TFF’den G.Saray’a Bruma Müjdesi

-

"Galatasaray'dan Talep Yok"

"Galatasaray'dan Talep Yok"

Se­zo­nu ka­pat­ma­sı­na rağ­men kon­ten­jan­da yer aç­mak için Ga­zi­an­teps­por’a ki­ra­la­nması planlanan Bru­ma’ya vi­ze çık­tı. TFF Ba­sın Söz­cü­sü Me­te Dü­ren, ken­di­le­ri­ne bu yön­de başvuru gel­me­di­ği­ni an­cak ol­ma­sı du­ru­mun­da bu­nu ka­bul ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.

Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Ba­sın Söz­cü­sü Me­te Dü­ren’den Bru­ma açık­la­ma­sı… Bugün’e ko­nu­şan Dü­ren ‘Bi­ze şu ana ka­dar mü­ra­ca­at et­me­di­ler. Eder­ler­se ka­bul ede­riz. Eğer 2 ku­lüp bu ko­nu­da an­la­şı­yor­sa bi­zim ka­bul et­mek­ten baş­ka bir se­çe­ne­ği­miz ola­maz. Hu­kuk­sal açı­dan doğ­ru bir iş­lem olur. Ama etik açı­dan doğ­ru mu­dur? Bu tar­tı­şı­lır’’ de­di.

Ga­la­ta­sa­ray’ın söz­leş­me­yi as­kı­ya al­mak gi­bi bir ta­le­bi­nin de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Me­te Dü­ren, ‘’Böy­le bir mü­ra­ca­at ol­ma­dı. Za­ten böy­le bir iş­lem söz ko­nu­su ola­maz. Ga­la­ta­sa­ray is­ti­yorsa, Bru­ma’yı elin­den ka­çır­ma ris­ki­ni göz önü­ne ala­rak, söz­leş­me­si­ni fes­he­der; ama özel bir pro­to­kol ko­yup, hak­la­rı­nın sak­lı ol­du­ğu­nu res­mi­yet al­tı­na alır ve bu­nu ka­sa­sı­na ko­yar­sa bir so­run çık­maz’’ di­ye ko­nuş­tu.

Ba­sın söz­cü­sü Dü­ren, Ünal Ay­sal ile Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren ara­sın­da­ki gö­rüş­mey­le il­gi­li ola­rak ise “Ge­nel bir gö­rüş­mey­di. Ben gö­rüş­me­de yer al­ma­dım; ama çok özel ko­nu­la­rın gö­rü­şül­dü­ğü­nü san­mı­yo­rum. Bu­ gö­rüş­me­yi fark­lı şe­kil­de yo­rum­la­ma­ya ge­rek yok” de­di.

Haberin Tamamı İçin:

Onedio Spor'u Facebook'tan takip etmeyi unutmayın!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!
YORUMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başlıklar

Galatasaray Spor KulübüTFF
Görüş Bildir