! Bak arkadaş yukarda neden bahsetmiş? Aslında evrimle din çelişmiyor demiş! Ben ne demişim? Kuranı okuduysan evrim hakkında bilgisi varsa bi kere çelişiyor! Kuranın çoğu ayetinde biz ol deriz o olur! diye geçer... Biliyorsundur! Şimdi bu yorumun altına gelip bana anlattıkların hikaye bende sana hikaye anlatayım dediğimde de üzülme... Sırf yorum yapıcam cevap vericem diye yorum yapmışsın haberin yok.

deyyus

Diğer kısmına gelince evet bilim anlamında adamlar evrilmenin bütün evrelerini anlattılar belgeseller çektiler hala bana fosil soruyorsun mk! Ki bırak fosilleri kemikleri bile buldular. Şimdi Evet biri inanç diğeri bilim. İstediğine inanabilirsin benim için sorun yok! Yarın biri çıkıp biz yıldızız ve ben bunu buna dayanarak delilleri ile gelirse ona da inanırım. Peki ya sen? Senin inancın başka bir yaratılış şeklini kabul etmiyor ki sende edesin! Yok kabul ederim bana belgelerle gelirseniz dersen demekki sende en az benim kadar inançsız birisin!

Görüş Bildir