Görüş Bildir
Haberler
Çanakkale Savaşı'nı Doğru Kaynaklardan Öğrenebileceğiniz Birbirinden Güzel 21 Kitap

Çanakkale Savaşı'nı Doğru Kaynaklardan Öğrenebileceğiniz Birbirinden Güzel 21 Kitap

tezcan
18.03.2016 - 12:18

1. Çanakkale 1915 (25 Nisan 1915 - 9 Ocak 1916), Haluk Oral

1. Çanakkale 1915 (25 Nisan 1915 - 9 Ocak 1916), Haluk Oral

Kitaptaki tıpkıbasım belgelerden bazıları: Mustafa Kemal'in Kanlısırt'ta verdiği taarruz emri, Türk seferberlik afişi, Anzak cephesindeki çıkarma noktalarını gösteren açıklamalı çizim, Kanlısırt'taki şiddetli çarpışmaya ilişkin bir anlatım.

Kitap detayı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2. 1915 Basınında Çanakkale, Orhan Koloğlu

2. 1915 Basınında Çanakkale, Orhan Koloğlu

'1915 Basınında Çanakkale' adlı kitabın konusu, Çanakkale olayının dünya tarihindeki yerini belirlemekten çok, kendi toplumumuza nasıl yansıtıldığıdır. Silahların, Avrupa'nın en büyük üreticileri İngiliz ve Almanlardan sağlandığı ortamda savaş sırasında asıl gerekli olan gücü Türk askeri sağlamıştı. Türk askeri başarıya ulaşınca da dünya tarihini değiştiren bir toplumsal girişime zemin hazırlamış oldu.

Kitap detayı

3. 1915 Baharında Çanakkale (Cephedeki Bir Doktorun Gözünden), Behçet Sabit Erduran

3. 1915 Baharında Çanakkale (Cephedeki Bir Doktorun Gözünden), Behçet Sabit Erduran

'Yıkıntılar, yaralılar, sargılar arasında… Evrensel vahşetin, dehşetin günü… Medeniyetin en gelişmiş silahlarıyla yaratılan kıyamet! Yangınlar, yıkıntılar, akıl almaz bir gümbürtü…'

Kitap detayı

4. Çanakkale Zığındere, Stephen Chambers

4. Çanakkale Zığındere, Stephen Chambers

'Gelibolu'da İtilaf devletlerinin hedefi, İstanbul'u işgal ederek Almanya'nın müttefiki Türkiye ile onun Osmanlı İmparatorluğu'nu savaş dışında kalmaya zorlamaktı. Bu Çanakkale Boğazı yoluyla Ege'den Karadeniz'e ve dolayısıyla Rusya'ya bir ikmal yolu açacaktı. Böylece etrafı kuşatılmış olan Rusya'ya destek verilebileceği gibi Almanya ile Avusturya-Macaristan'a karşı yeni bir cephe açılmış olacaktı.'

Kitap detayı

5. Arıburnu 1915, Haluk Oral

5. Arıburnu 1915, Haluk Oral

Çanakkale'de savaşan taraflar için siperin gerisi yoktu. Bir tarafta deniz, öbür tarafta yalçın sırt; siper tam bir kapandı. Ölümün her an kol gezdiği bu siperler, destanlaşan insan öykülerinin de mekânı olmuştu.

Kitap detayı

6. Çanakkale - Yeni Zelandalıların Öyküsü, Christopher Pugsley

6. Çanakkale - Yeni Zelandalıların Öyküsü, Christopher Pugsley

Çanakkale Savaşı, sadece bizim için bu kadar önem taşıyan bir savaş değil, aynı zamanda dünyanın ta öbür ucundan buraya Britanya İmparatorluğu tarafından savaşmaya gönderilmiş Yeni Zelandalılar için de bir dönüm noktası. Çünkü Yeni Zelanda bir ulus bilincine bu savaşla birlikte ulaşıyor. 

Kitap detayı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

7. Arıburnu - Çıkarma, Stephen Chambers

7. Arıburnu - Çıkarma, Stephen Chambers

25 Nisan 1915 sabahı Avustralya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan Anzak Kolordusu, Gelibolu Yarımadası'ndaki Arıburnu bölgesinin engebeli, sarp arazisindeki küçük bir koya çıkarma yaparak komutanlarının hedef gösterdiği tepeleri ele geçirmek için var güçleriyle savaşmıştır. Ancak Anzaklar, karşılarında yurdunu istilaya gelen düşmanı püskürtmeye kararlı Türk askerini bulmuştur. 

Kitap detayı

8. Gelibolu (Osmanlı Harekatı), Edward J. Erickson

8. Gelibolu (Osmanlı Harekatı), Edward J. Erickson

Hem asker kökenli bir araştırmacı olarak askeri stratejiye hâkim olan, hem de ATASE arşivini kullanan Edward J. Erickson, elinizdeki çalışmasıyla bu eksikleri gidermekte, zaferi getiren ana unsurun sahaya yerleşim, harekât, ateş üstünlüğü, alan egemenliği, ihtiyatların kullanımı ve lojistik açısından Osmanlı Ordusu'nun yetkinliği ve üstünlüğü olduğunu ortaya koymaktadır.

Kitap detayı

9. Cesarettepe Çanakkale'de Anzak Trajedisi, Peter Burness

9. Cesarettepe Çanakkale'de Anzak Trajedisi, Peter Burness

Avustralya askeri tarihindeki en büyük trajedilerden biri, yüzlerce Avustralyalı hafif süvariye Türklerin yoğun tüfek ve makineli tüfek ateşine rağmen tekrar tekrar hücum emrinin verildiği 7 Ağustos 1915 tarihinde yaşandı. Nafile bir teşebbüstü ve yaşanan katliam o tarihten beri her neslin kanını dondurduğu gibi tarihçilerin de en merak ettikleri konulardan biri haline geldi. 

Kitap detayı

10. Arıburnu'nun İlk Müdafaası, Sermet Atacanlı

10. Arıburnu'nun İlk Müdafaası, Sermet Atacanlı

Sermet Atacanlı'nın Cumhurbaşkanlığı Arşivi başta olmak üzere arşivlerde yürüttüğü titiz araştırmalar sonucunda, Çanakkale'deki birlik komutanlarının sıcağı sıcağına ve saati saatine kaleme aldığı raporlarından derlenen bu eser, Çanakkale Muharebeleri'nin gölgede kalmış ayrıntılarını tam 100 yıl sonra gün ışığına çıkarıyor.

Kitap detayı

11. Atatürk ve Çanakkale'nin Komutanları, Sermet Atacanlı

11. Atatürk ve Çanakkale'nin Komutanları, Sermet Atacanlı

Çanakkale Savaşı'nın farklı bir açıdan öyküsü. Atatürk'ün muharebeler sırasında Türk üst komuta kadrosuyla ilişkileri, anlaşmazlıkları, kişilik çatışmaları. Muharebelerin ortasında yaşanan sıkıntılı dönemler, Atatürk ve komutanlar arasında gerginlikler. Rollerin değişip Atatürk'ün tek lider olduğu Cumhuriyet döneminde aynı komutanlar ile ilişkilerin seyri.

Kitap detayı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

12. Anafartalar - Ağustos Taarruzu, Stephen Chambers

12. Anafartalar - Ağustos Taarruzu, Stephen Chambers

Anafartalar, Türkiye'de, Mustafa Kemal'i tarih sahnesine sarsılmaz bir şekilde çıkartan muharebelerin geçtiği yer olarak bilinir. Dalga dalga atıldığı siperlerden düşmanı süren Türk kuvvetlerince gerçekleştirilen 10 Ağustos taarruzu dahil Çanakkale Savaşı'nın son büyük çarpışmaları, bu cephede yapılmıştır. 

Kitap detayı

13. Gelibolu Günlükleri (Kendi Anlatımlarıyla Anzakların Gün Gün Hikayesi), Jonathan King

13. Gelibolu Günlükleri (Kendi Anlatımlarıyla Anzakların Gün Gün Hikayesi), Jonathan King

Gelibolu Günlükleri, 240 gün süren seferin sıcağı sıcağına yazılmış birçok günlük ve mektuptan derlenen ilk kroniğidir. Her an ölebileceklerini bilen askerler, günlüklerine ve mektuplarına (kimi zaman hemen öldürülmeden önce) cephede yaşadıklarını yazdılar. Kimi yazarak kendini rahatlattı, belki korkularını paylaştı ya da aklını yitirmemeye çalıştı. Kimi ise sadece, savaşların ne kadar korkunç olduğunu yakınlarına anlatmak istedi. 

Kitap detayı

14. Gelibolu 1915 - Birinci Dünya Harbi'nde Alman Türk Askeri İttifakı, Klaus Wolf

14. Gelibolu 1915 - Birinci Dünya Harbi'nde Alman Türk Askeri İttifakı, Klaus Wolf

Çanakkale Zaferi, sayı ve ateş gücü üstünlüğüne sahip düşmana karşı destansı bir direnç gösteren Osmanlı askerinin ve başta Mustafa Kemal olmak üzere bireysel inisiyatifleriyle bu direniş ruhunu kavrayan subayların eseridir. Kurguladığı dünya politikası çerçevesinde Osmanlılarla ittifak kuran Alman İmparatorluğu ise harp teknolojisi, eğitimi ve teşkilatlanması alanındaki son gelişmelerin bilgisini ve tecrübesini Osmanlı Ordusu'na taşıyarak bu direnişe destek vermiştir.

Kitap detayı

15. Gelibolu (Osmanlı Harekatı), Edward J. Erickson

15. Gelibolu (Osmanlı Harekatı), Edward J. Erickson

Çanakkale Savaşı, Türkiye dışında genellikle yenilenlerin neden ve nasıl yenildiği üzerinden incelenmiş, yenenlerin neden ve nasıl yendiği pek araştırma konusu yapılmamıştır. Türk araştırmacılarsa ülke tarihinin kırılma noktalarından biri olduğu ve Mustafa Kemal Atatürk dahil Kurtuluş Savaşı'nın önder kadrosunu yetiştirdiği için Çanakkale Savaşı'nın duygusal ağırlığının etkisini her zaman hissetmişlerdir. 

Kitap detayı

16. Arıburnu- 1915 Çanakkale Savaşından Belgesel Öyküler (Çanakkale Savaşından Belgesel Öyküler), Haluk Oral

16. Arıburnu- 1915 Çanakkale Savaşından Belgesel Öyküler (Çanakkale Savaşından Belgesel Öyküler), Haluk Oral

Çanakkale'de savaşan taraflar için siperin gerisi yoktu. Bir tarafta deniz, öbür tarafta yalçın sırt; siper tam bir kapandı. Ölümün her an kol gezdiği bu siperler, destanlaşan insan öykülerinin de mekânı olmuştu. Artık padişahı adına değil bilfiil kendi toprağı, yurdu uğruna savaşan Osmanlı neferi için her siper vatandı. 

Kitap detayı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

17. Çanakkale 1915 (Kanlısırt Günlüğü) (Mehmet Fasih Bey'in Günlüğü), Kolektif

17. Çanakkale 1915 (Kanlısırt Günlüğü) (Mehmet Fasih Bey'in Günlüğü), Kolektif

Küresel anlamda, siyasi tarihi derinden etkileyen askeri olayların başında Çanakkale Savaşı'nın geldiği yadsınamaz.

Gerçi bu savaş -belki- 1. Dünya Savaşı'nın sonucunu etkilememeşti ama, yüzyılın sonuna kadar sürecek bir olgunun; 'iki kutuplu dünya' veya 'soğuk savaş' olgusunun nedenini teşkil etmişti.

Kitap detayı

18. 1914-1915-1916 Çanakkale Seddülbahir Kahramanları, Cemalettin Yıldız

18. 1914-1915-1916 Çanakkale Seddülbahir Kahramanları, Cemalettin Yıldız

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Cephesinde üç bölgeden oluşur. Bunlar Seddülbahir, Arıburnu, Anafartalar bölgeleridir. Bu kitapta Çanakkale Cephesi Seddülbahir Bölgesi kahraman ve kahramanlıklarını, bunların en büyüğü Ezineli Yahya çavuşun öyküsü okuyacaksınız.

Kitap detayı

19. Çanakkale Destanı, Bilgin Adalı

19. Çanakkale Destanı, Bilgin Adalı

Hiçbir cephede, hiçbir savaşta görülmemiş unutulmaz insan öyküleri. Gündüz düşman”, gece “dost” olan askerlerin, bir yandan birbirlerini öldürmeleri, diğer yandan insani dayanışmaları.

Kitap detayı

20. Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, Niyazi Ahmet Banoğlu

20. Türk Basını'nda Çanakkale Günleri, Niyazi Ahmet Banoğlu

Çanakkale zaferi olmasaydı Kurtuluş Savaşı Zaferi de olmayacaktı.

Kitap Detayı

21. Dünya Medyasında Çanakkale Savaşları 1915, Halil Ersin Avcı

21. Dünya Medyasında Çanakkale Savaşları 1915, Halil Ersin Avcı

Türk tarihinin en önemli cephelerinden biri olan Çanakkale Cephesi'ndeki savaş henüz televizyon, radyo ve internetin olmadığı bir dünyada nasıl yankı bulmuştu dersiniz? Elbette sadece karada, havada ve denizde olmakla kalmamış, yazılı basının satırlarında ve görsel basının çizgilerinde de derin çatışmalar yaşanmıştı.

Kitap detayı

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
82
29
19
5
5
3
2
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bartu Bulkaz

'Diriliş-Çanakkale 1915' -Turgut Özakman

Pasif Kullanıcı

onedio sürmanşeti, '' suriyeli seçmenler ve nüfustaki yaşlı artış '' ama tarih 18 mart ve bir kaç kitap önerimiz var, evet.

Pasif Kullanıcı

Çanakkale'yi gökten inen dedeler,neneler,şıyhlar,mollalar,şeyhler değil,Çanakkale’yi; iki defa durumu kurtarıp,emperyalizme karşı dünyanın görmediği tokatı a... Devamını Gör