Görüş Bildir
Haberler
Bugün Ramazanın Kaçıncı Günü? Günün Duası: Ramazan Ayında Esma-i Hüsna Hürmetinde Okunacak Ramazan Duası

Bugün Ramazanın Kaçıncı Günü? Günün Duası: Ramazan Ayında Esma-i Hüsna Hürmetinde Okunacak Ramazan Duası

Bin aydan kıymetli, 11 ayın sultanı Ramazan ayını tüm Müslüman alemiyle birlikte huzurla yaşıyoruz. Bugün onuncu iftarını gerçekleştirecek olan Müslümanlar, bilirler ki 'Zamanla değil, duayla gelir beklenen.' Bu yüzden günahların affedildiği, duların kabul edildiği mübarek Ramazan ayında bolluk, bereket, sağlık, güzellik, şükür ve dilek için dua etmek çok önemlidir. Ramazan ayı boyunca edilmesi tavsiye edilen öyle bir dua vardır ki Allah'a sığınmak ve dilekte bulunmak için sık sık okunmalıdır. Ramazan'ın hayrına Allah'ın isimleriyle kavuşmak isteyenler için Ramazan Duası. Peki, Ramazanda okunacak ramazan duası hangisidir? Ramazan duasının okunuşu ve anlamı nedir? Ramazan duasının faziletleri nelerdir?

İşte, Ramazanda okunacak dualardan: Ramazan Duası

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ramazanın Kaçıncı Günü: Bugün Orucun Kaçıncı Günü?

Ramazanın Kaçıncı Günü: Bugün Orucun Kaçıncı Günü?

Dünyanın her yerinde Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ve özlemle karşılanan Ramazan ayının ilk günü bu yıl 23 Mart Perşembe gününe denk geldi. Bugün, yani 1 Nisan Cumartesi günü mübarek Ramazanın onuncu günüdür. Bin aydan daha hayırlı bu ayda dilek dilemek ve her şeyin Rabbi, Allah'tan istemek çok önemlidir. Duaların edildiği, oruç ibadetiyle nefislerin temizlendiği Ramazan ayı boyunca okunacak Ramazan Duası, Esma-i Hüsna hükmüyle Allah'tan istemenin en güzel yoludur. 

Ramazan ayında Allah'a dua ve dilekte bulunmak için edilen  'Ramazan Duası' Allah'ın 99 ismini zikrederek gerçekleştirilir Peki, Ramazanda okunacak ramazan duasının okunuşu ve anlamı nedir? İşte, ramazan duası ile ilgili detaylar 👇

Ramazan Duasının Okumanın Önemi ve Faziletleri Nelerdir?

Ramazan Duasının Okumanın Önemi ve Faziletleri Nelerdir?

Özellikle Ramazan ayının başında, sonunda, son Cuma gecesi veya her gün okunabilecek bu dua Esme-i Hüsna hükmünde istemek anlamına gelir. 

Bazı kaynaklarda Ramazan Duası, her ne niyet ve dilek için okunursa, Allah'u Teala'nın kullarını geri çevirmeyeceği, dilek ve niyetlerini gerçekleştireceği rivayet edilmiştir.

Ramazan Duasının Okunuşu

Ramazan Duasının Okunuşu

Allahümme inni es’elüke bismikel hüsna. Ya Allah, fa’lem ennehu la ilahe illellah. 

Ya Rahman, errahmânü allemel Kur’an. Ya Rahiym ve kanellahü Ğafûrar Rahıyma. Ya Malik, maliki yevmiddin. Ya Kuddûs, el Melikül Kuddûsüs selam. Ya Müteal, fe tealellahül melikü hakk. Ya Selam, vallahü yed’û ila daris selam. Ya mü’min, el Mü’minül Müheyminül Aziyz. Ya Aziyz ve kanellahü Aziyzen Hakiyma. Ya Cebbar, el Cebbarül Mütekebbir. Ya Halik, fe tebarekellahü ahsenül halikıyn. Ya Musavvir, hüvellezi yüsavviruküm fil erham. Ya Bariül Musavvir. Ya Evvel, hüvel evvelü vel ahiru vez Zahiru vel Batin. Ya Şekur, inne Rabbena le Ğafûrun Şekur. Ya Vedûd, ve hüvel Ğafûrul Vedûd. 

Ya Zahir, vez Zahiru vel Batin. Ya Kaimen bil kıstı la ilahe illa hû. Ya Hayy, Allâhü la ilahe illa hüvel hayyül kayyûm. Ya Aliym, Ya Basıyr, innellahe basıyrun bil ıbad. Ya Haliym innehû le aliymün haliym. Ya Hakiym, ve kanellahü aziyzen hakiyma. Ya Keriym, innellahe le Ğaniyyün Keriym. Ya Kadir, kul hüvel kadiru ala en yeb’ase. Ya Muktedir, ınde meliykün muktedir. Ya Bais, innellahe yeb’asü men fil kubûr. Ya Razık, vallahü hayrür razikıyn. Ya Varis, Ve Lillahi miyrasüs semavati vel ard. Ya Kaviyy, innellahe le kaviyyün aziyz. Ya Şehiyd, innellahe ala külli şey’in şehiyd. Ya Mübdiü, innehû hüve yübdiü ve yüıydü. 

Ya Razzak, vellahü yerzüku men yeşa. Ya Tevvab, innellahe kane tevvaben rahiyma. Ya Vehhab, inneke entel vehhab. Ya Celiyl zül celali vel ikram. Ya Cemiyl, fasbir sabran cemiyla. Ya Vekiyl, ve kefa billahi vekiyla Ya Kafi, ve kefallahül mü’miniynel kıtala. Ya Veliyy, vehüvelveliyyül hamiyd. Ya Rabbi, fe tebarekellahü rabbül alemiyna. Ya Ğaniyy, vellahül ğaniyyü ve entemül fükara. Ya Şakirü, innellahe şakirun aliym. Ya Hallak, vehüvel hallakul aliym. Ya Muhsin, vellahü yuhibbül muhsiniyn. Ya Kadiyr, vellâhü ala külli şey’in kadiyr. Ya Mufaddil, vellahü zül fadlil azıym. Ya Mütimm, ve yütimmü ni’metehû aleyk. 

Ya Müızz, tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşa. Ya Refiy’u, refiud deracati zül arş. Ya Şefi, men zellezi yeşfeu indeh. Ya Kebiyr, innellahe kane aliyyen kebiyra. Ya Hakk, fe tealellahül melikül hakk. Ya Berru, innehû hüvel berrür rahıym. Ya Vitr, veş şef’ı vel vetr. Ya Ğaffar, innehû kane Ğaffara.Ya Ğafir, ve ente hayrül ğafiriyn. Ya Hamiyd, tenziylün min hakiymin hamiyd. Ya Mennan, be lillahü yemünnü aleyküm. Ya Baki, ve yebka vechü rabbike zül celali vel ikram. Ya Vahid, kul hüvellahü ehad. Ya Metiyn, innellahe, hüver razzaku zül kuvvetil metiyn. Ya Hadi, innellahe yehdi men yeşa. Ya Bedi, bediy’as semavati vel ard. Ya Aliym, alimül ğaybi veş şehadeh. Ya Fettah, ve hüvel fettahül aliym. 

Ya Muhıyt, vellahü bi ma ta’melûne muhıyt. Ya Kadi, vellahü yakdi bil hakk. Ya Samed, Allahüs samed. Ya Hasib, ve kanellahü ala külli şey’in hasiba. Ya Nasıyr, ni’mel mevla ve ni’men nasıyr. Ya Vasiu, ve kanellahü vasian hakiyma. Ya Kahir, ve hüvel kahiru fevka ıbadih. Ya kebiyr, kebiyrul müteal. Ya men leyse lehû veledün, lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad. Ya Men Leyse kemislihi şey’ün ve hüves semiul basıyru ni’mel mevla ve ni’men nasıyr Vel la havle ve la kuvvete illa billahil azıym.

Ramazan Duasının Anlamı

Ramazan Duasının Anlamı

Ey Rabbim! Yüce Esma-i Hüsna'n hürmetine senden istiyorum. Ey Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. 

Ey Merhametli Rabbim! Yüce Kitabımız Kur’an’ı öğreten, affeden ve acıyan sensin. Ey mülkün ve kıyamet denilen dehşet verici günün sahibi ve hakimi Rabbim! Ey bütün eksik ve noksanlıklardan münezzeh, Malik, güven veren ve yüce olan Rabbim! Melik, Hak ve selam isimlerinin sahibi olan Allah, imansızların vasfından beridir. Allah insanları kurtuluş yurduna çağırır. Ey güven sağlayan, görüp gözeten, zor kullanma gücüne sahip yüce ve münezzeh Rabbim. Ey Aziz ve Hakim Rabbim! Ey güç ve kuvvetin sahibi Rabbim! Yücelik, güç ve kuvvet ancak sana aittir. Ey yoktan var eden Rabbim! Yoktan var etmek ancak sana aittir. Ey şekil veren Rabbim! Ana rahimlerinde bulunanlara istediği şekli veren sensin. Zat'ına karşı söylenen sözlerden beri olan, evvel, ahir, zahir, batın ve yapılan şükürleri kabul eden Rabbim! Mutlaka bağışlayan ve şükürleri kabul eden sensin. Ey merhametlilerin en merhametlisi, çok bağışlayıp, çok acıyan Rabbim!

Ey her görünende birliği gayet açık, zahir ve batın olan Rabbim! Ey her şeyi ayakta tutan, mutlak adaletin sahibi, zatından başka gerçek bir ilah olmayan Rabbim! Ey Hay sıfatının sahibi! Sen teksin ve birsin. Senden başka bir ilah yoktur. Hay ve Kayyum olan Rabbim! Ey ilmiyle her şeyi kuşatan! Sen her şeyi bilen ve işitensin! Ey her şeyi gören, mutlak surette kulların her haline bekçi olan Rabbim! Ey yapılan bunca isyana karşı sabırlı olan, Rabbim! Çünkü Sen ilminle her şeyi bilir ve sabrınla bir müddet verirsin.

Ey gerçek hükmün sahibi! Sen Azizsin ve gerçek hüküm ancak sendedir. Her şeye gücü yeten, öldükten sonra da diriltmeye ancak Sen muktedirsin. Ey her şeyi kudreti ile ayakta tutan Rabbim! Yarın kıyamet gününde takva sahibi kullar Melik-i muktedir olan Rab'bin katında bulunacaklardır. Ey ölenleri dirilten! Kabirlerde çürüyecek toprak olanları da sen dirilteceksin. Ey her canlının rızkını veren! En güzel rızkı veren sensin. Ey mülkün yegane sahibi! Semaların ve yerin mutlak sahibi Sensin. Ey en güçlü! Güçlü ve Aziz sensin. Ey her şeyin şahidi! Mutlaka her şeyin gerçek yüzünü bilen sensin. Ey yoktan var eden! Yoku var, varı yok eden Allah’ım! Ey bol rızık veren! Dilediğine rızık veren sensin. Ey tövbeleri, yakarmaları kabul eden Rabbim! Karşılıksız veren ancak sensin. Ey Yüce olan Rabbim! Celal ve ikram sahibi sensin. Ey güzeller güzeli Rabbim! Her hususta bizi güzel sabredenlerden eyle. Ey her şeyin dayanağı Allah’ım! Dayanak olarak sen bize kafisin.

Ey rızıkları üzerine alan Rabbim! Herkesin rızkını vermeye ancak sen kefilsin. Ey bakıp gözeten Allah’ım. Savaşta müminleri gözetip muvaffak kılan sensin. Ey dost olanların dostu olan Rabbim! Övülmeye layık tek dost sensin. Ey her şeyi terbiye eden! Alemleri terbiye eden ancak sensin. Ey Ganiy! Zengin olan ancak sensin! Başkası senin zenginliğin karşısında fakirdir. Ey şükredenlerin şükrünü kabul buyuran Allah'ım! Şükredenleri ancak bilen sensin.

Ey yoktan var eden Allah'ım! Yoktan var eden ve bilen sensin. Ey hazinelerinden ihsan eden Allah'ım! Sen, senin için ihsanda bulanan kullarını seversin. Ey Kadir olan Allah’ım! Her şeye kadir olan sensin. Ey her şeyi kemale erdiren! Her şeyi kemale erdiren sensin. Ey yücelten! Dilediğini yücelten, dilediğini alçaltan sensin. Ey dereceleri yükselten! Dereceleri yükselten, arşın sahibi sensin. Şefaat edenler ancak senin izninle şefaat edeceklerdir.

Ey büyük olan Allah’ım! Yüce ve en büyük olan sensin. Ey Hakk olan Rabbim! Bütün mahlukatın gerçek hakkını veren Melik sensin. Ey iyilik edenleri seven Allah’ım! İyilik edenleri seven ve onlara acıyan sensin. Ey tek olan Allah’ım! Her çift ve teke yemin eden sensin. Ey günahları bağışlayan Allah’ım! Affedenlerin en hayırlısı sensin. Ey Hamd edenlerin hamdini kabul buyuran Rabbim! Kur’an kendisine hamd olunan, gerçek hükmün sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ey ihsan edici Allah’ım Gerçek ihsanın sahibi sensin.

Ey Baki olan Allah’ım! Senden başka her şey fani, yalnız sen bakisin. Celal ve İkram sahibi sensin. Ey bir olan Allah’ım! Tek olan ancak sensin. Ey güçlü olan Allah’ım! Güçlü olan, rızık veren ancak sen. Ey yol gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola gösteren Allah’ım! Dilediğini doğru yola götürecek sensin. Ey en güzel Yaratıcı Allah’ım! Yerleri ve gökleri yaratan sensin. Ey bilen Rabbim! Görünen ve görünmeyen alemleri bilen sensin. Ey maddi ve manevi her çeşit fütuhatı veren ve bilen sensin. Ey her şeyi kudreti ile ihata eden sensin. Ey hükmün sahibi Allah’ım! Gerçek adil hükmü veren sensin. Ey herkesin kendine muhtaç olduğu Rabbim! Herkesin hesabını en iyi bilen Allah’ım! Herkesin hesabını en ölçülü şekilde görecek sensin. Ey yardım eden Allah’ım! Sen ne güzel yardım eden bir Mevlasın. Ey Kainatı kudret elinde tutan Allah’ım! Her şey senin kudretindedir.

Ey bütün varlıkları bir anda yok etme gücünün sahibi Allah’ım! Kulları öldürmek de, senin kudret elindedir. Ey büyüklerin büyüğü olan Rabbim! En yüce ve en büyük sensin. Ey zatı ile kaim olan Rabbim! Doğmamış, doğrulmamış Allah’ım! Senin eşin ve bir benzerin yoktur. Ey misli olmayan Rabbim! Sen duyan ve herkesin görmediği gizliliklere vakıfsın. Sen ne güzel bir Mevla ve ne güzel bir yardımcısın.Ey yüce Rabbim! Güç ve kuvvet ancak senin yardımınla mümkündür.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın