Görüş Bildir
Haberler
22 Maddede Yunan Mitolojisinde Evlat Olsa da Hiç Sevilmeyen Tanrı: Ares

etiket 22 Maddede Yunan Mitolojisinde Evlat Olsa da Hiç Sevilmeyen Tanrı: Ares

Persephone
27.04.2016 - 23:04

Yunan mitolojisinde, savaş tanrısı olarak anılan ve kızıl gezegen Mars'a da adını veren Ares, ne insanlar tarafından ne de Olimposlu Tanrılar tarafından pek sevilmemektedir. Bunun nedeni pek çok olayda başarısız olması ve durmadan savaşlar çıkartması olabilir.

İşte; '22 Maddede Yunan Mitolojisinde Evlat Olsa da Hiç Sevilmeyen Tanrı: Ares'.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Zeus ile Hera'nın oğlu olarak doğan ve On iki Olimposludan biri olan Ares, Yunan mitolojisindeki belki de en nefret edilen tanrıdır.

1. Zeus ile Hera'nın oğlu olarak doğan ve On iki Olimposludan biri olan Ares, Yunan mitolojisindeki belki de en nefret edilen tanrıdır.

Yunan mitolojisinde Ares, Savaş Tanrısı'dır. Roma'da Mars olarak da bilinir. Homeros'un İlyada'sında kaba kuvvetin simgesi olarak gösterilir.

2. Bir rivayete göre de Tanrıça Hera, Zeus’un yardımı olmadan bir çocuk doğurmak istemiş, yeryüzünde bir çiçekten gebe kalarak Ares’i doğurmuştur.

2. Bir rivayete göre de Tanrıça Hera, Zeus’un yardımı olmadan bir çocuk doğurmak istemiş, yeryüzünde bir çiçekten gebe kalarak Ares’i doğurmuştur.

Belki de Zeus'un,  Ares'i hiç sevmemesinin ardında bu gerçek yatmaktadır.

3. Kaba kuvvetin, gereksiz şiddetin, korkunun ve savaşların tanrısı olarak anılan Ares'in sevilmemesindeki en büyük neden ise nedensiz savaşlar yaratmasıdır.

3. Kaba kuvvetin, gereksiz şiddetin, korkunun ve savaşların tanrısı olarak anılan Ares'in sevilmemesindeki en büyük neden ise nedensiz savaşlar yaratmasıdır.

Barbar olarak nitelendirilen Trakyalılar ile Amazonların yanında yer alır. Hatta Sparta ve Trakya Ares'in başlıca kült merkezleridir.

4. Ares'in en büyük çekişmesi kardeşi Athena'yladır. Destanlarda Ares, körü körüne kanlı savaşların temsilcisi olarak, aklın yönettiği savaşı simgeleyen Athena'yla çatışır.

4. Ares'in en büyük çekişmesi kardeşi Athena'yladır. Destanlarda Ares, körü körüne kanlı savaşların temsilcisi olarak, aklın yönettiği savaşı simgeleyen Athena'yla çatışır.

Bu çekişme her zaman Athena'nın lehine sonuçlanır.

5. Truva savaşında da Ares, Truvalıların yanında yer almıştır. Bu diğer Yunan Tanrılarını en çok kızdıran olayların arasındadır.

5. Truva savaşında da Ares, Truvalıların yanında yer almıştır. Bu diğer Yunan Tanrılarını en çok kızdıran olayların arasındadır.

Kızanların arasında özellikle annesi Hera da yer alır.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Ares, Truva'nın yanında savaşa katılıp Yunanlıları öldürmeye başladığında eski bir defter yeniden açılır.

6. Ares, Truva'nın yanında savaşa katılıp Yunanlıları öldürmeye başladığında eski bir defter yeniden açılır.

Truva kralının çapkın oğlu Paris, üç güzeller yarışmasında Hera'yı değil Afrodit'i güzel seçmiştir. Truva savaşının nedenlerinden biri de zaten budur.

7. Hera, doğrudan savaşa müdahil olmaz ama aynı yarışmanın diğer mağduru Athena, savaşa Yunanlılar tarafında katılır.

7. Hera, doğrudan savaşa müdahil olmaz ama aynı yarışmanın diğer mağduru Athena, savaşa Yunanlılar tarafında katılır.

Athena, savaşçılığıyla ünlü kahraman Diomedes'e destek vererek Ares'in üzerine saldırmasını sağlar. Ares, görmediği Athena'nın varlığını anlamadığı bir şekilde elinden mızrağı düştüğünde fark eder. Bu fırsatı değerlendiren Diomedes Ares'i yaralamayı başarır ve Ares Truva savaş meydanından çekilmek zorunda kalır.

8. Ancak, en ilginç Yunan mitoloji öykülerinden birinin de baş kahramanıdır.

8. Ancak, en ilginç Yunan mitoloji öykülerinden birinin de baş kahramanıdır.

Kabalığı ve vahşiliği, üstelik hiç kimse tarafından sevilmemesi, onun demirci topal tanrı Hephaistos'un karısı tanrıların en güzeli Afrodit'i baştan çıkarmasına engel olmamıştır.

Bazı Yunan mitleri, daha düğününün üstünden iki gün geçtikten sonra, zorla evlendirilen Afrodit'in Ares ile birlikte olmaya başladığını yazar.

9. Kimi mitlerde de bu beraberliklerinden Harmonia (uyum), Deimos (korku) ve Phobos (bozgun)'un doğduğu söylenmektedir.

9. Kimi mitlerde de bu beraberliklerinden Harmonia (uyum), Deimos (korku) ve Phobos (bozgun)'un doğduğu söylenmektedir.

Phobos ve Deimos devamlı babalarına eşlik etmiştir.  Eris ve Enyo da ona eşlik ederler.

10. Ancak kesin olan bir şey vardır ki; bu ilişkiyi öğrenen Hephaistos'un onları altın bir ağ ile tuzağa düşürdüğüdür.

10. Ancak kesin olan bir şey vardır ki; bu ilişkiyi öğrenen Hephaistos'un onları altın bir ağ ile tuzağa düşürdüğüdür.

Ve uygunsuz vaziyetteki bu çiftin bütün tanrıların önüne götürerek alay ettiğidir. 

Bu rezaletten sonra Ares Trakya'ya, Afrodit ise kocasının boşanmasının ardından doğduğu topraklara yani Kıbrıs'a kaçar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Yunan tanrıları içinde belki de en fazla utanç verici duruma düşen tanrıdır Ares.

11. Yunan tanrıları içinde belki de en fazla utanç verici duruma düşen tanrıdır Ares.

Utanılacak duruma düştüğü olayların başında tunçtan bir küpe 13 ay boyunca hapsedilmesi gelmektedir.

Bu olay şöyle gelişmektedir:

12. Bir türlü Olimposlu tanrılar arasına kabul edilmeyen, Gaia'ın oğulları Otis ve Ephialtes tanrılara savaş açmışlar, gökyüzünü fırlattıkları dev kayalarla bombalamaya başlamışlardır.

12. Bir türlü Olimposlu tanrılar arasına kabul edilmeyen, Gaia'ın oğulları Otis ve Ephialtes tanrılara savaş açmışlar, gökyüzünü fırlattıkları dev kayalarla bombalamaya başlamışlardır.

Üstelik, cüretkar bu iki dev sadece Olympos'a kabul edilmeye diğer tanrıları zorlamakla kalmayıp, en güzel tanrıçaları Athena ve Hera'yı da isterler. Hera ki Zeus'un karısıdır!

 Zeus çok sinirlenerek bu işi halletmesi için Ares'i görevlendirir.

13. Athena'nın alayları arasında savaş arabasına binen Ares, hışımla iki devin üstüne saldırır.

13. Athena'nın alayları arasında savaş arabasına binen Ares, hışımla iki devin üstüne saldırır.

Ancak, bir an tedbiri elden bırakır ve kalkanını indirir. Bu sırada devlerden birinin fırlattığı kaya Ares'i bayıltır.

14. İki dev Ares'i tunçtan bir küpün içine kapatırlar.

14. İki dev Ares'i tunçtan bir küpün içine kapatırlar.

Ares'i diğer tanrılar hiç sevmeseler de iki güçlü tanrıçaya göz koyacak kadar yoldan çıkmış bu iki devin kazanmasını da istemezler.

15. Tanrıların habercisi Hermes uzun aramalardan sonra 13 ay sonra ölmek üzereyken Ares'i bulur.

15. Tanrıların habercisi Hermes uzun aramalardan sonra 13 ay sonra ölmek üzereyken Ares'i bulur.

Ares tekrar güneş ışığını gördüğünde Otis ve Ephialtes'in cezası çoktan verilmiştir. Ölüler diyarında yılanlar tarafından bir sütuna bağlanmışlardır. Yılanlar her defasında dayanılmaz acılar veren zehirlerini boşalttıkları ısırıklarla iki devi rahat bırakmazlar, omuzlarına tüneyen baykuşlar ise devamlı öterek beyinlerini tırmalarlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Tabii Ares'in sadece kendi için değil oğlu Kyknos yüzünden de başını derde soktuğu olmuştur.

16. Tabii Ares'in sadece kendi için değil oğlu  Kyknos yüzünden de başını derde soktuğu olmuştur.

Olympos'taki rezaletin ardından Ares Trakya'da da boş durmaz ve barbar Trakyalıları Amazonlar'a karşı kışkırtır. Çıkan savaştan zevk alarak önüne geleni öldürürken kendisi adına kafataslarından bir piramit inşa eden oğlu Kyknos'un ölüm haberi gelir.

17. Kyknos, piramiti tamamlamak üzeredir. Zirvede tek bir kafatası için boş yer kalmıştır.

17. Kyknos, piramiti tamamlamak üzeredir. Zirvede tek bir kafatası için boş yer kalmıştır.

Teselya kralının kafasıyla zirveyi tamamlamayı düşünürken, Herkül'ün oradan geçtiğini görür. Çıkıp Herkül'e meydan okur. Herkül onu öldürür.

18. Bu haberi alır almaz savaş arabasına atlayan Ares, kendisini kafatasından tapınakla onurlandıran oğlunun intikamı için Herkül'ün üzerine saldırır.

18. Bu haberi alır almaz savaş arabasına atlayan Ares, kendisini kafatasından tapınakla onurlandıran oğlunun intikamı için Herkül'ün üzerine saldırır.

Sert geçen kavganın ardından Herkül bariz bir üstünlük kazanarak Ares'i kaçmak zorunda bırakır.

19. Tanrılar tanrısı Zeus'un pek de sevmediği tanrı Ares hakkında şunları söyler:

19. Tanrılar tanrısı Zeus'un pek de sevmediği tanrı Ares hakkında şunları söyler:

Bulutları devşiren Zeus yan yan baktı, dedi ki;

Böyle ağlayıp durma dizimin dibinde dönek.

Olympos'ta oturan tanrılar arasında benim en tiksindiğim tanrısın sen !

Hep hır gür kavga, savaş senin işin gücün, ele avuca sığmaz huysuzluğun, biliyorum,

Annen Hera'dan miras sana.

Ben de ona zorla dinletirim sözümü,

Onun öğütlerinden geldi başına, ne geldiyse.

Ama böyle acı çekmene de dayanamam, benim soyumdan gelmişsin bir kere, benden doğurdu anan seni,

Yoksa bu yıkıcı bu karıştırıcı huyunla, bir başka tanrıdan doğmuş olsaydın sen,

Çoktan Uranüsoğullarının yurdundan ta aşağılarda bulurdun kendini.

20. Apollon ile Athena'nın Ares hakkında söyledikleri ise şöyledir:

20. Apollon ile Athena'nın Ares hakkında söyledikleri ise şöyledir:

Ares, İnsanların baş belası Ares,

Ey kaleler yıkan, elleri kanlı Ares...

Yaklaş ona saldırgan Ares'ten çekinme,

Delinin biridir, kötünün kötüsüdür o,

Bir o yana döner bir bu yana...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

21. Antik Çağ'ın tragedya ozanı Eshilos da bir tragedyasında tanrı Ares'in savaş anındaki dehşetini şöyle anlatmıştır:

21. Antik Çağ'ın tragedya ozanı Eshilos da bir tragedyasında tanrı Ares'in savaş anındaki dehşetini şöyle anlatmıştır:

'Bu masum kentin göklerinde, 

Sayıklar gibi gürül gürül soluyor 

Yakıp yıkıyor acımadan 

Nesi varsa sevip saydığı insanların

Ares adlı bu acımasız tanrı! 

Dehşet çığlıklarıyla doluyor sokaklar, 

Asker askerin önünde düşüyor. 

Bu dinmeyen bebek çığlıkları

Kan gölü sokaklardan geliyor!''

22. Ares, Yunanlılardan göremediği ilgiyi ve saygıyı ise Romalılarda görmüştür.

22. Ares, Yunanlılardan göremediği ilgiyi ve saygıyı ise Romalılarda görmüştür.

Roma mitolojisinde Mars olarak bilinen Ares, Romulus ve Remus'un babasıdır. Romulus'un babası olmak aynı zamanda Romalıların atası olmaktır. Romalıların zamanında Mars'ı atası olarak gördüğünü söylemek mümkündür.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1054
327
97
86
63
42
38
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Pehlevi

Kötülük kavramı görecelidir. Ares kaba, cahil, zalim bir herif olduğu kadar olimpos adına savaşılması gerektiğinde en önden koşan, bir karşılaşmayı onuruyla ... Devamını Gör

ladyescobar

İŞte gerçek bir mtioloji sever

Timur

Ne demek sevilmiyo lan? Ben seviyom valla, kafa adam

Anoret

Adamımı neden sevmiyorlar ya, tam takılmalık biri bence

Shinra Kusakabe

Yani baştan beri üstüne düşmüyor Zeus bu yüzden birçok kere düşünmeden hareket edip kendini küçük duruma düşürüyor bu yüzden sevilmiyor (ppdeki manganın ism... Devamını Gör