Görüş Bildir

Haluk Peşken Haberleri

Haluk Peşken ile ilgili tüm haberler, içerikler, galeriler, testler ve videolar Onedio’da. Haluk Peşken ile ilgili son dakika haberleri ve gelişmelerini, yeni içerikleri de bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz.

Popüler İçerikler

CHP, Başbakan Erdoğan İçin YSK'ya Başvurdu
CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmakla birlikte 'başbakanlık görevinin sona erdiği ve görevden çekilmiş sayılması gerektiği' gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.İnce'nin avukatı Haluk Peşken, başvuruda yasa maddelerini anımsattı ve 'Bu itibarla, Sayın Başbakanın Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesi ile birlikte, Başbakanlık görevi de son bulmuştur. Yüksek Seçim Kurulu tarafından derhal işbu kanun hükmünün gereği yerine getirilerek, Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı'na adaylığının kesinleşmesi ile birlikte, görevinden ayrılmış sayıldığının, kurumuna ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir. Aksi durumda, gerek seçim kanunun gerekse Anayasa'da düzenlenen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan 'Eşitlik İlkesi'nin ihlali söz konusu olacaktır' dedi. Başvuru dilekçesinde ise şu bilgilere yer verildi: “Kamuoyundan da takip edildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için AKP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiştir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına aday olması ile birlikte, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 'Adayların Görevden Ayrılması Ve Göreve Dönmesi' başlıklı 11. Maddesi gündeme gelmiştir. Yüksek malumları olduğu üzere, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun “Adayların Görevden Ayrılması Ve Göreve Dönmesiö başlıklı 11. Maddesi gereğince; 'MADDE 11- (1) Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.(2) Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri hâlinde, Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanının seçildiğinin ilân edilmesini takip eden bir ay içine müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.' Hükmü düzenlenmiştir. Bu itibarla, Yasanın 11. Maddesi 2. fıkrasında 'kamu görevlileri'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi halinde “tüm kamu görevlileri görevinden ayrılmış kabul edilirö hükmü düzenlenmiştir. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununun ilgili hükmünde, kamu görevlilerinin Cumhurbaşkanlığı için adaylığı söz konusu olduğunda, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla adayın önceki görevinden ayrılmış sayılacağı açıkça düzenlenmektedir. Kanun hükmü burada herhangi bir takdir hakkına yer vermeyerek, “görevden ayrılmış sayılacaktırö hükmü ile emredici düzenleme getirmiştir. Ayrıca bununla birlikte yine kanun hükmünde yer alan, “aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.ö hükmü ile, adaylar hakkında Yüksek Seçim Kurulu tarafından, aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma adayın görevden ayrılmış sayıldığının derhal bildirileceği düzenlenmiştir. Yine işbu hükümde de herhangi bir takdir hakkı düzenlenmeyerek, Yüksek Seçim Kurulu'na bağlı yetki tanınmış ve “derhalö işlem yapılacağına hükmedilmiştir. Bu itibarla, Sayın Başbakanın Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesinleşmesi ile birlikte, Başbakanlık görevi de son bulmuştur. Yüksek Seçim Kurulu tarafından derhal işbu kanun hükmünün gereği yerine getirilerek, Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanlığı'na adaylığının kesinleşmesi ile birlikte, görevinden ayrılmış sayıldığının,Kurumuna ivedilikle bildirilmesi gerekmektedir. Aksidurumda, gerek seçim kanunun gerekse Anayasa'da düzenlenen ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan 'Eşitlik İlkesi'nin ihlali söz konusu olacaktır. Gereğinin yerine getirilmesini ivedilikle,saygılarımızla arz ve talep ederiz.' Fırat KESKİNKILIÇ / ANKARA (DHA)