Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

Kayıp Kıta MU

-

Mu Kıtası hakkında yapılan ilk bulgular

Mu Kıtası hakkında yapılan ilk bulgular

ilk olarak İngiliz subay ve gezgin James Churchward'ın Tibet'te yaptığı araştırmalara dayanan ve bunlarla ilgili olarak yazdığı 5 adet kitabına konu edilmiştir. Churchward, Tibet tapınaklarında bulduğu yazı tabletlerini oradaki rahiplerden on iki yılda öğrendiği Naga Maya dili ile tercüme ederek elde ettiğini açıkladığı efsaneye göre Büyük Okyanus'ta, Asya kıtası ve Amerika kıtası arasında ve Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde bir kıta olduğunu anlatır.

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Mu

1. Mu Kıtası varsayımının bilimdeki kabul derecesi

Bilim çevrelerinde levha tektoniği konusundaki bilgi birikimine dayanarak Mu'nun da Atlantis gibi bir efsane olduğu konusunda görüş birliği vardır. Levha tektoniğine göre kıtaları oluşturan SiAl (silisyum/alüminyum) kayalar, okyanus diplerini oluşturan SiMg (silisyum/magnezyum) kayalar üzerinde "yüzerler". Büyük Okyanus dibinde Mu kıtasını kanıtlayacak herhangi bir SiAl kayaya rastlanmamıştır.

İlk kez James Churchward tarafından ortaya atılan geçmişte üzerinde ileri bir uygarlığın bulunduğu, Pasifik Okyanusunda bir kıtanın varlığı konusundaki görüş, çeşitli belge ve bulgular mevcut olmakla birlikte, henüz arkeologlar arasında yaygınlık kazanmamış bir görüştür. Çin'e ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde "Kıtamız battı, biz de buraya kaçtık" yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir. Türkler'in de kökeninin Mu kıtasından geldiği söylentileri, M. Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan bir ekip tarafından araştırılmıştır.

2. Tahsin Mayatepek'in araştırmaları

Tahsin Mayatepek, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti Başkanı İbrahim Necmi Dilmen ile yazışmalarından sonra Atatürk'e raporlar göndermişti. Bugüne kadar 7. rapordan 13. rapora kadar ulaşılabilmiştir. Turan Dursun 1978 yılında 14. rapora ulaştığını açıklamış ve bununla ilgili bir inceleme yazmıştı.Mayatepek raporlarından 7 numaralı raporda Churchward'ın kitaplarından bahsedilir. 1. rapordan 5. rapora kadar bulunamamıştır. Başka rapor olup olmadığı bilinmemektedir.

Tahsin Bey, Atatürk’ün isteğiyle 1935 yılında Türkiye'nin Meksika Elçiliği’ne atandı. Ancak Büyükelçi Tahsin Bey’in vazifesi çok daha farklıydı; Mustafa Kemal Atatürk Tahsin Bey’i Mu Kıtası, Mayalar ve Türkler arasındaki ilişkiyi araştırmakla görevlendirmişti.

Mayatepek, 2 Mart 1936 tarihinde Churchward'ın kitapları ile ilgili 7. raporu kendisine sunduğunda Atatürk, Churchward'ın kitaplarını getirtmiş ve 60 çevirmene kısım kısım taksim ederek Türkçeye tercüme ettirmiştir.Mayatepek raporlarının geri kalanları Maya kültürü ve dili ile ilgilidir. Tahsin Mayakon, Meksika’da Maya kültürünü incelemiş, incelemeleri sonuncunda çok sayıda sözcüğün Türk ve Maya dillerinde aynı olduğunu saptamıştı. Bu sözcüklerden biri de Türkçe’deki “tepe” sözcüğüydü (Maya dilindeki karşılığı “tepek” idi ve tepe anlamına geliyordu). Bunun üzerine Atatürk Tahsin Beyin soyadını “Mayatepek” olarak değiştirmiştir.[33] Fakat Tahsin Mayatepek’in iki kültür arasında bulduğu ortak noktalar sözcüklerden ibaret değildi; her iki kültür arasında, Mayalar’ın ayyıldızlı davullarından, Şamanik kültüründen, kilim desenlerinden, sembollerinden tüy takma alışkanlıklarına kadar pek çok ortak nokta mevcuttu.Tahsin Mayatepek, çalışmalarını belge ve fotoğraflarla 3 ciltlik bir defter hâlinde toplayarak Atatürk'e gönderdi.Bunların ikisi 1970'lere kadar Türk Dil Kurumu kütüphanesinde bulunuyordu.Üçüncü defter kayıptır. Bu defterlerde dinî tören, ibadet ve tapınaklarda da benzerlikler bulunduğu belirtiliyordu

3. Pek çok dilde ortak bir sözcük

Kimi araştırmacılara göre Türkçede "baba" anlamına gelen ata sözcüğünün az çok ufak söyleniş farklarıyla dünyanın farklı kıtalarında yaşayan kavimlerin dillerinde bulunması ve bunların hepsinde yine "baba" anlamına gelmesi, bütün bu kavimlerin geçmişte ortak bir kökeni olduklarını ortaya koymaktadır. Baba anlamına gelen birbirine yakın sözcüklerden ve kullanıldıkları dillerden bazıları 1936’daki Türk Dil Kurultayı’nda şöyle saptanmıştır:

 • 1- Türk Dilleri:

 • • Uygur,Koybal,Kazan,Kırgız ve Batı lehçeleri...........Ata

 • • Kuman, Televüt lehçeleri.......................................Atta

 • • Çuvaşça..............................................................Atey

 • • Kazanca.............................................................Etey,ata

 • • Altayca...............................................................Ada

 • 2- Ön-asya Dilleri:

 • • Sümer dili...........................................................Ad,adda

 • • Elam dili.............................................................Atta

 • • Mitanni dili .........................................................Atta(i)

 • • Hitit dili...............................................................Atta

 • • Luwi ..................................................................Tati

 • 3- Hint-Avrupa Dilleri:

 • • Grekçe...............................................................Atta

 • • Latince...............................................................Atta,atavus

 • • Got....................................................................Atta

 • • Eski Nort............................................................Atte

 • • Eski Yukarı Almanca...........................................Atto

 • • Eski Slavca........................................................Atetz

 • • Polap dili............................................................Otay

 • • Orta İrlanda dili....................................................Aite

 • • Votyak dili..........................................................Atay

 • 4- Diğer dillerde:

 • • Macarca.............................................................Atya

 • • Kalmuk dili.........................................................Atey

 • • Bask dili............................................................Aita

 • • İnuit dili.........................................................Atatak

Charles Berlitz'in saptadığı baba anlamlı sözcükler ve kullanıldıkları diller[değiştir | kaynağı değiştir]

 • • Malta................................................................ Tata

 • • Welsh.................................................................Tadaa

 • • Roumani...............................................................Thatha

 • • Fiji..................................................................Tata

 • • Samoa.................................................................Tata

 • • Tagalog...............................................................Tatay

 • • Quechua kızılderilileri...........................................Taita

 • • Dakota (Siu) kızılderilileri......................................Atey

 • • Nahuatl kızılderilileri...........................................Tata,tahtli

 • • Seminole kızılderilileri..........................................İntati

 • • Zuni kızılderilileri..............................................Tatçu,taççu

 • • Hurri dili............................................................Atai

 • • Kuzeydoğu Kafkas dilleri………………........................................Ada

 • • Rusça.................................................................Otets

 • • Etrüsk............................................................Apa,ate

 • • Çince ...............................................................(巴巴)Baba

4. Churchward'ın İddiası

Churchward'ın iddia ettiğine göre Mu uygarlığını araştırmasına başlaması, Batı Tibet'teki, adını vermediği gizli bir tapınağın arşivlerinde bulunan, çok eski bir dilde yazılmış olan Naacal Tabletleri'ni okumasıyla başlamıştır. Söylediğine göre, bu tabletleri okuyabilme becerisini de yine o tapınakta bulunan bir Tibet rahibinden öğrenmiştir. Churchward sonraki yıllarda, mineralog ve arkeolog olan Dr. William Niven tarafından Meksika'da ortaya çıkarılan tabletler üzerinde çalışmıştır. Çin'e, Hindistan'a, güney asya ülkelerine ve çevre adalara kaçanların kitabelerinde kıtamız battı, biz de buraya kaçtık yazmaktadır. Bu yazılı kayalar 14 bin yıllıktır, c14 karbon testleriyle sabittir.

Churchward'a göre,Mexico City yakınlarında 1921–1923 yılları arasındaki kazılarda keşfedilen bu 2600 tablet, Tibet'te öğrendiği Naga-maya dilinde yazılmıştı. Churchward'a göre bu tabletler 12.000 yıldan daha eskiydi.

5. Mu'dan yapılan göçler

Mu araştırmacılarına göre, Mu kıtasından her kıtaya göçler yapılmışsa da başlıca göçler Kuzey ve Güney Amerika'ya, Orta-Asya'ya, Mısır ve Anadolu'ya yapılmıştır. Churchward'a göre 70.000 yıl önce mevcut olan Uygur İmparatorluğu, Avrupa içlerine kadar uzanmaktaydı. Uygur İmparatorluğu birine Churchward'un manyetik felaket adını verdiği iki büyük doğal afetle (-diğer afet dağların yükselmesidir-) darbe yemiş ve sağ kalanlar aralarında Avrupa'nın birçok kavminin de bulunduğu çeşitli ari kavimleri oluşturmuşlardır. Kimilerine göre [28],Mu ya da Orta-Asya kökenli bu kavimlerin hemen hemen hepsinde (yaklaşık 40 dilde) telaffuzları az çok ufak farklarla, "baba" anlamına gelen ata sözcüğü mevcuttur. Churchward Uygurlar'ın torunları olan bu kavimlerden bazıları olarak Keltler'i, Basklar'ı ve Asyalı İskitler'i sayar.Yine Churchward'a göre[27][30] Osiris Mu kıtasında eğitilmiş, Atlantis'te reform yapmış, Atlantis'li bir bilge ya da peygamberdir; öğretisi sonradan "Osiris dini" adını almış olup Hermes Trismegistus tarafından Mısır'a getirilmiştir. ABD’de “uyuyan peygamber” lakabıyla anılmış Edgar Cayce’in “akaşik okumalar”ına göre, Atlantis gibi Mu kıtası'nın da batmasına neden olan etken, Atlantisliler'den satanik yol mensuplarının, ellerindeki nükleer güçleri yıkıcı amaçlarla kullanmaları yüzünden yer kabuğunun dengelerini bozmalarıydı.

6. Merak edenler için MU hakkında yazılan kitaplar.

James Churchward, Books of the Golden Age (1927)
James Churchward, The Lost Continent of Mu (1931)
Türkçe çevirisi: Kayıp Kıta Mu, Ege Meta Yayınları (2000)
James Churchward, The Children of Mu (1931)
Türkçe çevirisi: Batık Kıta Mu'nun Çocukları, Ege Meta Yayınları (2001)
James Churchward, The Sacred Symbols of Mu (1933)
Türkçe çevirisi: Mu'nun Kutsal Sembolleri, Ege Meta Yayınları
James Churchward, Cosmic Forces As They Taught in Mu (1934)
James Churchward, Second Book of Cosmic Forces of Mu (1935)
Hans Stefan Santesson, Understanding Mu (1970)
Kemal Şenoğlu, Mayatepek Raporları Türk Tarih Tezi ve Mu Kıtası (2006)
Sinan Meydan, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu (2006)
Alparslan Salt ve Haluk Egemen Sarıkaya, MU - Tarih-öncesi Evrensel Uygarlık (1978)
Sinan Meydan, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu 2 - KÖKEN (2008)İnkılap yayınları

Bu içerik Onedio üyesi kullanıcı tarafından üretilmiş, Onedio editör ekibi tarafından müdahale edilmemiştir. Siz de Onedio’da dilediğiniz şekilde içerik üretebilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Helal olsun!
Hoş değil!
Yerim!
Çok acı...
Yok artık!
Çok iyi!
Kızgın!

ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?

Yorum Yazın
kursad40s

onu bunu bilmemde bu metinden alınan kesitin içinde neler yatıyor dibine kadar incelenmesi lazım. nükleer güçten kasıt ne ? Atlantisliler'den satanik yol mensuplarının, ellerindeki nükleer güçleri yıkıcı amaçlarla kullanmaları yüzünden yer kabuğunun dengelerini bozmalarıydı.

lukas-podolski

bence en güzel bilgiyi şu site vermiş.

erlik

Churchward'ın kitaplarını açıkçası biraz öznel buldum. Yada çeviriden kaynaklı. Keşke daha derin araştırmalar olsa.

kalbi-kirik-hayalperest

Her zaman dönüp dolaşıp merak ettiğim bir konu olarak kalacak.

aeyeniay

2,5 yıl önce yayınlanmasına rağmen tek bir yorum bile yapılmamış. İnsanlarımızın merak konularının sıradan şeyler olduğunu bir kez daha görüyoruz. İnanın bu bilgiler doğru olsun olmasın okurken gözlerim fal taşı gibi açıldı ve Atatürk'ün bu konuya da aynı merakla yaklaştığını tahmin edebiliyorum. Mu kıtasından Atlantis'e, Agarta'dan Şambala'ya dünyamızda sanılandan çok daha farklı şeyler olabileceği bence mümkün. Kişisel en büyük meraklarım arasındadır dünyada bilinenden daha çok bilinmeyen ve gizemli şeyleri öğrenmek. Umarım bir gün bütün gerçekleri yalınlığıyla öğreniriz.

Görüş Bildir