Görüş Bildir
Haberler
Ayetel Kürsi Türkçe Arapça Okunuşu, Yazılışı ve Anlamı, Ayetel Kürsi Faziletleri

Ayetel Kürsi Türkçe Arapça Okunuşu, Yazılışı ve Anlamı, Ayetel Kürsi Faziletleri

Kubilay
30.03.2023 - 11:28

Kuran-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, Allah'a sığınmak, kötülüklerden korunmak için okunan dualardan birisidir. 'Ayetlerin Efendisi' olarak zikredilen ayet okunduğunda huzur, rahatlama hissettiren en faziletli duaların başında gelir. Peki Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu nasıldır? Ayetel Kürsi anlamı ve fazileti nedir? İşte Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu, anlamı ve fazileti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayetel Kürsi adını, ayetin içinde geçen “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi anlamlara gelen "kürsi" kelimesinden almıştır.

Ayetel Kürsi adını, ayetin içinde geçen “taht, hükümranlık, ilim, kudret” gibi anlamlara gelen "kürsi" kelimesinden almıştır.

On cümleden oluşan ayette, Allah Teâlâ’nın birliği ve tevhid inancının esasları anlatılır.

On cümleden oluşan ayette, Allah Teâlâ’nın birliği ve tevhid inancının esasları anlatılır.

Ayetek Kürsi konusu

Ayetek Kürsi konusu

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-Kürsî” adıyla anılan bu âyeti düzenli olarak okumak, şeytandan uzak durmanın en büyük silahı olarak tanımlanmıştır. Medine döneminde indiği rivayet edilen bu ayet, İslam’ın temel unsurlarını ve Allah’ın kudretini anlatır. Ayetel Kürsi ayetinin içinde, Allah’ın en yüce isminin bulunduğu, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an’ın ayetlerinin efendisi olarak müjdelenmiştir.

Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu

Ayetel Kürsi Türkçe okunuşu
 • Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.

 • Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm, lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard, men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih.

 • Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe

 • Vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arda ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

Ayetel Kürsi anlamı

Ayetel Kürsi anlamı
 • Allah, O Allah’tır.

 • O, yegâne hak mâbuddur ki O’ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O’dur.

 • Ne gaflet basar O’nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O’nundur.

 • Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin? Kimin haddine ki izni olmaksızın O’nun yanında şefaat edebilsin?

 • Allah, yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O’nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler.

 • O’nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.

 • O, öyle ulu, öyle büyük ve yücedir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayetel Kürsi Diyanet tefsiri

Ayetel Kürsi Diyanet tefsiri

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılan bu âyet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler vârit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ’yı tanıtıyorsa Âyetü’l-kürsî de –onlardan daha geniş ve detaylı olarak– bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki âyette peygamberlerin getirdiği bunca âyet ve “beyyine”ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilâfa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği “kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)”, peygamberleri desteklemek üzere Allah’ın onlara lutfettiği mûcizelerde ve vahiy yoluyla yapılan “sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar”da görülmektedir. Bu âyet gerçek mâbudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir açıklamadır, delildir.

Şevkânî’nin Buhârî, Müslim, Nesâî, Ahmed b. Hanbel gibi sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu âyetin önemi hakkında bir fikir edinmeye yetecektir:

Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir (Müslim, “Müsâfirîn”, 258).

Yine Übey’in hurmasına şeytana tâbi bir cin musallat olmuş; vermeyi, dağıtmayı seven Übey’i bundan vazgeçirmek üzere hurmayı aşırmaya başlamıştı. Übey mahlûku takip ederek yakaladı. Garip bir şekli vardı. Onunla konuşunca kimliğini ve maksadını anladı. Kendilerinden nasıl kurtulabileceğini sorunca “Bakara sûresindeki kürsü âyeti ile” dedi ve ekledi: “Onu akşamda okuyan sabaha kadar, sabahta okuyan akşama kadar bizden korunmuş olur.” Sabah olunca Übey durumu Hz. Peygamber’e aktardı. Resûlullah, “Habis doğru söylemiş” buyurdu.

Buhârî’de de Ebû Hüreyre’den naklen yukarıdakine yakın bir rivayet vardır. Hz. Peygamber’e hadiseyi anlatınca şeytan olduğunu öğrendiği hırsız Ebû Hüreyre’ye şöyle demiştir: “Yatağına yatınca Âyetü’l-kürsî’yi oku, devamlı olarak Allah’tan bir koruyucun olacak ve sabaha kadar sana şeytan yaklaşamayacaktır.”

Allah varlığı ezelî, ebedî, zaruri ve kendinden olan, her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan... yüce mevlânın öz ismidir. Bu öz isim zikredildikten sonra hem O’nun vahdâniyeti (birliği, tekliği) hem de İslâm’ın getirdiği imanın tevhid (Allah’ı birleme, bir bilme) özelliği açıklanmak üzere “O’ndan başka tanrı yoktur” buyurulmuştur.

Müşrikler elleriyle yaptıkları putlara tapmakta idiler. Bunlar cansız eşyadan yapılırdı. Canı bile olmayan varlığın ilâh olamayacağını ifade etmek üzere hemen arkasından “O diridir” buyurulmuştur. Evet Allah diridir, O’nun hayat sıfatı vardır ve tıpkı diğer isimleri ve sıfatları gibi bunun da mahiyetini ancak kendisi bilmektedir.

Gerek Araplar’daki gerekse diğer kavimlerdeki müşriklerin çoğu büyük bir Allah’a inanmakla beraber bunun yanında –her birine bir işlev tanıdıkları– sözde tanrılara inanmışlardır. Bu inanç tevhide aykırıdır. Tevhidi açıklayarak başlayan âyet, Allah Teâlâ’nın “kayyûm” sıfatını zikrederek “küçük, aracı, özel görevli... tanrılar”a gerek bulunmadığını ifade etmektedir. Çünkü kayyûm, “bütün varlıkları görüp gözeten, yöneten, bir an bile onları bilgi ve ilgisi dışında tutmayan” demektir.

Ayetel Kürsi ile ilgili hadisler

Ayetel Kürsi ile ilgili hadisler
 • Ayetel Kürsi'nin faziletiyle ilgili olarak Hz. Muhammed'in şu sözleri nakledilmektedir: 'Kur’an’da en büyük âyet, Âyetü’l-Kürsî’dir. Bu âyet bir evde okunursa, oraya otuz gün şeytan yaklaşamaz. Her kim her namazın arkasında bunu okursa, ölünce doğru Cennet’e gider. Çocuklarınıza, âilenize ve komşularınıza bu âyeti öğretin.

 • Ebu Hüreyre (ra) şöyle anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: 'Her kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. (dahil) ayetine kadar ve Ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler.' (Tirmizi)

 • Übey İbnu Ka’b (ra) anlatıyor: 'Resulullah (s.a.v.) bana: 'Ey Ebu’l-Münzir, Allah’ın Kitabından ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?” diye sordu. Ben: “O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O, Hayy’dır, Kayyûm’dur (yani diridir her şeye kıyam sağlayandır” (Bakara, 225) -ki buna Ayet’ü’l-Kürsi denir- dedim. Göğsüme vurdu ve: 'İlim sana mübarek olsun ey Ebu’l-Münzir!' dedi.' (Müslim)

 • Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; 'Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur.' (Nesai)

 • Cuma günü, biz müslümanların bayramıdır. Allahü celle celalühü, Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Ve bu cuma gününde Cuma günü Ayetel Kürsi okumanın fazileti çoktur.

Ayetel Kürsi okumanın faziletleri

Ayetel Kürsi okumanın faziletleri
 • Kur'an ayetlerinin hepsi farklı anlamlar ve farklı faziletlere sahiptir. Yalnız Kur'an ayetlerinin en bilineni ve en ulusu 'Ayetel Kürsi' olarak bilinmektedir.

 • 1. Yüce Peygamberimiz: ‘Bakara Sûresinde bir âyet var ki, O Kur’ân âyetlerinin seyyididir (ulusu – efendisi – en faziletlisidir). Bu Ayetel Kürsidir. Ayetel Kürsî içinde şeytan bulunan bir evde okunsa; şeytan, o evden feryad ederek kaçar ve sur’atle oradan uzaklaşır. O faziletli âyet, Ayetel Kürsi'dir buyurmuştur.

 • 2. “Yatağınıza yattığınız (yatacağınız zaman), ‘Ayetel Kürsi’yi okuyunuz. Çünkü orada bulunduğunuz müddetçe koruyucunuz bizzat Yüce Allah kendisi olur ve sabaha kadar o yatağın etrafına (çevresine) kesinlikle şeytan yaklaşamaz.” buyrulmuştur. Yine buyrulmuştur ki:

 • 3. ‘Her hangi bir ev ki, içinde ‘Ayetel-Kürsi ve Fatiha Sûresi” okunsa, o gün içinde o evde bulunanlara hiçbir zarar ve musibet gelmez. İns ve cin şerrinde emniyette bulunur. Nazar değme olayı da asla olmaz.

 • 4. Yine Hadis-i Şerifde buyrulmuştur ki: ‘Her kim, yatağına yattığında “Ayetel-Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, o kulunu sabaha kadar koruyacak iki melek görevlendirir.”

 • Cenâb-ı Allah’ın kullarına olan merhametini düşün!… Sen, yatağında huzur içinde uyuyasın diye. Senin için iki meleğini görevlendirmiş ve seni koruyorlar. “Aman Allâh’ım sen ne büyüksün ne çok merhametlisin!…’

 • 5. ‘Her kim, evinden çıkarken “Ayetel Kürsi’yi okursa, Allah Teâlâ, o kimse için yetmiş melek görevlendirir. Bu melekler, Ayetel-Kürsî okuyan bu kimseye dua ederler, himaye ederler.” Bu durum evine selâmetle dönünceye kadar devam eder.

 • 6. ‘Evine dönerken de Ayetel-Kürsi’yi okuyan kimse, fakirlik çekmez, yoksulluk derdi görmez. Evinden çıkarken ve evine girerken okuduğu iki Ayetel-Kürsî hürmetine sabahtan akşama kadar işleri hayırla selâmette olur.’

 • 7. ‘Her kim, dara düşdüğünde, sıkıntı ve bunalıma girdiğinde Ayetel Kürsi’yi okursa, Cenâb-ı Hak, bu kulunun imdadına (yardımına) yetişir.”

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayetel Kürsi kaç ayet?

Ayetel Kürsi kaç ayet?

Ayetel Kürsi bir ayettir. Bakara Suresi’nin 255. Ayeti olarak indirilmiştir.

Ayetel Kürsi ne demek, ne anlama geliyor?

Ayetel Kürsi ne demek, ne anlama geliyor?

Kürsi, koltuk ve taht anlamını taşımaktadır. Temelinde ise bir araya toplanmayı ifade eder. Mecazi anlamda ise güç, sultan ve ilim gibi yan anlamları belirtir. Yüce Allah’ın Kur'an-ı Kerim’de bir kürsisi olarak tabir edilen bu ayet, yeri ve gökleri içine alır. Bu nedenden dolayı, Kursi Ayeti olarak adlandırılmıştır.

“Onu ne uyku basar ne uyur” cümlesi, hay ve kayyûm sıfatlarını pekiştirmekte ve biraz daha anlaşılmasını sağlamaktadır. Uyku basan veya fiilen uyuyan birinin gözetim, yönetim, koruma gibi işleri yerine getirmesi mümkün değildir. Allah Teâlâ’nın kayyûmluğu kâmil ve kesintisiz olduğuna, daha doğrusu kayyûm sıfatı bunu ifade ettiğine göre O’nu ne uyku basar ne de uyur.

Yerde ve gökte ne varsa –başka hiçbir kimseye değil– O’na aittir; yaratanı da gerçek sahibi de O’dur. Âyetin bu mânayı ifade eden parçası “Yalnız O’na aittir” kısmıyla tevhidi öğretirken “başkasına değil” mânasıyla de şirkin çeşitlerini reddetmektedir. Çünkü müşrik toplumlar varlıkları yaratılış, aidiyet ve yetki bakımlarından çeşitli tanrılar arasında paylaştırmışlar; meselâ yıldız, gök, yer... tanrılarından söz etmişlerdir. “Yerde ve gökte” tabiri Arapça’da “bütün varlıklar” mânasında kullanılmakta, adına yer ve gök denilmeyen veya maddî mânada yere ve göğe dahil bulunmayan mekânlar ve buradaki varlıklar da bu ifadenin içine girmektedir.

Ayetel Kürsi neye iyi gelir? Ayetel Kürsi ne zaman okunur?

Ayetel Kürsi neye iyi gelir? Ayetel Kürsi ne zaman okunur?

Ayetel Kürsi’nin çeşitli durumlarda tilaveti hususunda Şia ve Sünni kaynaklarda çok sayıda rivayet nakledilmiştir. Bu ayetin birçok yerde bilhassa, namaz sonrasında, uyumadan önce, evden dışarı çıkarken, zorluk, sıkıntı ve dertlerle karşılaşıldığında, merkep ve bineklere binildiğinde, nazarı önlemek için, sağlık ve sıhhat için okunması müntahaptır.

Ayetel Kürsi namazda okunur mu?

Ayetel Kürsi namazda okunur mu?

Ayetel Kürsi bollukta, darlıkta, sıkıntıda, zeminde ve her zamanda okunabilir. Ayet olduğu için namaz içerisinde de okunabilir. Özellikle uyurken okunması tavsiye edilir. Bu şekilde şeytan ve cinlerin şerrinden Allah’a sığınırsınız. Peygamber Efendimiz bir hadis-i Şerifinde “ Kim farz olan her namazın ardından Ayetel Kürsi okursa ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır” buyurmuştur. Bu hadise göre farz namazların ardından da Ayetel Kürsi okumak çok faziletlidir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayetel Kürsi ne için okunur?

Ayetel Kürsi ne için okunur?

Ayetel Kürsi, Felak Nas duaları ile birlikte okunduğunda nazar, göz değmesi, korku, vesvese, iç huzursuzluğu gibi dertlere çare olur. Bu nedenle bu dualar çocuklara, bebeklere, hastalara sıklıkla okunur. Uyumadan, bir işe başlamadan, yola çıkmadan önce her zaman okunabildiği gibi akla geldiğinde de okunmasının çok faziletli olduğu rivayet edilir.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir ⬇️

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
25
14
2
2
2
1
1
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
V for Valkyr

Burayı arap kültür asimilasyoncuları doldurmuş...