Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Eminem - Venom Şarkı Sözleri

-

Eminem'in, Venom parçasının şarkı sözlerini, video klibini ve Türkçe çevirisini sizlerle paylaşıyorum.

Eminem - Venom Şarkı Sözleri

I got a song filled with shit for the strong willed
Güçlü iradesiyle dolu bir şarkım var.
When the world gives you a raw deal
Dünya sana ham bir anlaşma verdiğinde
Set you off till you
Sizi uzatacak

Scream, piss off, screw you
Bağır, sinir ol, kahrol
When it talks to you like you don't belong
Seninle oraya uygun değilmişsin gibi konuştuğunda
Or tells you you're in the wrong field
Ya da yanlış alanda olduğunu söylediğinde
When's something's in your mitochondrial
Mitokondriyalinizde bir şey olduğunda
'Cause it latched on to you, like
Çünkü senin üzerini kapatmış gibi
Knock knock, let the devil in, malevolent
Tık tık, şeytan içeri girsin, malevolent
As I've ever been, head is spinning and this medicine
Daha önce olduğum gibi, kafa dönüyor ve bu ilaç
Screaming, "L-l-l-let us in"
Bağırıyor, "İ-i-i-izin ver girelim"
L-l-lick like a salad bowl, Edgar Allen Poe
salata kasesi gibi yalamak, Edgar Allan Poe
Bedridden, shoulda been dead a long time ago
Bedridden, uzun bir zaman önce ölmüş olmalı
Liquid Tylenol, gelatin, think my skeleton's melting
Sıvı Taylenol, jelatin, iskeletimin eridiğini düşünüyorum
Wicked, I get all high when I think I've smelled the scent
Kötü kokulu, kokuyu kokladığımı düşündüğümde çok yüksekim.
Of elephant manure
Fil gübre
Element glue, screw it, to hell with it
Eleman tutkal, vidala, cehenneme
I went through hell with accelerance and blew up
Hızlanma ile cehenneme gittim ve havaya uçtu
My-my-myself again, Volkswagen, tailspin
Benim-kendim yine, Volkswagen, kuyruklu
Bucket matches my pale skin, metal in
Kova, uçuk tenimle, metalle eşleşiyor
Went from Hellmann's and being rail thin, Filet-o-Fish
Hellmann'dan gelerek demiryolu ince, Filet-o-Balık
Scribbles and Rap Olympics '97 Freaknik
Scribbles ve Rap Olimpiyatları '97 Freaknik
How can I be down? Me and Bizarre in Florida
Nasıl aşağı inebilirim? Ben ve Florida'da Bizarre
Proof's room slept on floor in the, motel then
Kanıtın odasında, odanın içinde yattığında
Dr. Dre said: Hell yeah
Ve Dr. Dre dedi ki: İşte Bu!
And I got his stamp like a postcard, word to Mel-Man
Ve kartını bir kartpostal gibi duydum, Mel-Man'a
And I know they're gonna hate but I don't care, I
Ve biliyorum ki nefret edecekler ama umursamıyorum, Ben
Barely could wait to hit them with the snare and the bass
Onlara tuzak ve Bassla çarpmak için zar zor bekliyorum
Square in the face, this fuckin' world better prepare to get laced
Yüzünde kare, bu lanet olası dünya daha iyi bağcıklı olsun
Because they're gonna taste my
Çünkü tadı benim
Venom
Venom
(I got that) Adrenaline momentum (venom)
(Bu bende) Adrenalin momentumu (Venom)
Not knowing with 'em
Onlarla bilmiyorum
Never gonna slow up in 'em
Onlarlayken hiç yavaşlamayacağım
Ready to snap any moment-um
Herhangi bir anı yakalamaya hazır olun
Thinking it's time to go get 'em
Gidip onları haklamanın vakti olduğunu düşünüyorum
They ain't gonna know what hit 'em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler
(When they get bitten with the)
(Ve onları ısırdığında)
Venom
Venom
(I got that) Adrenaline momentum (venom)
(Bu bende) Adrenalin momentumu (Venom)
Not knowing with 'em
Onlarla bilmiyorum
Never gonna slow up in 'em
Onlarlayken hiç yavaşlamayacağım
Ready to snap any moment-um
Herhangi bir anı yakalamaya hazır olun
Thinking it's time to go get 'em
Gidip onları haklamanın vakti olduğunu düşünüyorum
They ain't gonna know what hit 'em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler
(When they get bit with the)
(Onlar biraz olsun)
I said knock knock, let the devil in
Dedim ki tak tak, Şeytanı içeri alın
Shotgun p-p-pellets in the felt pin
Keçe iğnesinde av tüfeği p-p-peletleri
Cocked, fuck around and catch a hot one
Cocked, sikiş ve ateşli bir yakala
I-i-it's evident I'm not done
Ben-ben-belli değil bitti
V-venomous, the thought spun like your web and you just caught in 'em
V-zehirli, düşünce senin internetin gibi eğildi ve sen sadece onların içinde yakalandın
Held against your will like a hubcap or a mud flap
Senin iradesine karşı bir kaput veya bir çamur flebi gibi tutuldu
Be strangled or attacked
Boğulmak veya saldırıya
So this ain't gonna feel like a love tap
Yani bu bir sevgi dokunuşu gibi hissettirmeyecek
Eat painkiller pills, fuck a blood track
Ağrı kesici ilaçları ye, kan izini siktir
Like, what's her name at the wheel?
Sanki direksiyonda adı ne?
Danica Patrick
Danica Patrick
Through the car into reverse at the end of the nut ration
Fındık oranının sonunda arabaya ters yönde
And you look back and it's just mangled steel
Ve geriye bakıp sadece mandallanmış çelik
My Mustang and Jeep Wrangler grill
Benim Mustang ve Jeep Wrangler ızgara
With the front smashed
Ön parçalanmış
Much as my rear fender, assassin
Arka çamurluğum kadar, suikastçı
Slim be the combination of an actual kamikaze and Gandhi
İnce bir kamikaze ve Gandhi kombinasyonu
Translation, I will probably kill us both when I end up
Çevirisi, Büyük ihtimalle sonunda ikimizi de öldüreceğim
Back in India
Hindistanda

You ain't gonna be able to tell what the fuck's happened
Ne bok döndüğünü anlatabilecek durumda olmayacaksın
End of ya, when you're bit with the
Sonun, Isırıldığında

Venom
Venom
(I got that) Adrenaline momentum (venom)
(Bu bende) Adrenalin momentumu (Venom)
Not knowing with 'em
Onlarla bilmiyorum
Never gonna slow up in 'em
Onlarlayken hiç yavaşlamayacağım
Ready to snap any moment-um
Herhangi bir anı yakalamaya hazır olun
Thinking it's time to go get 'em
Gidip onları haklamanın vakti olduğunu düşünüyorum
They ain't gonna know what hit 'em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler
(When they get bitten with the)
(Ve onları ısırdığında)
Venom
Venom
(I got that) Adrenaline momentum (venom)
(Bu bende) Adrenalin momentumu (Venom)
Not knowing with 'em
Onlarla bilmiyorum
Never gonna slow up in 'em
Onlarlayken hiç yavaşlamayacağım
Ready to snap any moment-um
Herhangi bir anı yakalamaya hazır olun
Thinking it's time to go get 'em
Gidip onları haklamanın vakti olduğunu düşünüyorum
They ain't gonna know what hit 'em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler
(When they get bit with the)
(Onlar biraz olsun)
I said, "Knock knock, let the devil in, alien"
Dedim ki, "Tak tak, İzin verin Şeytan girsin, uzaylı"
E-E-Elliot phone home, ain't no telling when this choke hold
E-E-Elliot telefonun evi, bu şoku tuttuğunda hiç bir şey söylemiyor
On this game will end, I'm loco
Bu oyunda bitecek, ben loco
Became a symbiote, so
Symbiote oldu, yani
My fangs are in your throat, ho
Dişlerim senin boğazında
You're stepping in with my
Sen benim adım atıyorsun
Venom
Venom
Put the ballpoint pen 'em
Tükenmez kalemleri koy
Gun cock, bump stock, devil eye, buckshot
Silah horoz, yumru hisse senedi, şeytan göz, buckshot
Tied for the uppercut
Üst kesim için bağlanmış
Tie a couple knots, fired up and caught
Bir çift düğüm bağlayın, ateş edin ve yakalayın
Fire juggernaut
Ateş juggernaut
Punk rock bitches going down like Yung Joc
Lanet kaya delileri Yung Joc gibi aşağı gidiyor
'Cause the Doc put me on like sunblock
Çünkü Doktor beni güneş kremi gibi taktı
Why the fuck not?
Neden olmasın ki aw?
You only get one shot
Sadece tek bir hakkın olur
Ate shit till I can't taste it
Tadına kadar yemek yedim
Chased it with straight liquor
Düz likörle kovaladı
Then paint thinner then drank till I faint
Daha sonra tinerle tiner sürünceye kadar içtim.
And I wait with a headache and I take anything in
Ve ben bir baş ağrısıyla bekliyorum ve
Rectangular shape, then I wait
Dikdörtgen şekil, sonra beklerim
To face the demons I'm bonded to
Bağlı olduğum Şeytanlarla yüzleşmek için
'Cause they're chasing me but I'm part of you
Çünkü onlar benim peşimdeler ama ben senin bir parçanım
So escaping me is impossible
Yani kendimden kaçmak imkansız
I latch onto you like a
Senin gibi bir mandalla
Parasite, and I probably ruined your parents' life
Parazit, ve büyük ihtimalle ebeveynlerinin hayatını mahvetti
And your childhood too
Ve senin çocukluğunu da
'Cause if I'm the music that y'all grew up on
Çünkü eğer ben hepinizi büyüten müziksem
I'm responsible for you retarded fools
Siz özürlü salalardan ben sorumluyum
I'm the supervillain dad and mom was losing their marbles to
Ben denetçi babasıyım ve annem mermerleri kaybediyordu.
You marvel that? Eddie Brock is you
Buna harikasın mı? Eddie Brock sensin
And I'm the suit, so call me
Ve kostüm benim, yani beni çağır
(I got that) Adrenaline momentum (venom)
(Bu bende) Adrenalin momentumu (Venom)
Not knowing with 'em
Onlarla bilmiyorum
Never gonna slow up in 'em
Onlarlayken hiç yavaşlamayacağım
Ready to snap any moment-um
Herhangi bir anı yakalamaya hazır olun
Thinking it's time to go get 'em
Gidip onları haklamanın vakti olduğunu düşünüyorum
They ain't gonna know what hit 'em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler
(When they get bitten with the)
(Ve onları ısırdığında)
Venom
Venom
(I got that) Adrenaline momentum (venom)
(Bu bende) Adrenalin momentumu (Venom)
Not knowing with 'em
Onlarla bilmiyorum
Never gonna slow up in 'em
Onlarlayken hiç yavaşlamayacağım
Ready to snap any moment-um
Herhangi bir anı yakalamaya hazır olun
Thinking it's time to go get 'em
Gidip onları haklamanın vakti olduğunu düşünüyorum
They ain't gonna know what hit 'em
Onlara neyin çarptığını bilmeyecekler
(When they get bit with the)
(Onlar biraz olsun)

Eminem - Venom

En İyi 22 Youtube MP3 Dönüştürücü Servis - onedio.com
En İyi 22 Youtube MP3 Dönüştürücü Servis - onedio.com

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
Görüş Bildir